Nieuwe cursussenDovnload 24.85 Kb.
Datum12.10.2016
Grootte24.85 Kb.

HET BLUE CLUB BULLETIN

10e jaargang, nummer 2, februari 2003


NIEUWE CURSUSSEN

De nieuwe cursussen beginnen in de week van

maandag 31 maart 2003. Belangstelling ?

Zie voor het programma de aparte folder.


PAASDRIVES

Onze Paasdrives vinden plaats op:

- dinsdagochtend 15 april, 10.00 uur

- vrijdag 18 april, 10.00 en 20.00 uur

Zoals altijd hoeven de vaste inschrijvers zich

niet op te geven. Het inleggeld is € 5,- per

persoon; natuurlijk zijn er weer leuke prijzen

te winnen en gaan we rond met het een en

ander om de inwendige mens te versterken.
TOP-INTEGRAALAVONDEN

Zoals bekend wordt er op iedere eerste vrij-

dagavond van de maand top-integraal gespeeld.

Hieronder de top 3 van de laatste avonden:1 november:

1. Tom Landheer-Jos Vink 65,8 %

2. Petra Houting-Mary v Velthoven 62,5 %

3. David Mander-Sahar Ouda 60,6 %6 december:

1. Lieke Vleeschdrager-Annemarie van

Dusseldorp 71,1 %

2. Hans Kuipers-Aukje Hordijk 63,3 %

3. Louise Zonneveld-Anita Schouten 58,3 %

7 februari:

1. Wim en Driekske v. Scherpenzeel 72,5 %

2. Lidy ’t Hart-Roghieh Weijers 67,5 %

3. Dick en Esther Ronner 57,71 %


EEN HEERLIJK BOD !

Op 8 nov. jl. kwam het volgende spel voor :

 A H V 10 7 6 3 2 Geen slechte hand,

 - toch ? Met 2 renonces

 - en een dichte 8-kaart!

 A V 9 6 2 Wat zou je bieden na

het biedverloop : links van je 3 , partner

past en rechts van je 3  ? Voor zover be-

langrijk: jij bent niet kwetsbaar, de tegen-standers wel.
Op dit spel, afkomstig van de oefenclub op vrijdagochtend werden allerlei biedingen ver-

zonnen maar Lieke Utermark deed een heerlijk bod nl. 6  ! Een uitstekend schot want alleen

 B10 bij je partner is al genoeg om 6  te maken want je verliest dan alleen  H.

De beloning voor Lieke was dat partner, Pieter Berger, 2 gouden kaarten bezat nl.  B en  H !

Het hele spel lag als volgt:
O gever,  AHV107632

OW kwetsbaar  -

 -

 9  AV962  - AV7532  H9864

 85  AHB10632

 10543  B854  B

 B10


 V974

 H87
Lieke maakte uiteraard 13 slagen voor een vol-ledige topscore.


NB. De 3 -opening van oost was inderdaad niet zo fraai; daarvoor ben je veel te sterk en ook de verdeling (5-kaart  erbij) is voor dit bod niet geschikt; gewoon 1  is de juiste opening.
BRIDGE BETER MAGAZINE
Belangstelling voor een abonnement op dit leuke tijdschrift waarvan Berry Westra de hoofdre-dacteur is ? Alle nieuwe abonnees krijgen als welkomstgeschenk naar keuze het boekje

“ Bridge met Berry Westra ” of “ De ACOL-biedquiz ”. Voor € 26,50 per jaar krijgt u elf nummers van Bridge Beter met allerlei leuke

en leerzame artikelen, zowel voor de groene

als rijpe bridger. Geinteresseerden kunnen

zich bij ons aanmelden voor een abonnement (a.u.b. voor 1 maart a.s.); u krijgt dan vanzelf

het eerste blad met welkomstgeschenk en acceptgiro toegestuurd. Z.O.Z.NIEUWE BRIDGEBOEKEN

Berry Westra blijft actief met het produce-

ren van CD-roms en boeken. Onlangs kwam het boekje “ Leer wedstrijdbridge met Berry Westra “ op de markt. Dit boekje heeft tot

doel de kloof tussen het volgen van een cursus

en het lid worden van een vereniging of het

deelnemen aan drives, kroegentochten e.d. te verkleinen. Het boek bestaat uit 12 hoofd-stukken; ieder hoofdstuk bevat een stukje

theorie (inclusief quiz) en een onderwerp uit

de spelregels (voor de beurt uitkomen,voor de beurt bieden, verzaken, de STOP en ALERT-regel e.d.). In de appendix staat een uitleg van populaire conventies zoals : 5-kaart , vierde kleur, Multi 2 , Muiderbergse 2 , negatief doublet, Landy etc.


Om de oefenmogelijkheden voor de huiskamer

te vergroten is “ Speel thuis wedstrijdbridge met Berry Westra “ uitgebracht. Spellen met commentaar van Berry en de mogelijkheid bij

je behaalde resultaat je score op te zoeken.

Het enige wat je nodig hebt is 4 spelers, 4 spellen kaarten en het boekje. Deze serie boeken is onderverdeeld in 3 kleuren oplopend

in moeilijkheidsgraad : groen, blauw en rood.
De prijs van beide producten bedraagt € 9,80 per boekje (bij de Blue Club verkrijgbaar).
HET CUE-BID ALS VOLGBOD ! ! !
Een cue-bid kent in principe 2 betekenissen:

a. als controle-bod (zie evt. Hoofdstuk 7 van het -boekje van Berry Westra) en

b. het bod in de kleur van de tegenpartij; dat doe je nooit om aan te geven dat je de kleur

van de tegenpartij als troefkleur wilt voor-stellen maar om je partner aan de praat te houden. Zo is het cue-bid o.a. zeer nuttig als vervangende Stayman na een volgbod na part-ners 1 SA-opening (zie evt. Hoofdstuk 7 van

het -boekje). In andere gevallen kun je met

het cue-bid om een dekking in de kleur van de tegenpartij vragen (met het oog op een SA-contract). Hier gaan we in op het cue-bid als volgbod ! ! ! Dus bijvoorbeeld:

 AHB2

West Noord  -1  2   HVB10

 AVB106


In vroeger tijden gebruikte je dit cue-bid (als volgbod) om een supersonisch informatiedoublet aan te geven met zeer korte harten (meestal een renonce of AAS-sec). Zo’n hand krijg je natuur-lijk maar zelden en daarom wordt het cue-bid als volgbod door wedstrijdbridgers gebruikt om 2 specifieke 5-kaarten aan te geven : de zgn. Ghestemconventie of het Michael’s cuebid

(NB. Met bovenstaande hand wordt dan doublet gezegd). Lastige conventies die we niet aanraden voor het gros van de gezelligheidsbridgers.

We kunnen u wel een andere tip geven nl.
SPREEK AF DAT EEN VOLGBOD VAN 2  NA EEN OPENING VAN 1  EEN ECHT VOLGBOD IS EN DUS NIET HET “CUE-BID” .
Omdat het openen op uitsluitend 5-kaarten in de hoge kleuren, en zeker de 5-kaart , sterk aan populariteit wint, komt het steeds vaker voor dat de 1 -opening is gebaseerd op een 3-kaart.

Om nu de biedopbouw van de tegenstanders te hinderen is het een zinvolle afspraak om het 2-volgbod als ECHT te spelen nl. een goede lange -kleur (6+kaart of een 5-kaart van beton) en circa 10-15 pt. Bijvoorbeeld :A.  7 6 B.  A 5 C.  V 7 4

 A 7 3  7 5 2  H 2

 H 8  V 9 2  H B 2

 H V B 9 4 3  A H B 10 9  A 9 6 4 3


Met A. en B. doe je dus een echt volgbod van

2  en met C. ga je in de wachtkamer zitten; de -kleur is voor een volgbod veel te slecht. De klaveren van de tegenpartij kunnen natuurlijk ook echt zijn en dan ga je (gedoubleerd?) veel down !

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina