Nieuwe editie 2011Dovnload 99.12 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte99.12 Kb.

Literatuurlijst


havo-vwo
Nederlands
Calvijn College

Goes

Nieuwe editie 2011!! De Nederlandse literatuur staat in de mediatheek in de kast tegen de muur bij het raam op schrijver. De boeken met een siso-codering staan in de lage kast dwars daartegenover op nummer.

Eisen literatuurlijst havo

 • In havo 4 moet je minimaal 10 titels lezen (klassikaal, individueel of in groepswerk) voor minimaal 25 punten.

 • In havo 5 moet je daarnaast minimaal 10 titels lezen (klassikaal, individueel of in groepswerk) voor minimaal 25 punten.

 • De boeken moeten over diverse periodes verspreid zijn volgens aanwijzingen van je docent.

 • Van middeleeuwse of 17de-eeuwse werken zijn ook goede hertalingen te vinden. Het is niet erg als je daarvan gebruik maakt. Dat vergemakkelijkt het lezen en vergroot het leesplezier.

 • Zorg ervoor dat je van elk nummer op je lijst een goede bespreking of een goed uittreksel hebt. In veel tekstuitgaven staat een uitgebreide inleiding. Zoek verder in naslagwerken in de mediatheek.

 • Klassikaal gelezen en/of besproken werken zijn verplicht voor de lijst.

 • Afwijken van deze lijst is alleen toegestaan na toestemming van je docent.

 • Let op de kolom met opmerkingen. Die zijn van belang voor je.Eisen literatuurlijst vwo

 • In vwo 4 moet je minimaal 8 titels lezen (klassikaal, individueel of in groepswerk) voor minimaal 24 punten.

 • In vwo 5 moet je daarnaast minimaal 8 titels lezen (klassikaal, individueel of in groepswerk) voor minimaal 24 punten.

 • In vwo 6 moet je bovendien minimaal 8 titels lezen (klassikaal, individueel of in groepswerk) voor minimaal 24 punten.

 • De boeken moeten over diverse periodes verspreid zijn volgens aanwijzingen van je docent.

 • Van middeleeuwse en 17de-eeuwse werken moet je de oorspronkelijke uitgaven (dus geen hertalingen) lezen. Span je maar een beetje in, dan zul je merken dat het meevalt.

 • Er moet minimaal één dichtbundel op je lijst staan.

 • Zorg ervoor dat je van elk nummer op je lijst een goede bespreking of een goed uittreksel hebt. In veel tekstuitgaven staat een uitgebreide inleiding. Zoek verder in naslagwerken in de mediatheek.

 • Klassikaal gelezen en/of besproken werken zijn verplicht voor je lijst.

 • Afwijken van deze lijst is alleen toegestaan na toestemming van je docent.

 • Let op de kolom met opmerkingen. Die zijn van belang voor je.


LIJST MET AFKORTINGEN

S = Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, deel 1 t/m 25 (ed. M.C.A. v/d Heijden. ) Heel veel teksten zijn volledig opgenomen in een van deze bundels. Een inleiding ontbreekt echter vaak.

TT = Taal en Teken-reeks (heeft doorgaans geen goede inleiding)
De volgende uitgaven hebben wel goede inleidingen:

KLP = Klassiek Letterkundig Pantheon

KNL = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde

KG = Klassieke Galerij

BNL = Bibliotheek Nederlandse Letteren

ZD = Zwolse Drukken en Herdrukken

WB = Wereldbibliotheek

GR = Griffioenreeks

CE = Christelijk Erfgoed

LV = Literaire Verkenningen

TiC = Tekst in Context

NK = Nederlandse Klassieken

Delta = Deltareeks (wetenschappelijk)

Alfa = AlfareeksDE MIDDELEEUWENRIDDERLIJKE KUNST
 • voor de titel betekent dat het boek in onze mediatheek aanwezig is.


 • (…) = siso-codering.

Ridderlijke epiek


anoniem *Karel ende Elegast (872) 3 bijvoorkeur TiC; verder KLP, KNL of S1

anoniem *Lancelot en het hert met de Witte voet 2 KNL, ook in S1 (872)

Diederic van Assenede *Floris ende Blanchefloer (872) 3

anoniem *De Borchgravinne van Vergi (872) 3 ed. F.P. van Oostrom;

anoniem *Walewein (Tekst in context nr.7) 3

Ridderlijke dramatiek


anoniem Esmoreit (882) 3 Bij voorkeur ed. in KG; ook in S5.

anoniem Lanceloet van Denemerken (882) 3

anoniem Gloriant (882) 3

GEESTELIJKE KUNST

anoniem Mariken van Niemegen (882) 3

anoniem Elckerlyc (882) 3

anoniem *Beatrijs (872) 3 KLP of KNL andere uitgaven

anoniem De reis van Sente Brandane 3 KLP: Wanneer S2 gelezen wordt: 2 pt. Herdicht door B. Aafjes: De reis van Sinte Brandaan: 3pt

BURGERLIJKE KUNST

Willem *Van den vos Reynaerde (872) 4 bij voorkeur TiC. ‘hertalingen’: 3 pnt

div. * De kikker die zichzelf opblies e.a. (862) 3 Griffioen

Middelnederlandse fabelen

anoniem *Esopet (872) 2 S3

Anna Bijns ´t Is al vrouwenwerk 3 Griffioen

div. * Kamers kunst en competitie (852.7) 3 Griffoen


RENAISSANCE EN BAROK (16e EN 17e EEUW)
DE HERVORMING EN DE STRIJD TEGEN SPANJE


Ph. Van Marnix St..A Wilhelmus 1

idem De bijencorf van de H.Roomsche Kerke 5 KLP ed. Ornee/ Strengholt (proza!)

17E EEUW

div. *De hond van de hertog van Alva (893) 3 Griffioen

div. * Wat wonders, wat nieuws! (863) 3 Griffioen

G.A. Bredero *Klucht van de koe (883) 2

idem *Spaansche Brabander (883) 4 drama

Jacob Cats Huwelijk 3 Griffioen

idem Verhalen uit de Trou-ringh 3 Alfareeks

idem Sinne- en minnebeelden 3 ed. J. Bosch

idem *Spaens Heydinnetje (873) 2 KNL, drama

J. de Decker Goede Vrijdagh 3

P.C. Hooft *Granida (883) 3 drama

idem *Warenar (883) 3 drama

idem *Geraert van Velzen (883)3 drama

idem *Baeto (883)3 drama

S. Coster *Boere-klucht (883) 2

Constantijn Huygens Korenbloemen 3 Griffioen

idem Hofwyck 4

idem *Avondmaalsgedichten en Heilige dagen 3 (873)

idem *Oogentroost, Voorhout en Kostelick Mal 4 Moeilijke poëzie! (873)

idem Rad van onrust (bloemlezing) 2 ed. R. Nieuwenhuys

Jodocus van Lodenstein *Uytspanningen (bloemlezing) (873) 3 KLP ed. P.J. Buynsters

Jacobus Revius *Haman + bloemlezing gedichten 3

idem *Het hoghe lied Salomons (873) 3 CE ed. L. Strengholt

Willem Sluyter *Buitenleven (873) 3 ZD

idem *Christelike Doodts-Betrachting (873) 3 CE ed. A.J.H.G. Ronhaar

Joost van den Vondel *Joseph in Dothan (883) 3 drama

idem *Lucifer (883) 3 KNL

idem *Jeptha (883) 3 KLP , drama

idem *Gijsbrecht van Amstel (883) 3 drama

idem *Palamedes (883) 3 drama

idem Leeuwendalers 3 Evt. nog andere drama’s: 3 ptn.


DE VERLICHTING (18e EEUW)

Hieronymus van Alphen Proeve van kleine gedigten voor kinderen 2 o.a. in S16

Justus van Effen Kobus en Agnietje 1 o.a. in S16,

Idem Thijsbuurs os 1

Pieter Langendijk *Don Quichot op de bruiloft van Kamacho 2 drama (883)

idem *Het wederzijds huwelijksbedrog (883) 3 drama

idem *Xantippe (883) 3 drama

idem *De zwetser (883) 2 drama

idem *De wiskunstenaars (883) 3 drama

Hubert Korn. Poot Bloemlezing uit de gedichten 3 KLP ed. M.A. Schenkeveld-v.d.

Dussen

idem Minnezangen 3 KNL ed. C.M. Geerarsidem Mengeldichten 2 S17 ed. M.C.A. v.d. Heijden

E.M. Post *Het land. In brieven 2

idem *Reinhart 3

E. Wolf en A. Deken *De historie van mej. Sara Burgerhart 4

E. Wolff *De menuet en de dominees-pruik 1


DE ROMANTIEK (19e EEUW)

div. *De duinen gillen mee (873) 3 Griffioen poëzie

Jacobus Bellamy Gezangen mijner jeugd 3

Willem Bilderdijk *Eene opmerkelijke luchtreis 3

idem *Mijne verlustiging (874) 3 KLP ed. Schenkeveld- v.d. Dussen

idem Ridder Sox en Koekeloer 3 (twee boekjes in één band)

A.L.G. Bosboom-Toussaint *Een kroon voor Karel de Stoute 3 historische roman

idem Het huis Lauernesse 5 historische roman

idem *Mejonkvrouwe de Mauleon 4 historische roman

idem *Majoor Frans 3

Hendrik Conscience *De leeuw van Vlaanderen 3 historische roman

idem *De loteling 1

Isaäc da Costa Bezwaren tegen de Geest der eeuw 3 o.a. in S20

idem *Hagar (874) 2 KLP

idem *De slag bij Nieuwpoort (874) 3 KLP

idem *Vijf en twintig jaren (874) 3

idem De chaos en het licht 2 CR ed. K. van Walsem

Aarnout Drost *Hermingard van de Eikenterpen 4 o.a. Gr historische roman

Rhijnvis Feith *Julia 3 Spectrum-uitgave

idem *Ferdinand en Constantia 3 In Spectrum samen met Julia

P.A. de Genestet *Gedichten (874) 4 keuze is mogelijk; pnt in overleg

G. Gezelle *Tijdkrans (874) 3

idem *Rijmsnoer (874) 3

idem *Poëzie en proza 3 Delta

Piet Paaltjens *Snikken en grimlachjes (874) 3 ook in S18

idem *Nagelaten snikken (874) 1

F. Haverschmidt *Familie en kennissen 3 drie verhalen hieruit

Hildebrand (N. Beets) * De familie Kegge 1

Idem * De familie Stastok 1

Idem * Een oude kennis 1

J. Kneppelhout (Klikspaan) Studentenleven 3

idem Studententypen 3

idem *Een beroemde knaap 1

idem *In den vreemde (reisverhaal) 1

idem *Opvoeding door vriendschap 2 (met inleiding)

idem *Verhalen 2

C.E. van Koetsveld *Schetsen uit de pastorie van Mastland 3

Jacob van Lennep De Pleegzoon 3 historische roman

idem De roos van Dekama 3 historische roman

idem *Ferdinand Huyck 4 historische roman

G. v.d. Linde *De gedichten van de Schoolmeester (874) 3 Griffioen

E. D. Dekker (Multatuli) *Max Havelaar 4

Jan Frederik Oltmans *Het slot Loevestein in 1570 4 historische roman

idem *De Schaapherder 4 historische roman

E.J. Potgieter *Jan, Jannetje en hun jongste kind (894) 2 ook in S20

A.C.W. Staring *Jaromir en Marco (874) 3 alleen Jaromir: 2 pnt.

Hendrik Tollens *De Overwintering der Hollanders op

Nova Zembla (874) 3 KNL
DE BEWEGING VAN TACHTIG

F. van Eeden *Grassprietjes (875) 3 persiflage van de domineespoëzie

(Cornelis Paradijs)

idem *De kleine Johannes I 3

idem *Van de koele meren des doods3

H. Gorter *Mei (875)3

J. van Looy Jaapje / Jakob 3

W.A. Paap Vincent Haman 3 Kritiek op Tachtig in romanvorm.
RONDOM 1910
NATURALISME / SYMBOLISME / NEOROMANTIEK

J.C. Bloem *Doorschenen wolkenranden (876) 2 keuze uit eigen werk

I. Boudier-Bakker *Armoede 3

idem De straat 2

L. Couperus *Eline Vere 4

idem *De stille kracht 3

idem *Van oude mensen de dingen die

voorbijgaan 4

M. Emants *Een nagelaten bekentenis 3 pessimisme en uitzichtloosheid.

Geerten Gossaert *Experimenten (875) 4 poëzie

Aart van der Leeuw *De gezegenden 2 verhalen

idem *St. Veit en ander verhalen 2 verhalen

idem *Ik en mijn speelmaan 2 roman

idem *De kleine Rudolf 3 roman

H. Heyermans Op hoop van zegen 3 toneel (grof woordgebruik)

M. Nijhoff De Wandelaar 3

idem *Vormen (876) 3

idem *Nieuwe gedichten (876) 3

idem *Het uur U + Awater (876) 3

idem Lees maar, er staat niet wat er staat. 3 bloemlezing met inleiding

A. Roland Holst *Deirdre en de zonen van Usnach 3

idem * In ballingschap (876) 2

idem * Een winter aan zee (876) 2 moeilijke poëzie

idem *De wilde kim (876) 2

A. van Schendel *Een zwerver verliefd 2

idem *Een zwerver verdwaald 2

idem Het fregatschip Johanna Maria 2

idem *De Waterman 3

idem *Jan Compagnie 2

idem *De rijke man 2

idem *De wereld een dansfeest 2

idem *Een Hollands drama 3

S. Streuvels *De vlaschaard 3 Vlaanderen

idem *De oogst 2

A. de Wit *Orpheus in de dessa 2

TUSSEN TWEE OORLOGEN (INTERBELLUM)

B. Aafjes *Arenlezer achter de maaiers 2

idem *Morgen bloeien de abrikozen 2

idem *Een lampion voor een blinde 2

idem *De koelte van een pauweveer 2

F. Bordewijk *Blokken + Knorrende Beesten 2

idem *Bint 2

idem *Karakter 3

idem *Fantastische vertellingen 2

A. Coolen De goede moordenaar 2

idem Peelwerkers 2

idem *Dorp aan de rivier 2

P.A. Daum *Goena – goena 2 Indische literatuur

idem *Ups en downs in het Indische leven 3 Indische literatuur

W. Elsschot *Lijmen, Het been 3

idem *Kaas 2

idem *Villa des roses 2

idem *Het dwaallicht 2 (met artikel Kees Fens)

H.J Friedericy *De laatste generaal 2 (Ned. Indië)

M.Gijsen *Joachim van Babylon 2 Erg cynisch t.a.v. de moraal

idem *Klaaglied om Agnes 3

idem *Telemachus in het dorp 2

A. Helman *De stille plantage 3

idem *De laaiende stilte 3

idem *Zuid-Zuid-West 2

idem *Hart zonder land 2


idem *Orkaan bij nacht 2

Ed Hoornik *Vijf gedichten (876) 1 punt per gedicht (max. 3)

H. de Man *De kleine wereld + Een stoombootje… 2

idem *De barre winter van negentig 3

idem Tempel en kruis 2 ‘moderne’ thematiek

idem *De dood van Angèle Degroux 2

J. Mens *Mensen zonder geld 2

idem *Meester Rembrandt 2

Paul van Ostaayen Music-Hall, bloeml. poëzie en proza 3

J. Slauerhoff *Schuim en as (5 verhalen) 3

idem *Het verboden rijk 3 roman

idem *Lente-eiland en andere verhalen 2

idem *De opstand van Guadalajara 2 roman

Th. Thijssen *Kees de jongen 3

idem *Barend Wels 2

idem *De gelukkige klas 2

idem *Het taaie ongerief 2

idem *Schoolland 2

idem *Het grijze kind 2

E. du Perron De man van Lebak 3 over Multatuli

M. Vasalis * Parken en woestijnen (876) 3

idem *De vogel Phoenix (876) 3

idem *Vergezichten en gezichten (876) 3

S. Vestdijk *Terug tot Ina Damman 3 scherp tegen chr. geloof

idem *Het vijfde zegel 4 historische roman

idem *De koperen tuin 3

idem *Rumeiland 3

Th. De Vries *Het motet voor de kardinaal 3

Idem *Het geslacht Wiarda 3

idem *Rembrandt 3

M. Wertheim *Izzudaar 3


PROTESTANTSE LITERATUUR v.h. Interbellum

G. Achterberg Het spel van de wilde jacht 3 zeer moeilijk

idem En Jezus schreef in ’t zand 3

idem Ballade van de gasfitter 3 moeilijke gedichten

idem *Voorbij de laatste stad (876) 3 (bloemlezing)

Martien Beversluis *Zeeuwsche lier (876) 2

J.H. Eekhout *Warden een koning 3

idem *De boer zonder God 3

J.K. van Eerbeek *Strooschippers 2

J.L.F de Liefde *In liefde Bloeyende 2

W. de Mérode *Gedichten / Verzameld werk (875) 1 punt per bundel (max. 3)

idem *De wilde wingerd (bloemlezing) (875) 2

H.M. van Randwijk *Burgers in nood 3

idem *Een zoon begraaft zijn vader 2

C. Rijnsdorp *Koningskinderen 2 (in omnibus)

idem *Eldert Holier 2 (in omnibus)

idem *Mijn vader, mijn vader 2 (in omnibus)

idem *Ik volg je tot Istanboel 2

P.J. Risseeuw *De glazen stad 2

R. van Rossum De kloof zonder brug 3

idem *Een lied in een vreemd land 3

P.A. de Rover *De weg der kleine mensen 3 trilogie

W.A.P. Smit *Feesten van het jaar (876) 2

idem *Ontmoeting met de dood (876) 2

idem *Masscheroen 1941(876) 2

idem *Stede-troost (876) 2

G. Smit *Psalmen (870) 2 (r.k.)

D. v.d. Stoep *Laterveer wil het rechte weten 2

idem *De dader ligt op Meerzijn 3

J. v.d. Waals *Verzen (875) 2

idem *Verzamelde Gedichten (875) 3

idem *Silhouettten (875) 2

idem *Noortje Velt (roman) 2 in: Verzameld proza

A. Wapenaar Het komend koninkrijk 2

A. v.d. Werfhorst *De grote stille knecht 3

idem *De eenzame 2

idem *De winterkraaien 2

Wilma *Als het dode hout gaat zingen 3

idem *Gods gevangene 3


MODERN PROZA NA 1945

K. Abdolah *Spijkerschrift 3 Migrantenliteratuur

idem *De adelaars 2 (Verhalen)

idem *De koning 3

idem De kraai 1

idem De reis van de lege flessen 2 grof taalgebruik

A. Alberts De eilanden 3 Indische literatuur

C. Asscher-Pinkhof *De koopbrief 3

idem *Sterrekinderen 2 WO II

idem *Danseres zonder benen 3 WO II

Bakker, Gerbrand Perenbomen bloeien wit 2

J. Bernlef Hersenschimmen 3

idem *De onzichtbare jongen 2

G. Bomans *Erik of het kleine insectenboek 2 humoristisch auteur

idem *Pieter Bas 2

idem Pa Pinkelman 2

Anna Blaman *Eenzaam avontuur 2 uitzichtloze literatuur

L.P. Boon De voorstad groeit 2

idem De bende van Jan de Lichte 2

S. Carmiggelt Kinderen / Klein beginnen / Dag opa 2 columns

idem Mooi weer vandaag 2

J. Daisne *De man die zijn haar kort liet knippen 2 Vlaming

J. Daisne *De trein der traagheid 2

Max Dendermonde *De wereld gaat aan vlijt ten onder 2 Vlaming

A. den Doolaard *Oriënt Express 3

idem *Het verjaagde water 2

idem *De druivenplukkers 2

idem *Het land achter Gods rug 3

idem *De herberg met het hoefijzer 2

idem *De bruiloft der zeven zigeuners 2

R. Dorrestein Het hemelse gerecht 3

idem Zonder genade 3

Carl Friedman *Tralievader 3

Idem *Twee koffers vol 3

Robert Haasnoot *Steenkind 3

Hella S. Haasse *De scharlaken stad 3 historische roman

idem *De verborgen bron 2

idem *De tuinen van Bomarza 2

idem *Sleuteloog 3

idem *Oeroeg 3 Indische literatuur

idem *Heren van de thee 4 Indische literatuur

Maarten ‘t Hart De Ortolaan 2

idem De Jakobsladder 3

idem *Het Psalmenoproer 3

idem Een vlucht regenwulpen 3

W. F. Hermans *Nooit meer slapen 3 na overleg met docent

idem *Het behouden huis 2 Zie Slings: Een boos en

overspelig geslacht.

Abel J. Herzberg *Amor Fati 3 WO II

idem *Brieven aan mijn kleinzoon 3 WO II

idem *Tweestromenland 3 WO II

E. Hillesum Het verstoorde leven van … 3 WO II

Arthur Japin *De zwarte met het witte hart 3

I. Kalmijn *Cecile en de anderen 2

Mensje van Keulen Bleekers zomer 3 Haar werk is triest en uitzichtloos

idem Van lieverlede 3

Yvonne Keuls Indische tantes 2 verhalen

idem *Mevrouw mijn moeder 2

Judith Koelemeijer *Het zwijgen van Maria Zachea 3

A. Koolhaas *Poging tot instinct 3

G. Kouwenaar Ik was een soldaat 3

Tim Krabbé *Het gouden ei 2

H. Lampo *De komst van Joachim Stiller 3

idem *Terugkeer naar Atlantis 3

C. Lennart *De ogen van Roosje 3

idem Stad met roze huizen 3

idem Toverlantaarn 2

Tessa de Loo *De tweeling 3

W. G. van Maanen *De onrustzaaier 3 Zwart-wit tekening van christenen

Marga Minco *Het bittere kruid 2 WO II

idem *De glazen brug 2 WO II

idem Een leeg huis 2 Triest en uitzichtloos

idem *De val 3

idem *Nagelaten dagen 3

idem *Storing (verhalen) 2

Margriet de Moor Eerst grijs dan wit dan blauw 3

idem *De verdronkene 3

H. Mulisch *De aanslag 3 na overleg met docent

idem *Siegfried 3 na overleg met docent

idem *Het stenen bruidsbed 3

Jona Oberski *Kinderjaren 2 WO II

J. Presser *De nacht der girondijnen 3 WO II

Ward Ruyslinck *Wierook en tranen 2

idem *De ontaarde slapers 3

idem *Het reservaat 3

H. M. van Randwijk *In de schaduw van gisteren 3 WO II

R. van Reest *Door water en vuur 2 WO II

Jan Siebelink *Knielen op een bed violen 3

Jan Siebelink *Margaretha 3

P.F. Thomése *Schaduwkind 3

M. Toonder *Als je begrijpt wat ik bedoel 1 Drie verhalen in één bundel.

idem *Geld speelt geen rol 1 Er zijn veel bundels,één is genoeg.

Idem *Zoals mijn goede vader zei 1

Treur, Franca *Dorsvloer vol confetti 2

J. Vandeloo *Het gevaar 3

idem *De vijand 2 Grof en uitzichtloos

idem *Het huis der onbekenden 3

idem *De muur 2

Bert Voeten Doortocht 3 WO II

Th. De Vries *Het meisje met het rode haar 3 WO IICHRISTELIJK GEORIËNTEERDE POËZIE NA 1945

M. van de Beek *Vergezocht (877) 2

Nel Benschop *Een boom in de wind (877) 1

Idem *Gouddraad uit vlas (877) 1

Idem *Een vlinder van God (877) 1

Rien van de Berg Wakker 2

Lenze L. Bouwers Nieuws onder de zon 2

Frank Daen Veraf is alles mooi 3

idem Winterlicht 3

Dick Ellen Achter dubbel glas 2

K. van Elsäcker *Een leven zonder vragen 1

Idem *Zo ik niet had geloofd 1

A. Ent Hagel en sneeuw 2

idem De grote verzoendag 2

idem Feestgangers 2

Koos Geerds Het vloeiende land 2

idem *Staphorst (877) 2

Ida Gerhardt De zomen van het licht 2 Iets erbij lezen van F. Berkelmans

idem De adelaarsvarens 3 idem bij alle bundels van Gerhardt

idem Hoefprent van Pegasus 3

idem Griffels op de rots 3

idem *Zeven maal om de aarde te gaan (875) 3

idem Sonnetten van een leraar 2

G. v.d. Graft *Mythologisch (876) 3

idem *Vogels en vissen (877) 3

idem *Een ongedurige dageraad (877) 2

idem Oude en nieuwe gedichten 3

idem Hondewacht 2

O. Jager Worden als een kind 2

H. Knol *Houdbaar stof (877) 3

Idem Brevier 1 (Is een deel van Houdbaar stof)

I. Lievaart Met de voelhoorn verwachting 2

idem Een werkplaats van leven 2

idem Een levend tegenover 2

idem Naseizoen 2

idem Bodemwater 2

idem Hoor hoe ongehoord 2

idem Elke dag heden 2

A. Mertens Klein dagboek 2

H. Oosterhuis Gedichten 2

T.W. Rasker Vijfendertig verzen 2

R. Ross Het stenen kruis 2

Hilbrand Rozema Paradijs 2

idem Embargo 2

J. W. Schulte Nordholt Levend landschap 2

idem Een wankel evenwicht 2

W. Triemstra Over en weer 2

A. F. Troost De wind van voren 2

idem Hovenier 2

N. Veerman Nacht en dag 2

idem Er schijnt een ster 2

idem Grensgebied 3

H. Werkman (red) Duizend bunder nieuwe klei 1
H. Wind *Buiten adem (877) 2

Idem *Plaatselijke tijd (877) 2

J. Zijlstra *Voor de gelukkige vinder (877) 2

idem Land in zicht 2

idem Lichtgeraakt 1

idem *Nachtval (877) 2
CHRISTELIJK GEORIËNTEERD PROZA NA 1945

Mance ter Andere *Als een pleister van de rauwe huid 2

idem *De rand van het heelal 2

idem *Kinderen van Cham 3

F.B. Bakels *Nacht und Nebel 3 WO II

F.B. Bakels *Uitzicht 2 beschouwelijk proza

S. Bakker *Eliberis of het ene spoor 2

H. Bavinck *Water naar zee 2

M. R. v.d. Berg *Het laatste oordeel en andere verhalen 2

idem *Uitkijken voor het raam 2

idem *De wedergeboorte van Richard Dreumes 2

idem *De twee getuigen 2

idem *De dood van Gemma 3

idem *Zwart water en andere verhalen 2 verhalen

Daniël van den Bos *De binding 3

Lenze L. Bouwers *De agenda van Bakker 1

J. Cavier *Vrienden van vroeger 2

H. v.d. Ent Wie niet zien kan 3 dezelfde als de dichter Anton Ent

idem Waterlelies 3

Els Florijn *Laatste nacht 3

idem *Schaduw van de wolf 2

idem Het meisje dat verdween 1

H. Florijn *Eindhalte 2

idem *De tempel van Meerman 2

Koos Geerds Mijn naam is Frederik 2

Heg, Lisette v.d. Mara 2

N. van der Heide *De beeldsnijder en de vreemdeling 2

B. Hofman *Dromen in Babel 2

Janne IJmker *Achtendertig nachten 3

Auke Jelsma *Ballingen 3 Drie verhalen, spelend in de Middeleeuwen

idem *Vluchtgang 2

E. Klein *Een richel bij Lalibela 3

idem Morgen in Antigua 3

H. Krijger De witte duiven 2

Louis Krüger *Herinnering aan Agnes 3

idem *Wederkomst 3

Guurtje Leguijt *De luistervogel 2

idem *Kantelkind 2

idem *Niemandsland 2

Vonne van der Meer *Eilandgasten 3

idem *Avondboot 3

idem *Laatste seizoen 3

idem *Ik verbind u door 3

idem *Zondagavond 1

A. Miedema Het goud van Scheba 2

idem In beide handpalmen 2

idem Gesprekken met Gabriël 3

B. Nijenhuis *Laatste wagon 3

idem *De tornado 3

idem *Dossier 333 2

idem *De hordenloop van J. Kobald 2

idem *De familie Heesters 1

M. Nijsse *Mensen van het oude land 2

P. Nouwen *De lichtwachter 4

idem *Het negende uur 4

idem De god in de machine 3 verhalen

J. Overduin *Huurling en herder 2

idem *Het paradijs 3

idem *Tragedie in Toulouse 3 historische roman

Cees Pols *De tijd dat je zweeft 1

Idem *En het werd stil 1

K.J. Popma *De zonde van Jan der kindere 3

idem Het paradijs is dichtbij 3

R. van Reest *De grote verwachting 2

idem *De Samaritaan 2

idem *Door water en vuur 2

M. Rosseels *Dood van een non 4

idem *Ik was een kristen 4

G.J. Segers *Overwinteren 3

G.J. Segers Twee broers en een meisje met geel haar 2

T. Staalman *Alle weken hebben dagen 2

idem *Door gebrek aan adem 2

idem *Vuurvogel 2

idem *De enkeling 2

S. Verboom *Brandglas 3

idem *De val van de Aleph 3

idem *Droomkind 2

Joke Verweerd *De Wintertuin 3

Joke Verweerd Pareloester 2

idem *De Rugzak 2

idem *Permissie 3

idem *Paradiso 3

idem *Wapenbroeders 2

idem *Snoeitijd 3

idem *Opnieuw beginnen 2 verhalen

idem *De ijsbreker 2 verhalen

idem *Spiegeling 2 verhalen

idem *Stuifzand 1

J.M. Vreugdenhil De stem van de stomme 3

idem *Een meisje als Lientje 3

H. Werkman *De klokkepaardjes 2

idem *Een avond in de polderkamer 2

idem *Meneer Suykerbuyk en andere

ziekenhuisverhalen 2

R. Westerbeek *De val van de pelikaan 3

idem *Kaj 2 novelle

idem *Gods terrarium 2 verhalen

M. Witvliet *Gebroken wit 3

idem *Enkele reis Aix 2

M. Witvliet *Kind van het water 2

D. Winsemius De wachter aan het Hollands Diep 3

idem *Het grote geheim 3 historische roman over Anna Maria van Schuurman

Wolf, Rijke de Sapuru 2

J. Zijlstra Een leeuw op de weg 2

idem De glazen schelp 2

idem *De zilverling 2Zijl, Annejet v.d. Sonny Boy 2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina