Nieuwsbrief 15 januari 2010Dovnload 21.71 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte21.71 Kb.Nieuwsbrief 15 januari 2010

Het team van de ENMS is het jaar 2010 ingegaan met een spetterende tweedaagse teamtraining. Het doel was teambuilding en verbetering van de communicatie. Daarnaast is het Projectplan Kwaliteitssprong concreet uitgewerkt in zes verschillende werkgroepen. Met zijn allen hadden we ons doel bereikt één team te zijn. De teamtraining heeft ons veel opgeleverd en met positieve energie gaan we verder aan de slag met de kwaliteitsverbetering. De kinderen hebben genoten van de extra twee dagen vakantie. Het jaar 2010 zal in het teken staan van de kwaliteitsverbetering. Het wordt een bijzonder jaar met veel inspiratie en vernieuwing. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als u vragen hebt, kom dan gerust langs tijdens het spreekuur op woensdag of op een ander tijdstip als woensdag niet uitkomt. Hebt u andere ideeën of adviezen ook dan bent u hartelijk welkom.


Havva Çinar
Agenda

22 januari Voorstelling groep I

29 januari Margedag groep 1 t/m 4

04 februari Sportdag voor alle groepen behalve peuters

08 februari Ouderavond georganiseerd door de MR

12 februari Voorstelling groep J

19 februari Margedag groep ½

20 februari - 1 maart Voorjaarsvakantie

14 maart CPC

09 april SchoolfotograafDe Kwaliteitssprong van de ENMS
Zoals bekend heeft de onderwijsinspectie in november 2009 een kwaliteitsonderzoek op de ENMS gedaan. In de A.LV. van november jl. is daarover gesproken. Een conceptrapport is door ons van commentaar voorzien. Op basis daarvan heeft op

6 januari jl. een constructief gesprek plaatsgevonden tussen bestuur en directie/MT met de (twee) inspecteurs van de onderwijsinspectie die ons de komende tijd zullen begeleiden in de toezichthoudende rol. Op basis van ons commentaar en het gesprek zal de onderwijsinspectie de rapportage nu afronden. In dit rapport wordt onze bestuurlijke reactie opgenomen.

De onderwijsinspectie heeft het vertrouwen uitgesproken, dat op basis van het werk dat reeds is geschied en de motivatie van bestuur, directie en team, wij dit jaar (mogelijk al in juni 2010) een 1e kwaliteitssprong kunnen maken (naar oranje). In 2011 zullen we dan vervolgens de volgende sprong naar “groen” kunnen maken.

Wij zullen ons Kwaliteitsplan (zie www.enms.nl) nu concretiseren (“SMART” maken) en eind deze maand aan de inspectie toezenden. Tijdens de studiedagen van het team op 4 en 5 januari jl. is een begin gemaakt met deze concretisering als onderdeel van de teamtraining. Er zijn 5 werkgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan met:  • het hanteerbaar integreren van het MKVS en het CITO-volgsysteem

  • de harmonisatie van het onderwijsaanbod in de groepen

  • de beschrijving van het kerndoel mondelinge vaardigheid

  • de werking van het kwaliteitssysteem met de CITO-toets (in januari/ februari en in juni) en de daarop gebaseerde aanpassing van onderwijsaanbod en onderwijsdoelen (per kind, per groep en voor de school als geheel).

  • taakgerichtheid en werkhouding kinderen.De resultaten van de enquêtes onder leerlingen, leerkrachten en ouders, die dit kwartaal worden afgerond, zullen worden meegenomen bij de kwaliteitsverbetering.
Met de inspectie zijn 3 vervolgafspraken gemaakt: medio februari en medio april zijn vervolgbesprekingen gepland, waarin de voortgang aan de orde komt op de genoemde terreinen en t.a.v. de genoemde enquêtes. In juni vindt een vervolgonderzoek van de inspectie plaats op school en wordt een 3e gesprek gevoerd n.a.v. de Cito-resultaten. Dan zal worden bepaald of we de 1e kwaliteitssprong al kunnen maken voor de zomer 2010 of daarna.
Wij houden jullie als ouders/verzorgers zo goed mogelijk op de hoogte via o.a. de Nieuwsbrief. Op 15 maart is een extra A.L.V. gepland om jullie desgewenst bij te praten en vragen te beantwoorden. Specifieke vragen kunnen op ons spreekuur op woensdagochtend van 8.30 – 10 u aan de orde komen (even tevoren melden s.v.p: bestuur@enms.nl) .

MKVS / Cito-toets
Graag reageren we in deze nieuwsbrief ook op de door meerdere ouders gestelde vragen over de Cito-toets. Op de ENMS ontwikkelen kinderen zich in het tempo dat ze aankunnen en leren ze vooral op het moment dat ze daar aan toe zijn. Leerkrachten stimuleren dat en registeren de ontwikkelingen in het Montessori kind volgsysteem (MKVS). We zien het nut van de Cito-toets als aanvullend instrument om onze kinderen te toetsen, te meten en te volgen waar zij in hun (cognitieve) ontwikkeling zijn. We zijn daarmee in 2008 gestart en gaan daarmee actief (verbeterd) in 2009-2010 e.v. jaren door voor alle groepen.

Kinderen leren bij de ENMS ook zelfstandig te worden, zelfvertrouwen op te bouwen, sociaal en mondeling vaardig te zijn en respectvol om te gaan met hun omgeving. Dát vinden wij net zo belangrijk als goed lezen, schrijven en rekenen en wordt meegenomen in het MKVS-verslag.


Wij vertrouwen er op jullie op deze wijze voldoende te informeren over de verbeteringen in het onderwijs van de ENMS. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we snel verbeteringen kunnen laten zien, in belang van iedereen die bij onze school betrokken is of zal worden. Wij vragen begrip voor het feit dat de acties om de kwaliteit te verbeteren dit jaar de 1e prioriteit zijn bij bestuur, directie en team. Dat kan er toe leiden dat andere zaken even iets minder aandacht krijgen. Zo nodig vragen wij ouders om ons te helpen daarbij.
Namens het bestuur en directie,

Wim Kuijken, Marion Scholten, Peter Aldewereld, Bibian Brugman en Havva ÇinarNieuw teamlid: remedial teacher

Misschien hebben jullie mij al in de school gezien. Ik wil me hierbij graag even voorstellen.

Ik ben Mandy Ormel en zal binnenkort op de dinsdag Remedial Teaching geven aan kinderen die tijdelijk extra hulp nodig hebben.

Na bijna mijn hele leven in Den Haag te hebben gewoond, woon ik sinds een half jaar in het oude centrum van Rijswijk. Ik hou erg van actief bezig zijn, zoals skaten, dansen, fitness en zwemmen. Ook kan ik genieten van een goed boek.

Ongeveer 7 jaar geleden ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Leiden. Na een tijdje in verschillende functies in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik vervolgens een aantal jaren werkzaam geweest als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming.

In diezelfde tijd ben ik in deeltijd de verkorte opleiding Leerkracht Basisonderwijs gaan volgen en heb deze in 2008 afgerond. Het afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier lesgegeven aan een groep hoogbegaafde kinderen op een Leonardoschool.

Ik heb pasgeleden tijdens de twee studiedagen kennisgemaakt met het team van de ENMS en voelde me er meteen thuis. Ik kijk er naar uit om ook alle kinderen die op de ENMS zitten te leren kennen en van elkaar te leren.

(Gym)mededelingen

* De sportdag voor de hele school komt er weer aan. Er is dit jaar gekozen om het midden in het jaar te doen en wel op donderdag 4 februari. Het thema van dit jaar is: Olympische Winterspelen. Binnenkort gaat er een brief met de kinderen mee met alle informatie.

* Ook de City Pier City Loop laat niet lang meer op zich wachten. Dit jaar

wordt de loop op een zondag gehouden om zo meer kinderen de kans te geven mee te doen (veel kinderen konden op zaterdag niet i.v.m. sporten). De datum is zondag 14 maart en binnenkort gaat er een brief met informatie met de kinderen mee. Toch al nieuwsgierig? Kijk op www.fortiscpcloop.nl

* Vanaf 1 maart neem ik ouderschapsverlof op en zal ik een paar maanden met mijn gezin gaan rondtrekken door Europa. De lessen zullen dan overgenomen worden door een Halo-Lio stagiair met volledige lesbevoegdheid. In februari zal Robbert eerst nog een maand met mij meelopen.

* De nieuwe klimtoestellen voor het achter- en voorweitje zijn geleverd en zullen, zodra de grond vorstvrij is, geplaatst worden door mij en een groep hele handige ouders.

* In de mediatheek staat nog steeds het schoolaquarium, wat verzorgd wordt door mij en kinderen van groep J. Het gaat zo goed, dat er nu weer heel veel jonge guppies geboren zijn. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken. Heb je thuis nog wat vissen over of wil je er een paar ruilen of hebben, kom dan naar mij toe.

* Er staan weer nieuwe foto's op de website. Binnenkort wordt het wachtwoord veranderd. Het nieuwe wachtwoord horen jullie via de groepsleerkracht. Als jullie nog leuke foto's hebben, kun je die altijd bij mij aanleveren, op bijvoorbeeld usb stick of cd rom en dan kijk ik of we ze op het fotoalbum zetten.


Sportieve groet, Jurgen
Schoolfotograaf

Voor in de agenda: vrijdag 9 april komt de schoolfotograaf op de ENMS.
Gedragsregels

Het valt ons op dat steeds meer kinderen in de bovenbouw de omgangsregels ‘aan hun laars lappen’ en soms ontoelaatbaar gedrag vertonen. Dit is erg vervelend voor de andere kinderen die zich wel keurig aan de regels en afspraken houden en zich netjes kunnen gedragen. Ook de leidsters hebben hier last van. We hebben het protocol nog eens in de teamvergadering besproken en afgesproken dat kinderen die over de grens gaan van fatsoenlijk gedrag de eerste keer gewaarschuwd worden. Hun ouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. Bij een tweede keer worden hun ouders gebeld met het verzoek hun kind mee te nemen naar huis en hem/ haar te wijzen op zijn/haar ongewenste gedrag. We hopen hiermee de omgang met elkaar en de sfeer binnen school prettig te houden en rekenen op uw medewerking.


Laan van Poot 353

2566 DA ’s Gravenhage

Tel. 070 3231311

Girorekening 29413

T.n.v. Vereniging voor Mont.onderwijsHandelsregister ’s Gravenhage 40408619De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina