Nieuwsbrief April Mei 2016Dovnload 32.36 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte32.36 Kb.

Nieuwsbrief April - Mei 2016M


TTTTeaTt

TT

Beste ouder(s) / verzorger(s),


Bij deze bieden wij u weer de volgende nieuwsbrief met daarin allerlei info aan. Aangezien we eind april / begin mei allemaal genieten van de meivakantie, is deze nieuwsbrief voor twee maanden (april en mei). De volgende nieuwsbrief verschijnt dus pas weer begin juni. Wij wensen iedereen alvast een hele fijne meivakantie.
Wij willen u er nog eens op wijzen dat alle nieuwsbrieven ook terug te vinden zijn op onze site: www.sbodeboemerang.nl (onder het kopje “nieuws”).
Met vriendelijke groet,

Team SBO de Boemerang.


Onze jarigen in April en Mei.
In de maanden april en mei hebben we de volgende jarigen:
In groep wit: Damien (9-4), Dyliano (3-5) en Chenoa (17-5).

In groep geel: Mike (9-5).

In groep groen: Meriyem (11-5).

In groep rood: Marlon (8-4), Colin vd Boom (12-4), Jirre (18-4) en Lisa (16-5).

In groep paars: Vincenzo (16-4), Deliana (3-5) en Dylano Vlierman (27-5).

In groep bruin: Scott (14-4).

In groep grijs: Job (29-4) en Tristan (17-5).

In groep zwart: Delana (7-5).


Deze maanden zijn ook juf Monique (1-4), juf Jacqueline (5-4), juf Suzan (6-4) en juf Gemma (31-5) jarig.
Wij feliciteren alle jarigen en wensen jullie allemaal een hele fijne dag!

Welkom.
Op 21 maart jl. zijn er in groep wit weer twee nieuwe leerlingen gestart: JC en Dyliano. Wij heten JC en Dyliano en uiteraard ook hun ouders van harte welkom op onze school en wensen ook deze leerlingen weer veel succes en plezier!
Terugblik activiteiten.
Op donderdag 10 maart jl. heeft onze school weer deelgenomen aan de actie “Wij trekken aan de bel”. Wij hebben een minuut lang met alle kinderen lawaai gemaakt op de speelplaats om aandacht te vragen voor het recht op onderwijs voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Deze actie wordt jaarlijks georganiseerd vanuit het Lilianefonds.
Op woensdag 23 maart jl. vond ook op onze school weer “de grote rekendag” plaats. Het thema van deze dag was “een kijke achter de code”. Na een gezamenlijke opening van deze dag, hebben de kinderen in groepjes gewerkt aan allerlei leuke opdrachten waarbij op de een of andere manier ook rekenen aan de orde kwam. We kunnen terugkijken op een geslaagde, leuke en ook nog leerzame ochtend.
Op woensdag 24 maart jl. vond de Paasviering plaats. In het bijzijn van de Paashaas hebben de kinderen van de groepen wit, geel, groen en rood echte paaseieren gezocht en was er ook een leuke prijs voor de vinder van het gouden ei. Alle kinderen kregen ook nog een chocolade Paashaas. De groepen paars, bruin, grijs en zwart hebben 30 papieren eieren in de kleur van hun groep gezocht. Op elk ei stond een letter en uiteindelijk leverden alle letters in de goede volgorde de juiste aanwijzing op om de paasverrassing te vinden. Ook voor de hogere groepen was er voor de vinder van het gouden ei een leuke prijs te winnen.

De ouderraad had ook dit jaar weer gezorgd voor iets lekkers. De kinderen kregen allemaal een broodje knakworst en een beker chocomelk. Wij willen onze ouderraad weer bedanken voor het mee organiseren van deze leuke activiteit.


Personeel.
Op woensdag 16 maart jl. was het precies 25 jaar geleden dat juf Angela is gestart als leerkracht. Juf Angela vierde dus haar 25 jarig dienstjubileum. Uiteraard hebben we als team deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en juf Angela “in het zonnetje gezet”. Juf Angela, nogmaals van harte gefeliciteerd met dit jubileum.
Zoals u wellicht al heeft gezien, is meester John (administratie) op dit moment vanwege een gedeeltelijk ziekteverlof alleen gedurende de ochtenden (vanaf 8:45u) op school aanwezig. Dit kan tot gevolg hebben dat het soms iets langer kan duren alvorens de telefoon wordt aangenomen of de deur gedurende de dag wordt open gemaakt. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Stagiair(e)s.
Binnen onze school zijn regelmatig stagiair(e)s vanuit verschillende opleidingen actief. Wij zijn immers ook een opleidschool voor toekomstige collega’s. Op 20, 21 en 22 april komen de tweedejaars Pabo-studenten Jordi, Lynn, Rick, Andrea, Julia en Thomas voor een driedaagse SBO-oriëntatie stage naar onze school. Na de meivakantie tot einde schooljaar komen Gijs, Dionne, Irysia en Sandy als derdejaars Pabo-studenten gedurende 10 weken stage lopen op onze school. We weten nog niet precies in welke groepen deze stagiair(e)s worden ingezet, maar het zou dus kunnen dat er ook een stagiair(e) wordt ingezet in de groep van uw kind.
KidsXtra en Skills4Life.
In vorige nieuwsbrieven hebben we regelmatig onze deelname aan het project “Brunssum in Actie”, dat vanuit de gemeente in samenwerking met Risk Care wordt verzorgd en gericht is op het bevorderen van gezond gedrag, onder de aandacht gebracht. Vanuit de testresultaten is een aantal ouders / verzorgers benaderd met de mogelijkheid om hun kinderen te laten deelnemen aan de naschoolse activiteiten KidsXtra (gericht op het verbeteren van de motoriek) of Skills4Life (gericht op het verbeteren van de leefstijl). Het is fijn dat diverse ouders / verzorgers weer van dit aanbod gebruik hebben gemaakt. De activiteiten vinden na schooltijd plaats en worden verzorgd vanuit RiskCare. Zij maken wel gebruik van onze gymzaal, dus de activiteiten vinden wel in onze school plaats.
Misschien heeft u op L1-TV of in het Limburgs Dagblad van 12 maart jl. ook gezien / gelezen dat de resultaten die bereikt zijn vanuit het project zeer goed zijn. Het percentage basisschoolleerlingen met overgewicht is nadrukkelijk gedaald en de motorische ontwikkeling van kinderen is verbeterd.
Schoolfotograaf.
Op dinsdag 12 april as. komt de schoolfotograaf weer naar school om portret- en groepsfoto’s te maken. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om deze foto’s te kopen. Meer informatie hierover volgt nog via de fotograaf.
Bibliotheek.
Het heeft even geduurd, maar inmiddels is onze schoolbibliotheek na de invoering van een nieuw pasjessysteem weer te gebruiken. Elke groep gaat een keer per twee weken op vrijdag naar de schoolbieb om boeken uit te zoeken. Deze boeken worden in de klas gelezen en gaan niet mee naar huis. Aangezien thuis lezen wel heel belangrijk is, adviseren wij u om uw kind lid te maken van de openbare bibliotheek als uw kind nog geen lid is.
Toetsperiode.
Gedurende twee keer per jaar worden bij de meeste kinderen op onze school, net als op de reguliere basisschool, de zogenaamde Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn bedoeld om de vooruitgang van uw kind “te meten” en te bekijken welk aanbod uw kind daarna weer nodig heeft om de volgende stappen in zijn/haar ontwikkeling te kunnen zetten. Deze toetsen worden afgenomen in de periode tussen 18 april as. en 27 mei as. Na deze toetsperiode worden alle leerlingen door de groepsleerkrachten weer doorgesproken met de interne begeleider en uiteraard vindt er richting einde schooljaar ook weer een oudergespek met u plaats.
Bijzondere activiteiten.


  • Op donderdag 7 april as. zijn de kinderen van de groepen grijs en zwart aan de beurt voor een activiteit vanuit het kunstmenu (cultuureducatie). De leerlingen gaan gedurende de middag aan de slag met een workshop “Bucket Drumming”. Wij wensen de kinderen alvast veel plezier.
  • Net als alle andere basisscholen in Brunssum gaat onze school met de leerlingen van groep bruin en een aantal leerlingen uit groep zwart (niet-schoolverlaters) deelnemen aan het Worldfestival Brunssum (Parade) dat plaatsvindt van 14 juli as. t/m 20 juli as.


Wat isDe Parade”?

Een feestelijke week vol werelddans, zang, verbroedering en gastvrijheid? Dat is Worldfestival Parade Brunssum 2016. De Parade is een vierjaarlijks festival en vindt zijn oorsprong in 1953. Uit solidariteit met de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland wordt het Carnaval dat jaar afgelast. Als alternatief vindt in de zomer een bescheiden driedaags folkloristisch festival plaats. In de loop van de jaren is dit initiatief uitgegroeid tot het grootste werelddansfestival in Nederland en één van de grootste in Europa. De 10de Internationale Folkloristische Parade in 1992 is zelfs het grootste CIOFF-festival ter wereld (ruim 35 deelnemende landen).

Het prachtige Vijverpark vormt het kloppend hart tijdens Worldfestival Parade Brunssum. Een grote festivaltent aan de rand van de vijver biedt volop ruimte voor tal van activiteiten: In dit sfeervolle openluchttheater vinden zowel ’s avonds als overdag dans- en muziekoptredens plaats. Maar ook op andere plekken in het Brunssumse centrum is tijdens de Parade genoeg te beleven. Van dansvoorstellingen in de nieuwe d’r Brikke Oave tot kleinschalige optredens op de winkelpromenade en gevarieerde jeugdactiviteiten.
Wat betekent dit concreet voor onze deelnemende leerlingen?

De leerlingen van groep bruin en een aantal leerlingen van groep zwart krijgen onder schooltijd op 31 maart, 15 april en 24 juni een drietal workshops aangeboden o.l.v. Jean Philippe Rieu (inderdaad, de broer van Andre Rieu) en zullen op maandag 18 juli onder schooltijd ook deelnemen aan de uitvoering bij het Vijverpark in Brunssum, waarbij uiteraard ook ouders / verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Wij wensen de deelnemende leerlingen alvast veel plezier en succes.
  • Groep paars neemt dit schooljaar deel aan het muziekproject “Klinkend perspectief”. Na bezoek van een slagwerkdocent met veel slaginstrumenten en twee leden van Fanfare St. Gabriël met koperblaasinstrumenten is de groep nu druk bezig met het voorbereiden van het concert “Klinkend Perspectief”. Dat concert vindt plaats op woensdagochtend 6 juli in de aula van de school, de ouders van groep paars krijgen een uitnodiging om dit concert bij te wonen. Tijdens die ochtend zullen ook de schoolverlaters van de groepen grijs en zwart een aantal acts laten zien.
  • 's Avonds treden ook de schoolverlaters van alle bovenbouwgroepen op: de leerlingen uit groep Paars treden dan ook op met hun acts uit Klinkend Perspectief, ondersteund door schoolverlaters uit groep zwart en grijs. het eindigt dus in een gezamenlijke afsluiting met een spetterende finale.
  • We hopen volgend jaar de fanfare St. Gabriël aan onze school te binden, onze meester Hub speelt in deze fanfare!!!"
  • Op vrijdag 22 april as. vinden weer de jaarlijkse Koningsspelen plaats in het kader van Koningsdag en uiteraard zullen wij als school op onze eigen wijze ook aandacht besteden aan deze speciale feestdag, waardoor deze laatste schooldag voor de meivakantie iets anders zal verlopen dan een “normale schooldag”.


Verwachtingen.
De afgelopen weken heeft de verwachting “we gaan goed om met spullen van de school en houden de school samen netjes en schoon” extra aandacht binnen de hele school gekregen. De komende weken zal de verwachting “in het schoolgebouw is het rustig, dus we lopen door de gang en praten zachtjes” centraal staan. Tijdens de evaluatiemomenten met het team en de leerlingenraad hebben we geconstateerd dat het werken met gedragsverwachtingen binnen de school als positief wordt ervaren en ook positieve effecten teweeg brengt. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten aangegeven en hiermee gaat de werkgroep aan de slag.

Ouderbijdrage / Ouderraad.
Wij hebben helaas nog niet van alle ouders / verzorgers de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 mogen ontvangen. Wij zouden het heel fijn vinden als deze ouders / verzorgers alsnog de gevraagde € 25,00 (indien uw kind na 1 januari 2016 is gestart op school € 15,00) contant betalen bij de administratie van de school (meester John) of over maken op rekeningnummer: NL 06 RABO 0159 0368 79 t.n.v. oudervereniging SBO de Boemerang. Vergeet niet de voor- en achternaam van uw kind te vermelden!
Binnenkort zullen er ook weer herinneringsbrieven worden gestuurd naar ouders / verzorgers die nog niet betaald hebben en mochten we de betaling daarna nog niet ontvangen hebben, dan zullen we telefonisch contact met u opnemen.

Ouders / verzorgers waarvoor het betalen van de ouderbijdrage financieel onhaalbaar is, kunnen mogelijk in aanmerking komen om de ouderbijdrage te laten betalen via Stichting Leergeld. Meer info hierover kunt u krijgen bij de directie of administratie van de school. U dient wel zelf een aanvraag in te dienen bij Stichting Leergeld en daarvoor heeft u een verklaring van de school nodig.


Heeft u interesse om de ouderraad te versterken? Graag melden bij juf Eveline, juf Ingrid of de leerkracht van uw kind(eren). U bent van harte welkom en alle ouderbetrokkenheid wordt door ons zeer gewaardeerd!
Wat staat er verder nog op de kalender?
7-4: Activiteit Kunstmenu groepen grijs en zwart.

12-4: Ateliermiddag onderbouw.

12-4: Schoolfotograaf.

13-4: Bijeenkomst leerlingenraad.

15-4: 2de workshop groep bruin en aantal leerlingen groep zwart i.v.m. Parade Brunssum.

18-4 t/m 27-5: Tweede toets periode.

22-4: Koningsspelen.

23-4 t/m 8-5: Meivakantie.

10-5: Ateliermiddag bovenbouw.

16-5: Alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren.

17-5: Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team.

18-5: Bijeenkomst leerlingenraad.

24-5: Vergadering ouderraad (19:30u).

26-5: Vergadering MR (19:00u).


Zoals in de schoolkalender staat vermeld, hebben we als team dit schooljaar nog drie studiedagen. Op dinsdag 17-5, vrijdag 3-6 en woensdag 29-6 hebben daarom alle leerlingen vrij.

Nieuwsbrief SBO de Boemerang April - Mei 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina