Nieuwsbrief De Inham 24 december 2009Dovnload 25.56 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte25.56 Kb.

Nieuwsbrief De Inham 24 december 2009


Week 52

Nr. 26
Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn welkom bij de redactie, mail aan inhamnieuws@lopendvuur.net.

De nieuwsbrief wordt tweewekelijks verstuurd, verstuur uw bijdragen voor woensdag 18.00 uur in de even weken. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten, c.q. niet te plaatsen.24 december – 19.00 uur pastor Thea Deinum Kinderkerstfeest met ‘levende’ kerststal

Ouderling Maarten vd Berg

Diaken Arjan vd Mijll Dekker

Organist Gert Kuiper

Geluid Rick van Barneveld

1e Collecte Straatkinderen Ghana Kinderen in de Knel KIA*

2e Collecte Eigen kerkenwerk van De Inham
24 december – 22.00 uur pastor Willem Klamer Kerstnachtdienst

Ouderling Aad Oomens

Diaken Louise Beydals

Muzikale begeleiding Gert Kuiper orgel,Thilly de Jong-Tomassen piano

Arjan Zwaan trompet, Joanne de Jong dwarsfluit

Geluid Co Post

1e Collecte Straatkinderen Ghana Kinderen in de Knel KIA*

2e Collecte Eigen kerkenwerk van De Inham25 december – pastor Thea Deinum thema: Licht en luister

9.00 uur 10.00 uur mmv.cantorij olv. Kees Buurman

Ouderling Ria Abbring Egbert Stremmelaar

Collectant / diaken Arjan vd Mijll Dekker Roeljan de Weerd

Welkom Egbert Stremmelaar

Pianist Skip van Rooij Skip van Rooij

Geluid Harry Hilverda Harry Hilverda

Kindernevendienst Bianca Espeldoorn Arianne v. Valkengoed en Marjolein Wesseling (gr. 1)ook kindernevendienst om 9.00 uur Lineke Meijerink (gr. 2)

Oppas Geen Andrea vd Brink, Roselinde Wesseling en Marissa Engel

1e Collecte Straatkinderen Ghana Kinderen in de Knel KIA*

2e Collecte Eigen kerkenwerk van De Inham


* toelichting doel 1e Collecte

Er was geen plaats voor Jezus in de herberg. Voor veel kinderen in deze wereld is ook geen plaats. Ze moeten zien te overleven op straat. In Ghana leven ruim 60.000 straatkinderen vooral in de grotere steden, waarvan 25.000 kinderen in de hoofdstad Accra. Veel straatkinderen komen van het platteland in het noorden. Zij ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk geweld of een gedwongen huwelijk. De kinderen zijn tussen de 7 en 18 jaar oud. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om naar de stad te trekken. Jongens laten zich inhuren als drager op de markt. Meisjes verkopen spulletjes of kleine etenswaren of belanden in de prostitutie. In 2002 is de Ghanese organisatie Agreds een project gestart om meisjes die in Accra op een van de vele markten hun geld verdienen van de straat te halen en terug te brengen naar hun gemeenschap. In het opvangcentrum Lifeline (‘reddingsboei’) kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. Na afloop krijgen ze begeleiding om een eigen bedrijf te starten en zo mogelijk terug te keren naar huis.27 december – ds. Anette Sprotte één dienst om 10.00 uur

Ouderling Ria Abbring

Collectant / diaken Jan Klein

Welkom Wieke de Wolff

Organist Gert Kuiper

Geluid Rick van Barneveld

Kindernevendienst Rita Roggen (gr. 1) Ina Veldhuis (gr. 2)

Oppas Lusanne Harms en Elise Stremmelaar

1e Collecte Bloemengroet eigen diaconaal werk*

2e Collecte Eigen kerkenwerk van De Inham

*de opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor de zondagse bloemengroet. Elke week worden de bloemen, die tijdens de kerkdienst in de kerk staan, na de dienst naar iemand gebracht als teken van meeleven bij ziekte, verdriet of als er iets te vieren is.

 

31 december19.00 uur pastor Willem Klamer en pastoraal werker A.Timmerman

Sint Martinus, Kerklaan 22, Hoogland

Oecumenische oudejaarsviering met zang van koor Tussendoor


3 januari 2010 – pastor Willem Klamer één dienst om 10.00 uur

Ouderling Aad Oomens

Collectant / diaken RobertJan Peet

Welkom Peter Vedder

Organist Gert Kuiper

Geluid Co Post

Kindernevendienst Ruurd Kievit (gr. 1) Henrike Peet (gr. 2)

Oppas Lusanne Harms en Elise Stremmelaar

1e Collecte Webradio, plaatselijk diaconaal werk*

2e Collecte Eigen kerkenwerk van De Inham

* toelichting 1e Collecte

Iedere zondag hoort u het weer afkondigen. “Van harte welkom in deze dienst. U hier in de kerk en de mensen thuis die luisteren via de “Webradio”.


Via deze kerkwebradio kunnen de mensen die niet in staat zijn om naar ´de Inham´ te komen, de kerkdiensten rechtstreeks volgen, met behulp van een telefoonaansluiting. Informatie hierover is te verkrijgen bij Harry Hilverda.
Na de dienst is er Nieuwjaarsreceptie, waarvoor we u van harte uitnodigen.

Tevens is er verkoop van producten uit de Wereldwinkel en uiteraard aan de kaartentafel van de activiteitencommissie.


Op 17 november is er een gemeenteberaad gehouden in de Inham. Het verslag van die avond kunt u nalezen op de website www.lopendvuur.net.

Tevens kunt u dit verslag bij mij opvragen: h.vandenbroek@xmsnet.nl

Henk van den Broek, scriba

Telefoonkaarten voor gedetineerden Kamp van Zeist

Vreemdeling zijn zij in ons land, wachtend op uitzetting, terug naar eigen land. Levend in angst en onzekerheid over wat hen te wachten staat. Nooit hadden zij gedacht dat hun zoektocht naar een beter bestaan zou eindigen in een gevangenis! Vastgehouden achter tralies en metershoog prikkeldraad, als misdadigers, is de gewone wereld ver! Zij zullen met name in de komende decemberdagen behoefte voelen aan contact met anderen. Dan kan een extra telefoonkaart een kleine handreiking zijn; een teken dat je niet wordt vergeten: daarbuiten in de vrije wereld!

Wat is voor ons eenvoudiger dan een bedragje overmaken om te realiseren dat 450 mensen zo'n telefoonkaart van 10-20 euro ontvangen om even wat langer met familie of vrienden te kunnen praten??

Deze actie, die ook vorig jaar werd gevoerd door de Raad van Kerken van Zeist/Soest en Soesterberg, was toen een groot succes en bleek een hart onder de riem van de gedetineerden.

Daarom vragen wij u een bijdrage op banknummer 7454020 t.n.v. St Steuncom. Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist, te Zeist o.v.v. telefoonkaartenactie

Bij voorbaat van harte dank

Voor meer informatie: Lidwine de Boer; deboer-vanderhorst@versatel.nl of telnr. 455 16 35

Diaconie Hoogland/Amersfoort-Noord
Teun van Viegen maakte 19 december 2009 deze foto nadat de handtekeningen waren gezet.


Protestantse Gemeente i.w. Hoogland/Amersfoort-Noord heeft een overeenkomst gesloten inzake de verhuur van voormalig kostershuis “ De Beld” van de Inham. De huurder is Vigo’s Kinderdagverblijven. Vigo’s gaat de ruimte huren van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De rest van de tijd blijft de Beld beschikbaar voor de Inham. Vigo’s heeft de bedrijfsfilosofie om kinderen op te vangen in een kleinschalige en huiselijke omgeving en niet in een zielloos pand op een industrieterrein. De Beld is daar uitstekend voor geschikt al zullen er wel bouwtechnische aanpassingen nodig zijn. Vigo’s heeft al een goeddraaiende vestiging (ook een kleinschalige opvang) in Amersfoort. Met deze uitbreiding kunnen 16 kinderen in een huiselijke omgeving opgevangen worden door een professionele organisatie terwijl de huuropbrengst die ten goede komt aan heel protestants Amersfoort- Noord goed van pas komt.

 

Henk van den Broek, scriba 

Kerkenraad


Dinsdag 12 januari 2010 is er weer kerkenraadsvergadering. Wilt u deze vergadering eens bijwonen om ‘een kijkje in de kerkelijke keuken’ te nemen? Mail dit dan aan onze scriba h.vandenbroek@xmsnet.nlColofon.


Deze tweewekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in de Inham. U kunt kosteloos een abonnement nemen op deze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.lopendvuur.net, kijk onder Actualiteit > Nieuwsbrief Inham. Elke vrijdag in de even weken ontvangt u dan de nieuwsbrief in uw mailbox. Op zondag is een beperkt aantal nieuwsbrieven op papier beschikbaar in het folderrek.

Samenstelling Nieuwsbrief: Geerke van der Hurk, Ria Abbring, Heleen Bulthuis en Henk van den Broek.

Techniek: Martijn Vos.


Nieuwsbrief De Inham nr. 26 – 24 december 2009


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina