Nieuwsbrief de ZonnehoekDovnload 26.57 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte26.57 Kb.


NIEUWSBRIEF
De Zonnehoek

25e jaargang no.50


24 september 2015 SO Citroenvlinder 77 VSO Heemradenlaan 102

7323 RC Apeldoorn 7329 BZ Apeldoorn

tel. 055 - 5340741 tel. 055 – 5342525
E-mail: info@cso-dezonnehoek.nl

Website: www.cso-dezonnehoek.nl


Agenda:
28 september Studiedag SO; leerlingen SO vrij
5 oktober Dag van de Leraar

7 oktober Start Kinderboekenweek ‘Raar maar waar’

12 oktober Schoolfotograaf SO

13 oktober Schoolfotograaf VSO

13 oktober Kijkdag zwemmen SO

14 oktober Koffiemorgen SO;

14 of 15 oktober Wandelpuzzeltocht VSO

14 oktober Afscheid Vera Meijer.

18-25 oktober Herfstvakantie

28 oktober Handelingsplan bespreking met ouders/verzorgers

30 oktober Afscheid Han van de Kamp

11 november Schoolontbijt SO

16 november Studiedag VSO; VSO leerlingen vrij

17 november Studiedag SO; SO leerlingen vrij


25 sept, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november jongste leerlingen vrij.
Nieuw schooljaar
We zijn het schooljaar goed begonnen. De nieuwe leerlingen hebben moeten wennen aan de nieuwe school, nieuwe klas en nieuwe juffen en meesters. De meeste leerlingen hebben hun plekje gevonden, anderen hebben daar nog iets meer tijd voor nodig. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij ook binnen korte tijd helemaal gewend zijn.
In de tweede schoolweek hebben diverse groepen een bezoek gebracht aan de ‘gouden koets’ die tentoongesteld stond op Paleis ‘t Loo. Voor veel leerlingen een unieke ervaring. Op de website staan foto’s van het bezoek.
Lief en leed.

Helaas heeft het griepvirus De Zonnehoek niet over geslagen. Meerdere collega’s en leerlingen zijn ziek geweest, maar gelukkig allemaal weer hersteld. Helaas heeft Karin Drost, leerkracht van VSO 6 zich ziek moeten melden. We hopen op een spoedig herstel.


Eerder hebben we aangegeven dat we afscheid gaan nemen van enkele collega’s:

Vera Meijer, leerkracht koken, neemt op 14 oktober afscheid. Zij gaat met pensioen. Gerjanne Hoogkamp neemt na de herfstvakantie haar taak als leerkracht koken over.

Han van de Kamp, onderwijsassistent op het VSO, heeft besloten gebruik te maken van de regeling om vervroegd met pensioen te gaan. Zij neemt op 30 oktober afscheid. Wij hopen zo spoedig mogelijk bekend te maken wie Han gaat opvolgen.

Op 22 januari 2016 zullen wij afscheid nemen van onze adjunct directeur Thea Schipper. Zij heeft besloten te stoppen met werken om samen met haar man een andere invulling te gaan geven aan haar tijd.


Inmiddels is de vacature voor adjunct-directeur ingevuld. Per 1 november zal Henk Bons starten op De Zonnehoek voor twee dagen in de week. Vanaf 1 januari 2016 zal hij 4 dagen aanwezig zijn. Henk Bons is nu werkzaam als adjunct-directeur op de Prinsenhof en wijkcoördinator bij het samenwerkingsverband PO.
Fototentoonstelling ACEC gebouw

Op dinsdag 1 september hebben we om 16.30 uur de fototentoonstelling met foto’s van de VSO leerlingen geopend in het ACEC gebouw in Apeldoorn. Een bijzondere tentoonstelling waarin de leerlingen ons laten zien hoe zij naar de wereld kijken. Deze tentoonstelling heet dan ook “aut of the box”. We zijn trots op de prestaties van onze leerlingen en de prachtige foto’s die zij onder leiding van enthousiaste fotografen hebben gemaakt. De tentoonstelling is nog de gehele maand september te zien en is zeker een aanrader om naar toe te gaan.Schoolfotograaf
Op maandag 12 oktober zal de fotograaf weer foto’s maken van de leerlingen op het SO en op dinsdag 13 oktober op het VSO.
SO

Koffieochtend ouders: woensdag 14 oktober worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Gezamenlijk sluiten we de Kinderboekenweek af. Voor de onderbouw is dit van 8.30-9.30 en voor de bovenbouw van 11.00 tot 12.00 uur. Een uitnodiging volgt nog.

Projecten: in deze periode wordt gewerkt aan het thema ‘Natuur en techniek’. Een aantal groepen brengen een bezoek aan de schaapskooi. Op school kunnen de leerlingen o.a. papierscheppen en vilten.
Tijdens de koffieochtend zijn de werkstukken van de leerlingen te bewonderen.


VSO


Kamp VSO: Van 14 t/m 16 september zijn de meeste VSO-leerlingen op kamp geweest naar Heino. Het is een actief kamp geweest met o.a survival, challenge parcours, disco en zwemmen. Om het schooljaar met de klas goed van start te gaan en de onderlinge band te versterken is bewust gekozen om dit kamp aan het begin van het schooljaar te organiseren.


Parkeren

Bezoekers van het VSO maken we er op attent dat het niet toegestaan is te parkeren op de parkeerplaatsen van de sportschool Ten Tije en de sauna. We proberen een paar plaatsen open te houden voor de school. Mocht daar geen plaats zijn dan u kunt parkeren bij SG de Heemgaard of verpleeghuis de Heemhof.


Leerlingen die met de fiets op school komen of door ouders worden gebracht.
Steeds meer VSO leerlingen komen met de fiets op school, een goede ontwikkeling. Zodra zij op school zijn willen wij toezicht kunnen houden.
Om die reden verwachten wij leerlingen niet voor 8.15 op school. Ook ouders die hun kind naar school brengen vragen wij dit te doen tussen 8.15 uur en 8.25 uur, zodat wij om 8.30 uur met de les kunnen beginnen.

Mee op weg

Op de kennismakingsavond heeft een consulent van Mee-Veluwe informatie gegeven over het project “Mee op weg”. Binnen dit project wordt de mogelijkheid geboden om een leerling onder begeleiding zelfstandig te leren reizen per fiets of openbaar vervoer.

Binnenkort ontvangt u een folder over dit project en kunt u aangeven of u meer informatie wilt ontvangen.
Autisme Belevings Circuit (ABC- koffer)
Het Autisme Belevings Circuit is een ontdekkingstocht in de wereld van mensen met ASS problematiek. Spelenderwijs ontdekt u op welke gebieden er zich belemmeringen kunnen voordoen die het functioneren in de maatschappij voor mensen met ASS bemoeilijken. De ABC- koffer wordt binnenkort aangeboden aan onze stagiaires en chauffeurs. Op een later moment in het schooljaar worden ook ouders/verzorgers uitgenodigd hier kennis mee te maken.

NSGK Collecte.
In de week van 16 t/m 21 november is de jaarlijkse collecteweek voor het NSGK. Ook wij gaan collecteren. De helft van de opbrengst die wij ophalen mogen wij besteden aan onze eigen projecten. Natuurlijk gaan wij collecteren in de buurt van onze locaties, maar u kunt ook collecteren in uw eigen wijk, dorp of stad. Het geld dat daarmee binnen komt, komt dan ook ten goede aan de projecten van onze school. Hoe meer collectanten we kunnen leveren, hoe meer mooie activiteiten we kunnen organiseren.
Wilt u meehelpen dan kunt u zich aanmelden via de leerkracht of een mail sturen naar Truus Hermkens: t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl

Schoolgids

De nieuwe schoolgids staat op de website. Wilt u graag een papieren versie ontvangen, geeft u dit door aan de administratie.Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal en zou u dat wel willen, wilt u dit dan aan onze administratie doorgeven. Denkt u er aan dat bij verandering van e-mailadres u dit ook aan ons door geeft.Onderstaande geven wij slechts ter informatie aan u door en achten ons niet verantwoordelijk voor het gebodene.

- Stichting Wigwam organiseert vakanties en activiteiten voor gezinnen met een kind met een beperking. In deze organisatie hechten wij heel veel belang aan ‘persoonlijke ondersteuning en zorg op maat’.
Persoonlijke ondersteuning vindt o.a. plaats op het gebied van de financiering, contacten met andere zorginstanties, zorgkantoren of gemeentes of bij het adequaat invullen van alle benodigde papieren.
Meer informatie vindt u op de webpagina: www.stichtingwigwam.nl/zorgbeschrijving. Tel.: 06-46375735.

-MEE Veluwe organiseert een avond over autisme in Ede tijdens de opvoedweek: donderdag 8 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis op de Bergstraat 4 in Ede. Thema: Geef me de vijf; als opvoeden niet vanzelf gaat. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie op de site: www.autismegelderland.nl

-BMO biedt op praktische wijze ondersteuning aan mensen met een hulpvraag binnen het autistisch spectrum, psychische en/of psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking, o.a. buitenschoolse opvang in Uddel. Meer informatie: www.bureaubmo.nl

-Ambulante zorg op maat biedt een woensdagmiddaggroep: een gespecialiseerde opvang voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of AD(H)D in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  

Meer informatie: www.ambulatezorgopmaat.nl 

-‘MEE Veluwe’ organiseert in oktober een training financieel beheer voor mensen die betrokken zijn bij iemand met een beperking. Om schulden en toezicht van een professioneel bewindvoerder te voorkomen, traint MEE mensen uit netwerk van cliënten die de rol van budgetbeheerder op zich willen nemen. De training bestaat uit vier bijeenkomsten( 15, 22, 29 okt. en 5 nov.) en is gratis voor inwoners van de gemeente Apeldoorn.”


Aanmelden kan telefonisch: 088-6330633 of per mail: janina.vanloenen@meeveluwe.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina