Nieuwsbrief december 2014Dovnload 20.35 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte20.35 Kb.

Nieuwsbrief DECEMBER 2014M


TTTTeaTt

TT

Beste ouder(s) / verzorger(s),


Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2014. De laatste maand van het jaar is weer aangebroken. Wij hopen dat de sint en zijn pieten op vrijdag 05-12 as. de tijd nemen om onze school weer te bezoeken en daarna komt ook de kerst en dus ook de kerstvakantie steeds dichterbij. Ook al is het nog een beetje vroeg en zullen we elkaar vast nog zien, wij willen toch alvast van de gelegenheid gebruik maken om iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2015 en hopen de fijne samenwerking met iedereen ook in 2015 weer voort te kunnen zetten.
Met vriendelijke groet,

Team SBO de Boemerang.


Onze jarigen in december.
Natuurlijk zijn er deze maand ook weer leerlingen jarig. Wij feliciteren:

In groep geel: Richard (16-12), Timo (18-12).

In groep blauw: Musamil (20-12).

In groep oranje: Melissa (05-12).

In groep rood: Danique (14-12).

In groep paars: Sylvana (02-12), Lennon (31-12).

In groep bruin: Romy (10-12), Ryan (22-12).

In groep zwart: Montaser (28-12).


En natuurlijk ook juf Debby (21-12) en juf Riek (23-12).
Nieuwe leerling.
Op onze school is ook weer een nieuwe leerling gestart: Dylan Simons in groep geel. Dylan, welkom en veel plezier en succes op de Boemerang.
Klussers” gevraagd.
Vanwege een aantal werkzaamheden op het speelplein zijn wij op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, etc. die handig zijn om de school te helpen met een aantal “klusjes”. Mocht u hiervoor zin en tijd hebben en meer informatie wensen, dan zou het fijn zijn als u even contact zou willen opnemen met juf Petra. Alvast bedankt!
Brunssum in actie.
Zoals u in eerder uitgegeven nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, neemt de Boemerang deel aan het project “Brunssum in actie” dat vanuit de gemeente in samenwerking met Riskcare wordt georganiseerd. Tijdens dit project wordt gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes door kinderen gestimuleerd.

Op 5 november jl. hebben alle leerlingen (m.u.v. van de leerlingen waarvan ouders n.a.v. de uitgegeven brief hadden aangegeven geen toestemming te verlenen) diverse oefeningen in de gymzaal gedaan om te kijken naar hun motorische ontwikkeling.

In het nieuwe jaar zullen in de groepen lessen worden gegeven over gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes en er zullen waarschijnlijk ook nog workshops rondom het belang van goede voeding en bewegen worden verzorgd voor geinteresseerde ouders/verzorgers. Wij houden u op de hoogte.
De kinderen uit groep wit nemen al langere tijd gedurende een keer per week deel aan “kleuters in actie”. Dit zijn bewegingslessen voor kleuters o.l.v. deskundigen om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Ook deze lessen maken deel uit van het project “Brunssum in actie”.
Schoolontbijt.


Op dinsdag 4 november jl. hebben alle leerlingen deelgenomen aan het nationaal schoolontbijt. De leerlingen hebben samen de juffen en meesters in de groepen genoten van een heerlijk gezond ontbijt. Het nationaal schoolontbijt wordt jaarlijks georganiseerd om het belang van een goed ontbijt nog eens te benadrukken.


Vervangingen.

Juf Marjet is al enige tijd afwezig en wordt in groep oranje vervangen door meester Paul. Het ziet er naar uit dat juf Marjet over niet al te lange tijd gaat proberen om een aantal werkzaamheden op school weer op te pakken. Dit zullen vooral ondersteunende werkzaamheden zijn, dus voorlopig is meester Paul nog gewoon in groep oranje.


Meester Jos is ook een tijdje afwezig geweest i.v.m. een blessure. Gelukkig is meester Jos op dit moment weer een aantal uren per dag op school. Meester Peter zal echter ook nog even in groep zwart blijven vervangen, zodat meester Jos nog even rustig aan kan doen.
Juf Peggy uit groep wit neemt deel aan een cursus en is daarom al een aantal woensdagen afwezig geweest. Juf Peggy zal hierdoor de komende woensdagen (t/m 21 januari) ook nog afwezig zijn. Juf Truus is deze woensdagen altijd in groep wit.
Onze gymleerkracht, meester Arjan, die op dinsdag op onze school werkt, is ook al een tijdje met ziekteverlof maar is inmiddels ook weer een paar uren aan het werk om langzaam aan terug te keren. Meester Jorrit is nog steeds de vervanger van meester Arjan.
Juf Angela uit groep groen werkt op dit moment gedurende drie ochtenden per week. In deze groep is juf Sabine nog steeds aan het werk als vervangster van juf Angela.
Juf Bernadette (onderwijsassistente) is nog niet in staat om terug te keren op school en wordt vervangen door juf Melanie.
Kunst.

Maandag 01-12 as. zal voor de groepen groen, rood, bruin en paars vooral in het teken staan van het thema “kunst”. Twee kunstenaars zullen de groepen bezoeken. Er vindt een expositie plaats en daarna gaan de kinderen deelnemen aan een tweetal workshops: schilderen en ruimtelijk werken.


Serious request.
Op dinsdag 9 dec. krijgen de groepen paars, bruin, zwart en grijs een gastles m.b.t het thema van de 3FM serieus request actie van dit jaar: hands off our girls! Onze school doet ook dit jaar weer mee met het inzamelen van geld voor het glazen huis.

Het bedrag wordt dan ook door leerlingen naar het glazen huis in Brunssum gebracht.

 

Van 10 dec t/m 18 dec gaan we wafels bakken en deze natuurlijk ook verkopen.Kinderen uit alle klassen mogen dan een half uur voor de grote pauze en het laatste half uur van elke dag wafels komen kopen. Ook is het mogelijk voor ouders om wafels te bestellen.

Meer info hierover zal nog volgen middels een brief.

 

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer een mooi bedrag naar het glazen huis brengen !Studiedag 12-12 as.
Vrijdag 12-12 as. hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het team. Gedurende deze dag zullen we vooral de toetsresultaten van de kinderen nader bekijken om zodoende vast te stellen wat de kinderen beheersen en waar ze in de komende maanden nog hulp en uitleg bij nodig hebben om ze zo goed mogelijk verder te helpen in hun ontwikkeling.
Wat staat er deze maand verder nog op de kalender?
05-12 Sinterklaasviering.

09-12 Vergadering ouderraad m.b.t. kerstactiviteit.

12-12 Studiedag team; alle leerlingen vrij.

19-12 Kerstviering.20-12 t/m 04-01 Kerstvakantie.


Nieuwsbrief SBO de Boemerang December 2014
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina