Nieuwsbrief Genaco Herfst 2006 5e editieDovnload 29.33 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte29.33 Kb.

Nieuwsbrief Genaco

Herfst 2006

5e editie


In de periode tussen de laatste nieuwsbrief en deze nieuwsbrief heeft de vereniging niet stilgezeten. Er is een groeiend aantal aspirant-leden, die we zo langzaamaan ook in de werkgroepen gaan tegenkomen.

Ook gaan de werkzaamheden om te komen tot een officiële vereniging gewoon door, en wordt de nieuwe verenigingsnaam nu bekend gemaakt. Voor deze nieuwsbrief heb ik een bijdrage ontvangen van Wijnand Pol, die o.a. de werkgroep Planmatig Onderhoud en Projecten bijwoont. Ook van Antoon Kuper die applicatiebeheer is bij In Groningen en die de werkgroepen Makelen, Klantcontacten en Debiteuren bijwoont kun je een stukje lezen. Tot slot kun je een stukje lezen van Ronald Dalman, de nieuwe manager van de afdeling ontwikkeling en support bij DSA-VISION, die een stukje heeft geschreven over zichzelf en over ontwikkelingen binnen DSA-VISION.


Graag wens ik allen veel leesplezier.

De nieuwe naam van de vereniging
In juli van dit jaar kon iedereen een voorstel voor een nieuwe verenigingsnaam inzenden middels een prijsvraag. De naam Genaco (Gebruikersvereniging Navision voor de woningcorporatie) is tenslotte verouderd nu Microsoft de naam Navision heeft vervangen door de naam Dynamics NAV. Het aantal inzendingen was niet heel groot, maar voldoende om een goed passende naam te kunnen kiezen. Het bestuur heeft unaniem gekozen voor de naam:
Woondynamics
Deze naam is ingezonden door niemand minder dan Chris Stelder.
Chris is inmiddels verrast met een leuke grote mand vol Italiaanse lekkernijen. Chris, gefeliciteerd, en smakelijk eten.
Website
Allereerst kan ik melden dat het onderdeel ILS-sen inmiddels naar behoren werkt. Wekelijks zet DSA de recente gegevens op onze website, zodat iedereen de laatste status kan bekijken.
De reacties op de website zijn over het algemeen zeer positief. In het forum is te zien dat men niet schroomt vragen of opmerkingen maar ook onderwerpen voor de vergaderingen te plaatsen.
Op dit moment kun je op het forum zien dat er bijvoorbeeld een wijzigingsverzoek voor het invoeren van de WOZ-waardes is ingestuurd. Je kunt alles lezen bij bestanden over wat DSA heeft voorgesteld om de servicekostenverwerking te verbeteren. Ook kun je zien welke werkgroepen er zijn gepland in de agenda.
Wat belangrijk is als je iets geplaatst hebt, en daarbij graag wilt dat werkgroepleden er erg in hebben dat je dit kenbaar maakt door de mogelijkheid "mail aan proces" te gebruiken. Zo weet iedereen dat er iets interessants te lezen valt.
Gezien het kleine aantal opmerkingen dat ik ter verbetering heb ontvangen, denk ik dat we met de website zo aardig op weg zijn. Enkele wensen zijn er nog ten aanzien van het inzichtelijk krijgen van de wijzigingsverzoeken. Als leden hierover, of op ander gebied, ideeën of aanvullingen hebben zijn we altijd blij ze te horen. Stuur ze dan naar floor@aster-od.nl.
Nieuwe werkgroep
Eind december van dit jaar zal voor de eerste maal de werkgroep Wet- en Regelgeving bijeen komen. Deze werkgroep is tot leven geroepen omdat vanuit de overheid regelmatig nieuwe regels opgelegd worden die verregaande consequenties kunnen hebben. In de werkgroep zal worden gekeken naar hoe wijzigingen het beste vertaald kunnen worden in Empire. Voor de werkgroep is inmiddels op de website een forum aangemaakt en een map waar bestanden op kunnen worden gezet. Een ieder die iets te melden heeft aan deze werkgroep, of interessante informatie heeft wordt met nadruk uitgenodigd dit op de website kenbaar te maken en een email naar proces Wet en Regelgeving te sturen.
Ingezonden
Van Wijnand Pol, Sité Woondiensten te Doetinchem, ontving ik onderstaande bijdrage. Wijnand is kerngebruiker en maakt onderdeel uit van de werkgroep Planmatig Onderhoud en Projecten en de werkgroep Contractonderhoud.
Het Genaco-voordeel: Samen staan we sterk!
In de rol van kerngebruiker verplaats ik mij in het proces waar de “eindgebruikers” zich in begeven. Hierbij houd ik nauwlettend in de gaten tegen welke knelpunten zij aanlopen, breng deze in bij Genaco en vertaal dit in wijzigingsvoorstellen.

Om tot gemeenschappelijke wijzigingsverzoeken te komen, zullen meerdere leden van de Genaco achter het wijzigingsvoorstel moeten staan. Zodra zo’n wijzigingsvoorstel te weinig draagvlak krijgt binnen de Genaco, zal dit verzoek van uit de corporatie zelf bij DSA neergelegd moeten worden. In dit laatste geval wordt dit maatwerk voor de betreffende corporatie en zullen de kosten ook volledig voor rekening van de betreffende corporatie komen.


Procesmatig-denken en werken is de sleutel die leidt tot een succes! Juist tijdens de implementatie en inrichting van Empire zal hier de nodige aandacht aan gegeven moeten worden. Een “kleine blinde vlek” tijdens deze periode, kan tot een “groot probleem” leiden in de productie. Deze blinde vlekken zijn van uiterst belang om goed uit te werken en vervolgens tijdens de testperiode aan de orde te stellen.

Wat vooral goed moet worden uitgewerkt tijdens de implementatie, zijn processen en raakvlakken van verschillende processen.


Het grote voordeel van Empire is dat heel veel mogelijk is, maar daar zijn wel aanpassingen voor nodig. Het is een flexibel pakket die in dynamische organisaties toepasbaar is. De rol van de Functioneel-, Applicatiebeheerder en Kerngebruikers zal bij gebruik van Empire van groot belang zijn.

Organisaties die sterk onderhevig zijn aan veranderingen, zullen per saldo ook meer energie moeten steken in deze rollen. Het laatste wordt nogal eens onderschat door directie/ management. De ervaringen uit het verleden leeft vaak nog in de gedachte bij directie/management, eenmaal het pakket te hebben geïmplementeerd, dat organisaties hier verder geen omkijken meer naar hebben.


Niets is minder waar. Een flexibel pakket zal wel onderhouden moeten worden door allerlei wijzigingen waaraan dynamische organisaties bloot staan.

De informatie die in Empire wordt ingebracht, kan er ook worden uitgehaald.

Hiertoe zullen wel lijsten of rapporten gebouwd moeten worden (door DSA of door de organisatie zelf). Hierbij is het van groot belang dat directie/managers aan moeten geven welke informatie zij nodig achten (rapportages).

Wat niet wordt gevraagd, kan ook niet worden aangeboden.


Dit geeft aan dat er grote verschillen zijn met traditionele pakketten zoals we die in het verleden gewend waren (statisch pakketten met vast lijstwerk die maar in één lay-out uit geprint kunnen worden).
Tot slot:

Empire is een dynamisch pakket, dat indien het goed geïmplementeerd en onderhouden wordt, tot een prettig/gebruikersvriendelijk pakket behoort. Door directie/management wordt dit vaak onderschat wat betreft het updaten van het pakket. De Functioneel beheerders, applicatiebeheerders en kerngebruikers hebben hierin een onmisbare rol (het hart van primaire pakket).


Van Antoon Kuper, IN Groningen te Groningen, ontving ik onderstaande bijdrage. Antoon is functioneel beheerder en maakt onderdeel uit van de werkgroep Makelen, de werkgroep Debiteuren en de werkgroep Klantcontacten.
Mijn naam is Antoon Kuper en ik ben werkzaam ( eigenlijk een beetje een hobby) bij In als Functioneel Beheerder.
De functie van Functioneel Beheerder bestaat nog maar sinds juli dit jaar. En de functie is zich nog aan het ontwikkelen.

Als Functioneel Beheerders verrichten we de volgende werkzaamheden.

• Problemen functioneel/software inventariseren, eventueel oplossen

• Eventueel ILS (= probleem of bug in Empire) melden + voortgang bewaken

• Ondersteuning eind/kerngebruikers + opleiden

• (laten) testen van nieuwe releases

• Contact Genaco

• Kennis van pakket(ten)

• Motiveren kern/eindgebruiker
Binnen onze functie komen kennis van bedrijfsprocessen én kennis van ICT samen. We proberen de ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen te vertalen naar eisen en wensen aan de ICT-inrichting. Daarnaast bespreken we de (on)mogelijkheden van ICT naar kansen en bedreigingen voor de bedrijfsprocessen. Een heel belangrijk punt is dat we Intermediair zijn tussen gebruikers(organisatie) en ICT. En we overleggen met zowel de gebruikers als met I&A en de ICT-leveranciers die we inhuren. Bij In zijn we met 5 Functioneel Beheerders. Ieder verantwoordelijk voor zijn eigen proces(sen). In grote lijnen de volgende 5 processen Klant, Financiën, Projecten, Onderhoud en Wonen. Ik ondersteun medewerkers in de processen Huren, Bedrijfs Onroerend Goed (Makelen), Debiteuren en Wonen.
Hiervoor neem ik deel aan de GeNaCo overleggen, Debiteuren, Makelen en Relatiebeheer. De overleggen ervaar ik als belangrijke input voor mijn werk. De ervaringen van andere corporatie collega’s zijn zeer belangrijk. Samen kun je meer voor elkaar krijgen dan alleen en je kunt gebruik maken van elkaars specialisme. Dit komt ook tot uiting zoals bijvoorbeeld bij de werkgroep Makelen die gebruik maakt van het forum op de GeNaCo site. En het is ook goed om een ander, positief, geluid te horen. Collega’s op het werk hebben het vaak over problemen met Empire. Wij hebben het niet meer over de problemen, we hebben het over uitdagingen.

Van Ronald Dalman, de nieuwe manager ontwikkeling en support heb ik de volgende bijdrage namens DSA-VISION ontvangen.
N

ieuw bij DSA•VISION: Ronald Dalman

Per 1 juni van dit jaar is Ronald Dalman bij DSA•VISION begonnen als manager van de afdeling ontwikkeling en support.


In de periode van 1983 t/m 1995 was hij al eerder werkzaam bij DSA•VISION. Destijds werden de voorlopers van Empire ontwikkeld. In 1996 trad hij in dienst bij ComputerPlan in Delft als technisch manager. In deze functie hield hij zich volledig bezig met de ontwikkeling, implementatie en support van CRM-programmatuur voor klanten in verschillende branches.
Sinds 1 juni is Ronald dus weer terug bij DSA•VISION. Duidelijke doelstellingen zijn: het optimaliseren van de support en het uitbrengen van stabiele versies van Empire. Dit laatste niet alleen in Microsoft Dynamics NAV release 3, maar ook in release 4 en volgend jaar release 5.

Verschillende acties zijn al in gang gezet om deze doelen te realiseren. Meer informatie hierover vindt u in de werkgroepverslagen.


Nieuwe releases

9 oktober jl. is de nieuwe release 3.60.12.00 uitgebracht. In deze release zijn nieuwe functionaliteiten opgenomen en een aantal geïdentificeerde knelpunten opgelost.

De nieuwe functionaliteit behelst:


 • Standaarddocumenten
  Ca. 30 veel voorkomende documenten zijn toegevoegd waar u gebruik van kunt maken;

 • Kopersondersteuning
  DSA-VISION heeft de granule Kopersondersteuning ontwikkeld als aanvulling op Em-Project;

 • Betalingsregelingen
  Een optimalisatie van de bestaande functionaliteit. Om technische redenen is deze functionaliteit ook al enkele weken eerder uitgebracht in servicepack 12 van release 360.11.

De wijze van opleveren is met ingang van deze release gewijzigd: alle klanten ontvangen vanaf nu dezelfde versie, eventueel aangevuld met klantspecifiek maatwerk. In verband met de toename van het aantal klanten is deze standaardisering van oplevering naadzakelijk geworden. De opleverprocedure is hierdoor sneller en is tevens minder foutgevoelig.
Omdat bij deze release nieuwe objecten zijn gebruikt, is de gebruikerslicentie hierop aangepast. De nieuwe licentie is in combinatie met de nieuwe release opgestuurd naar alle klanten en moet worden geïnstalleerd, alvorens de objecten te importeren.
Tevens zijn de nieuwste versies van de handleidingen aan deze uitlevering toegevoegd.
In januari 2007 zal het volgende servicepack voor release 360.12 worden uitgebracht.
Release 4.0.1 verwacht januari 2007

In januari 2007 zal DSA•VISION Empire 4.00 uitbrengen. Deze versie is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV versie 4 en bevat vele nieuwe elementen. Het belangrijkste wat hierin opvalt is de gewijzigde menustructuur. De menustructuur heeft veel overeenkomsten met de menustructuur, zoals deze in MS Outlook wordt gebruikt.


Daarnaast is Empire aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van Dynamics NAV 4.

Denk hierbij aan: • Business Notifications

 • Ongedaan maken vereffeningen

 • Intercompanyboekingen

 • Koppelingen gebaseerd op XML

 • Conversietools


Support

In september is een nieuwe Service Level Agreement (SLA) geïntroduceerd. Aan deze SLA is een supportdeskprocedure gekoppeld, die de huidige procedure zal vervangen. De procedure voorziet in een frequentere en snellere terugkoppeling over de status van de gemelde incidenten. Ook zijn de responsetijden verkort. We zijn op dit moment bezig deze procedure te implementeren en verwachten deze voor het eind van dit jaar te kunnen invoeren.

Een onderdeel van de terugkoppeling is het kunnen opvragen van de status van een supportverzoek (ILS) via Internet. De koppeling van het ILS-systeem van DSA•VISION met de GeNaCo-website is geactiveerd en de actuele status van alle ILS-verzoeken is via deze website op te vragen.
Acantus Vastgoed kiest voor Em-Project

Acantus Vastgoed, onderdeel van de Acantus Groep met circa 15.000 VHE’s, heeft in september 2006 gekozen voor Em-Project van DSA•VISION. Acantus Vastgoed ontwikkelt en realiseert ambitieuze projecten in Noord-Nederland en stelt daarbij de klant centraal.


Acantus Vastgoed is actief in de marktsegmenten wonen, werken en winkelen. De activiteiten van het bedrijf omvatten onder meer het ontwikkelen en bouwen van huur- en koopwoningen, alsmede het transformeren van huurwoningen naar eigentijdse woonproducten. Verder is Acantus Vastgoed actief in het ontwikkelen van commercieel en maatschappelijk vastgoed zoals scholen, verzorgingshuizen en gezondheidscentra. Voor Acantus Vastgoed, met een team van 15 medewerkers en een jarenlange gegarandeerde omzet van € 50 miljoen, is een gedegen projectenadministratie als Em-Project een onmisbaar hulpmiddel bij het dagelijkse werk.
Ter afronding
Dank aan allen die voor deze informatieve nieuwsbrief een bijdrage hebben kunnen leveren. Tussen nu en de volgende nieuwsbrief kunnen we alle activiteiten binnen de vereniging volgen op de website. Allen worden zoals gewoonlijk van harte uitgenodigd een stukje aan te leveren voor de volgende nieuwsbrief.

Stel je de ontvangst van de nieuwsbrief niet op prijs, meld je dan af: floor@aster-od.nl.

Redactie:

Aster Ondersteunende Diensten

Oosterhoutstraat 27

6843 RK Arnhemfloor@aster-od.nl

Tel: 026-3819172Nieuwsbrief pag.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina