Nieuwsbrief Jaargang 10, nr 2, oktober 2013Dovnload 34.67 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte34.67 Kb.


cbs Barlo

Markerinkdijk 18

7122 RK Aalten

tel.: 0543 – 451236

cbsbarlo@accentscholengroep.nlNieuwsbrief

Jaargang 10, nr 2, oktober 2013Aan de ouder(s)/verzorger(s) van cbs Barlo,

Dit is de 2e nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. De herfstvakantie is op het moment van dit schrijven al bijna achter de rug. We hebben er op dit moment een zevental schoolweken op zitten. De Kinderboekenweek is achter de rug en we bereiden ons in de komende periode tot aan de kerstvakantie voor op het Nationaal schoolontbijt op woensdag 6 november, de 1e serie contactdagen op 18 en 19 november, de komst van Sinterklaas op donderdag 5 december en de kerstviering op donderdag 19 december a.s. Nadere informatie over deze evenementen vindt u in deze nieuwsbrief of in de volgende nieuwsbrieven.


Met ingang van 1 november a.s. zal juf Margreet Smit niet meer op vrijdagmorgen werkzaam zijn in groep 1-2-3. (de Boomhut). Juf Margreet heeft werktijdverkorting aangevraagd. Zij wordt gedeeltelijk vervangen door juf Claudy Reijerink.

De splitsing van groep 7 en 8 zal in ieder geval tot aan de kerstvakantie gecontinueerd worden. Daarna zal er weer een evaluatie plaatsvinden over de voortgang na de kerstvakantie.

Juf Marleen is momenteel in verwachting van haar eerste kind. Als alles volgens verwachting verloopt zal ze omstreeks eind februari met zwangerschapsverlof gaan.

Nieuw op cbs Barlo: de kijkmorgens voor ouders

Met ingang van 1 november a.s. willen we beginnen met KIJKMORGENS voor ouders.

We willen ouders in de gelegenheid stellen om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. We hopen daarmee dat ouders een goed beeld krijgen van hetgeen er op zo’n morgen in de klas gebeurt.
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de lessen gewoon doorgang vinden en kinderen zo weinig mogelijk worden afgeleid door de aanwezigheid van vader of moeder.

Vandaar ook dat we gekozen hebben voor maximaal één ouder per ochtend.

De aanwezige ouder mag gedurende de hele morgen aanwezig zijn, maar er is ook de mogelijkheid om een deel van de morgen aanwezig te zijn.

Dit ter beoordeling van de ouder zelf.

Verder is het van belang dat men met de informatie, die men op zo’n ochtend krijgt, vertrouwelijk omgaat.

Is er bijvoorbeeld een kind, dat tijdens een les al dan niet toevallig veel leesfouten maakt dan dient deze informatie als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De kijkmorgen is niet bedoeld als moment om met de leerkracht in gesprek te gaan over de vorderingen van de eigen zoon of dochter. Daarvoor zijn de contactmomenten op diverse momenten gedurende het schooljaar.
Het is de bedoeling dat ouders zich opgeven voor een kijkmorgen.

De werkwijze voor opgave voor zo’n kijkmorgen is als volgt: Bij de ingang van lokaal hangt een kalender waarop de ouder door het invullen van de naam kan aangeven op welke ochtend men graag in de groep wil komen kijken.

De leerkracht heeft op deze kalender al een aantal data doorgekruist, omdat er bijvoorbeeld een excursie of een toets is.

De overgebleven data kunnen dan gebruikt worden voor de kijkmorgens.

We hopen door middel van dit kijkje in de keuken het contact tussen school en gezin te verstevigen, omdat we partners van elkaar zijn in onderwijs en opvoeding.
Team cbs Barlo

Het Nationaal Schoolontbijt


Het Nationaal Schoolontbijt, dit jaar van 4 tot en met 8 november, beleeft alweer zijn 11e editie. Het landelijke evenement laat dan heel Nederland zien hoe leuk en belangrijk een goed ontbijt is. In die ontbijtweek gaan op zo'n 2.000 basisscholen ruim 400.000 kinderen samen ontbijten. Ieder jaar werkt Het Nationaal Schoolontbijt samen met een goed doel. Dit jaar is dat War Child.

Op woensdag 6 november a.s. zal onze school deelnemen aan het Nationaal Schoolontbijt. Veel scholen willen graag deelnemen, maar niet elke school die wil deelnemen komt daarvoor in aanmerking. Onze school mag dit jaar deelnemen. Bakker Vaags levert voor dit ontbijt de (brood)benodigdheden.

De organisatie die het Nationaal schoolontbijt organiseert heeft daarmee als doelstelling om kinderen (en daarmee natuurlijk ook indirect ouders) te wijzen op de noodzaak van een gezond ontbijt als begin van de dag.
.Van belang om te weten:


  1. Omdat we op woensdagmorgen eerst gym hebben in de Aladnahal hebben we besloten om het ‘ontbijt’ te verschuiven naar omstreeks de pauze. De kinderen moeten dus eerst morgens wel thuis ontbijten, maar hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de pauze.

  2. In het ontbijtpakket zitten helaas geen bordjes, bekers en bestek. Wilt u daarom op woensdag 6 november uw kind(eren) een bordje, beker en bestek meegeven ?

In bijgevoegde oudernieuwsbrief kunt u lezen uit welke ingrediënten het Nationaal Schoolontbijt bestaat. Roept dit vragen op in verband met een bepaalde voedselallergie dan dit graag even melden bij de groepsleerkracht van uw kind.Inzameling Reshare


Op maandag 11 november vindt er weer de jaarlijkse inzameling plaats van kleding voor Reshare/Leger des Heils. U kunt die dag tot 9 uur ’s ochtends kleding aanbieden in een afgesloten plastic zak. Van ouders horen wij dat kleding brengen alleen op die 11e november als lastig wordt ervaren en daardoor vaak achterwege blijft.

Dat vinden wij jammer dus we hebben de volgende oplossing bedacht: Vanaf 4 t/m 11 november kan er kleding worden gebracht in afgesloten plastic zakken. De hal van de school fungeert dan als verzamelpunt voor kledingzakken. We hopen daarmee op een net zo’n grote opbrengst als de laatste keer.


Nieuws uit groep 1-2-3

Nieuws uit ‘de Boomhut’

De laatste drie weken hebben de kinderen van de Boomhut gewerkt met het thema ‘Klaar voor de start’ van de Kinderboekenweek.

De kinderen uit groep 1 en 2 hebben als echte schrijvers een verhaal geschreven bij het prentenboek ‘Zzz…’ van Loes Riphagen. Het verhaal gaat over Kissie en hij beleeft allerlei avonturen.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de Boomhut bij de afsluiting van de Kinderboekenweek het verhaal van ‘De mooiste vis van de zee’ voor de andere kinderen van de school opgevoerd. Wat deden ze het goed en wat waren hun juffen trots op hen!

Ook hebben alle kinderen hun eerste ‘spreekbeurt’ gehouden! Ieder kind heeft in de kring iets verteld over hun favoriete sport.

De kinderen van groep 3 hebben hun eerste leesdiploma gehaald en kunnen nu al zelf een boekje lezen! Om een goede lezer te worden is het belangrijk dat de kinderen ook thuis elke dag lezen. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen elke week een bladzijde mee uit Veilig & vlot, die thuis geoefend kan worden.


Na de herfstvakantie gaan we beginnen met het thema ‘Wat ritselt daar?’ Allerlei herfstspullen zijn van harte welkom!

Nieuws uit groep 4-5-6


De afgelopen periode waren er enkele uitstapjes. De leerlingen zijn naar de waterkant geweest en hebben daar allerlei waterdiertjes gevonden en opgezocht wat voor diertjes het zijn.

Verder waren we naar het museum en hebben daar van alles over vroeger gezien en ervaren.Voor de afsluiting van de kinderboekenweek hadden alle leerlingen hun eigen ‘elfje’ gemaakt.

Dat wil zeggen een gedicht bestaande uit elf woorden en dan over hun sport of hobby.Maar het gewone werk gaat ook door. Vandaag hebben de leerlingen van groep 4 de tafel van 1 opgezegd en de leerlingen van groep 5 en 6 de tafel van 6. Voor groep 6 is dat herhaling, maar de tafels moet je ook steeds blijven herhalen!

Vrijdag 8 november moet groep 4 de tafel van 10 kennen en groep 5 en 6 de tafel van 7. Alle leerlingen kunnen ook thuis op www.bloon.nl de spellingwoorden oefenen, tevens een goede leesoefening!

Op de vrijdagmiddagen zijn we met groep 5 en 6 nu met het geschiedenisblok bezig. Die aanpak, zo bloksgewijs, werkt erg fijn.

Voor nu, allemaal een fijn herfstvakantie toegewenst!


Nieuws uit groep 7 en 8


Op donderdag 3 oktober zijn de leerlingen van groep 7 en 8 actief bezig geweest bij het Romienendal met het VOMOL project (Veilig Op de weg Met Opvallende Lanbouwvoertuigen). Verschillende machines stonden klaar en is samenwerking met leerlingen van het AOC in Doetinchem moesten er verschillende opdrachten uitgevoerd worden. Al met al een leerzame ochtend! Foto’s van de ochtend staan op de website van cbs Barlo.

Dan was er natuurlijk ook nog de Kinderboekenweek. In groep 8 hebben de leerlingen een stiftgedicht gemaakt. Ieder kreeg een pagina uit het boek ‘Kampioen’. De opdracht was om zo veel mogelijk woorden weg te strepen, om uiteindelijk een mooie zin of gedicht over te houden.


En dan was er deze week ook nog de sportmiddag. Op verschillende locaties in Aalten was er iets sportiefs georganiseerd. Ook een geslaagde middag!
Hieronder een verslag vanuit groep 7:

Wij gingen voetballen: Sebastian, Joris, Henrie, Daan, Kevin, Demi, Puck. Helaas was Jannes ziek.

Het was bij AD”69, wij zaten in de premium league.

De teams waren Fullham, Chelsea, Liverpool en Manchester United en nog een team.

Sebastian en Daan
Wij gingen zwemmen met Indy, Renate, Hilde, en Sofie.

Wij moesten baantjes zwemmen en daarna gingen we wedstrijdjes houden.

Aan het einde was de prijsuitreiking, wij hebben niks gewonnen.

Sofie
Wij, Mick, Iris en Jorieke gingen badmintonnen.

Het was leuk. We hebben veel wedstrijdjes gedaan.

Ook rond het net, dan sla je het hoedje en moet je de andere kant op.

Mick

Wij, Mats, Sabine, Carolien en Brittgingen korfballen eerst hadden we een oefen wedstrijd en toen hadden we pauze met de oefen wedstrijd hadden wij Carolien en Britt gewonnen na de pauze begonnen de echte wedstrijdjes. De eerst wedstrijd hebben we verloren de tweede wedstrijd hebben we ook verloren toen hadden we weer even pauze. Daarna was de derde wedstrijd die hebben we gewonnen. Mats en Sabine zaten ook samen in een team die hadden twee wedstrijden gewonnen. In de finale zaten twee teams die hadden al de drie wedstrijden gewonnen, maar uiteindelijk won team A.

Carolien en Britt


Wij: Rick, Paul, Patrick en Jelte

gingen basketballen. We mochten meteen partijtjes doen over een half veld na een punt werd er gewisseld er werd veel gewisseld. het ging snel voorbij, toen het pauze was werden er andere teams gemaakt en op het laatst gingen we over het hele veld spelen en daarna gingen we wedstrijdjes doen. School tegen school. Patrick ging als eerst en toen lagen we er op het nippertje uit.

Rick
De afgelopen periode hebben we al een aantal keren op u een beroep moeten doen om ergens mee naar toe te gaan als begeleider. We vinden het heel erg prettig dat er altijd ouders bereid zijn om mee te gaan en zomaar even de school binnen wandelen om aan te bieden om even heen en weer te rijden naar Aalten. Super!

We zullen proberen de data van uitstapjes e.d. zo veel mogelijk in de nieuwsbrief te vermelden.
Belangrijke data!!!!
In november staan voor groep 7/8 de volgende buitenschoolse activiteiten gepland:


  • Techniek  vrijdagmiddag 8 november

vrijdagmiddag 29 november

  • Schoolreis Amsterdam  dinsdag 12 november


Voor de techniekles zijn wij op zoek naar 2 ‘meefietsouders’. Graag een email naar m.brunsveld@accentscholengroep.nl

Luizen

Binnen onze school hebben we een zeer actieve groep moeders, die regelmatig luizencontrole doet bij alle kinderen. Vooral na de zomervakantie wil de luizenplaag nog weleens de kop opsteken en dat merken we ook op school. Het aantal gevallen van hoofdluis wordt nu wel steeds minder, maar we zijn er nog steeds niet helemaal vanaf helaas. Het is absoluut noodzakelijk om ook regelmatig thuis te controleren ! Mocht u hoofdluis constateren dan dient u dit zo snel mogelijk op school te melden. Als u uw kind elke dag, 14 dagen lang, goed kamt met een luizenkam komt u van de hoofdluis af.Agenda


Dinsdag 29 oktober

Luizencontrole (geen gel)

Woensdag 6 november

Nationaal Schoolontbijt

Maandag 4 t/m 11 november

Kledinginzameling Leger des Heils

Dinsdag 12 november

Schoolreis groep 7 en 8

Maandag 18 en dinsdag 19 november

Contactdagen


Tenslotte de CONTACTMIDDAGEN en -AVONDEN

Op maandag 18 en dinsdag 19 november zijn er weer voor ALLE ouders de contactmiddagen en contactavonden. We verwachten dat er van elk kind één of twee ouders aanwezig zullen zijn op deze 15-minuten gesprekken.

De data voor deze gesprekken staan in de infoklapper vermeld, dus we nemen aan dat u deze data hebt vrijgehouden in uw agenda.

De tijdstippen voor de gesprekken zijn van 16.00 uur tot 17.00 uur en van 18.00 – 21.00 uur.

Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat een bepaald tijdstip echt onmogelijk voor u is, dan kunt u dat hieronder aangeven.

Dit briefje invullen en uiterlijk vrijdag 1 november weer meegeven naar school, zodat in de daarop volgende weken het rooster voor de gesprekken kan worden gemaakt.


------------------------------------------hierlangs afknippen---------------------------------------------
Naam: ___________________________________________
Adres: _________________________________________________
Telefoon: _________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________
Ouders van: ______________________ groep: _________ (naam kind(eren)

______________________ groep: _________ (naam kind(eren)

______________________ groep: __________(naam kind(eren)
geven hierbij aan dat een 15 – min. gesprek op het volgende tijdstip NIET gelegen komt:


  1. maandag 18 november 16.00 – 17.00 uur.

  1. maandag 18 november 18.00 - 20.00 uur.

0 dinsdag 19 november 16.00 – 17.00 uur.

0 dinsdag 19 november 18.00 – 20.00 uur.


Dit briefje inleveren uiterlijk vrijdag 1 november a.s.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina