Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken juni 2004



Dovnload 13.17 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte13.17 Kb.
Nieuwsbrief Landelijk Steunpunt Kwartiermaken juni 2004
Zoals in de vorige Nieuwsbrief gemeld wordt vanuit het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken vooral gewerkt aan een Manifestatie Kwartiermaken met kunst en debat, voorjaar 2005.
Over de Manifestatie is behalve wat bij Manifestatie staat, op dit moment het volgende te zeggen:

* gekoerst wordt op Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht, dinsdag 12 en woensdag 13 april

* de Week van de Psychiatrie vindt die week (week 15) plaats, oftewel de Werkgroep Week van de psychiatrie heeft zich aangesloten bij het initiatief (zie voor de samenstelling van de Werkgroep en 'de week' van 2004: www.weekvandepsychiatrie.nl)

* de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft interesse getoond in de Manifestatie; in juli daarover meer.

* er wordt gewerkt aan twaalf tot zestien ateliers; projectleider Kristien Jansen

* er wordt gewerkt aan 4 minisymposia en een politiek debat rond de volgende thema's:

I - Koppeling diversiteit en multiculturaliteit

II - Armoede, empowerment en maatschappelijk verantwoord ondernemen

III - Rol van de media in beeldvorming

IV - Kunst en psychiatrie

V - Politiek Debat over kansen en risico's van de WMO.

Inzet is producties van de ateliers op de symposia een rol te laten spelen.


Verder in het programma:

* Tweemaal avond-voorstelling van de Dansgroep Vanuit Marlies (zie www.Kwartiermakersfestival.nl)

* Lunchvoorstelling Eenacter Keefman

* Markt met stands en artistieke gebeurtenissen vanuit de ateliers


Andere interventies: Manifestatiekrant, Psychiatriefilmweek, lokale aansluitingen - o.a. Week van de psychiatrie, opdrachtfilm, logboek.
* overigens: alles staat of valt bij het verwerven van subsidies. Reakt, de organisatie die het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken voorlopig heeft geadopteerd, werkt hier hard aan.
Samen met zo'n tien kwartiermakers en aanverwanten (o.a. Taskforce vermaatschappelijking) uit het land is een klankbordgroep gevormd.

De Werkgroep Week van de Psychiatrie richt zich behalve op de inhoud van de Manifestatie, specifiek op lokale aansluitingen en voorbereiding.

Er wordt gewerkt aan een Comité van Aanbeveling.
Voor aansluitende ideeën kunt u contact opnemen met d.kal@kwartiermaken.nl


Kwartiermakersfestival Haarlem derde meest innovatieve evenement van Nederland

Donderdag 13 mei jl. was de prijsuitreiking van de Stichting Nationale Evenementen. De jury roemde de vernieuwing en de kwaliteit van het festival en verwacht de komende jaren nog meer van het festival te horen.
Het Kwartiermakersfestival is een meerdaags cultureel festival met als doel ruimte te maken in de samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Enerzijds door de groep de kans te geven op een volwaardige wijze hun talenten te tonen en in hun kracht te groeien, anderzijds door mensen uit de maatschappij voor te lichten over het leven en omgaan met een psychische handicap en zodoende meer begrip te creëren. Het initiatief komt van De Geestgronden/Rodas, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden.
Van 26 september t/m 8 oktober 2004 vindt het derde Kwartiermakersfestival plaats. Naast Haarlem wordt de regio van activiteiten uitgebreid naar Heemstede, Bennebroek, Amstelveen en Haarlemmermeer. Net als in de eerdere jaren worden de diverse optredens, exposities alsmede de organisatie, door zowel mensen mét als mensen zonder een psychiatrische achtergrond verzorgd. Na de prachtige voorstelling Huid van hout van de choreograaf Shusaku vorig jaar, neemt dit jaar choreografe Krisztina de Chatel de artistieke leiding op zich van de dansvoorstelling met dansgroep Vanuit Marlies. Informatie over het festival kunt u krijgen via www.kwartiermakersfestival.nl of vraag een festivalkrant aan bij het Centraal Buro, Rodas, telefoon (023) 5421801. Zie ook het verslag van Doortje Kal in Deviant 39 (dec. 2003).

NB Het Haarlems Kwartiermakersfestival is een belangrijke inspiratiebron voor de landelijke Manifestatie Kwartiermaken met kunst en debat.







Provinciaal Platform GGZ-zorgvragers Limburg daagt media uit in rechtszaal

Op 7 juni j.l. vond in het Gerechtsgebouw te Maastricht onder leiding van persrechter mevrouw A. Schreinemakers een heuse hoorzitting plaats. Volgens Amerikaans model was een maatschappijbrede jury gevormd. Deze velde een hard oordeel over de praktijk en het beleid van de gedaagde Media Groep Limburg inzake haar berichtgeving over psychiatrie. Daarnaast werden ook de Limburgse ggz en familie- en cliëntenorganisaties voor de rechtbank geleid. Allen werden gehoord met betrekking tot hun beleid aangaande berichtgeving over psychiatrie. Helpt de berichtgeving het beeld wat in de samenleving leeft over mensen met een psychiatrische achtergrond te nuanceren? Als aanklager was Doortje Kal, deskundige op het gebied van kwartiermaken, gevraagd op te treden. De aanklacht was onderbouwd met onderzoek onder Limburgers met betrekking tot kennis over en beleving met betrekking tot de doelgroep. De jury steunde de eis van het Platform Zorgvragers tot het oprichten van een Werkgroep Beeldbewakers met tot taak gedurende twee jaar de berichtgeving rond psychiatrie te toetsen. Mail voor meer informatie ggz@huisvoordezorg.nl





Eigen Sinn Art - Kwartiermaken in Duitsland

Op 11 en 12 juni vond in Lüneburg (Duitsland) een eigen(kunst)zinnig congres plaats. Geïnspireerd door en als vervolg op het Deviant Debat 'Omkijken naar het oosten' in april 2003 in Amsterdam werd nu een omgekeerd congres in het Duitse Lüneburg (ten zuiden van Hamburg) georganiseerd. Naast een ruime en vaak kunstzinnige presentatie van alternatieve projecten in Duitsland, waren de Nederlanders dus van de partij. Op 11 juni vond onder leiding van Heinz Mölders een multiloog plaats die later overging in een kunstmultiloog.


Op 12 juni hield Doortje Kal een lezing over Kwartiermaken, waarop twee workshops volgden over vooraanstaande kwartiermaakpraktijken/benaderingen. Een eerste workshop ging verder over kwartiermaken en over de presentiebenadering, zoals toegepast in het Catharijnehuis te Utrecht (daklozenopvang) met medewerking van Lucia Stortelder en Henny de Boer (zie ook: Frans Brinkman: Presentie in de praktijk. Een verkenning in de maatschappelijke opvang, NIZW, 2004). In een tweede workshop presenteertde Karin Ilse van de Amsterdamse Vriendendiensten - samen met een hele delegatie van halve en hele koppels - Vriendendienst. De door de Amsterdammers gemaakte Vriendendienstfilm werd Engels ondertiteld vertoond, alsmede de film die over de dansvoorstelling Huid van Hout is gemaakt. Zie voor meer informatie www.eigensinne.de
en het verslag van Heinz Mölders in een van de komende Devianten!







Kwartiermaken in Amsterdam

Op 9 juni organiseerde De Omslag een expertise meeting Kwartiermaken voor instellingen in de gehandicaptenzorg (VGz en GGz), Welzijnsinstellingen en de Gemeente Amsterdam.



Doel van de meeting:

  • Het in kaart brengen van alle initiatieven op het gebied van Kwartiermaken in Amsterdam.

  • Komen tot een gezamenlijk referentiekader rondom Kwartiermaken, verduidelijking van het begrip.

  • Het maken van afspraken over de wijze waarop Kwartiermaken gezamenlijk en integraal zal worden vorm gegeven in Amsterdam.

Informatie: Corine van de Burgt, 020-4860149 info@deomslag.nl
Vriendelijke groet, Doortje Kal



De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina