Nieuwsbrief maart 2016 UitnodigingDovnload 11.7 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte11.7 Kb.Nieuwsbrief maart 2016

Uitnodiging:

Bijeenkomst PCOB afdeling Heerenveen op 1 april 2016, 14.00 uur in Trinitas, C. van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen. Door omstandigheden kan Stichting Yamik Yamak de aangekondigde lezing niet verzorgen. Gelukkig hebben we dhr. Geart Benedictus van de Stichting HAPIN bereid gevonden ons mee te nemen naar Papua, (het voormalig Nederlands Nieuw Guinea): Hij zal vertellen over de culturele verscheidenheid, tradities en gewoonten van de Papua's; de overweldigende rijkdommen van het land; de dilemma's en bedreigingen van de Papuavolkeren; het ontwikkelingswerk aldaar en de rol van Stichting HAPIN daarin. Van harte Welkom! Koffie/thee € 1.50 per kopje.

Op de jaarvergadering van 26 febr. jl. waren 76 leden aanwezig. Een constructieve en informatieve vergadering. Als bestuur hebben we benadrukt dat het bestuur moet worden aangevuld. Het gaat om de voortgang van onze vereniging. We zoeken een nieuwe secretaris! Functieprofiel staat op de website. En er is nog een vacature voor een bestuurslid algemene zaken. Wilt u ons helpen: zoeken en vinden! Na de pauze hield Ds. Gerben Hoogterp, ziekenhuispredikant in de Tjongerschans een boeiende interactieve lezing over zijn werk als geestelijk verzorger.We verwelkomen als nieuwe leden: Mw. L. Mink – Kerkstra Mw. T. Mulder – v/d Sluis Dhr. A.C. Stapper Dhr. J. Bakker en mw. C. Bakker- Wijnsma Mv. G.M. Bikker- Bosch

Bericht van verhuizing: Mw. T. Couperus-Westra Dhr. J. van de Burgh

Bericht van overlijden: Mw. J van der Meer – Boven op 28-01-2016 in de leeftijd van 83 jaar. Mw. M. van der Wal – Bakker op 26-02-2016 in de leeftijd 80 jaar. Alle naasten wensen we kracht en troost toe.

Niemand weet wat leven is alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is. Huib Oosterhuis

Uit het bestuur: Dringende oproep: 10 x per jaar brengen vrijwilligers Perspectief bij de leden. Er is dringend behoefte aan bezorgers. Een uurtje lekker buiten zijn! Meld u aan bij fam. Nijholt tel. 0513 632699 mail: sjoerdboukjenijholt@live.nl

Informatie over “wel en wee” van leden s.v.p. doorgeven aan Mw. J. Witzenburg, coördinator van de bezoekerscommissie, tel. 629661, janny-witzenburg@hotmail.comMutaties(verhuizingen, bericht van overlijden) graag doorgeven aan onze ledenadministrateur Mw. B. Nijholt- Veenstra. Wilhelminaweg 57, 8453WS, Oranjewoud, tel. 0513 632699. Uw mailadres sturen aan: sjoerdboukjenijholt@live.nl

!!!!Vacatures bestuur: Secretaris en bestuurslid!!!!

Rondleiding in het Abe Lenstra Stadion: Op woensdagmiddag 16 maart as. om 14.00 uur. Via Hart voor Heerenveen hebben we dit aangeboden gekregen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Denkt u er om dat u goed ter been moet zijn! Meld u voor 12 maart aan bij Henk van Dalfsen 0513-625849 of Neli de Haan 0513-646022.

Uitnodiging voor alle PCOB leden in Friesland: Op woensdagmorgen13 april 2016 (inloop vanaf 9.30 koffie/thee) programma van 10.00 tot 12.15 uur. Plaats: de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden, tel. 058-2160908. Mw. Hannah Bovenkerk, voorzitter PCOB en mw. Els Hekstra, directeur PCOB houden toespraken. Gelegenheid tot kennismaking met de nieuwe voorzitter en het stellen van vragen. Meld u voor 9 april aan bij Henk van Dalfsen 0513-625849, ook om samen vervoer te regelen.

Bijzondere SCHUIF AAN: We zijn al enkele keren door de KBO uitgenodigd om samen te eten. Nu nodigt de PCOB de KBO uit. We willen dat doen door met een grotere groep aan te schuiven samen met de KBO in de Jeugdzaal van Pniël, Baptisten Kerk aan de Leliestraat 1-5. Datum vrijdag 15 april. We beginnen om 17.00 uur met koffie/ thee en daarna staat er een lopend buffet voor u klaar: Voor elk wat wils! Bij een lopend buffet kunt u tussentijds wisselen van zitplaats. Dat hoeft niet, maar het bevordert wel de ontmoeting. De kosten zijn € 8,50 te betalen vóór 8 april op rek: NL37ABNA0445406240 t.n.v. penningmeester PCOB o.v.v. Naam en Schuif aan. Er is een intekenlijst op ledenbijeenkomst van 1 april en dan kunt u ook cash betalen.

Huiskamergesprekken in het kader van Mij &Zorg. Dat de zorg verandert dat weten we, we hebben info gehad over de Wmo, we lezen erover in tijdschriften en kranten, informatie via TV en mail. Jazeker: de zorg verandert, dat ondervinden mensen en anderen hebben het van horen zeggen. Mij & Zorg is opgezet door de PCOB in samenwerking met Zorg verandert. Doel: om in gesprekken onze eigen ervaring te delen, tegen welke moeilijkheden lopen we aan, welke oplossingen vinden mensen. Hoe kan je met elkaar delen en samen proberen een begaanbare weg te vinden. Huiskamergesprekken voor 10-12 personen; melden zich meer mensen aan dan organiseren we er meer. Op donderdag 21 april 2016 ’s middags om 14.00 uur bent u welkom om 14.00 uur t.h.v. Jitze v.d.Vinne en Neli de Haan, Rentmeester 7, 8448NA Heerenveen. Graag opgeven bij Neli de Haan tel. 0513 646022 of per mail: nelidehaan@ziggo.nl (= gewijzigd emailadres!)

Noteer de datum: OP 22 juni 2016 krijgen we een rondleiding bij Royal Jongbloed. Aansluitend is er een lunch. Kosten all-in: €5,00. Nadere info volgt.

Ledenwerven is belangrijk en we doen het samen! Weet u iemand waarvan u denkt: PCOB- net wat voor haar/hem! Kies voor een persoonlijke benadering! We hebben daarvoor een wervingsenvelop met inhoud. Even een telefoontje naar Neli de Haan 0513-646022. U krijgt de envelop thuis en kunt voor de PCOB op stap.

Bezoek onze website: www.pcob.nl Toets uw postcode in en kies Heerenveen.VOA’s van de PCOB afdeling Heerenveen zijn: Sjoerd en Boukje Nijholt (0513-632699) en Rommy Wassenaar (0566-841995).

Nog steeds kunt u Plastic Flessendoppen sparen t.b.v. Geleidehond! We doen dat samen met de KBO. U kunt doppen meenemen naar onze bijeenkomst of ze afleveren bij ’t Skûtsje bij de RK Kerk. Meer info: www.geleidehond.nl/doppen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina