Nieuwsbrief mei 2010Dovnload 20.01 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte20.01 Kb.


Nieuwsbrief mei 2010

Beste mensen,

Zo net voor de zomer dachten wij als bestuur er goed aan te doen u te informeren met deze nieuwsbrief. Er is hard gewerkt en er is veel gebeurd. Maar uiteraard: we zijn er nog lang niet!

In deze nieuwsbrief een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen voor de nabije toekomst. Wilt u deze brief aandachtig lezen en waar nodig, de vragen (vet gedrukt in de tekst) bespreken in uw bestuur? Dat maakt ons werk een stuk makkelijker, hartelijk dank!


Wisseling bestuurssamenstelling

Dit is het bestuur in de samenstelling zoals u gewend was:

Van links naar rechts: Jan Willem Zwart (secretaris), Ihno Dragt (penningmeester), Wil van den Berg, Bob de Boer, Ate Oosterhof (voorzitter), Yvonne Hiemstra (coördinator).

Bob de Boer heeft per maart 2010 zijn functie als bestuurslid beëindigd. Het bestuur van Markant Friesland heeft op passende wijze afscheid van hem genomen. Voorzitter Ate Oosterhof heeft Bob de Boer hartelijk dank gezegd voor zijn enthousiasme, zijn deskundige bijdragen en zijn positieve inzet.Bob de Boer zal worden opgevolgd door dhr. Richard Brouwer. Richard Brouwer is van professie socioloog. Hij was zijn hele leven werkzaam in het Hoger Beroeps Onderwijs. Daarnaast heeft hij altijd vrijwilligerswerk gedaan en bestuursfuncties gehad in de sectoren cultuur, zorg en onderwijs. Op dit moment is hij o.a. voorzitter van het bestuur van Cultureel Centrum de Schierstins in Veenwouden.Afscheid Eben-Haezer

Museumkerk Eben-Haezer heeft besloten niet langer meer deel te nemen aan Markant Friesland. Dit had te maken met de geringe openingstijden en het verminderde vermogen mee te doen aan de gemeenschappelijke activiteiten en PR. Het bestuur van Markant Friesland respecteert het besluit en dankt het bestuur van Eben-Haezer voor de getoonde inzet. Wij wensen hen veel succes in de toekomst!Nieuwe deelnemer: Seedykstertoer

Naast het afscheid nemen van deelnemers mogen we gelukkig ook nieuwe leden verwelkomen! Sinds mei 2010 is de Seedykstertoer te Marrum toegetreden tot Markant Friesland. Gerben en Aukje Visbeek toonden belangstelling voor ons samenwerkingsverband en wij denken dat wij met hun deelname een versterking kunnen geven aan de verscheidenheid en het aanbod van de deelnemende instellingen. De Seedykstertoer is veelzijdig: er worden wadlooptochten, toertochten door buitendijksgebied georganiseerd. Er is een minicamping, een conferentieoord en de mogelijkheid tot het cateren en houden van feesten en partijen. Ook is er het juttersmuseum en natuurlijk: de Seedykstertoer! Wij heten Gerben en Aukje van harte welkom en wij hopen met elkaar op een goede samenwerking!Publiciteit; een blijvend punt van aandacht

Er is aan publiciteit veel aandacht besteed. Zo zijn er nieuwe vlaggen besteld, zo zijn er deelnamebordjes gemaakt waarmee u zelf duidelijk kunt maken dat u lid bent van Markant Friesland. Publiciteit wordt een steeds sterker wapen in de strijd om meer bezoekers te trekken. Het blijft daarom ook van belang dat u hierin participeert om zo ons gemeenschappelijk belang te versterken.

Wij doen hierbij nogmaals een beroep op u om alle nieuws of activiteiten die u ontplooit, door te sturen naar de coördinator, zodat we de website van Markant Friesland actueel houden en optimaal benutten.

Museumweekend 2010, tomtom-routes en QR codes

Het museumweekend was een succes voor velen van ons, er is dan ook flink geïnvesteerd in advertenties en pr. Markant Friesland is uniek vanwege de grote diversiteit in de deelnemende organisaties. Het blijkt dat de juist kleinere musea en culturele erfgoedinstellingen aan populariteit winnen, in vergelijk met de grote, meer professionele instellingen. Op vele plaatsen was iets te doen voor kinderen, zoals een rondrit bij het Fiskershúske op een boerenkar, speciale knutselprogramma’s in het natuurmuseum Dokkum, pannenkoekenbakken op landbouwmuseum de Brink of de middeleeuwse verkleedpartijen in de Schierstins. Dit maakte deze locaties dan ook bijzonder aantrekkelijk voor een bezoek!

Heel bijzonder was dit jaar de lancering van een nieuw fenomeen: de QR-code! Dit staat voor Quick Response, en is een Japans systeem dat in Nederland steeds meer terrein gaat winnen. Met gebruik van uw mobiele telefoon met internetaansluiting, kunt een speciale code, die bijvoorbeeld aan de muur van een museum te vinden is, scannen. Hiermee krijgt u in een mum van tijd alle beschikbare informatie over het museum en wat er in te vinden is, op uw beeldscherm. Zelfs als het museum dicht is, kunt u een desgewenst een digitale virtuele rondreis maken in het museum. De mogelijkheden van dit systeem zijn eindeloos en zal steeds meer worden toegepast in Nederland.

Ook heeft Markant Friesland speciale tom-tom routes ontwikkeld waarmee u uw weg naar de musea makkelijker kunt vinden. Deze zijn te downloaden vanaf de site. Kortom: Markant Friesland staat voor kleinschalige musea, maar gaat zeker met de tijd mee!Boek ‘Waar het hart in licht en klei klopt’

U heeft allemaal een aantal exemplaren ontvangen van het boek ‘Waar het hart in licht en klei klopt’, van Abe de Vries en uw coördinator Yvonne Hiemstra. In het boek staan drie routes (een wandel-, fiets- en autoroute) in Noordoost-Friesland langs kerken en ander religieus erfgoed. Het boek brengt sfeervolle fotografie en korte teksten over de kerken, met waar mogelijk steeds een verwijzing naar een van de musea die aangesloten zijn bij Markant Friesland.


 
Stichting Markant Friesland heeft de boeken gekocht voor uw verkoop. U kunt het boek verkopen voor € 12,50, en die inkomsten zijn voor u. De verkoopsprijs ligt vast, dit omdat er anders oneerlijke concurrentie zou ontstaan met andere verkoopinstellingen.


Wat gaat er verder gebeuren?

We gaan in ieder geval door op de ingeslagen weg. Wij zijn momenteel bezig om programma’s te ontwikkelen op het gebied van educatie. Een doelgroep hierbij zijn jonge gezinnen. We proberen materiaal te ontwikkelen die gericht zijn voor jonge kinderen en ouders. Het materiaal zal algemeen van aard zijn zodat u dit zelf toe kunt passen op uw museum. Misschien is het niet voor iedereen geschikt om toe te passen, maar het is wel van belang deze doelgroep onder de aandacht te brengen. Wij hopen dat zoveel mogelijk musea meedoen! Nadere berichtgeving volgt.

Ook zijn er plannen om middelbare schoolklassen over de drempels van onze musea te krijgen. Er wordt momenteel nagedacht over een programma waarbij als het ware een museum voor korte tijd wordt geadopteerd en over het museum een eigen soort kunstwerk gaat maken, in samenwerking met locale kunstenaars. Ook hiervoor geldt: nader bericht volgt. Zie ook kopje: stagiaire.

We gaan routes ontwikkelen en nieuwe folders. Samen met Friesland Holland, één van de grote spelers op toeristisch gebied, wordt hieraan gewerkt. Friesland Holland heeft ook een enorm groot afzetgebied als het gaat om verspreiding van materialen. Dit is voor ons een groot voordeel omdat we natuurlijk zoveel mogelijk mensen willen bereiken, in onze eigen regio maar ook daarbuiten.

Ook willen we een kaarten-rek realiseren in de musea. Daarin kunnen kleine visitekaartjes van elk musea in worden bewaard om zo de onderlinge promotie te versterken. Wij gaan er van uit dat u ook zo ’n kaarten-rek wilt. Zo niet, dan moet u zich even afmelden bij de coördinator.

Stagiaire bij Markant Friesland

Per 1 juni heeft Markant Friesland een stagiaire. Het betreft mevrouw Rinny Toornstra uit Leeuwarden. Zij volgt de Focusopleiding Marketing aan de Open Universiteit. Begin volgend jaar hoopt zij deze opleiding af te ronden. Verder heeft Rinny de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen afgerond, en heeft zij onder meer cursussen gevolgd op het gebied van de organisatiekunde, beleidskunde en projectmanagement. Rinny zal zich in eerste instantie richten op het project rondom de middelbare scholieren. Wij verheugen ons als bestuur op de samenwerking met Rinny!Om te noteren….

Noteert u alvast de ledenvergadering op 27 augustus bij de Seedykstertoer te Marrum. Waarschijnlijk kunnen we dan al wel meer presenteren over de educatieve programma’s en met elkaar brainstormen over wat in het komende seizoen aandacht verdient. Naast een kort inhoudelijk programma is het vooral te bedoeling elkaar te ontmoeten! Aanvang 16.00, opgave bij Yvonne Hiemstra.Tot slot nog een oproep: wie doet mee aan Kidscult en/of ‘Oktobermaand – kindermaand’?

Kidscult is een initiatief van culturele instelingen in Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland, Tytsjerksteradeel en Schiermonnikoog. Zij verzamelen en bundelen hun educatief aanbod in een boekje dat in de eerste week van het schooljaar naar de basisscholen in die gemeenten gaat.
Dit blijkt een groot succes en het blijkt dat deelname leidt tot aanmeldingen en dus bezoekers! Is er aanbod van uw kant dat kan worden meegenomen in het programma van Kidscult?

Het criterium is dat het aanbod van voldoende niveau moet zijn voor een basisschool (een activiteit als kleurplaat kleuren voldoet niet) en het moet een cultuur- of erfgoedinstelling zijn (natuurmusea kunnen niet meedoen). Kruidhof, Fiskershuske en het Admiraliteitshuis doen hier al aan mee. Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator, maar u kunt ook rechtstreeks even contact opnemen met bovenstaande musea.

 

Een andere vraag is: in Dongeradeel wordt in oktober de 'oktobermaand, kindermaand' gehouden. In de weekenden worden in culturele instellingen (ook kunstenaars, muziekschool, etc.) speciaal voor kinderen activiteiten georganiseerd voor kinderen. De enige eis is dat het gratis moet zijn voor kinderen t/m 12 jaar en het geldt alleen voor musea in Dongeradeel.Ook hier doen het Fiskershúske en het Admiraliteitshuis aan mee. Wilt u hier ook aan meedoen? Meldt u dan aan bij uw coördinator.

Wij wensen u een goede zomer ….

en graag tot ziens op 27 augustus a.s!

Uit naam van het bestuur,

Yvonne Hiemstra

CoördinatorTelefoon: 06-516 23 499 , yhiemstra@markantfriesland.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina