Nieuwsbrief nr. 115 Juni 2014 overledenDovnload 25.09 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte25.09 Kb.
NIEUWSBRIEF NR. 115 JUNI 2014

OVERLEDEN

Op 59-jarige leeftijd is op maandag 2 juni toch nog onverwacht overleden Carlos Meerts, de echtgenoot van onze vrijwilligster Mariëlle. We wensen Mariëlle, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om onze vrijwilliger Will Thijssen te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem uitgereikt op 7 juni. Will kreeg deze onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor Handboogvereniging De Schutroe en voor zijn vrijwilligerswerk bij De Locht.

Will, van harte gefeliciteerd met deze hoge onderscheiding.
GOUDEN HUWELIJK

Enkele weken geleden waren Theo en Annie Smits 50 jaar getrouwd. Zij hebben dit feest in besloten kring gevierd. We feliciteren hen beiden van harte met dit jubileum en wensen hen nog heel veel gelukkige jaren samen in goede gezondheid.MUTATIES

Jo Peeters gaat per 1 juli a.s. De Locht als vrijwilliger verlaten na 14½ jaar trouwe dienst.

Jo, bedankt voor je inzet in al die jaren als suppoost, rondleider en zanger.

Roy Neeleman is per 1 juni gestopt als vrijwilliger i.v.m. andere drukke werkzaamheden. Roy, bedankt voor je inzet gedurende 8 maanden.

Ook Jacques Reijnders is per 1 juni gestopt als vrijwilliger. Jacques, bedankt voor je inzet in ruim 3½ maand.

Na bijna 2 jaar vrijwilligerswerk hier is Hetty Kösters vanwege de thuissituatie moeten stoppen bij De Locht. Hetty, bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren.

Tim Groetelaers, Kanakker 11, 5866 BD Swolgen, tel. 06-23721054, e-mailadres: tgroetelaers@gmail.com, komt de commissie ontvangst versterken.

Nelleke Hanssen, Blauwververstraat 59, 5961 KH Horst, tel. 077-3983910, 06-36090855, e-mailadres nelhanssen@home.nl komt de commissie ontvangst versterken.

Marga Meskers-de Feyter, Korverstraat 8, 5961 KL Horst, tel. 077-3983803, e-mailadres hansenmarga@hetnet.nl komt de commissie ontvangst versterken.

Sjaak Seuren, van Darthlaan 4, 5973 KC Lottum, tel. 077-8502486, e-mailadres jacseuren@home.nl komt de commissie onderhoud versterken.

Tim, Nelleke, Marga en Sjaak, heel veel succes bij De Locht
AGENDA

Vergadering dagelijks bestuur met de Raad van Advies op woensdag 25 juni om 09.00 uur

Vergadering projectmanagers op dinsdag 8 juli om 09.00 uur
BEDANKJE HETTY KÖSTERS

Met ingang van 1 juni ben ik door de omstandigheden thuis gestopt met mijn werk als vrijwilligerscoördinator. Het werken op De Locht combineren met mijn gezin en steeds zieker wordende echtgenoot valt toch te zwaar. Ik heb het met heel veel plezier en enthousiasme gedaan en wil jullie bedanken voor de prettige en warme contacten en ook voor de stevige en uitdagende discussies. Het ga jullie goed.

Met warme groet,

Hetty Kösters


FEESTAVOND

Al enkele malen hebben we u medegedeeld dat de jaarlijkse feestavond wordt gehouden op zaterdag 2 augustus op De Locht. De uitnodiging met het programma gaat hierbij. Denk aan aanmelden (of afmelden) tot uiterlijk 10 juli. Indien er iemand zich geroepen voelt om een voordracht of iets dergelijks te doen, dan graag melden bij Antoinette Somers (077-8508883, 06-42004339 of acmsomers@onsbrabantnet.nl)


BENOEMING VAN STRAATNAMEN EN PLEINEN

Nu alle straten zijn aangelegd en de pleinen zijn voltooid, wordt het tijd dat we die straten en pleinen een naam gaan geven. Heeft u suggesties voor mooie namen, geef die dan door via de ideeënbus of lever ze in bij het secretariaat (info@delocht.nl) De directeur stelt enkele prijsjes beschikbaar voor de mooiste inzendingen.


KOOR UIT BRAZILIË OP DE LOCHT

Op zondag 17 augustus zal er een Braziliaans koor komen optreden op De Locht. Het is alleen al uitzonderlijk natuurlijk dat er een buitenlands koor bij ons optreedt.

Dit koor, Cia Vocal Enrico Nery, komt voor de tweede keer naar Nederland. Het koor komt uit de stad Franca in het zuiden van Brazilië. Zij zingen inheemse liedjes, soms met instrumentale begeleiding. Niet alleen de liedjes, maar ook de kostuums zijn een lust voor het oog. Alle attributen zijn eigenhandig gemaakt, van hergebruikte materialen. Het totale koor bestaat uit 50 leden, maar niet iedereen kan de reis betalen. Dit jaar komt het koor met 18 leden.

Het is de eerste keer, dat dit koor in het zuiden van Nederland een uitvoering verzorgt. Bij hun eerste reis naar Nederland hebben ze in verschillende theaters opgetreden. Ook in het openluchtmuseum in Arnhem.

Ieder jaar heeft het koor een thema. Dit jaar: Xama de ziel van Latijns Amerika. Als je even googelt naar Cia Vocal Enrico Nery, kun je het koor ook beluisteren via You Tube.

Zij verblijven bij gastgezinnen in het westen van het land. Het zou echter heel fijn zijn, indien wij hen onderdak voor 1 nacht zouden kunnen verschaffen en wel de nacht van 17 op 18 augustus. Men hoeft dan niet nog laat af te reizen en kan ook nog van ons museum genieten en een beetje van de streek.

Het moet toch te doen zijn om onder ruim 200 vrijwilligers 18 bedden te vinden voor deze mensen die voornamelijk uit arme gezinnen komen.

Dus al iemand nog een bed over heeft voor 1 nacht, neem even contact op met Jan Huys. Hij regels dan verder alles. Jan is bereikbaar via mail zamaja@planet.nl of tel. 06-53840377. Ook kun je hem gewoon een keer op De Locht aanschieten, daar loopt hij ook geregeld rond.FIETSTOCHT

Nog even een kleine aanvulling op het bericht in de nieuwsbrief van mei. Op zaterdag 6 september organiseert Rabobank Horst Venray een fietstocht (circa 30 km)  in deze omgeving.

Verenigingen en stichtingen kunnen meedoen en dan een bedrag verdienen.

Het maximale bedrag dat te verdienen valt, bedraagt € 400,= als tenminste 25 personen deelnemen.

Deelnemers moeten dan wel lid zijn van de Rabobank Horst-Venray, anders telt het niet, maar dan kun je op eigen gelegenheid mee fietsen, hoewel je geen geld scoort. Ook is bekend dat elektrische fietsen wel mee mogen doen, maar geen scootmobielen vanwege de veiligheid.
Je kunt je bij Will Thijssen of Erik van den Brandt (beheerdehoeve@delocht.nl) opgeven.

Wij gaan er van uit dat we tenminste 25 enthousiaste fietsers bij elkaar krijgen, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.


OPENING CHAMPIGNONPAVILJOEN

Afgelopen vrijdag 13 juni is de tot nu toe laatste parel van museum De Locht geopend.

De openingshandeling werd verricht door gedeputeerde Patrick van der Broeck en burgemeester Cees van Rooij.

Het was prachtig weer en zeer veel genodigden gaven acte de présence.

Wat is het paviljoen mooi geworden. Iedereen was razend enthousiast.

Iedereen werd bedankt, maar wij willen toch nog even extra onze vrijwilligers bedanken. Natuurlijk de commissie champignons, maar ook iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan dit prachtige resultaat.

En met iedereen bedoelen we ook iedereen. Of dat nu zijn degenen die het treintje zo mooi hebben opgemaakt, of degenen die de hei geplant en geschoffeld hebben, stenen gelegd en aangetrild, de oude vulmachine hebben opgekalefaterd, de dames die iedere keer weer de lekkere koffie op tijd bruin hadden. Allemaal hartelijk dank.

Laten we dan ook allemaal trots zijn op dit mooie en karakteristieke paviljoen en laten we dit allemaal naar buiten toe uitdragen.

Samen hopen we nog heel veel bezoekers te mogen ontvangen, zodat we nog veel kunnen vertellen en laten zien van de historie en het heden van de champignonteelt.

Wiel Clabbers en Jan Huys


WERK IN UITVOERING

De vloer van de kapel is gestort. De stenen zijn uitgezocht. Op het dak komen leien, mooi! Geen echte leien, leisteen in kunsthars geperst. Niet van echt te onderscheiden en ze gaan veel langer mee. Onze metselaars staan te popelen!

Op de zolder van de Spieker worden momenteel de rekken geplaatst voor de bibliotheek en informatiecentrum. Juf van de bieb wordt Riet Collin, terug in het oude vak! Wat die bieb betreft: De Locht bezit ruim 2000 boeken. Heel veel hiervan is verkregen van de Boekenbeurs, dankzij de inspanning van Arnold van Bergen. Iemand die niet zo opvalt. Als U hem wilt zien moet U kijken waar hij zich het liefste ophoudt: achter de schermen.

De herinrichting van de ruimte van het voormalige aspergemuseum is bijna klaar. De puntjes moeten nog op de i gezet worden. Het is – zoals eerder vermeld – een voortzetting van het ambachtenstraatje. De nadruk ligt op de bouw van huizen en boerderijen. Zoals hout en wat je er mee kunt doen. Hoe met eenvoudig gereedschap planken werden gezaagd. Stro, leem en klei. Strodaken, opgevolgd door dakpannen. Stenen vormen en in de veldoven bakken. De dorpstimmerman. Op zoek naar informatie kwamen we er achter dat er ook in Noord – Limburg vakwerkhuizen hebben gestaan. Omschreven als: leemhuizen. De bewoners schaamden zich hiervoor: je was armoedzaaier als je in een dergelijk huis woonde. Stilletjes werden deze huisjes (de meeste waren klein) vervangen door gemetselde huizen. Achteraan op deze zolder is een kleine permanente tentoonstelling ingericht over wonen en werken in Noord – Limburg. Dames en heren rondleiders: als U tijd hebt bekijk dan deze hoek. Wellicht vindt u tips als er u vragen worden gesteld.

In de hoek waar zich de aspergebedden bevonden staan enkele vitrines met het beste van Thijs Houben: allerlei (stoom)machines. Door op een knop te drukken kunt U deze in werking stellen. In het voormalige filmzaaltje wordt het interieur van een Groene-Kruis gebouwtje ingericht. Die gebouwtjes waarmee we bijna allemaal zijn opgegroeid. Compleet met non achter het schrijftafeltje, met de babyweegschaal, het meetlint, de kleedboxen voor baby’s en de boekjes over hygiëne, voeding enz.

We vervelen ons niet! Daarom bouwen we gewoon verder!


DRINGENDE OPROEP

De afgelopen maanden zijn een aantal vrijwilligers gestopt met hun werk bij De Locht.

De reden was meestal hun gezondheid in combinatie met hun leeftijd. Dat is heel begrijpelijk, gezien onze gemiddelde leeftijd, en wij zijn blij dat zij zich al die jaren voor het museum hebben ingezet.

Maar het levert op dit moment wel de nodige problemen op, vooral omdat de meeste vertrekkers bij de commissie ontvangst werkten.

Die commissie heeft het extra druk met de vele bezoekers (10% meer dan vorig jaar).

Daarom heb ik twee verzoeken.  1. Als er bij een van de andere commissies iemand is, die wel interesse heeft om ook te werken in het restaurant of  als suppoost of als rondleider kom dan even praten met mij, met Erik van den Brandt of met Wil Thijssen.

  2. Wil iedereen in eigen familie- en kennissenkring rondvragen of er iemand is, die een of twee dagdelen per maand zou willen komen werken bij Museum De Locht in het restaurant of als suppoost of  als rondleider.

Ik hoop dat het ons lukt om daarmee het aantal vrijwilligers bij de commissie Ontvangst weer op peil te brengen.

Henk KempermanVOLGENDE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief van juli verschijnt op vrijdag 25 juli


E-MAILADRES

Als je deze nieuwsbrief niet per mail ontvangt, maar je hebt wel een e-mailadres, geef dit dan schriftelijk door via de brieven- of ideeënbus of mail naar wimambrosius@delocht.nl of naar wplambrosius@hetnet.nlGroeten

Redactie van de nieuwsbrief van De Locht,Wim Ambrosius

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina