Nieuwsbrief van het WatersportverbondDovnload 139 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte139 Kb.

16e jaargang nummer 62 maart 2005

Nieuwsbrief van het Watersportverbond
Binnenvaart Politie Reglement (BPR)

De afgelopen jaren is door de overheid gewerkt aan een complete herziening van het BPR, de verkeersregels op het binnenwater. Natuurlijk is het Watersportverbond hier actief bij betrokken geweest. Op 1 november 2004 worden die nieuwe regels van kracht. Vanaf die datum gelden er dus een aantal andere regels op het water. Het Watersportverbond zal op verschillende manieren aandacht besteden aan de belangrijkste wijzigingen, onder andere op de site, in de Maandelijkse Nieuwsbrief en in Schipper (decembernummer).

Het BPR is helemaal veranderd, maar het grootste deel van de veranderingen is redactioneel. De terminologie is begrijpelijker en de indeling logischer, waardoor het geheel leesbaarder is geworden. Er zijn echter ook inhoudelijke veranderingen, die in veel gevallen positief uitpakken voor de watersport. De positie van kleine schepen (< 20 meter) ten opzichte van grote is verbeterd. Zo hoeft een klein schip niet langer uit te wijken voor een groot schip als het kleine schip netjes aan de stuurboordkant van het vaarwater of de vaargeul vaart.


Vlaggenbrief vervalt


Voor u gelezen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal met ingang van 1 januari 2006 de vlaggenbrief afschaffen. Voor buitenlandse reizen is vanaf die datum alleen het Internationale Certificaat voor Plezier-vaartuigen (ICP) verkrijgbaar (of een kadastrale registratie zoals de zeebrief).

Nieuwe vlaggenbrieven worden in 2005 nog wel uitgegeven, maar zijn dan slechts geldig tot en met 31 december van dit jaar.

Vlaggenbrieven die in 2004 zijn afgegeven, zijn geldig tot en met de aangegeven einddatum 2006, maar kunnen daarna niet meer worden verlengd. In 2006 kunnen zowel het ICP als de vlaggenbrief voor-komen, maar daarna alleen het ICP.Inhoudsopgave blz.

Contactpersonen 3


Van de redactie 5
Van de voorzitter 7
Agenda voor de algemene vergadering 9
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2004 10
Ik geef de pen aan 12
Weekendbeurten Havenmeester 2005 14
Verslag algemene ledenvergadering 16
Indeling tewaterlating 21
Wijnproeverij en foto’s Jubileumdagtocht 22
Van de winterstalling 23
8 jaar later 24
Nieuwsbrief van het Watersportverbond 28

het geheel omlijst door een prachtige bloemengalerij, door mijn vrouwelijke spoedig omgedoopt tot Ävenue des Fleurs”. Het was liefde op het eerste gezicht.

De waarnemend havenmeester Tuin Sr. wees een voorlopig plekje aan, dat waarschijnlijk wat langer beschikbaar zou zijn, zodat wij dus niet als zwervende passanten behoefden op te treden. Wij waren zeer in onze nopjes en vroegen daarom spoedig daarna het lidmaatschap van de Vereniging aan.
In oktober zijn we weer afgevaren naar een winterberging, niet zeker of we nog konden terugkomen. Een telefoontje naar havenmeester Buninga leerde dat er geen zekerheid kon worden gegeven over een plaats bij De Zeemeermin.

Enigszins gespannen wachtten wij de verdere gebeurtenissen af en gokten op een goede afloop. Totdat een bevrijdend briefje van Zeemeermin’s secretaris Sluman een uitnodiging bevatte om te komen kennismaken met het Bestuur. Dat gaf hoop!

Aldus werden wij in het clubhuis met vier andere kandidaten ontvangen en ingewijd in de geheimen van het verenigingsleven.

Voorzitter Zweverink onderhield ons met een zekere gestrengheid met name over de plichten en maakte ons duidelijk, dat wanneer je echt aan het verenigingsleven hechtte, er van varen eigenlijk niet zoveel kon komen. Lassen, timmeren, verven, bardiensten draaien, motoren reviseren, gras maaien, steigers herstellen, krantjes rondbrengen, toiletten en douches installeren in de haven, enz. enz.

Ik nam waar dat de gezichten van mijn mede slachtoffers betrokken. Ook ikzelf krabde nog eens achter mijn oor, maar dacht: ”om in het paradijs te komen, is er altijd de weg door het vagevuur”. Dus knikten we gevieren enthousiast ja op de vraag van de voorzitter of wij deze sociale taken niet uit de weg zouden gaan.

En daar liggen wij dan nu. In de wellustige, geschubde armen van De Zeemeermin aan de Bloemenallee.

Omdat wij als gast-passant al een seizoentje hebben meegedraaid, weten we dat er ook wat aardige steigermaten te vinden zullen zijn.

Nu eerst een spoedcursus lassen en verven en als ik voor die examens zak, hoop ik dat ik met dit stukje in het “Officieel Orgaan” al een deel van mijn sociale plichten voor het seizoen 1998 heb ingevuld.......


Joop Adolfse

Aankomend aspirant


P.S.: dat was 8 jaar geleden.

Contactpersonen

Voorzitter Secretaris

Rob Zweverink Jaap Sluman

Lobbrich Boudgerslaan 29 Buitenveer 51

1382 MC Weesp 1381 AC Weesp

Tel.: 0294-418407/06-25486821 Tel.: 0294-417646

zweverink32@zonnet.nl j.sluman@hccnet.nl
Penningmeester Havenmeester

Ferre Folkertsma Jan Tuin

Buitenveer 53 Deurnestraat 34

1381 AC Weesp 1324 XA Almere

Tel.: 0294-431953 Tel.: 036-5345308
Leider winterstalling Clubhuisbeheerders

Martien van de Velden Hannie Munnikes

Hoflandlaan 8 Ria van den Emster

1381 EL Weesp Rob van den Boogaard

Tel.: 0294-263702 Tel. clubhuis: 0294-480664
Jachthaven Winterberging

Ossenmarkt 46 Nijverheidslaan 1a

1381 LX Weesp 1382 LE Weesp

Tel.: 0294-431588 Tel.: 0294-480664


Redactie en kopij

Lenie Zweverink

Lobbrich Boudgerslaan 29

1382 MC Weesp

Tel.: 0294-418407

8 jaar laterIk voel mij bij de oude “bokken” en “bokinnen” (sorry! ladies) nog altijd in de Zeemeermin een jonkie Toch ben ik alweer 8 jaar lid en zijn er na mij heel wat nieuwe leden toegelaten tot onze Vereniging. Ik ben, denk ik, inmiddels ook een jongere “oude bok”. Dat werd ik gewaar toen ik eens mijn zeemeermin archief navogelde. Daarin vond ik mijn allereerste bijdrage aan ons clubblad in 1997. Met instemming van hoofdredactrice Lenie Z. plaats ik het hieronder nog een keer als een goede herinnering aan die tijd....... Ik schreef toen:
OVERPEINZINGEN VAN EEN AANKOMEND ASPIRANT

(of hoe je in de armen van de zeemeermin terecht komt)


Met onze 45 voets motorsailer “Simon den Danser” (genoemd naar een gevreesde Nederlandse zeerover op de Algerijnse kusten, maar vredig gestorven in Oostzaan), bevoeren wij een paar jaar het Noordelijk IJsselmeer, de Waddenzee, de Noord-en de Oostzee. Eind ‘95 besloten wij ons schip in te ruilen voor een kleiner motorscheepje. Oude “Simon” werd naar Engeland verkocht en een 6 meter Enkhuizer vletje werd eind maart 1997 opgeleverd. De naam laat zich raden: “Simon den Danser”. Als danser doet hij zijn naam nu meer eer aan.

Van het zéér grote water naar de microkosmos van het binnenwater was wel een grote overgang. Grote “Simon” kon nooit verder komen dan de Hollandse Brug , vanwege de mast. Nu konden we in Amsterdam ineens onder de laagste brug door en die charme had ons te pakken. Natuurlijk werd door onze kleinkinderen nu wel eens een lange neus getrokken naar alle, voor bruggen op doorgang wachtende schepen.

Wij hadden echter geen vaste ligplaats meer en zwierven maar wat rond. Gedurende de maand mei ’97 gingen wij in de Gooi- en Vechtstreek op zoek. Haventje Eembrugge: niet zo aantrekkelijk omdat je alleen de Eem “op en af “ kan. Huizen, hetzelfde laken een pak:. Gooimeer òp en àf.

Naarden, Muiden en Muiderzand werden achtereenvolgens onderzocht, tot wij de Vecht opstoomden, richting Weesp. Jachthaven “De Vecht”stroomop aan stuurboord had niet de uitstraling die wij kleine “Simon” waardig achtten. Dan toch vervolgens nog maar even bakboord uit naar “De Zeemeermin”. De naam, maar vooral de afbeelding op de club-vlaggetjes stond ons bijzonder aan.

Eenmaal de bocht om in het volle zicht van de haven, waren wij totaal verblind: een klein paradijs, aan de voet van een oude vesting, compleet beschut, prachtige steigers, goed onderhouden schepen en last but not least,

Van de redactie
Dit is al weer het laatste clubblad vóór het vaarseizoen!

Is iedereen wel klaar gekomen met zijn werkzaamheden aan de boot? Het was soms wel erg koud om te werken; vooral deze maand!

Eind januari stonden de krokussen al te bloeien in de tuin, helaas maar voor twee dagen. Ze hebben de kou niet overleefd.
In de wintersportgebieden lag genoeg sneeuw, maar de grote drukte is toch uitgebleven. Wij waren met de krokusvakantie in Italië, daar lag 0,80 cm. minder dan in Oostenrijk. Dat was ook wel genoeg, maar de bomen waren daar groener dan hier begin maart.
In ’t Spuigat is de afgelopen winter weer volop geknutseld en lekker eten gemaakt. Helaas was ik te vaak verhinderd. Het clubhuis is ver-der niet veel gebruikt. Een keer was er een klaverjasavond. Wel jammer. We missen nog steeds een activiteitencommissie. Wie oh wie??
Lieve watersporters, jullie hebben nu 6 maanden de tijd om kopij te verzamelen voor het clubblad van september, dus ik verwacht dat tegen die tijd de brievenbus vol ligt met jullie vakantieverhalen.
Voor het bezorgen van het clubblad in het centrum van Weesp heeft P. van Niekerk zich bereid verklaard.
Ik wens alle watersporters een fijn vaarseizoen

toe en vast prettige paasdagen.

Groeten van Lenie Zweverink.
Voor het clubblad van 15 september 2005, graag kopij inleveren vóór 1 september 2005.

Wijnproeverij en foto’s JubileumdagtochtVrijdag 8 april in ’t Spuigat aanvang 20.00 uur
Wijnproeverij onder leiding van Annelies Heide van

Château des Bruyères”


In 1997 trokken de Nederlanders Annelies en Piet Heide de stoute schoenen aan en begonnen in Frankrijk een wijngaard.
Proeven…..

Er zijn veel anekdotes over de beginjaren en er is veel te vertellen over het werken in de wijngaard en het maken van wijn. Annelies zal tijdens het proeven uitgebreid vertellen over haar ervaringen.


Kijken…..

Gedurende haar verhaal zal zij de aanwezigen zes van hun wijnen laten proeven en als het mogelijk is ook een videofilmpje laten zien, gemaakt tijdens hun eerste oogst.


De avond duurt ongeveer 2 uur. We zullen op verzoek van Annelies voorafgaand geen koffie schenken omdat dit slecht is voor de smaak-papillen! Annelies serveert tijdens het proeven stokbrood om de smaak te neutraliseren.
Kopen!

Natuurlijk is de wens van Annelies Heide dat wij enthousiast zullen zijn over haar wijnen. Daarom is er gelegenheid om na afloop wijn te kopen in dozen van 6 of 12 stuks. Betaling kan contant of per factuur.


In 1999 en 2004 heb ik deze proeverij bezocht en weet dat het een interessante avond wordt.
35-jarig jubileum W.W.V.”De Zeemeermin”

Het 35-jarig jubileum is al bijna weer een jaar geleden, maar na de wijnproeverij worden de foto’s getoond, die door de deelnemers van de jubileumdagtocht zijn gemaakt.


Loes Tuin

Telefoon 036-5345308Van de voorzitter
Het laatste verhaaltje voor de zomer moet ik maken. Als je al zo lang voorzitter bent krijg je steeds meer het gevoel van deja vu!

Alles is al een keer gezegd. Evengoed wens ik iedereen toe dat het een prachtige zomer mag worden .Dat we geen pech krijgen; dat de wind altijd in de goede hoek zit; dat het niet te warm maar ook niet te koud wordt; dat de mooie plekjes toevallig vrij zijn als wij arriveren; en dat de regen alleen in de nacht valt; en dat we allemaal gezond blijven.

Door de laat invallende winter zijn de havenwerkzaamheden onder druk komen te staan. Het werkschema klopt niet met de werkelijke gang van zaken. Er zal niet aan te ontkomen zijn dat we nog een paar zaterdagen extra moeten werken anders komen de boxen op steiger D niet klaar. Maar een prachtige haven met fijne steigers is de beloning. Tevens zullen we volgend jaar een “rustperiode” ´inlassen.

Zoals u wel weet, moet van de gemeente het douche/toiletgebouw verwijderd worden. Op dit moment doen we alle moeite om het gebouwtje in ieder geval nog deze zomer open te houden. Zekerheid hieromtrent hebben we nog steeds niet. Het blijft een ongewisse en onbevredigende zaak.

Hoe dan ook moet het gebouw in november verdwenen zijn. Wel zijn we nu bezig met een nieuwe bouwvergunning ,gebaseerd op een “normaal“douche/toilet gebouw. Uit den boze is een portocabin.

Het bestemmingsplan laat dat ook niet toe. Alleen een vast gebouwtje in een stijl die het historische fort geen afbreuk aandoet kan door de beugel. U begrijpt dat alle instanties zich daar dus weer over gaan buigen. Alleen denken wij dat we nu een betere weg bewandelen dan de vorige keer toen ons het onderhandelen volledig uit handen werd genomen door een paar ambtenaren.

Enfin, we moeten maar weer afwachten hoe het nu afloopt.

Hopelijk kunnen we op de vergadering enige vooruitgang melden.


Groeten van Rob Zweverink
Het bestuur stelt voor het voorliggende concept te aanvaarden.

De vergadering stemt hiermee in.


Na de statuten dienen de reglementen bekeken te worden. In de loop van de jaren zijn reeds diverse aanpassingen en toevoegingen aangebracht. De leden van de statutencommissie (R. v.d. Bogaard, J. v.d. Emster en T.v. Vliet) stellen zich nu beschikbaar om mee te werken aan de reglementswijzigingen.


 1. RONDVRAAG

P. Buninga vindt dat er veel onderling gepraat wordt tijdens de vergadering, waardoor het rumoerig is en sprekers daardoor slecht zijn te verstaan.

G. ter Meulen geeft aan dat hij veel respect heeft voor de oudere leden die zoveel zwaar werk verrichten.

J. Gerrits vindt dat de veiligheid op de winterberging, tijdens het transport van de schepen, meer aandacht moet krijgen. Er moeten geen kinderen of honden op het terrein lopen. Zij dienen in het clubhuis te blijven.

T. v. Vliet vraagt naar de bruikbaarheid van de hei- en trekinstal-latie. Er wordt de nodige aandacht aan besteed om te voorkomen dat er iets mis gaat.

W. v. Deijl brengt naar voren dat in de afgelopen maanden een aantal leden tegenover hem kenbaar heeft gemaakt medio april te vroeg vinden om de schepen weer te water te laten. Ter vergadering ondersteunt echter niemand van hen zijn vraag. Niettemin zal tijdens het te water gaan een enquête worden gehouden over het tijdstip.

De voorzitter deelt mee dat er een nieuw contract is afgesloten met de verhuurder van de trekkers. Het contract heeft een looptijd van zeven jaar.
 1. SLUITING

De vergadering verloopt zo voortvarend, dat de voorzitter al om kwart voor tien de vergadering kan sluiten. Hij wenst een ieder een goed vaarseizoen.
R. Zweverink J. Sluman

voorzitter secretarisAgenda voor de algemene vergadering die

gehouden wordt op vrijdag 1 april 2005 in

het clubhuis. Aanvang 20.00 uur

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Goedkeuring notulen jaarvergadering

 4. Jaarverslag van de secretaris

 5. Jaarverslag van de penningmeester

 6. Jaarverslag van de jachthaven

 7. Jaarverslag van de winterberging

 8. Verslag kascommissie (dechargeren van het bestuur)

 9. Benoeming nieuwe kascommissie

 10. Voorstel aannemen nieuwe leden

Pauze

 1. Oproepbeleid/toekomst van de vereniging

 2. Begroting en goedkeuring daarvan en overzicht komende jaren

 3. Bestuursverkiezing

 4. Statuten en reglementwijzigingen, Arbo- en Milieuzaken

 5. Rondvraag

 6. Sluiting

Tijdens de ledenvergadering mag er niet gerookt worden en is de bar gesloten.
 1. VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie bestond uit P. Buninga, C. Ottenhof en T. van Vliet. Zij delen mee dat zij de financiële gegevens van de vereniging hebben onderzocht en in orde bevonden. De commissie stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De ledenvergadering gaat akkoord.


 1. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

P. Buninga verlaat de kascommissie. Het reservelid R. v.d. Bogaard zal zijn plaats innemen. Als nieuw reservelid melden zich twee leden aan, T. van Oyen en C. Robberse.


 1. AANNEMEN NIEUWE LEDEN

Het bestuur stelt zes nieuwe leden voor aan de vergadering. Zij hebben allen een jaar lang als 'toekomstig lid' deel uitgemaakt van de vereniging. Vanuit de vergadering worden geen bezwaren naar voren gebracht zodat als nieuwe leden worden aangenomen:

Mevr. J. van Kooten en de heren E. Balt, A.J. Esman, A.J. Fokkens, A.V. Rol en J.G. Spaans.

De voorzitter heet hen hartelijk welkom.


 1. OPROEPBELEID

Het oproepbeleid voor het uitvoeren van werkzaamheden is in de laatste jaren aangescherpt. In het afgelopen jaar is vroegtijdig schriftelijk bekend gemaakt op welke dagen gewerkt moet worden en wie daarvoor is aangewezen. Bij afzegging wordt direct een nieuwe afspraak gemaakt. Dit heeft goed gewerkt. Voor het komend jaar zal dezelfde procedure worden gevolgd, maar dan zal ook de winterberging worden opgenomen in de werklijst.


 1. BEGROTING 2004

Naar aanleiding van de begroting heeft J. v.d. Emster een paar opmerkingen:

 • Een telefoonaansluiting op de haven betekent kosten, waarbij het de vraag is of de aansluiting nodig is nu de mobiele telefoon gemeengoed is geworden. Niet iedereen heeft een mobiele telefoon en de haven moet ook van buitenaf bereikbaar zijn, bijvoorbeeld bij calamiteiten.

 • Kunnen de inkomsten en uitgaven worden gesplitst in zomer- en winterstalling. Zal aandacht aan worden besteed.

Ook voor een vaste ligplaats is de belangstelling groot. Maar mis-schien moeten wij wel gelukkig zijn dat wij niet een echt grote vereniging kunnen zijn; het blijft overzichtelijk en beheersbaar nu er allerlei bedreigingen op ons afkomen. Een algemeen geldend lozings-verbod en de noodzaak van een milieustation, om en paar voorbeel-den te noemen, zijn ernstige zaken.


In het kader van de werkgroep Vecht Noord van het Watersport-verbond is weinig opzienbarends te vermelden. Het duurt altijd lang voordat plannen uitgewerkt en gerealiseerd worden. In 2004 is veel aandacht besteed aan het overleg met de sportduikers over het ge-zamenlijk gebruik van de Spiegelplas. Om ongelukken te voorkomen zijn aanwijzingen voor beide categorieën opgesteld, die nu door de vaarwegbeheerder zijn verwerkt in een verordening. In de afgelopen periode zijn op een aantal plaatsen in Weesp wachtplaatsen voor de bruggen geplaatst. Door bezwaren van bewoners heeft dit lang ge-duurd, maar gelukkig zijn ze nu gerealiseerd. Overigens dateren onze wensen voor deze wachtplaatsen al van 1994. Verder is het bedie-ningsregime van de Uitermeersluis en de Keetpoortsluis in Muiden uitgebreid, zodat de kleine waterrecreatie een rondje kan varen. Maar zaken als een veilige oversteek van het Amsterdam-Rijnkanaal komt maar niet tot een oplossing. Dit neemt niet weg dat het interessant is om actief mee te denken over ontwikkelingen in het eigen vaargebied.
Ik wens u voor 2005 veel vaarplezier in het eigen vaargebied, maar ook elders.
Jaap Sluman.Verslag algemene ledenvergadering op 26 maart 2004

 1. OPENING

Met een woord van welkom opent de voorzitter om 20.00 uur de ver-gadering.

Er zijn 41 stemgerechtigde leden aanwezig en een aantal belang-stellende partners.
 1. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Van de overige leden hebben tien personen zich om verschillende redenen moeten afmelden voor de vergadering: R. v.d.Bogaard, H. Corver, S. Goslinga, W. Pareira, J. Schubart, J. Spaans, G. Tresoor, J. Tuin jr, L. Verheul en J. Visser.

Ingekomen stukken:

- Via H. Munnikes is een vraag van W.V. Weesp binnengekomen. Zij vragen of er onzerzijds belangstelling is om gezamenlijk op te treden tijdens de festiviteiten rond Weesp 650 jaar. Op dit moment denken zij aan rondvaarten in sloepen tijdens de aanwezigheid van oude schepen in Weesp. Afgesproken wordt dat hierop positief wordt gereageerd. J. Gerrits treedt op als contactpersoon.

- Het Watersportverbond laat weten dat het blad 'Schipper' weer gratis aan alle leden wordt verzonden.

- H. Munnikes vraagt aandacht voor de watervoorziening op de haven, omdat het waterverbruik hoog is. Voorgesteld wordt om slechts één aftappunt te gebruiken in plaats van bij elke steiger een kraan.

Dit zou ook meer zekerheid bieden in de bestrijding van de legio-nellabacterie. Na enige discussie over de voor- en nadelen zegt het bestuur toe dat het voorstel zal worden uitgewerkt, waarbij ook de kosten zullen worden betrokken.

- De gemeente deelt mee dat het douchegebouw verwijderd moet worden omdat de periode van twee jaar, waarvoor de tijdelijke vergunning was verleend, verstreken is. Er is een aanvraag in-gediend voor een verlenging tot de maximale termijn van vijf jaar. Tevens is de gemeente verzocht opnieuw te streven naar een defini-tieve vergunning.
3. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING OP 4 APRIL 2003

Het verslag, gepubliceerd in het clubblad, geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.


Ook daar was het havengeld om van te schrikken. Daar was ook bijna geen plek. Draaien en terug langs de lange steiger. De volgende dag, heel vroeg hoorden we een hoop herrie. Ik mijn bed uit. Haast iedereen was weg. Bijna geen wind en de zon scheen. Gauw toilet maken, motortje gestart en wegwezen. Onderweg drin-ken we wel koffie. Heerlijk ontspannend, radiootje aan, bak koffie bij de hand “koekje erbij”? Heerlijk ontspannen aan de grond. Waar ben jij nou mee bezig vroeg Grietje. Daar we altijd met een zeilboot op stap zijn geweest, is er altijd een vaarboom aan boord. Die heeft de boel nu ook weer gered. Na de kont opzij gedrukt te hebben, zacht achteruit en konden we weer verder. Als enige de Roggebotsluis in. We worden verrast door een regenbui die je alleen in de tropen tegen-komt. Grietje staat voorop en ik achterop onder mijn afdakje. Vind ik wel leuk, maar dat moet ik niet laten merken. De sluiswachter zat knipoogjes naar mij te maken, die had er ook lol in. Toen richting Ketelmeer, de IJssel op en afgemeerd in de vluchthaven bij het N.S.-station. Kampen moet wel een rijke stad zijn met die gouden wielen boven op de brug. Voor de haven ligt een plastike Steur aan de ketting. Ik raak in gesprek met iemand uit Kampen die een aardige anekdote had. De Kampenaren hebben al het verhaal over ”de Koe aan de Toren”, maar deze kende ik nog niet. Volgens de overlevering

zou er een Bisschop in Kampen op bezoek komen en die man was gek op vis. Dus dachten de Kampenaren, laten we een Steur vangen. Dat vind hij vast wel lekker. Zo gezegd zo gedaan! Een prachtige Steur was gevangen. Toen kwam het bericht dat de Bisschop een maand later zou komen. Hoe houden we die vis nu goed? Diepvries was er toen nog niet. Toen kwam iemand op het idee om de vis aan een ketting vast te maken aan de kade. De Bisschop is nooit gekomen, daarom ligt hij er nu nog.

Ik vind het zo wel genoeg. Ik wil mijn medewatersporters niet verve-len met wat we 2 1/2 maand in Friesland, Overijssel, Twentekanalen en Noord-Holland meegemaakt hebben

Wij hebben in ieder geval weer een leuk vaarseizoen erop zitten en zijn nu weer aan het verven en schuren.


Groeten van Jan Kloosterman.
Ik geef de pen aan P. van Niekerk.

Weekendbeurten havenmeester, seizoen 2005

Van vrijdagavond tot en met zondagavondDatum

Naam/bootnaam

Plaatsvervanger

Telefoonnr.

22, 23, 24 april

D.H.C. Meijerink

Dirk


0294 - 13713

29, 30 april

1 mei


Mw. H. Munnikes

Cabillaud0294 - 411668

6, 7, 8 mei

G.E. ter Meulen

Con Amore020 - 6902112

13, 14, 15 mei

A.M. van Meurs

Mystic


0294 - 430067

20, 21, 22 mei

G.H. Mulder

Onbekend


0294 - 450415

27, 28, 29 mei

L. Meijerink

Lady M.


0294 - 412562

3, 4, 5 juni

P.C.J.M. van Niekerk

Onbekend


0294 - 31415

10, 11, 12 juni

A.P. Niesen

Segundo


06 - 22559552

17, 18, 19 juni

J.J.C. Ottenhof

Thetis


Onbekend

24, 25, 26 juni

Mw. T. van Oijen

Clearwater0294 - 419947

1, 2, 3 juli

P. van ’t Padje

Borkumriff020 - 6941760

8, 9, 10 juli

W.J. Parreira

Onbekend


0294 - 480033

15, 16, 17 juli

J. Pol

Dolphine

0294 – 419786Datum

Naam/bootnaam

Plaatsvervanger

Telefoonnr.

22, 23, 24 juli

C. Robberse

Aquarius


0294 - 232826

29, 30, 31 juli

A.V. Rol

Tos


035 - 6910828

5, 6, 7 augustus

T.E.R. Rouw

Skarlun


0294 - 417489

12, 13, 14 aug.

T. Rozenberg

Onbekend


0294 - 230295

19, 20, 21 aug.

Van Kooten

Zusje


0294 - 484664

26, 27, 28 aug.
2, 3, 4 sept.

J. Sluman

Mare


0294 - 417646

9, 10, 11 sept.

J.G. Spaans

Patas


035 - 6922555

16, 17, 18 sept.

W.M.H. ter Steege

Onbekend


0294 - 431118

23, 24, 25 sept.

G.G. Tresoor

Vanntett


020 - 6470494

30 september

1, 2, oktoberJ. van Tubergen

Roter Corsar0294 - 410193

7, 8, 9 oktober

Th.L.L. van Tubergen

Platte Bek0294 - 410193

14, 15, 16 okt.

J.M.E. Tuin

Miamie

Onbekend

Ik geef de pen aan
Ik ben blij dat de heer Verwoerd mij in de gelegenheid stelt om ook mijn woordje te doen. Als we op de winterstalling aan het werk zijn en tussen de middag ons broodje nuttigen, is Bertus volop aan het woord. Er is niet tussen te komen. Er mag ook nooit iemand naast hem komen zitten; die plaats is bestemd voor Piet B. Alleen als hij er niet is mag er iemand anders gaan zitten. Gezellige man die Bertus! Hij heeft in ieder geval mijn schuur-machine gerepareerd en dat is ook heel wat waard. Dit was het wat de heer Verwoerd betreft!

Na het te water gaan van de boten en familiebezoeken afgelegd, gaan we maar weer met de boot op pad. De bedoeling was via het Markermeer/-IJsselmeer langs de Zuiderzeestadjes naar Friesland te varen. Maar dat plan moesten we laten varen vanwege het slechte weer; veel wind en regen. Varen moet wel leuk blijven. Dan maar de Vecht op en een paar dagen bij de camping liggen. Daar sloeg het noodlot toe; de hele oever vol met scheepjes; op één plekje na waar ik net tussen kon. Vlak voor de heer Verwoerd. Het vaarseizoen begon dus goed!

Na twee dagen zijn we afgevaren naar Muiden. We waren vlot door de sluis. Wat is het hier rustig mompelt Grietje. Ik denk dat het harder waait dan we denken zei ik. En dat was ook zo. Toen we tussen de strekdammen uit kwamen, kwamen de witte strepen ons tegemoet. Na even op ons kop te hebben gestaan kwamen we bij de Hollandse brug richting Spakenburg waar we lang niet waren geweest. Het zal mij benieuwen wat we aan Havengeld moeten betalen; zal wel tegenvallen. Dat was ook zo, euro 9,50. Kreeg ik nog korting ook, want de havenmeester vond mij zo’n aardige man.

Volgende ochtend weer met een smak wind op stap. Voor de wind -  die steeds harder werd - richting de sluis van Nijkerk. Ik ga niet aan die steiger. Ik lig helemaal aan lage wal. Ik blijf wel even drijven, met nog drie schepen. Maar er komen andere schepen voorbij en die gaan vlak voor de sluisdeur liggen. Deuren gaan open en er komt een vrachtschip uit. Hoop geschreeuw door de schipper. Alles stoof uiteen tegen de steiger in het riet zodat wij met de andere drijvers als eerste de sluis in konden, waarna de sluismeester de deuren dichtgooiden.

Na de schutting zijn we richting Harderwijk gevaren. De aanlegplaats halverwege Harderwijk was gesloten wegens werkzaamheden. Lekker dat die sluis is opgeruimd. Toen richting Elburg.

4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

Ook dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.


5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

De penningmeester noemt de belangrijkste financiële feiten over het jaar 2003. De werkelijke inkomsten en uitgaven komen over het algemeen goed overeen met de begroting. Op te merken valt:

Het clubhuis heeft een ruime bijdrage geleverd, hetgeen een compliment is voor beheerders en gebruikers.


 • Het waterverbruik is weer op een normaal jaarniveau.

 • Het vuilafvoer wordt nadelig beïnvloed door afvoer van oud steigerhout.

 • De verkoop van de stelconplaten van het winterbergingsterrein heeft ruim € 400 opgebracht.

 • De kosten voor de clubkrant zijn hoger omdat er omslagen zijn gedrukt.

 • De bestuurskosten zijn laag, maar te verwachten is dat deze in de komende tijd hoger zullen worden.

- De post 'werkgroepen' is hoger door het vele werk wat gedaan is.

Na deze toelichting zijn er geen verdere vragen vanuit de vergadering, zodat het verslag wordt goedgekeurd.


6. VERSLAG JACHTHAVEN

De havenmeester bedankt alle leden die zich hebben ingezet voor het vernieuwen van steiger C. Maar dit geldt ook voor de leden die de andere (onderhouds)werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Het systeem van weekend-havenmeester heeft weer goed gefunc-tioneerd, een enkele uitzondering daargelaten. Na drie jaar is ieder lid aan de beurt geweest en begint een tweede serie.


 1. VERSLAG WINTERBERGING

Het jaar 2003 stond, voor wat betreft het winterstallingsterrein, vooral in het teken van het clubhuis. Er zijn palen geslagen om de voorkant te ondersteunen, zodat verzakken niet meer mogelijk is. De vloeistofdichte vloer is doorgetrokken tot aan het clubhuis.

Een zeecontainer is ingericht als lashok, wat de brandveiligheid ten goede komt.

Allen die hieraan hebben meegewerkt worden bedankt.

Momenteel wordt op één botenkar een proef gedaan met vaste krikken.


Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2004
Teruglezend in het verslag over 2003, kom ik als een van de eerste punten tegen dat de gemeente ons er op wijst, dat de voorlopige vergunning voor het douchegebouwtje al verstreken is. Wij hebben toen direct aangedrongen op een verlenging van de vergunning tot de maximaal haalbare periode van vijf jaar, met daaraan gekoppeld het voorstel om gezamenlijk te werken aan een oplossing voor het verkrijgen van een definitieve vergunning. Dan begint het wachten op antwoord. Het duurt tot het eind van het jaar voordat een antwoord binnenkomt. Een heel negatief antwoord. Geen verlenging van de tijdelijke vergunning; wij moeten meedelen wanneer het gebouwtje wordt verwijderd en de gemeente geeft geen subsidie. Dit laatste was ons al lang duidelijk en dat hadden we nu ook niet gevraagd. Het zou al prettig zijn geweest als de gemeente creatief wilde meedenken om tot een oplossing te komen.

Vooruitlopend op het verslag van 2005 kunnen wij al mededelen, dat een goed ingevoerde Weesper architect is benaderd om ons te helpen.


Gelukkig is er ook wel iets plezierigs te vermelden. Daarbij denk ik vooral aan 6 juni van het afgelopen jaar. De viering van het 35 jarig jubileum was een groot succes. De tocht door Noord-Holland was afwisselend met bus, trein en boot. Het programma bood elk wat wils, met als toetje een gezellig diner, opgeluisterd door een voortreffelijk shantykoor. Zoiets is voor herhaling vatbaar!
Hoe het in de haven en op de winterberging is gegaan hoort u in het verslag van de betreffende bestuursleden. Ik wil volstaan met te vermelden dat weer heel wat uren zijn besteed om de faciliteiten van De Zeemeermin op peil te houden. Dat is nu zo, maar dat was ook zo in het verleden. Wij werden daaraan herinnerd bij het overlijden van Han Dammers. Zonder iemand tekort te doen mogen wij wel stellen dat hij van grote waarde is geweest bij de opbouw van de haven.

Inmiddels ziet steiger C ziet er weer keurig uit en in het najaar is direct begonnen met steiger D, de laatste die aan renovatie toe was.

Dat onze haven in trek is bij passanten blijkt uit het feit dat wij elk jaar een vaste kern van bezoekers mogen verwelkomen.


 • Als het gastengeld wordt beschouwd als spaargeld, dan moet het niet worden meegenomen in de begroting. In de afgelopen jaren bepaalde het gastengeld in hoge mate het exploitatiesaldo. Hieruit kunnen bepaalde investeringen worden gedaan. Voor de reguliere uitgaven is het een onzekere bron van inkomsten. Dit is ook de reden waarom recentelijk het liggeld en de contributie zij verhoogd/geïndexeerd.

Voor de komende tijd zijn een aantal zekere uitgaven:

- Het dak van het clubhuis wordt dit jaar vernieuwd. • In 2005 wordt steiger D vernieuwd. In september van dit jaar zal daarmee worden begonnen.

 • De jollensteiger moet worden vernieuwd. Mogelijk wordt de steiger aangepast zodat een klein terrasje ontstaat.

 • Een nieuw douchegebouw is te zijner tijd nodig ter vervanging van het huidige gebouw. Er wordt voor gespaard, maar veel is afhankelijk van de eisen die gesteld gaan worden in de ver-gunning.

- Voor het 40-jarig jubileum zal in de komende vijf jaar een be-drag gespaard worden.

J. Gerrits merkt op dat de trekker gereviseerd moet worden. Een andere vraag betreft de wenselijkheid een aanpassing te maken in de elektriciteitsvoorziening op de winterberging.

De begroting wordt goedgekeurd.


 1. BESTUURSVERKIEZING

Hanna van Meurs heeft na vijf jaar haar functie van penningmeester beëindigd. De voorzitter bedankt haar voor de wijze waarop zij de functie heeft vervuld en hij laat dit vergezeld gaan met bloemen en een enveloppe met een inhoud.

F. Folkertsma, die al een aantal jaren de jaarstukken heeft opgesteld, heeft zich bereid verklaard de functie over te nemen. De verga-dering stemt hier graag mee in.

De overige bestuursleden worden herkozen.
STATUTEN- EN REGLEMENTSWIJZIGINGEN

Vorig jaar heeft de vergadering de voorgestelde wijzigingen van de statuten goedgekeurd. Hoewel de notaris, waar de akte van wijziging moet passeren, geen overwegende bezwaren had tegen de wijzigingen, stelde hij toch voor de tekst op een aantal plaatsen aan te passen. De aldus gewijzigde tekst is voorgelegd aan de vorig jaar geformeerde statutencommissie. Zij zijn akkoord met de aangepaste tekst..

Indeling tewaterlating


KAR NOL

KAR KIEP

KAR DIRK


Henk Corver

Jan Dupont

Kees Vuyst

Cees Ottenhof

Leo Verheul

Willem van Deijl

Gert ter Meulen

Joop Adolfse

Jules Bauwens

Peter van ’t Padje

Chris v.d. Vaart

Willem Dirkzwager

Cas Attema

Walter Pareira

Jack Rouw

Gerard Tresoor

Jan Visser

Andries v.d. Wal

Leen Heus

Luc Meijerink

Johan Tuin

Ab Beentje

Bert Matla

B. Jansweijer

Jan Eickhout

G. van Kooten

Jan Kloosterman

Ruud Eveleens

J. Spaans

H. Drexhage

A. Esman

K. Seldenrijk

Kees Schippers

A. Rol
WATERKANT

TRANSPORT EN

BOKKEN

VERKEER

Ad van Meurs

Bertus Verwoert

Piet Bremer

Jelle Hester

Ruud Vermeulen

Cor Robberse

Theo Tubbergen

Michel Klijn

Frans Heitz

Niels Attema

Jan Gerrits

Jan Barneveld

Albert Vos

Ted van Vliet

Dirk Daam deVries

Christiaan Twiller

Bart Groenheyde

Jan van Eijden

B. Tubergen

Ton Niesen
Dick Meijerink

Koos Beentje

KARREN

Fabrice Verwoert

Johan van Emster
Legget-Werner

Erik van ’t Hoff

Jan Pol
CLUBHUIS

COÖRDINATIE

WATERKANT

JACHTHAVEN


Hannie Munnikes

Rob Zweverink

Jan Tuin

Ria van Emster
Piet Buninga

Rob v.d. Boogaard
René van Twiller

To van OyenCOÖRDINATIE WINTERSTALLING

Martien v.d. Velden

Jaap Sluman

Van de winterstalling
Zondag 17 april 2005 gaan we weer te water
U wordt verzocht om half negen aanwezig te zijn.

U dient er voor zorg te dragen dat alles rond de boot is opgeruimd en er 2 landvasten klaar liggen.

Na het omvaren van de boten dient u zo snel mogelijk weer terug te komen naar de winterstalling.

Er mogen geen personen tijdens het transport meerijden.

Kinderen mogen absoluut niet zonder begeleiding van de ouders op het terrein komen.

Het parkeren van uw auto doet u op de parkeerplaatsen van de kan-toorvilla’s of bij het N.S.-station en niet bij Karwei.

Het bestuur wenst u een prettige werkdag en een goed vaarseizoen.


Laatste droogschuurdag : zondag 20 maart.

Jaarvergadering : vrijdag 1 april.
Martien v.d. Velde

Wat is dit


blz. 28 blz. 1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina