Nieuwsbrief vgeo (Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen) Bestemd voor 60-plussers binnen Elsevier en rbDovnload 20.43 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte20.43 Kb.
NIEUWSBRIEF VGEO

(Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen)

Bestemd voor 60-plussers binnen Elsevier en RB

Nieuwsbrief nr. 23, december 2014
Wat is VGEO?

VGEO is de vereniging voor gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen. Zij behartigt, in de meest uitgebreide zin, de gemeenschappelijke belangen van 'niet-actieven' in het algemeen en van haar leden, of groepen van leden in het bijzonder.

Lid zijn gepensioneerden van Elsevier-onder-nemingen in Nederland alsmede oud-werknemers die een uitkering ontvangen uit hoofde van Pre-pensioen, FVP, WAO, Elsevier Sociaal Plan of soortgelijke uitkering.

Waarom een nieuwsbrief?

Deze nieuwsbrief van VGEO wordt gestuurd naar 60+-ers binnen Elsevier Science en RB. Doel is om deze groep van medewerkers, die hun Prepensioen of Pensioen dichterbij zien komen, te informeren over VGEO en hen bewust te maken van het nut dat VGEO voor hen kan hebben als het zover is.

Wat moet een niet-gepensioneerde hiermee?

Als het (pre-)pensioen dichterbij komt, is het zaak meer te weten te komen over de gevolgen van de grote veranderingen die dan plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden zodra dit voor u mogelijk is. Of wordt donateur, want dat kan nu al. Stuur dan een emailtje naar het adres van onze secretaris Chris Ankersmit, chrisankersmit@planet.nl Zie ook onze website: http://www.vgeo.nl .
Redactie:

Harry Nijhuis ( harwil@planet.nl )

Gerard Roza ( gerard.roza@hetnet.nl )
Het bestuur van de VGEO wenst U allen een goede jaarwisseling toe en hoopt U als lid te mogen begroeten in het nieuwe jaar.

SPEO stevent weer af op een dekkingstekort
Maar geen pensioenkorting volgend jaar
Werknemers en gepensioneerden van Reed Elsevier worden volgend jaar niet gekort op hun pensioenuitkering. Als gevolg van een overgangsregeling. Toch stevent pensioenfonds SPEO voor het derde jaar af op een dekkingstekort. Overigens is nog steeds niet duidelijk hoe het voorgestelde nieuwe ,,Financiële Toetsingskader’’ (nFTK) uitpakt. De Eerste Kamer kan daar nog iets aan veranderen. Veel hoop is er niet.
Eind oktober had SPEO een dekkingsgraad van 102% Dus onder de vereiste 104%. De kans is zeer klein dat het dit jaar die norm haalt. Toch is er een lichtpuntje. Nu hoeft dit niet volgend jaar te leiden tot een korting van de pensioenuitkeringen zoals de voorgaande twee keren. Mocht SPEO eind dit jaar niet voldoen aan de vereiste dekkingsgraad dan krijgt zij (en andere fondsen) tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuw herstelplan op te stellen. Fondsen moeten dan laten zien hoe ze vanaf 2016 in een periode van 10 jaar kunnen herstellen tot 120%. “Mocht dat niet lukken dan worden wij pas in 2016 weer met een kortingsmaatregel geconfronteerd,’” aldus VGEO-bestuurslid Henk van der Rijst. “Die korting kunnen we dan uitsmeren over een periode van 10 jaar.”

Stel dat SPEO 4% zou moeten korten dan betekent dit dus vanaf 2016 jaarlijks 0,4% korting. Maar als in het daarop volgende jaar de resultaten van het fonds weer goed zijn, mogen meevallers verrekend worden met die uitgesmeerde korting.


Grote fondsen ook onder vereiste dekkingsgraad
Met een dekkingsgraad van 102% eind oktober bevindt SPEO zich nu in een groter gezelschap dat de dekkingsgraad niet haalt. De meeste fondsen stonden onder het niveau van begin dit jaar. Van de fondsen in de uitgeverijwereld stond Wegener het hoogst met 109%. SPEO stond op gelijk niveau met PNO media.
Blijkens gegevens van De Nederlandsche Bank was de gemiddelde dekkingsgraad van alle fondsen eind oktober 107%. Vergeleken met de stand begin dit jaar een gemiddelde daling van twee procent. Zelfs de grote fondsen, zoals ABP, gaan nu gebukt onder een te lage dekkingsgraad. Een vermogensstijging door gunstige beleggingsresultaten woog niet op tegen een toename van de verplichtingen. Verplichtingen als gevolg van een gedaalde driemaands-gemiddelde rente in het derde kwartaal. Voor dit laatste kwartaal van 2014 zijn de vooruitzichten ongunstig. Bij deze lage rente blijven de dekkingsgraden onder druk staan. Om te compenseren zou een forse vermogensgroei op de aandelenmarkten moeten plaatsvinden. Overigens lijkt het gevaar van een te lage dekkingsgraad de komende jaren voor alle pensioenfondsen zelfs groter te worden. “De nieuwe renteberekening die de overheid wil hanteren, draagt aan de dekkingsgraad slechts zo’n 2,5 procent bij,” volgens Dennis van Ek, pensioenadviseur bij Mercer. Dat is 1,5% minder dan in het bestaande systeem.
Commentaar
Het breekijzer van Reed Elsevier
Ik had gehoopt voor de jaarwisseling een tipje te kunnen oplichten. Van de duistere sluier die hangt over het voortbestaan van ons pensioenfonds. En vooral over wat dit voor ons gepensioneerden tot gevolg heeft. Maar alle overlegorganen zwijgen als het graf. Er staat veel op het spel. Dat wordt hoog gespeeld. Er wordt een hoger beroep gedaan op ons vertrouwen dat het goed geregeld wordt. Ook voor de werkenden. Wij worden pas in detail geïnformeerd als het de betrokkenen uitkomt. Onze hoop is er dus op gericht dat wij tijdig worden gewaarschuwd bij dreigende verkeerde beslissingen voor de deelnemers in het fonds. Zodat we dan nog kunnen protesteren en wie weet zelfs nog bijsturen. Maar zonder dat nog verboden kijkje achter de keukendeur waag ik U het volgende voor 2015 te voorspellen. Ons vertrouwde ondernemingsfonds SPEO houdt volgend jaar op te bestaan. Wij worden opgenomen in een ander en groter fonds. De directie van Reed Elsevier stuurt hierop aan. Zij hanteert al langer een breekijzer. Met een door haar vurig bevochten individuele pensioenregeling (IDC). Daarmee verbreekt de onderneming een aloud verbond tussen werkenden en gepensioneerden. Wat kan dit voor ons betekenen? Bij goed onderhandelen worden onze uitkeringen er niet slechter van. Reed Elsevier moet dan namelijk met een financiële compensatie over de brug komen. Een vorm van entreegeld voor een ander fonds. Om zo voor alle deelnemers een aanvaardbare uitgangspositie te verwerven. Maar helaas kan ik dát vlammetje voor U nog niet doen oplichten. Niettemin mijn beste wensen voor een spannend en ingrijpend 2015.
Harry Nijhuis
Directie houdt COR buitenspel
De directie van Reed Elsevier probeert haar Centrale Ondernemingsraad (COR) buitenspel te houden. Ook al heeft de COR een belangrijke beslissingsbevoegdheid bij het invoeren van een nieuwe pensioenregeling.

Het lang verwachte gesprek van de COR met de directie in september leidde tot niets. Reed Elsevier kwam met een pensioenregeling op de proppen die identiek was aan de al eerder door de COR afgewezen regeling. Het overleg heeft zich vervolgens weer verplaatst van de COR naar het pensioenfondsbestuur. Maar ook op dit front is nauwelijks voortgang geboekt. De directie houdt hardnekkig vast aan de door haar voorgestelde (en goedkopere) individuele (IDC) pensioenregeling en wijst een collectieve (CDC) regeling af. Een discussiepunt is nu hoe de directie toch haar individuele regeling voor (nieuwe) werknemers doorgevoerd kan krijgen terwijl daarnaast de huidige pensioenregeling blijft voortbestaan. De directie van Reed Elsevier vindt in dit verband dat SPEO te klein is om nog zelfstandig te opereren. Onderdeel van de onderhandelingen is dan ook dat SPEO zoekt naar een grotere partner. Het SPEO-bestuur voert daartoe al een oriënterend onderzoek uit. Daar staat tegenover dat de directie bereid moet zijn met aanvullend vermogen over de brug te komen. Om zodoende bij het opgaan van SPEO in een ander fonds uitkeringsschade te voorkomen voor de bestaande deelnemers in het fonds. De groep gepensioneerden maakt daarvan een relatief groot deel uit.


Belangenbehartiging bovenaan verlanglijstje van VGEO-leden
Het behartigen van de belangen van gepensioneerden is een belangrijke taak van VGEO. Dat vindt 49% van onze leden. Dit blijkt uit de onlangs gehouden enquête. Een meerderheid (72%) vindt ook dat VGEO dit zowel naar pensioenfonds SPEO toe als binnen het SPEO-bestuur goed doet. Aan onze communicatie met de leden mankeert weinig blijkens de gegeven antwoorden.
APG: ,,Niet meer beleggen in bedrijf met bonussen’’
APG wil niet meer beleggen in bedrijven die extreem hoge bonussen of snelle prestatiebeloningen geven. APG is de grootste pensioengeldbeheerder van Nederland.

De beheerder heeft beloningsrichtlijnen uitgezonden naar de 100 belangrijkste Europese bedrijven waarin APG investeert. APG heeft een totaal belegd vermogen van 377 miljard euro en beheert het pensioengeld van 4,5 miljoen werkenden en gepensioneerden. ,,Het beloningsbeleid van bedrijven is vaak gericht op korte-termijn-prestaties. Die dragen weinig bij aan de winst op lange termijn. Wij kijken eerder naar het rendement op de lange termijn. Niet naar snelle boekhoudkundige winsten,’’ aldus een APG-woordvoerder.


Nederlanders vinden dat fondsen zelf mogen beslissen
De meeste Nederlanders, 80%, vinden het ,,zeer belangrijk’’ dat pensioenfondsen ,,automatisch’’ voor hen regelen hoeveel loon zij moeten inleggen. Maar ook wat het beleggingsrisico is en hoe hun pakket er uitziet, zoals wel of geen arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenverzekering. Aan de andere kant zegt een meerderheid ook ,,meer keuzevrijheid’’ te willen. ,,Pensioendeelnemers zijn ,,dubbelhartig’’ concluderen de hoogleraar economie Harry van Dalen en hoogleraar pensioensociologie Kéne Henkens in een artikel op de economenwebsite ,,Me Judice.’’ ,,Mensen zeggen wel dat ze keuzevrijheid willen maar dat wil nog niet zeggen dat ze er in de praktijk ook gebruik van willen maken,’’ aldus Van Dalen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina