Nieuwsbulletin december 2011 jaargang 5 nDovnload 61.2 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte61.2 Kb.


Nieuwsbulletin december 2011 jaargang 5 nr. 4
Nieuwe leerlingen:
We heten Lieke de Haan en Koen Pattipeilohy van harte welkom in groep 1a. In groep 1b is Rianne Flikkema nieuw. We hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Op dit moment weten we dat 30 leerlingen dit lopende cursusjaar nog zullen instromen. Er is ruimte voor nog meer kinderen! Mogelijk heeft u nog kennissen / buren die jonge kinderen hebben die binnenkort naar de basisschool mogen. Laat ze weten dat ze kunnen komen kennismaken, ze zijn van harte welkom bij ons op school!


Nieuws personeel:
Gelukkig gaat het weer de goede kant op met mevr. M. Corbie-Nijhuis. (onderwijsassistente) Zij is nu alle ochtenden weer inzetbaar. `s Middags lukt nog niet, maar in januari wordt de situatie opnieuw bekeken. Mevr. M. Corbie-Nijhuis is ondersteunend werkzaam in verschillende groepen op onze school.

Gelukkig is de laatste tijd de invallerslijst binnen Palludara toereikend om de incidentele afwezigheid van collega`s op te vangen. Dankzij administratiekantoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van “bekende” invallers op deze lijst. In de meeste gevallen proberen we u ook via de schoolmail op de hoogte te brengen van deze wijzigingen.


Thema Trefwoord:
We zitten in de adventsweken. Wachten op het wonder dat komen gaat. De thema’s voor de komende weken gaan over: gewoon bijzonder, gewoon is goed genoeg en de kribbe wordt bijzonder. De komende weken zullen kinderen zich bewust worden van de betekenis van de woorden gewoon en bijzonder. Het thema gewoon bijzonder is ook uitgewerkt in het prentenboek “Tikai, de kerstengel”. De engelen in het engelenhuis hebben gehoord waar het om gaat: ‘Met Kerstmis gaat de hemel open!’ De engelen doen heel erg hun best om dit goed voor te bereiden. Dure kleding, mooie haren en lekker eten. Ze zijn er maar druk mee. Alleen Tikai, de kleine engel doet hieraan niet mee. Hij zingt zacht: “Vrede op aarde voor alle mensen”.

Ook tijdens de kerstviering van 21 december is er aandacht voor “Tikai de kerstengel”.Jaarplan 2011-2012: (stand van zaken)
Bijna aan het eind van dit kalenderjaar is het goed om aan te geven waar we op dit moment “druk” mee zijn. De 10-minutengesprekken zijn grotendeels achter de rug en de geplande nascholing is in volle gang. Een van de speerpunten van dit lopende cursusjaar is het blijvend verbeteren van ons rekenonderwijs. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw rekenbeleidsplan voor onze school. Dankzij de inspanningen van onze 2 rekencoördinatoren (mevr. Sjoukje Koetje-Postma en dhr. Jan Frankema) hebben we nu o.a. nog beter zicht op cruciale momenten in de leerlijnen van ons rekenonderwijs. In jaargroepoverleg vindt ook nu ook structureel overleg plaats over de afstemming van de didactiek met bijbehorende strategieën. De collega`s van de groepen 1 en 2 volgen gezamenlijk de cursus “Met sprongen vooruit”. Hier krijgen ze praktische informatie voor invulling van de rekenlessen in de onderbouw. Ook is er in de groepen 1 en 2 nadrukkelijk aandacht voor handelingsgericht werken. In alle andere groepen werken we al met groepsplannen. Voor ons rekenonderwijs wordt de lesstof telkens aangeboden in 3 niveaus per leerjaar. We willen zoveel mogelijk inspelen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Ook voor begrijpend lezen hebben de collega`s van midden- en bovenbouw nascholing gevolgd. Ook voor begrijpend lezen is het verkrijgen van een doorgaande lijn van groot belang. Om dit te bereiken is er met name aandacht voor twee belangrijke pijlers van het lezen met begrip:  • Kennis verwerven: kennis van taal en kennis van de wereld (uitbreiding woordenschat)

  • Het leesproces sturen: leesstrategieën toepassen.

Ook komend cursusjaar zal dit één van de speerpunten blijven. Ook voor taal /lezen kunnen we gebruik maken van de kennis van onze taal / leescoördinator mevr. Renske Hania. Gezamenlijk blijven we opbrengstgericht werken aan onze basisvaardigheden. Ook voor u als ouder liggen hier mogelijkheden. Samen met uw kind naar jeugdjournaal kijken, samen bibliotheek bezoeken, leesmotivatie vergroten e.d. kunnen als belangrijke tips worden meegenomen.


Actie “Kids giving”.
Clemens en August Brenninkmeijer (C & A) bestaan dit jaar 170 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met een groot project waarbij ook de kinderen van onze groepen 7 en 8 een rol spelen. In samenwerking met 3 scholen (Thomas van Aquino, de Wyken en de Vuurvlinder) organiseert C en A een corporate giving project met de naam “Kids giving”. Op 29 november hebben vertegenwoordigers van 5 goede doelen een presentatie gegeven in deze groepen. Door deze presentaties kunnen de kinderen zich een goed beeld vormen over de goede doelen, waaruit ze een keuze mogen maken voor hun individuele donatie. Op woensdagochtend 14 december vindt het finale evenement plaats in de sporthal van de brede school Duinterpen. Tijdens een anderhalf uur durend programma krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun geldbedrag te verdelen onder de goede doelen. Vanaf 29 november is op de website www.kidsgiving veel belangrijke informatie te vinden. Een prachtig project waarbij de kinderen van de groepen 7 en 8 een hele belangrijke rol spelen.

Verkeersbrigadiers:
Goed nieuws! Na het berichtje in de nieuwsbrief van november van Janneke Offringa hebben zich 2 ouders gemeld. Fantastisch!

Mocht u ook nog overwegen om uw steentje bij te dragen. U kunt zich nog altijd aanmelden bij adjunct directeur mevr. Linda Steenstra.


Verkeersweek:
In de week van 14 t/m 18 november was er voor iedere groep een verkeersactiviteit.

Op maandag was er een praktische verkeerles voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 op het schoolplein. Zij hebben geoefend met waar te lopen en hoe steek je goed over. De groepen 4 en 5 hadden ook een praktische verkeersles buiten. Zij hebben een fietscircuit afgelegd waarbij er geoefend werd met o.a. oversteken. De kinderen van de groepen 6 en 7 hebben een fiets APK gehad. Voor de groepen 8 stond er vrijdag een vrachtwagen bij school. De kinderen hebben ervaren wat een vrachtwagen(bus)chauffeur wel of niet ziet. De beruchte dode hoek.


Actie Schoenmaatjes:
Dank voor alle schoenendozen!!

We hebben vrijdagmiddag 18 november 227 dozen naar Heerenveen gebracht!!

Een geweldig resultaat waar vele kinderen blij mee zullen zijn!
Sinterklaas:
Maandag 5 december gaat de vlag van Sinterklaas op school weer in top. Hopelijk brengt de Sint dan ook een bezoek aan onze school. We rekenen om 8.40 uur op zijn komst op het schoolplein. De groepen 1 t/m 5 zullen de Sint en zijn pieten verwelkomen. Ook ouders / verzorgers zijn natuurlijk van harte welkom. Hierna bezoekt de Sint alle kinderen in de groepen 1 t/m 4. In de bovenbouwgroepen vieren de kinderen het feest op hun eigen manier. We hopen dat het voor iedereen een gezellige dag wordt!

De kinderen van de groep 8c voeren `s middags een ingestudeerd toneelstuk op voor de bewoners van de Ielânen. Samen met meester Cees de Haan en meester Sybolt Kuipers is dit ingestudeerd. Succes bij de uitvoering!

Voor de groepen 1 en 2 geldt dat de speelgoedochtend van maandag 5 december verschuift naar dinsdag 6 december.
Kerstkaartjes en uitnodigingskaartjes:
Het is een goede gewoonte om elkaar fijne feestdagen te wensen met een mooi kaartje. De laatste jaren zien wij dat ook kinderen elkaar een kaartje geven met deze goede wensen. Hier zijn we natuurlijk niet op tegen, maar de ervaring leert dat een aantal kinderen in een groep geen kaartje krijgt en veel kaartjes vinden we na de kerstvakantie ik de vakken van de kinderen terug.

Daarom vragen wij u om samen met uw kind het kerstkaartje bij het kind thuis te bezorgen. In het verlengde hiervan verzoeken wij u ook om uitnodigingskaartjes van verjaardagsfeestjes niet meer in de groep uit te delen.


Kerst 2011: (van de kerstcommissie)

Woensdagochtend 21 november vieren wij het kerstfeest met alle kinderen van de hele school. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het onder schooltijd met de kinderen te vieren in de gymzaal. We hebben de kinderen verdeeld in 2 groepen, (groepen 1, 3, 5 en 7 en de groepen 2, 4, 6 en 8 samen) dit in verband met het grote aantal leerlingen. De eerste groep viert het feest van 9.00-10.00 uur en de tweede groep viert het van 10.30-11.30 uur

Alle kinderen spelen mee in het kerstspel “Tikai de kerstengel”.

Graag zouden we willen dat de kinderen van groep 3 t/m 8 die ochtend witte kleding (of een laken) en een zilverkleurige kerstslinger (voor om het hoofd) mee willen nemen. De kleutergroepen spelen het kerstverhaal en hoeven geen witte kleding mee. Heeft u thuis nog oude kerstversiering liggen, dan kunnen wij dat erg goed gebruiken om de gymzaal feestelijk aan te kleden. Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Oproep Knutselen:
Zit je in groep 4,5,6,7 of 8 en houd je van knutselen. Dan is de knutselclub bij cadeautjenodig.nl misschien iets voor jou. De knutselclub is op maandag van 15.30 - 17.00 uur en op woensdag van 14.00 - 15.30 uur.

Beide middagen kunnen er 6 kinderen komen. Het kost € 5,50 per keer, je

krijgt dan drinken en iets lekkers en we gaan natuurlijk knutselen.

We gaan heel veel verschillende dingen maken en heel veel verschillende

technieken doen. Wil je nog meer informatie, dan mag je me bellen of mailen of gewoon even langs komen.

Groetjes Anique Eppinga, Penningkruid 76 Sneek www.cadeautjenodig.nl

Tel: 0515-423039 email: anique@cadeautjenodig.nl


Tot slot:
December is traditiegetrouw de maand van de vieringen. Allemaal een hele fijne maand toegewenst.

Belangrijke data:
01 dec: 10 minuten avond groep 5 t/m 8
05 dec: Sinterklaasfeest. Verwachte aankomst 08.40 uur.
05 dec: Dubbel feest in groep 5c. Juf Anette Hoornstra-Bruining viert haar verjaardag op school.
05 dec: Leerlingen van groep 8c bezoeken verpleeghuis “de Ielânen” voor

opvoeren van Sinterklaasmusical. Prachtig initiatief!


12 dec: Ouderraadsvergadering. Aanvang 20.00 uur.
13 dec: Medezeggenschapraadsvergadering. Aanvang 19.30 uur.
14 dec: Slotmanifestatie “Kids giving” in sporthal voor de groepen 7 en 8.
14 dec: Oud papieractie in Tinga. (organisatie in handen van o.b.s. de Wyken).
15 dec: Oud papieractie in Duinterpen/Brekken (organisatie in handen van o.b.s. de Wyken).
15 dec: Juf Linda Steenstra viert haar verjaardag in groep 4c.
21 dec: Kerstfeest op school.
23 dec: Compensatieochtend, groepen 1 t/m 4 zijn vrij van school.
23 dec: Laatste schooldag 2011.

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn om 14.15 uur vrij van school.
24 dec. t/m

8 jan: Kerstvakantie.


9 jan: 1e schooldag 2012
11 jan: Hoofdluis controle.

Onze jarigen in december, van harte gefeliciteerd allemaal!Naam

Datum

Jurrian Dotinga

uit groep 6c is op 1 December jarig en wordt 10 jaar!

Lieselotte de Jong

uit groep 2a is op 1 December jarig en wordt 5 jaar!

Daniël Schouten

uit groep 5c is op 2 December jarig en wordt 8 jaar!

Jurrian Swart

uit groep 8b is op 2 December jarig en wordt 11 jaar!

Maud Siemensma

uit groep 2a is op 3 December jarig en wordt 5 jaar!

Elise de Haan

uit groep 7b is op 4 December jarig en wordt 11 jaar!

Justin Wiersma

uit groep 8c is op 5 December jarig en wordt 12 jaar!

Rowan Planting

uit groep 7c is op 6 December jarig en wordt 11 jaar!

Benjamin Idzinga

uit groep 3b is op 6 December jarig en wordt 7 jaar!

Luut van Gent

uit groep 7c is op 7 December jarig en wordt 11 jaar!

Isa Hoegen Dijkhof

uit groep 2a is op 8 December jarig en wordt 5 jaar!

Max Hofstra

uit groep 8c is op 9 December jarig en wordt 12 jaar!

Niek van den Berg

uit groep 3a is op 9 December jarig en wordt 7 jaar!

Boyd Zuiderveld

uit groep 3a is op 9 December jarig en wordt 7 jaar!

Lea Nijholt

uit groep 4c is op 10 December jarig en wordt 9 jaar!

Sarah de Greef

uit groep 4a is op 11 December jarig en wordt 8 jaar!

Daniël Wang

uit groep 5b is op 11 December jarig en wordt 8 jaar!

Mylan van Schie

uit groep 5a is op 12 December jarig en wordt 9 jaar!

Noëlle Leenstra

uit groep 8a is op 13 December jarig en wordt 12 jaar!

Nadia Banse

uit groep 7c is op 13 December jarig en wordt 11 jaar!

Thijs Wouters

uit groep 2b is op 15 December jarig en wordt 5 jaar!

Eren Güler

uit groep 2c is op 15 December jarig en wordt 6 jaar!

Leon Minks

uit groep 8b is op 15 December jarig en wordt 12 jaar!

Patrick Bruinsma

uit groep 8c is op 16 December jarig en wordt 12 jaar!

Jofany Pater

uit groep 6b is op 17 December jarig en wordt 10 jaar!

Jesse Devilee

uit groep 5c is op 18 December jarig en wordt 8 jaar!

Eva Grondsma

uit groep 2c is op 18 December jarig en wordt 6 jaar!

Britt van Delden

uit groep 5a is op 18 December jarig en wordt 9 jaar!

Gijs Zuidema

uit groep 5c is op 18 December jarig en wordt 9 jaar!

Mats Hendriks

uit groep 5c is op 18 December jarig en wordt 9 jaar!

Marlies Koenen

uit groep 3a is op 19 December jarig en wordt 7 jaar!

Bennie Arema

uit groep 6a is op 20 December jarig en wordt 10 jaar!

Anouk Homan

uit groep 7a is op 20 December jarig en wordt 11 jaar!

Misha Bruinsma

uit groep 6a is op 20 December jarig en wordt 10 jaar!

Jessica Walsweer

uit groep 5c is op 21 December jarig en wordt 9 jaar!

Tirza Jager

uit groep 2b is op 21 December jarig en wordt 5 jaar!

Evanna Conradie

uit groep 2c is op 21 December jarig en wordt 6 jaar!

Sharon van Duinen

uit groep 6a is op 22 December jarig en wordt 11 jaar!

Inge Marije van den Berg

uit groep 3a is op 23 December jarig en wordt 7 jaar!

Lisa Hofstra

uit groep 5a is op 24 December jarig en wordt 10 jaar!

Norah Veltkamp

uit groep 5c is op 24 December jarig en wordt 8 jaar!

Maiko Bottinga

uit groep 4c is op 25 December jarig en wordt 8 jaar!

Daan Brink

uit groep 7a is op 26 December jarig en wordt 11 jaar!

Ryan van Klaveren

uit groep 8a is op 26 December jarig en wordt 13 jaar!

Elise Silvius

uit groep 2c is op 27 December jarig en wordt 6 jaar!

Mathijs Raadsveld

uit groep 5b is op 28 December jarig en wordt 10 jaar!

Sidney Veltkamp

uit groep 8c is op 28 December jarig en wordt 12 jaar!

Tessa Bouwman

uit groep 2b is op 29 December jarig en wordt 5 jaar!

Fabian Uzun

uit groep 2c is op 30 December jarig en wordt 6 jaar!

Erik Hekstra

uit groep 3a is op 31 December jarig en wordt 7 jaar!

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina