NoodoproepnummersDovnload 0.79 Mb.
Pagina9/18
Datum17.08.2016
Grootte0.79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

H

HANDEL


Dienst Platteland

Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst


tel. 012 44 03 34 - fax 012 44 03 09

nadia.houben@riemst.be


Alles wat je over handel en economie in Riemst wil weten, vraag je best aan de PLATTELANDSDIENST* of bij Lokale Economische Middenstandsraad (zie ADVIESRADEN & COMMISSIES*).

HANDELSREGISTER


Zie KMO-LOKET*

Zie ook JUSTITIE*- (Rechtbank van Koophandel)HINDERLIJKE INRICHTINGEN


Dienst Milieu

Maastrichtersteenweg 2 b – 3770 Riemst

tel. 012 44 03 40

milieu@riemst.be

maandag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.
dinsdag: 09.00 u. tot 12.30 u.
woensdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 16.30 u.
donderdag: 09.00 u. tot 12.30 u. - 13.30 u. tot 19.30 u.
vrijdag: 09.00 u. tot 13.00 u.

Voor inlichtingen over en aanvraag van een exploitatievergunning of milieuvergunning, openbaar onderzoek, klachten over hinderlijke inrichtingen, contacteer de MILIEUDIENST*

Idem voor informatie over afvalverwijdering, afvalwaterlozing en dergelijke meer.

Sinds 1 september 1991 is het Vlaamse Reglement voor de Milieuvergunning (VLAREM) van toepassing. VLAREM vervangt de vroegere reglementeringen over de uitbatingvergunningen. Het VLAREM onderscheidt 3 klassen van hinderlijke inrichtingen. Wij raden je aan om vooral over de vergunningen 3e klasse informatie in te winnen omdat ook bepaalde inrichtingen van louter huishoudelijke aard in deze klasse ingedeeld zijn (vb. stookolie- en gastanks, gebruik van machines vanaf 5 kW tot 10 kW, machines om grondwater op te pompen ...).

Aanvraagformulieren kun je vinden op www.riemst.be.

HONDEN EN KATTEN


Velen weten bij vaak voorkomende situaties met honden en katten niet wat ze moeten aanvangen. Blijkbaar zijn ze er evenmin van op de hoogte dat bijvoorbeeld honden altijd aan de leiband moeten blijven en zeker op openbare wegen en plaatsen.
We overlopen een aantal standaardsituaties die je verduidelijken hoe te handelen en bij wie je terecht kunt.
Honden en tamme katten

Als je een hond of een huiskat vindt, breng je eerst de Wijkpolitie - tel. 012 44 05 00 of de Technische Dienst op de hoogte. Best verwittig je zo snel mogelijk ook het dierenasiel van Sint-Truiden en Bello v.z.w. zodat deze organisaties nota kunnen nemen van deze vondst.

Contactgegevens:

- Bello vzw

tel. 012 26 11 71 of gsm +32 475 34 89 16 - bellovzw@telenet.be - www.bello-vzw.net

- Dierenasiel Sint-Truiden/v.z.w. Dierenvrienden Sint-Truiden

tel. +32 11 69 53 07 - info@dierenasielsinttruiden.be
Zwerfkatten

Voor het vangen en plaatsen van rondzwervende katten kan je geen beroep doen op de gemeente. Zwerfkatten zijn niet geschikt voor adoptie en het dierenasiel neemt ze niet aan. Wel kan het dierenasiel ze komen vangen, ze steriliseren en ze terugplaatsen. De gemeente neemt de kosten hiervan voor haar rekening. Voor de sterilisatie van huiskatten komen gemeente en dierenasiel niet tussen.


Gewonde katten en noodgevallen

Heb je een gewonde of verwaarloosde kat gevonden, kun je raad vragen bij de v.z.w. Zwerfkatten in nood II in Maasmechelen - gsm. 0495 28 51 27


Katten met aids

Buddykat is een organisatie uit Tongeren die katten met kattenaids opvangt. Kattenaids is een ziekte die niet overdraagbaar is op mensen. Met de juiste medicijnen kunnen deze katten een normaal leven leiden.

info@buddykat.be - gsm 0494 08 04 61

www.buddykat.be


Dier vermist?

Is je dier vermist? Meld dit aan de v.z.w. Bello en aan de dierenasiels in de buurt. Op www.dierenasielsinttruiden.be vind je links naar internetsites waar je de verdwijning van je dier kan doorgeven. Als je een hond kwijt bent, kan hij terechtgekomen zijn in hondenhotel Het Heynenhof - Kerkstraat 30 - Zichen - tel. 012 45 55 24.

Gsm: 0495 28 44 65

E-mail(s): ronny@heynenhof.be – katrien@heynenhof.be


Gastgezinnen voor katten en honden

‘Adopteer een hond’ maakt deel uit van de v.z.w. Zwerfkat in nood II. Deze organisatie brengt zwerfkatten of –honden, eventueel na medische verzorging, onder in een geschikt gastgezin. Wil je je kandidaat stellen om voor een bepaalde tijd een dier op te vangen? Neem contact op met Zwerfkat in Nood II - gsm 0495 28 51 27.


Dierenverwaarlozing

Als je dat constateert, contacteer je best de wijkpolitie.HOSPITALEN


zie ZIEKENHUIZEN*

HUISVESTING (PROVINCIE)


Provincie Limburg

Provinciaal Informatieloket "Wonen"

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

telefoon 011 23 72 02 - fax 011 23 82 80 –

wonen@limburg.be

openingsuren

elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u
Geïnteresseerden kunnen in dit centrum inlichtingen inwinnen over premies, sociale en provinciale leningen en de fiscale aftrekbaarheid van leningslasten wanneer een woning wordt gebouwd, gekocht of verbeterd. Je kunt er ook alle info verkrijgen over te koop aangeboden bouwgronden van de Provincie.
- Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Provinciale Cel Limburg)

Begijnenstraat 1 bus 1 - 2200 Herentals

tel. 014 23 29 21 - fax. 014 23 27 52

info@vlaamsewoonlening.be – www.vmsw.be

De VMSW is een cel binnen RWO*, hier verkrijg je alle inlichtingen over (ver)koop en (ver)huur van sociale woningbouw.

HUISVUIL(OPHALING)


(+ ophaling pmd en papier)

Dienst Milieu

Maastrichtersteenweg 2 b – 3770 Riemst

tel. 012 44 03 40

De container voor Groente- Fruit- en Tuinafval wordt 2-wekelijks leeggemaakt.

De pmd-zakken worden 2-wekelijks opgehaald.

Het restafval wordt 2-wekelijks opgehaald.

Papier wordt 1 keer per maand opgehaald.

Grofvuil wordt 4 keer per jaar opgehaald.
-Ophaaldagen

maandag:
Alle woningen gelegen ten westen (links) van Bilzer- en Visésteenweg.


woensdag:

Alle woningen gelegen ten oosten (rechts) van Bilzer- en Visésteenweg.


-Buitenzetten
Er is geen vaste ophaalroute, dus hou hier rekening mee en ze de container TIJDIG buiten! De container of de zak moet aan de straat gezet worden voor 05.30 u. op de dag van de ophaling of na 18.00 u. de avond voordien. De ophaling begint om 05.30 u. Als de zak of de container te laat buitenstaat en niet wordt meegenomen of geledigd, keert de ophaalfirma niet terug.
-Huisvuilzakken

De verplichte huisvuilzakken zijn o.a. te verkrijgen in het gemeentehuis tegen:

- 60 l (groot) 12,50 euro/rol

- 30 l (klein) 6,25 euro/rol


Meer details over gebruik vind je op de afvalkalender die je aan huis bezorgd krijgt of bij de onthaalbalie in het gemeentehuis kan verkrijgen.

Het ophaalschema kun je eveneens vinden op www.riemst.be.

Daarnaast verwijzen wij je naar de INFO-WIJZER* die speciaal handelt over huisvuil en andere afvalstoffen van A tot Z.

Indien je deze brochure nog niet hebt, kun je hem gratis verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis.HULPKAS VOOR WERKLOOSHEID


Zie WERKLOOSHEID*

HUWELIJK


Dienst Bevolking

Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst


tel. 012 44 03 10 - fax 012 44 03 09

bevolking@riemst.be


-Huwelijksvoltrekking:

Het huwelijk kan enkel voltrokken worden voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar de akte van de huwelijksaangifte is opgemaakt.


En de aangifte van het huwelijk moet gebeuren in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten inschrijven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De gemeente Riemst voltrekt huwelijken op volgende uren:


maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag: 10u - 12u en 13:30u - 16u
zaterdag: 10u - 14u

Meebrengen:


Indien de huwelijkskandidaat in België geboren is en de akten nodig voor het dossier in België zijn overgeschreven dan worden volgende documenten door de gemeente aangevraagd en verzameld:

- een eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte;


- een bewijs van identiteit (kopie paspoort, identiteitskaart,…);
- bewijs van ongehuwde staat;
- ben je uit de echt gescheiden: een voor eensluidend verklaard afschrift van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis;
- bent je weduwe(naar): een voor eensluidend afschrift van de overlijdensakte;
- indien nietigverklaring vorig huwelijk : een eensluidend afschrift van de overschrijving van het vonnis tot nietigverklaring;
- bewijs van inschrijving in bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of bewijs van actuele verblijfplaats.
Door de partners zelf mee te brengen:
- de identiteitskaarten van beide partners;
- indien je een of twee getuige(n) heeft: een kopie van de identiteitskaarten van de getuige(n);
- indien je een huwelijkscontract afsluit: een attest van de notaris.
- ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat er door de betrokkene voldaan is aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan.
Voor niet-Belgen of Belgen in het buitenland geboren, gehuwd of echtgescheiden die willen huwen in België gelden andere voorschriften maar de documenten die voorgelegd moeten worden zijn hetzelfde als voor Belgen (met uitzondering van het bewijs van gewoonterecht):
- Je moet zelf de akten (geboorteakte en/of overlijdensakte/echtscheidingsakte) aanvragen in het betreffend land bij de betrokken gemeente/stad.
- Indien je nog ingeschreven bent in het buitenland moet je ook zelf zorgen voor het bewijs van ongehuwde staat, bewijs van woonst, identiteit en nationaliteit.
Belangrijk:
Alle documenten mogen ook niet ouder zijn dan 6 maanden op de dag van aangifte.
Deze buitenlandse documenten moet gelegaliseerd zijn en vertaald door een beëdigd vertaler.
Aangifte:

De aangifte van het huwelijk kan alleen gebeuren als alle documenten aanwezig zijn.


Het huwelijk zelf kan ten vroegste voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte en ten laatste 6 maanden na de aangifte.

-Huwelijkscontract

Het huwelijkscontract moet geregeld worden bij de notaris. Dit attest moet je vervolgens voorleggen bij de Burgerlijke Stand vóór de voltrekking van het huwelijk.

-Huwelijksuittreksel


Het huwelijksuittreksel uit de huwelijksaktekan je aanvragen bij de BEVOLKINGSDIENST* van de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken.
-Huwelijksjubileum

Heeft betrekking op gouden (50 j.), diamanten (60 j.) en briljanten (65 j.) huwelijksverjaardagen;dit wordt automatisch geregeld (geschenk, ...) door de COMMUNIECATIEDIENST*.


-Huwelijkspremie

Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan personen die aan voorhuwelijkssparen hebben gedaan en op het ogenblik van zijn of haar huwelijk ten minste 6 maanden een gewone verblijfplaats in de gemeente heeft.


Op voorlegging van het bewijs van het gespaarde bedrag wordt de premie overgeschreven op de eigen rekening.
Het bedrag van de gemeentelijke premie is vastgesteld op 10% van het gespaarde bedrag met een max. van 30 €.

HYPOTHEEKKANTOOR


Hypotheekbewaring Tongeren 1

Verbindingsstraat 26 3700 TONGEREN

Tel: 012/25.95.00 Fax: 012/25.97.48

hyp.bew.tongeren1@minfin.fed.be


Voor inlichtingen i.v.m. hypotheken, notariële akten, faillissementen, pand op handelszaken ...
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina