Nota, maandag 16 november ‘09Dovnload 41.42 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte41.42 Kb.

Nota, maandag 16 november ‘091)- Data om niet te vergeten

Zaterdag 21 november: spaghettifestijn op onze school van 17 uur tot 21.30 uur. Wie wil zatervoormiddag van 10 uur tot 12 uur komen helpen om de groenten te snijden? Gelieve dit te laten weten aan het secretariaat. We zoeken nog steeds twee mama’s, papa’s of oma’s en opa’s.

Maandag 23 november: geen school, lokale verlofdag: er is ook geen opvang voorzien.
1)- Info uit de verschillende leefgroepen

Deze week zal tijdens de schooluren de eerste meeting “Groot of klein … ’t is altijd fijn, mijn lichaamslengte” voor al onze kinderen plaatsvinden. Wat is nu een meeting? Op het einde van de nota, lezen jullie alvast, de inhoud hiervan.

Neem gerust de tijd om dit eens door te lezen want ook op deze manier leren jullie als ouder, oma en opa, ... het reilen en zeilen van de school kennen!

Leefgroep Heidi


Op maandag en dinsdag leren we over al het lekkers dat we van de Sint en zwarte piet gekregen hebben. Wij doen een waarneming van marsepein, chocolade, speculaas, mandarijntjes,… wij stempelen met ‘chocoladehanden’, maken een wortel of mandarijn uit klei, tellen en verdelen met koekjes, maken iets lekkers met de mandarijntjes, luisteren naar een poppenspel over de gulzige piet,…

De rest van de week werken we rond speelgoed. We gaan ons speelgoed sorteren, spelen enkele bewegingsspelletjes met een stuk speelgoed, plakken een pop of een auto, bespreken een prent over de speelgoedkast van piet, leren enkele begrippen (voor, achter, 1e en laatste), we maken een collage van speelgoed, raden wat er in de pakjes zit (vormen herkennen); …
Wij hebben nodig: (dinsdag) mandarijntjes, chocolade
Leefgroep France


Vanaf deze week zal juf Eza (stagaire) gedurende 5 weken ons klasje overnemen, en starten we alvast met ons nieuwe project “Superhelden”! Wat is een superheld, wat kunnen die allemaal, kunnen ze écht vliegen, hoe kunnen wij een superheld worden…dat gaan we allemaal onderzoeken! We gaan ook een kostuum zelf ontwerpen, knutselen een masker, en toveren onze poppenhoek om tot superheldenhoek!! Op vrijdag gaan we ook naar de toneelvoorstelling: “Bandieten” in de werf! Het wordt vast weer een spannende week vol nieuwe uitdagingen!

Leefgroep Rudy


Project: spelen / de sint

Wat doen wij in ons klasje deze week?


Contractwerk: contract 6


Wiskunde:


Getallenkennis: splitsen van 8

Bewerkingen: optellen en aftrekken tot 8

Meten: gewicht meten met natuurlijke maateenheden

Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie – verschillende gezichtspunten

Taal:

Inoefenen: f, z, r, m, ij, k, j,h, l (staf, zak, mijter, sint, juf, hout, paal)aa/a, ee/e, oo/o, uu/u, ie/i
Luisteren: hoofdzaken in een verhaal

Wie speelt er in het verhaal allemaal mee?

Wat gebeurde eerst? / Wat gebeurde daarna?
Dictee: we oefenen woordkaart 2 (ook thuis op een afzonderlijk blad dagelijks oefenen hoor).

Op vrijdag is er dictee.


W.O / Project / Muzische vorming:

Naar aanleiding van het bezoek van Sint-Maarten aan onze school zullen wij deze week werken rond spelen.
Allerlei:GEEN ZWEMMEN op DINSDAG!

We gaan naar het theater: ‘Saluut’ van ’t Arsenaal & Droomedaris-Rex.

(betaling: via maximumfactuur)
Leefgroep Kristel


Project:

Deze week is het de week van de smaak. Wat is zoet? Wat is zuur? …

We gaan allerlei dingen proeven en ze rubriceren in de juiste kolom. (zuur – zoet – bitter - zout). Verder gaan we ook samen met leefgroep Rudy iets lekkers koken en daarna natuurlijk proeven!Rekenen:

Wat maakten reeds kennis met de getallen tot en met 100.

Deze week gaan we leren rekenen( optelllen – aftrekken – het dubbel – de helft) met de tientallen tot en met 100. Ook het getalbegrip tot 100 wordt verder ingeoefend.
Taal:

: *De volgorde van ons recept is door elkaar geraakt. We schrijven de zinnen op de juiste plaats. We vergeten natuurlijk niet de hoofdletters die we geleerd hebben.
*woordkaart: woorden met ou (zout) en au (saus)
Lezen: We lezen een verhaal over een lekker ontbijt. We hebben hierbij aandacht voor de leestekens. Daarna gaan we trachten vragen op te lossen over het verhaal.

Leefgroep Bernadet

Hallo iedereen!

Vorige week zijn we gestart met een klein tussenproject, nl. ‘De herfst’. We hadden het in onze woordkaart alvast over woorden zoals ‘herfst’ of ‘mkmmmm-woorden’. Ook leerden we heel wat bij over spinnen. We lazen zelfs het supertoffe gedicht ‘De spin Sebastiaan’ van Annie M.G. Schmidt.

Deze week hebben we een drukke week voor de boeg! Het is namelijk
De Week van de Smaak’ en donderdag is het ook kinderrechtendag! Het spreekt voor zich dat we dus gaan koken. We pennen al onze recepten trouwens neer, zodat jullie dit thuis ook allemaal eens kunnen uitproberen ;-).

Donderdag werken we een hele dag rond de kinderrechten. We sluiten de dag af met het kinderrechtenlied en vrijdagnamiddag ontwerpen we onze eigen postkaarten.

Groetjes en tot volgende week!

Leefgroep Carine

Ons bezoek aan de oudjes van het rusthuis vonden we heel tof. We konden volop vertellen en foto’s laten zien over ons “Borsteltje”. Wij kregen op ons beurt ook foto’s te zien van hun huisdieren. We hebben allemaal een interview kunnen afnemen en we hebben ook Coco gezien!

Er was veel bezoek op onze voorstelling. We waren er heel fier op!

Bedankt voor jullie komst!

Ondertussen zijn we weer volop bezig! Ook met nieuwe projecten! We gaan werken rond dieren van Oceanië en tussendoor gaan we koken! Het is niet voor niets de week van de smaak! Oceanië brengt ons bij werelddelen en de dag van de dynastie brengt ons naar België. Voor ons kookproject staat er al soep op het programma en we vonden al een mama die met ons iets Marokkaans wil koken. We hopen dat er nog mensen zijn die met ons iets willen klaarmaken. Oei! Weer een heel pak werk maar we hebben er wel zin in!

Dinsdag gaan we zwemmen.Is het mogelijk er voor te zorgen dat het zwemgerief en de turnzak van jullie kind in orde is aub?

Alvast hartelijk bedankt!Leefgroep Ruben


Liefste lezers,

Deze week besteden we in contractwerk, naast de vaste items, eens extra aandacht aan de leestekens, we bekijken wat veel voorkomende afkortingen nu eigenlijk betekenen..

In de rekenlessen komen de volgende onderdelen aan bod.

In het 5e gaat het o.a. over cijferen (kommagetal x natuurlijk getal met 2 cijfers), percenten, breuken en driehoeken..

In het 6e gaat het dan weer over breuken, gelijkvormigheid, symmetrie en bruto – netto - tarra.

Enkele weken geleden kwamen Hania en Sabrina van de dienst integratie langs voor een workshop i.v.m. talen, mijn gedacht. Deze week gaan we op vrijdag de resultaten gaan bekijken op de tentoonstelling in ’t Gasthuys stedelijk museum. Hiervoor ga ikzelf woensdag op studiedag. Ik ben die dag niet aanwezig, maar de kinderen krijgen voldoende opdrachten om in hun contract verder te werken en worden opgevangen in de andere leefgroepen.

Donderdag mogen de kinderen van het 6e leerjaar opnieuw de politie verwachten i.v.m. het tweede deel van het P/Meterschap! Ook nu worden de kinderen van het 5e leerjaar opgevangen door de andere leefgroepen en krijgen zij aangepaste opdrachten.

Lieve groetjes,

Leefgroep Ruben.
4) Spreuk van de week

“Speel het spel als het kind in jou”


5) Info over de schoolwerking
Wat is een meeting?

Wanneer?

We streven er naar om maandelijks of tweemaandelijks een meeting te laten plaatsvinden in onze Freinetschool. Het plannen van deze momenten vindt plaats in het begin van het schooljaar.


Waarom?

In het Freinetonderwijs is de sociale en affectieve ontwikkeling van het kind heel belangrijk. Het goed voelen van de leerlingen in de school én bij de leerstof die ze aangeboden krijgen, staat dan ook centraal. Bovendien wil de Freinetmethode de verantwoordelijkheid van de leerlingen tegenover zichzelf en de anderen (kleuters, leerlingen, leerkrachten) verdiepen.

Dit verdiepen vindt dagelijks plaats binnen de eigen klasgroep. Maar daar stopt het niet.

In de Notelaar kiezen wij er bewust voor om samen met alle kinderen ook te durven stilstaan bij een leerstofonderdeel, een onderwerp, dat iedereen aanbelangt en niet alleen binnen een bepaalde leefgroep. Het is een project dat we aangaan en uitwerken op schoolniveau.


Hoe?

Het schoolteam van de Notelaar plant een moment waar alle leefgroepen, van kleuter tot en met lager samenkomen. Samen denken we na over; praten we over; wisselen we ervaringen uit; werken en experimenteren we rond een schoolthema. Spelenderwijs gaan we via opdrachten en met leeftijdoverschrijdende groepen uitdagingen aan rond het gekozen onderwerp. Kinderen van verschillende leeftijden vormen voor dit moment samen een groep en streven er naar om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Na het opdrachtmoment volgt telkens een afsluiting waarbij elke groep feedback geeft naar de andere groepen.

Welke thema’s kwamen aanbod?

Schooljaar 2008 – 2009: MOS: milieuzorg op school.

Schooljaar 2009 – 2010: Meten: hoe groot ben ik?, hoeveel weeg ik?, hoe ver kan ik springen?....
Doel?

Alle kinderen worden bewust gemaakt van een thema waar we samen iets uit leren en willen bereiken. Door deze meetings geeft onze school hierdoor ook extra aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen sociale vaardigheden, leren leren.


Sociale vaardigheden:

Kinderen kunnen: • samenwerken met anderen.

 • respect en waardering opbrengen in omgang met anderen.

 • leren van elkaar.

 • bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

 • zorg opbrengen voor iemand anders.

 • hulp vragen aan elkaar en laten zich helpen.

 • kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

 • zich weerbaar opstellen naar elkaar toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.

 • in gesprek te treden met anderen en leren dit gesprek op een bevredigende wijze onderhouden en afsluiten.

 • ongelijk of onmacht toe te geven, kritiek beluisteren en eruit leren.

 • in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gesprekconventies na te leven.


Leren leren:

Kinderen kunnen: • losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.

 • op systematische wijze samenhangende informatie verwerven en gebruiken.

 • eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.

 • hun eigen leerproces controleren en bijsturen.


Houdingen en overtuigingen:

Kinderen kunnen op hun niveau leren met: • nauwkeurigheid.

 • efficiëntie.

 • wil tot zelfstandigheid.

 • voldoende zelfvertrouwen.

 • houding van openheid.

 • kritische zin.Vraag gerust aan jullie kinderen, hoe hun ervaring was op de meeting “Groot of klein … ’t is altijd fijn, mijn lichaamslengte.”

De meetings op schoolniveau zullen het hele schooljaar blijven doorlopen.

Allerlaatste kans tot Inschrijven!!

Beste ouders, grootouders en sympathisanten,

Op zaterdag 21 november 2009 organiseert ‘de Notelaar’ weerom een fantastische spaghettiavond waar gezellig, heerlijk tafelen een must is.

Natuurlijk hopen wij jullie allemaal ook dit jaar van harte te mogen verwelkomen. Om 17.00 uur gaan onze deuren open. We bieden de mogelijkheid om tot 21.30 uur te komen eten. Rond 22.00 uur zetten we de kookpot van het vuur.

De keuze kan gemaakt worden tussen ‘spaghetti bolognaise’ en ‘vegetarische spaghetti.’ Om praktische redenen qua organisatie, vragen we jullie wel vriendelijk om vooraf in te schrijven en reeds te betalen tegen uiterlijk maandag 16 november 2009. De ingevulde inschrijvingsstrookjes met het geld kunnen aan de leerkrachten worden afgegeven. Bij het goed ontvangen van het geld krijgt u één deel van de invulstrookjes terug met de stempel van de school, dit dient als bewijs voor de dag zelf. (Vergeet dit niet op de avond zelf mee te brengen!)Alle kinderen zijn die dag van harte welkom en voor hen voorzien we ook een ruimte waar de liefhebbers allen samen kunnen kijken naar de wedstrijd “Eurosong voor kids!”. Alvast tot dan om lekker te smullen. Vriendelijke groetjes, het schoolhoofd en het team.

Gelieve dit blad ingevuld mee te geven met uw kind.NAAM : …………………………………………(groot(ouder) van……………………………..

Kinderschotel vegetarisch: ………………………maal 4 euro= ………………euro

Kinderschotel bolognaise: ……………………… maal 4 euro= ………………euro

Volwassen vegetarisch: ………………………… maal 7 euro= ………………. euro

Volwassen bolognaise: …………………………. maal 7 euro= ………………..euro

Totaal = ………………. EuroNAAM : ……………………………………………(groot(ouder) van .………………………..

Kinderschotel vegetarisch: ………………………maal 4 euro= ………………euro

Kinderschotel bolognaise: ……………………… maal 4 euro= ………………euro

Volwassen vegetarisch: ………………………… maal 7 euro= ………………. euroVolwassen bolognaise: …………………………. maal 7 euro= ………………..euro

Totaal = ………………. EuroDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina