Notaris: J. A de Munck 1838 1848Dovnload 95.69 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte95.69 Kb.
Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: J.A.. de Munck 1838 - 1848

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 072
Regesten door: Antoon Vissers

1170 05-01-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van inboedel op het Zondveld op verzoek van Geert van Lieshout.

1171 07-01-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Mathijs van der Heijden, schoolonderwijzer te Sint Oedenrode, Cornelis de Roij pastoor in het Eerde onder Sint Oedenrode, Johannes de Jong, bouwman te Schijndel en Jacobus Hendrik van den Heuvel, landman te Veghel.

1172 09-01-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Anna Scheij, weduwe Francis Manders, koopvrouw te Veghel en Antonij Verbeek, leerlooier.

1173 12-01-1846 Veghel schenking

Gerardus Constant, wonende te Sint Oedenrode, Jan Constant, kleermaker te Veghel en Theodora Constant, wonende te Sint Oedenrode. Ze geven en schenken aan hun minderjarige halfbroer en halfzuster Antonia en Martinus van Zutphen mede voor hun vader Michiel van Zutphen, kleermaker te Veghel het 2/5 deel in een huisje met moestuin te Veghel op den Achterdijk G. 51 en 52.

Ze hebben dit verkregen van wijlen hun vader Antonius Constant, welke te Veghel is overleden op 02-01-1824.

1174 13-01-1846 Veghel verkoop

Adriaan Johannes Ketelaars, heeft verkocht aan Lambertus van Lankveld, timmerman, land gelegen in het achterste Dorshout A. 1663, 1664 en 1665.

1175 14-01-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Godefridus Jacobus van de Ven, koopman wonende te ’s-Hertogenbosch.

1176 16-01-1846 Veghel deling

Hendricus van Eert en Piet van Eert verdelen de navolgende percelen land gelegen in het

Oost Dubbelen. Henricus A. 1712 en Piet A. 1713.

1177 16-01-1846 Veghel deling

Francis van Eert en Lambertus van Eert, hebben onderling de percelen A. 1700 en A. 1701 verdeeld. Ze zijn gelegen in het Oost Dubbelen.

1180 16-01-1846 Veghel verkoop

Johannes Hendrik van Kilsdonk, herbergier, heeft verkocht aan Bernardus Williem van der Hagen een huis, stallen, schuur etc. gelegen te Veghel aan het Hoogeinde bij de haven sectie A. 1206, 1207, 1208 en 1215.

1181 17-01-1846 Veghel verkoop

Lambertus van Eert, slachter, heeft verkocht aan Meerten van Milt, veeschatter te Veghel, een huis bestaande uit twee woningen gelegen aan het Hoogeinde A. 1575 en 1576 en een moestuit A. 1577.

1182 19-01-1846 Veghel deling

Woutrina Ketelaars, gehuwd met Laurens van Duuren, smid, Jacob Ketelaars, landbouwer, Jan Ketelaars, landbouwer, Maria Ketelaars gehuwd met Piet Johannes van Kleef en Johanna Maria Ketelaars, dienstmeid, allen wonende te Veghel delen het nagelaten goed van hun ouders Johannes Ketelaars, overleden op 22-11-1839 en Elisabeth Donkers overleden op 19-02-1839.

Jacob erft land, gelegen op de Watersteegd B. 968, en een huisje met erf op de Bruggen D. 517, een huis, schuur etc. Ook land aldaar D. 518, 519 en 520, land D. 522 en land genaamd den Berg E. 113 en 114 en land gelegen op den Hooge Biezen F. 1191.

De andere erfgenamen erven een geldbedrag.

1183 21-01-1846 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Aarts, landbouwer te Schijndel.

1184 22-01-1846 Veghel verkoop

Ardina Ketelaars, ongehuwd, heeft verkocht aan Jacob Johannes Ketelaars land gelegen te Veghel in de Bruggen D. 415

1185 22-01-1846 Veghel verkoop

Johannes Hendrik van Kilsdonk, herbergier, heeft verkocht aan Lambertus van Hout, land gelegen te Veghel in de Putten A. 1695 en 1697

1186 22-01-1846 Veghel verkoop

Willem Johannes van Rijbroek heeft verkocht aan Aart Hendrik van den Bogaart, land te Veghel gelegen in het Beukelaars broek C. 663, 666 en 667.

1187 22-01-1846 Veghel verkoop

Willem Johannes van Rijbroek heeft verkocht aan Johannes Matheus van den Tillaart, land te Veghel gelegen in het Beukelaars broek C. 664.

1189/1194 23-01/30-01-1846 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van na genoemde goederen op verzoek

1. Jan de Jong, burgemeester te Oirschot. 2. Pieter de Jong, notaris te Sint Oedenrode. 3. jonkheer Johannes Hendrik Adolf von Smidt auf Altenstadt, griffier van het kantongerecht Veghel, mede gemachtigde voor a. Allegonda Schouw, weduwe Gerard de Jong, wonende te Amersfoort. b. Elisabeth Josina de Jong, wonende te Amersfoort. c. Dina de Jong echtgenote van d. Johan Wilms van Thije Hannes, officier van justitie arr. rechtbank te Almelo. e. Philippus de Jong, advocaat te Gorichem. f. Wijnand Koopmans, gepensioneerd majoor der artillerie, wonende te Amersfoort met zijn 2 kinderen Carel Balthasar Adrianus en Allegonda Gerardina Maria in echte verwekt bij Maria de Jong.

4. Henri Pochet, gepensioneerd kapitein, wonende te Sint Oedenrode als toeziend voogd der voorschreven minderjarige. 5. Johann von Smidt auf Altenstadt, griffier en gemachtigde voor a. jonkheer Johann Gerard Gijsbertus von Smidt auf Altenstadt. b. jonkvrouw Johanna Petronella Benjamina von Smidt auf Altenstadt, wonende te Sint Oedenrode. c. Johanna Allegonda von Smidt auf Altenstadt, wonende te Sint Oedenrode. 6. Johann Hendrik Adolf von Smidt auf Altenstadt, ontvanger der belastingen, wonende te Sint Oedenrode, mede voor zijn minderjarige kinderen: a. Johann Otto Bartholomeus. b. Johann Karel Frederik Hendrik. c. Johanna Elisabeth Hendrika. d. Johanna Judith Alida. in echte verwekt bij Charlotte Amelia de Jong. 7. Jan Pieter Gerhardus Masmans als toeziend voogd de voorgenoemde minderjarige, wonende te Sint Oedenrode.

Allegonda Schouw, weduwe Gerard de Jong, is heden op 23 januari overleden.

De goederen worden in 30 kopen aangeboden, beginnende met een herenhuis etc. genaamd den Berg, gelegen te Sint Oedenrode aan rivier de Dommel sectie G. 485, 486 en 487 en land G. 484. Een bouwhoeve met aanliggende paardenstal etc. gelegen in het gehucht Vressel sectie E. 777, 778, 779 en 780. Land E. 774, 869, 870, in de Vresselse akker “de kromme lopen” E.481, Rutterman E. 484 en 483, het Dwarsstuk E. 489, deel van land het Moerveld in de Molenstraat E. 908, Rijtjesveld E. 916, de Sluisbeemd E. 918 het Corsje E. 920. In drie kopen drie delen van het Middenbroek E.998, land aan de Schijndelsche dijk B. 263, 264 en 265 als ook aldaar C. 1. in de Heikant C.266 te Nijnsel de Huisakker E. 231 en 232 en hakhout aldaar F. 1184, schaarhout en bos de Koijard H. 522 en 523, land op het Kremsel H. 653, de Broekkamp op het Espendonk H. 784 en 785, op het Espendonk H. 815, aan de Ganzendijk H. 890 en 891, te Olland en Houtum J. 500, de Bobnagelsche brug J. 766, het Outland J. 1386 en onder Best land het Diepveld A. 43.

1190 24-01-1846 Veghel ruiling

Hendricus Jacob Ketelaars, heeft geruild met Jacob Johannes Ketelaars, een huis etc, gelegen te Veghel aan de Leest D.672 t/m 676, geruild tegen een bouwmanshuis op de Brugge D. 517 t/m 521.

1192 27-01/29-01-1846 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van hout op stam staande in Schijndel en op verzoek van Josina Catharina Schrijvers wonende aldaar en vrouw Maria Theresia Philippine Dubbelens, douairière van jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper.

1193 31-01-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van hakhout op verzoek van Theodorus Aart van Dooren, Piet Johannes van Dooren, klompenmaker, beiden uit Veghel en Johannes Michiel van der Aa uit Beek en Donk en Lambertus van der Sanden uit Nistelrode.

1195 31-01-1846 Veghel schuldverklaring

Jacob Johannes Ketelaars, verklaard schuldig te zijn aan Lambert Hendrik van der Heijden de som van 1200 gulden.

Waarborg: huis etc. gelegen aan de LeestD. 672 t/m 676, verder land in de Bruggen D.415, op de Watersteegd B.968, genaamd den Berg E. 113 en op den Hoogen Biezen F. 1191

1196 03-02-1846 Veghel deling

1. Jacobus Wilhelmus Smits, student godgeleerdheid in het seminarie te Haren. 2. Peterus Smits, bierbrouwer te Veghel en 3. Jan Smits, eveneens bierbrouwer te Veghel.

De delen het nagelaten goed van hun ouders Hendricus Smits, te Veghel overleden op 11-09-1844 en Anna Maria Kerkhof overleden op 20-03-1827 als ook de goederen van hun grootouders.

Jacobus erft land de Oostakkers A. 19, 38, land de Bergsche hoen B.26, huis met land aldaar B. 45 t/m 55, land B. 62, 68, 64, 485, 508, 512, 725, 726 en 727.

Land gelegen onder Oss in de Bus c.1282, C.1289 t/m 1296, C. 1386 t/m 1391 en 1391a, C.1396 t/m 1400. Te Veghel aan de Heide een bouwhoeve genaamd Bouwlust B. 608 t/m 638 en land op de Heiakker C. 150.

Het tweede kavel is voor Petrus Smits en erft land te Sint Oedenrode genaamd de Bunders F. 219 t/m 223 een bouwhoeven\ aldaar genaamd Princenhoef F. 230 t/m 253 en verder F. 264, 265 en 266 land genaamd Nieuwenhuizen F. 293. Land onder de gemeente Son, genaamd Verzonk A. 41 en heide A. 43. Onder Best gelegen land genaamd Schieken A. 119 en aldaar aan de Molenheide B. 192. Land onder Sint Oedenrode genaamd de Neul G. 9. De grove en spurrietiende genaamd Nieuwenhuizen en Hagenhoef onder Sint Oedenrode. Hooiland onder Veghel in de Molenbeemden A. 611, 612, 613, bos met heide, C. 330, 347, 364 en 365. Land in de Kampen E. 47 t/m 52 en land aan de Rooise dijk F. 602 t/m 607.

Het laatste kavel gaat naar Jan Smits en erft land gelegen te Vlijmen, genaamd Bessers F. 106. land te Veghel in Oostdubbelen, genaamd de Strooken A.901, land in de Putten A. 1369 en 1370, in de Brugge D. 456, in de Leest D. 620, in het Dubbelen F. 402 t/m 433. Land aan de helligt F. 1041 en 1042, land in de Dorshoutsche bemden genaamd de Visser A. 989 en 990, in het Dorshout, de Doelen A. 1149, de Nieuwe koop A. 928, in de Brugge D. 429, het Schutsboomsbroekje D. 581, in de Kampen E. 60 t/m 63, hakhout te Schijndel in de Knokert E. 2113.

Een huis, schuur, stal, brouwerij etc. te Veghel aan het Hoogeinde A. 1189, 1181 en 1182.

1197 03-02-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van eikenbomen staande te Sint Oedenrode aan de Schijndelsche dijk achter de goederen van Francis van Boxtel en op verzoek van Samuel van Doorn, wonende te ’s-Hertogenbosch.

1199 05-02-1846 Veghel verkoop

Johannes Hendrik van Kilsdonk, heeft verkocht aan Arnoldus Hendrik van Kilsdonk een bakhuis staande op het erf van de verkoper in het Dorshout sectie A. 1341 en een perceel land A. 1340

1200/1215 05-02/19-02-1846 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van goederen op verzoek van Coenraad Hermens, strodekker te Schijndel. Goederen komende uit de nalatenschap van Helena Hermens zijn enige voordochter en enig kind verwekt bij Johanna van de Braak.

Te koop worden aangeboden land gelegen te Schijndel in de Steegsche kampen sectie A. 1559 t/m 1563, de helft van perceel A. 1568 en land aldaar A. 1564 t/m 1569.

1201 09-02-1846 Veghel schuldverklaring

Martinus Smits, schoenmaker, bekend schuldig te zijn aan Dirk Martinus van Asseldonk de som van 200 gulden.

Waarborg: huis in 2 woningen, gelegen aan het Heselaar bij de Steenweg D.1294 en 1295

1202 09-02-1846 Veghel schuldverklaring

Hendricus Jacobus van Kessel, dagloner verklaard schuldig te zijn aan de heer Arnoldus Oppers, koopman de som van 200 gulden.

Waarborg: huis etc. gelegen in de Kampen E.59.

1204 10-02-1846 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van hout op stam op verzoek van Lambertus Smits bierbrouwer te Schijndel, Jan de Kort en Jan van Kessel.

1207 11-02-1846 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Pieter Goossens, landbouwer te Schijndel.

1209 16-02-1846 Erp verkoop

Johannes Ansems, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Laurens van den Broek, ook genaamd Lankers, wever een perceel land te Erp aan de Dieperskant J. 665 en 666 en aldaar land J. 679, 680, 681, 678 en 682.

1210 16-02-1846 Veghel verkoop

Martinus van Mierlo, dagloner te Veghel, en diens echtgenote Hendrina Ansems. Ze hebben verkocht aan Laurens van den Broek, alias Laurens Lankers, gehuwd met Johanna Maria Ansems, wever te Erp de helft van de navolgende goederen gelegen te Erp aan de Dieperskant. Een huis etc. sectie J.392 en 393. Nog een huis met schuur etc. J. 686, 687 en 688, met land J.667, 668 en 669. Deze goederen komen van wijlen Anna Maria Coolen in leven echtgenote van Johannes Ansems.

1211 17-02-1846 Zijtaart deling

Johannes Jan van den Tillaar en Mechel van den Tillaar, gehuwd met Jan Johannes van de Ven. Ze verdelen het nagelaten goed van hun ouders Jan van den Tillaar, overleden 28-10-1829 en Johanna Verbeek, overleden 31-10-1845.

Mechel erft land gelegen in de Kampen E.32 t/m 36 en 70, land aan den Doornhoek E.193, land genaamd Korsica E. 272, in de Keselaar E. 296, 297 en 385. Een huis etc. E.395 t/m 400 en E. 406 en 423. Land gelegen in het Lijnsven E. 1556 en hooiland in de Dorshoutsche beemden. A. 1001. Johannes erf een som geld, als komende van de verkochte boedel etc.

1212 17-02-1846 Veghel testament

Wilhelmina van Veghel, eerst weduwe van Wilhelmus Verwetering en later van Hendricus Aalders. Heeft aan haar nu overleden dochter Catharina Verwetering diverse giften gedaan en legateert daarom nu aan haar zoon Leonardus Verwetering, die haar liefderijk verzorgd, al haar kleren, beddengoed en de helft van haar meubilaire goederen. De andere helft van gaan naar de kinderen van haar overleden dochter.

1213 18-02-1846 Veghel verkoop

Deliana Ketelaars, weduwe Hendricus van Veghel, heeft verkocht aan Hendricus Geert van Eert, hooiland in de Dorshoutsche beemden A. 992.

1214 19-02-1846 Veghel ruiling

Johannes Dirk Donkers, heeft geruild met Johanna Maria Donkers, echtgenote van Christiaan van de Ven een perceel land gelegen op den Hoogen Biezen E. 850, 867 en 950.

Dat tegen land ook gelegen op de Hoogen Biezen F. 1167 en 1168 en land onder Sint Oedenrode op Jekschot D. 820 en 821.

1216 20-02-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Elizabeth van den Heuvel, weduwe Franciscus Egidius Schrijvers.

1217 21-02-1846 Veghel ruiling

Jan Smits, bierbrouwer heeft geruild met Petrus Smits, bierbrouwer en beiden wonende te Veghel. Land onder Sint Oedenrode ter plaatse de Koevering C. 277, 298 en 306.

Een huis etc. C. 410, 411 en 412. Land C. 414 t/m 423 en 425 t/m 429. Land te Veghel op de Kuilen F. 871 en 872.

In ruil tegen land te Veghel in de Molenbeemden A. 611, 612 en 613, land op de Hoger Duinen C. 330, dennenbos en heide C. 347, 364 en 365, land in de Kampen E. 47 t/m 52 en aan de Rooise dijk F. 602 t/m 607.

1218 23-02-1846 Zijtaart schuldverklaring

Jan Johannes van de Ven en zijn echtgenote Mechel van den Tillaar verklaren schuldig te zijn aan Willem Gerbrandts de som van 1800 Gulden.

Waarborg: land gelegen in de Kampen sectie E. 32 t/m 36 en 70. Land gelegen op den Doornhoek E. 193, aan het Keselaar E. 296, 297 en 385. Een huis etc. gelegen aan den Doornhoek E. 395 t/m 400 en land aldaar E.406 en 423 en land in de Dorshoutsche beemden A. 1001.

1219 23-02-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van inboedel op verzoek van de kinderen Geert van Lieshout op het Zondveld en openbare verkoop van takkenbossen op verzoek van Petrus Antonius van de Ven, koopman te Veghel.

1220 24-02-1846 Veghel verkoop

openbare verkoop van inboedel op verzoek van Johannes van Berlo en goederen op verzoek van Lambertus van der Sanden uit Nistelrode.


1221 28-02-1846 Veghel verkoop

Johannes Hendrik van Kilsdonk, heeft verkocht aan Theodorus Gerardus van Hout, land in het Dorshout A. 1344 t/m 1347.

1222 28-02-1846 Veghel schuldverklaring

Johannes Hendrik van Kilsdonk, verklaard schuldig te zijn aan Theodorus Gerardus van Hout, de som van 900 gulden.

Waarborg: Land in het Dorshout, genaamd de Putten, A. 1336 t/m 1341 en 1343.

1223 05-03-1846 Veghel verkoop

Johannes van Erp en zijn echtgenote Elisabeth van den Tillaart, wonende te Veghel hebben verkocht aan Lucas Peter Delisse., landbouwer te Erp. land in Erp aan het Lankveld genaamd de Streep sectie L. 353.

1224 09-03-1846 Veghel verkoop

Arnoldina van den Brand, met haar man Johannes Wilbers van Doorn hebben verkocht aan Lambert Hendrik van Hoof, land de Goordonk C. 228, 229 en 230.

1225 09-03-1846 Veghel verkoop

1. Martinus van den Tillart, wieldraaier. 2. Piet van den Tillart, arbeider, 3. Jan van den Tillart en 4. Petronella van den Tillart gehuwd met Johannes Verputten. Samen hebben ze verkocht aan Johannes, Johanna Maria en Agnes van den Tillart het 4/7 deel van een perceel land gelegen aan de Heide C. 49. Het is hun aangekomen van hun moeder wijlen Megchel Dirkx, weduwe Hendricus Jan van den Tillart te Veghel overleden op 21-2-1845.

1226 09-03-1846 Veghel verkoop

Martinus van den Tillart, wieldraaier, Piet van den Tillart, arbeider, Jan van den Tillart Johannes van den Tillart, Johanna Maria van den Tillart en Agnes van den Tillart.

Samen hebben ze verkocht aan Johannes Verputten land C. 48.

Het is hun aangekomen van hun moeder wijlen Megchel Dirkx, weduwe Hendricus Jan van den Tillart te Veghel overleden op 21-2-1845.

1227 10-03-1846 Veghel testament

Johanna Maria Catharina van Hoof, weduwe Antonij Josephus Schaepmeester, herbergierster te Veghel, stelt in haar testament haar natuurlijke zoon Jan Francis van Hoof , die bij haar inwoont, tot erfgenaam.

In de geboorteregister komt deze zoon voor onder de naam van Hoove.

1228 11-03-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Gerrit van Berkel, wonende te Veghel op den Biezen.

1229 12-03-1846 Veghel verkoop

Hendrina Gerrits, weduwe Gerrit van der Landen, winkelierster te Veghel, heeft verkocht aan Antonius Scheij een perceel land gelege op het ven genaamd de Hoef sectie B. 206 en 209.

1230 12-03-1846 Veghel verkoop

Paulus ven der Landen, bakker te Veghel, heeft verkocht aan Antonij Scheij, molenaar, land gelegen in de Bolken sectie G. 212.

1231 12-03-1846 Veghel verkoop

Lambertus van der Landen, Jan Deelen, weduwnaar van Elisabeth van der Landen, timmerman, Geertruida van der Landen, gehuwd met Johannes Hendrik van Kilsdonk en Paulus van der Landen, bakker. Samen hebben ze verkocht aan Theodorus Gerardus van Hout een perceel heide gelegen in de Lijndsedel E. 659 en 660.

1232 16-03-1846 Veghel schuldverklaring

Johannes Hendrik van Kilsdonk, bekend schuldig te zijn aan Arnoldus van Kilsdonk de som van 300 gulden.

Waarborg: Land in het Dorshout, de Putten, A. 1336 t/m 1341 en 1343.

1233 18-03-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Paulus Heesakkers en van Anna Scheij, weduwe Francis Manders.

1234 21-03-1846 Veghel schuldverklaring

Maria van de Ven, weduwe Willem van Gerwen, winkelierster, Johannes, Petronella en Hendricus van Gerwen. Ze verklaren schuldig te zijn aan Anna Maria Elisabeth Werner de som van 400 gulden.

Waarborg: een huis etc, in het Eerde F. 21 en een huis aldaar F. 29 t/m 33.

1235 23-03-1846 Veghel testament

Peter Langens maakt in zijn testament zijn echtgenote Mechel Verbeek tot erfgenaam van al zijn goederen.

1236 23-03-1846 Veghel testament

Mechel Verbeek maakt in haar testament tot erfgenaam van haar goederen haar man Peter Langens.

1238 26-03-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman uit Dordrecht, Antonij van Es, schoenmaker te Veghel, Hubertus Koenen, schoenmaker te Veghel en Jan Wilbers van Doorn, dokter te Veghel.

1239 27-03-1846 Veghel verhuur

Martinus van Hintel, heeft verhuurd aan Willem van Overbeek, herbergier, een huis met erf en moestuin te Veghel aan de Heide gelegen.

1240 02-04-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adriaan van der Steen in de herberg van Leonardus van der Aa.

1241 04-04-1846 Veghel testament

Anna Maria Keunen, weduwe van Leendert Tiebosch, landbouwster te Veghel maakt haar testament. Hierin vermaakt ze haar goederen aan haar dochter Johanna Tiebosch, echtgenote van Adriaan van Deursen en benoemd ze verder ook haar kinderen Martinus en Elisabeth.

1243 16-04-1846 Veghel verkoop

Maria van der Heijden, echtgenote van Dirk van Boven, heeft verkocht aan Martius en Elisabeth Tiebosch, een perceel land te Beek en Donk, de Boerdonksche akker sectie B. 13

Voorheen eigendom van Jan Willem van der Heijden, 18 jaar te Erp overleden.

1244 18-04-1846 Veghel schuldverklaring

Martinus van de Hintel, herbergier, bekend schuldig te zijn aan Hendrica van de Hintel, de som van 200 gulden.

Waarborg: Huis etc. te Veghel C. 100 t/m 103 en 350.

1245/1248 21-04/28-04-1846 Veghel verkoop

Bernardus Willem van der Hagen, ontvanger der belastingen, als gevolmachtigde van de goederen der weleerwaarde heer Cornelis de Roij, in leven pastoor te Eerde onder Sint Oedenrode en aldaar overleden op 13-03-1846.

Openbaar worden zijn goederen verkocht ten behoeve van zijn erfgenamen met name Maria de Roij, wonende te Veghel, Hendricus de Roij, smid, Gijsbertus de Roij, koperslager en Leonardus de Roij, alle drie wonende te Oirschot. Verder Mathijs Merks, molenaar te Hilvarenbeek, gehuwd met Johanna van Roij, Hendrikus, Leonardus en Johannes, alle drie klompenmakers te Best en Petrus van den Boom, smid te Best.

Te koop: een huis te Veghel in het Eerde F. 114, 115, 116, 1233 en 1234, Verder land F. 153, 152, 150, 155 en onder Sint Oedenrode D. 32 en 33.

Onder de verkoopvoorwaarde staat dat het ooievaarsnest op perceel F. 152 en 153 niet mag worden verwijderd.

1249 29-04-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van Aardappelen, zaaihaver en rogge op het Zondveld en op verzoek van Antonij Schepers, landbouwer, wonende te Erp.

1250 30-04-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de erfgenamen Jan Wilbers van Doorn, in leven dokter te Veghel en op verzoek van Hendricus Snelders, timmerman.

1251 02-05-1846 Veghel testament

Elisabeth van den Bogaart, ongehuwd, maakt in haar testament tot erfgenamen haar halfzusters, met name Catharina, Adriana, Ester, Regina, Hendrica en Gijsberdina van den Bogaart.

1252 04-05-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van metselspecie op verzoek van Jan van Heuklom, koopman, wonende te ’s-Hertogenbosch.

1253 06-05-1846 Veghel verkoop

Paulus van der Landen, bakker, heeft verkocht aan de heer Michiel Cornelis van Mourik, kantonrechter te Veghel, een huis etc. gelegen aan het Hoogeinde ter plaatse Brugge sectie D. 1276 en 1277.

1254 07-05-1846 Veghel verkoop

Antonij van Kessel, landbouwer te Gemert, heeft verkocht aan Martinus Vissers, landbouwer te Veghel een perceel land in het Akert te Veghel sectie D. 316

1256 14-05-1846 Zijtaart deling

Lambert van Meeuwen, Willem van den Tillaart, Johannes van den Tillaart en Adriaan van den Tillaart, deze laatste wonende te Nistelrode. De eerste als tochtenaar en boedelhouder en de andere twee als kinderen van wijlen Arnoldina van Meeuwen.

Samen delen de goederen van Jan Meeuwen en Anna Rijkers, en komende uit de nalatenschap va Jan Antonij Rijkers.

Goederen: land op den Hoogen Biezen E. 907, land genaamd de Kolk E. 958, het Platstuk E. 1006. Een huis met land E. 1017 t/m 1022, land het Streepke E. 1036, land aan de Kempkens genaamd het Oud Erf F. 636 t/m 639, land aan de helligt F. 1071, 1074 en 1076. land gelegen op den HoogenBiezen F. 1170 en 1187. Een huis Aldaar E. 881, 888 t/m 893. Land gelegen te Sint Oedenrode in het Laars D. 524, 525, 526, 535, 536, 537 en 999.

1257 19-05-1846 Veghel verkoop

Arnoldus Oppers, koopman, Aart Antonij Vermeulen, zadelmaker, Jan Otten, ook zadelmaker. Samen hebben ze verkocht aanJohannes Bosch, schipper te Veghel, land in de Oost Dubbelen A. 1710

1258 22-05-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Hendrik van Hoof, landbouwer en Hendrik Snelders, timmerman.

1259 23-05-1846 Veghel testament

Hendricus van der Linden, landbouwer op het Middegaal, legateert aan zijn dochter Allegonda en haar man Arnoldus Vissers, de som van 300 gulden.

1260 23-05-1846 Veghel testament

Allegonda van der Linden, echtgenote van Arnoldus Vissers, vermaakt in haar testament al haar goederen aan haar man.

1261 25-05-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Abraham de Groot, schipper, wonende te Driel.

1262 26-05-1846 Veghel schuldverklaring

Willem van Lankveld, verklaard schuldig te zijn aan Johannes Martinus van den Tillaart de som van 200 gulden.

Waarborg: land genaamd Sint Teunisakker te Veghel in de Boekt sectie D.55.

1263 04-06-1846 Veghel verkoop

Jan van Eerde, landbouwersknecht, heeft verkocht aan Wouter van den Brand, land op de Kuilen aan de Wilbershoek, sectie F. 777, 778 en 779.

1264 04-06-1846 Sint Oedenrode schuldverklaring

Martinus Antonij Hurkx en diens echtgenote Maria Verweetering, wonende te Sint Oedenrode, verklaren schuldig te zijn aan Jaque Louis Werner de som van 200 gulden.

Waarborg: land in het Eerde, onder Sint Oedenrode D.124 als ook aldaar een huis D.21.

1265 504-06-1846 Sint Oedenrode schuldverklaring

Adriana van de Rijt, weduwe Johannes van Boxmeer, verklaard schuldig te zijn aan Johan Gerbrandts de som van 300 gulden.

Waarborg: een huis en land in het Eerde, onder Sint Oedenrode D. 211.

1266 04-06-1846 Schijndel schuldverklaring

Goijaert van Kilsdonk, wonende te Schijndel, verklaard schuldig te zijn aan Gijsbertus van Beverwijk, lid gedeputeerde staten van Brabant en ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, de som van 1200 gulden.

Waarborg: Lan gelegen te Schijndel het Lieseind B. 414 en 415, een huis te Schijndel in de Schutsboom B. 2258 t/m 2261.

1267 06-06-1846 Veghel schuldverklaring

Wouter van den Brand, verklaard schuldig te zijn aan vrouwe Metta Jacoba Catharina Wolf, weduwe Gerhard Frahm, wonende te Deurne, de som van 200 gulden.

Waarborg: een huis etc. en land te Veghel in het Eerde, genaamd Vonniskamp, sectie F. 103 en 104. Het huis heeft nog geen kadasternummer.

1270 11-06-1846 Veghel schuldverklaring

Wilhelmus Kremers, winkelier te Sint Oedenrode in het Eerde verklaard schuldig te zijn aan vrouwe Metta Jacoba Catharina Wolf, weduwe Gerhard Frahm, wonende te Deurne, de som van 400 gulden.

Waarborg: huis en land te Sint Oedenrode D. 981.

1271/1277 12-06/19-06-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van Lambertus van Doorn, koopman te Schijndel, Willem, Antonij en Johannes van Doorn, alle drie wonende te Veghel.

De goederen welke zijn nagelaten door hun broeder Jan Wilbert van Doorn, in leven dokter te Veghel en aldaar overleden op 10-04-1846.

Te koop aangebodeneen herenhuis gelegen in de straat van Veghel G. 82, 83, 84, 302, 304, 305 en 307. Land gelegen in de Strooken, Oostdubbelen A. 878, 879 en 880, land in de Putten A. 1489, 1490 en 1491, verder 1480 t/m 1488 en een mastbos gelegen aan de Heide sectie B. 526.

1272/1278 12-06/19-06-1848 Veghel verkoop

Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van Adriaan van de Krommert, olieslager, wonende te Zeeland, alsmede voor zijn kinderen Jan, Antonius, Martinus en Anna Maria. Te koop aangeboden land gelegen te Veghel aan de Heide C.4, komende van hun moeder Adriana van den Heuvel.

Ook openbare verkoop op verzoek van Johannes Antonij van de Ven, Petronella van de Ven, gehuwd met Johannes van Snepschuit, wonende te Boxtel, Anna van de Ven, dienstmeid te Gemert en Johanna van de Ven, gehuwd met Arnoldus van den Hurk, wonende te Veghel.

Te koop wordt aangeboden land gelegen te Erp op Keldonk sectie K. 382, komende van hun grootmoeder Johanna van den Berg.

1273/1279 12-06/19-06-1848 Veghel verkoop

Openbare verkoop van een huis, smederij en erf, gelegen te Veghel aan het Hoogeinde sectie A. 86. Dit op verzoek van Piet Donkers, hoef en grofsmid. Speciale bedingen o.a. dat het smidsbed, de werkbank, de slijpsteen en noodstal blijft gereserveerd voor de verkoper.

Koper wordt Hendricus van Roij

1274 15-06-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop en verpachting van roerende goederen op verzoek van 1. Willem Gerbrandts. 2. Willem van Doorn. 3. Johannes van Uden, wonende te Schijndel. 4. Antonius van den Heuvel, pastoor te ’s-Hertogenbosch en 5. Petrus van Dam, schoolonderwijzer de Veghel.

1275 15-06-1846 Veghel verhuur

Jan van der Eerde, landbouwersknecht te Veghel wil openbaar verhuren een bouwmans erfje met land gelegen in het Eerde onder Veghel, sectie F. 114, 115, 116, 1233 en 1234.

1276 18-06-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman, wonende te Dordrecht.

1280 22-06-1846 Veghel testament

Gerardus van Steenes, deurwaarder legateert in zijn testament aan zijn echtgenote Maria Magdalena Rietman en maakt haar als erfgenaam van zijn goederen.

1281 22-06-1846 Veghel testament

Maria Magdalena Rietman, echtgenote van Gerardus Steenes, maakt haar man tot algemeen erfgenaam .

1282 22-06-1846 Veghel testament

Lambertus van der Landen, koekenbakker te Veghel, maakt in zijn testament zijn moeder Hendrina Gerrits, weduwe Gerrit van der Landen tot erfgenaam.

1283 06-08-1846 Veghel verkoop

Johanna van Kessel en Adriana van Kessel, beiden ongehuwd, hebben verkocht aan Jan Smits, bierbrouwer te Veghel een huis gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1743 en 1744.

1284 14-08-1846 Veghel schuldverklaring

Nicolaas van der Sanden en zijn vrouw Woutrina Verbruggen, verklaren schuldig te zijn aan Gerard Matheus van den Tillaart de som van 100 gulden.

Waarborg: een huis met land te Veghel op den Heuvel C. 706 en 707.

1285 14-08-1846 Veghel schuldverklaring

Antonij Jozeph Vermeulen, dagloner en Maria Vermeulen verklaren schuldig te zijn aan Gerardus Matheus van den Tillaart, de som van 100 gulden.

Waarborg: een huis met land gelegen in de Putten, sectie A. 1358, 1359, 1560 en 1570.

1286 25-08-1846 Veghel machtiging

Johanna Maria Catharina van Hoof, weduwe van Antonij Josephus Schaepmeester, herbergierster, heeft Michiel Cornelis van Mourik, kantonrechter te Veghel, gemachtigd om voor haar in het openbaar goederen te verkopen.

1287/1292 25-08/09-09-1846 Veghel verkoop

Michiel Cornelis van Mourik, kantonrechter te Veghel wil in opdracht van Johanna Maria Catharina van Hoof, weduwe van Antonij Josephus Schaepmeester, herbergierster te Veghel, in het openbaar de navolgende goederen te koop aanbieden.

Een huis met land gelegen te Veghel in de Putten A. 1551, een schuur en deel van een tuin A. 1722. Nog een perceel land aan de Leest, genaamd de Donk D. 629.

De kopers zijn Petrus Franciscus Gerbrandts en Jan Keurlings.

1288 27-08-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Digna Maria Ansems, winkelierster, Johanna de Jongh, weduwe Bernardus van Sleeuwen en Antonij Lombarts Schoenmaker.

1289 31-08-1846 Veghel verdeling

1. Johannes Jan van de Ven. 2. Lambertus van de Rijt, voor wijlen zijn moeder Maria van de Ven. 3. Antonia Frankevoort, weduwe Dirk van Asseldonk, voor wijlen haar moeder Anna Maria van de Ven. 4. Hendrikus en Johanna van de Ven die hun vader vertegenwoordigen, wijlen Lambert van de Ven.

Samen delen ze als broers,neven, nichten etc. het nagelaten goed van Antonet van de Ven, overleden te Veghel op 11-10-1825 en van Willem van de Ven, overleden op 23-01-1838.

Goederen: land in het achterste Akert D. 305 en 393, land in de Havelsche beemden D. 398 en 399, land in de Eeuwsels D. 1087, land in het Akert bij de Schijfelaar D. 320 en land op de Watersteegd B. 956.

1290/1295 03-09/10-09-1846 Veghel verkoop

1. Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van Catharina van de Leest, weduwe Adriaan Habraken, Catharina Habraken, Johannes Habraken, klompenmaker, Anna Habraken, dienstmeid te Sint Michielsgestel en Adriana Habraken, gehuwd met Willem Adriaan van Doorn, dagloner te Berlicum. Ze bieden te koop een huis in twee woningen te Veghel in de Modderstraat sectie B. 1161, 1162 en 1163.

2. Openbare verkoop op verzoek van Lambert Hendrik van Eert, slachter te Veghel. Deze heeft te koop. ook een huis in twee woningen gelegen te Veghel op het Hoogeinde, A. 1573 en 1574 en een moestuin A. 1577.

3. Openbare verkoop op verzoek van Johannes van Uden, wonende te Schijndel, Johannes van Kilsdonk te Veghel, Lambertus van Kilsdonk, blekersknecht te Dordrecht, Lamberdina van Uden, gehuwd met Willem van Overbeek, herbergier te Veghel, Johanna van Uden, gehuwd met Petrus Quitter, bakker te Uden op Bedaf. Zij bieden te koop een huis met land gelegen te Veghel aan de Leest D. 482, 483 en 484.

1291 04-09-1846 Veghel inventarisatie

Notaris is met getuigen gegaan naar het huis, gelegen op het Middegaal, alwaar woont Anna Maria Vissers, weduwe van Petrus Rovers. Petrus Rovers is aldaar op 09-05-1846 overleden.

Dit om aldaar alle goederen te beschrijven en op waarde te schatten ten behoeve van genoemde weduwe met haar kinderen Wilhelmina, 12 jaar, Johanna 8 jaar, Pieter 7 jaar, Antonie 6 jaar, Geertruida 5 jaar en Ardina een half jaar. Ook aanwezig de toeziend voogd Johannes Rovers.

1293 10-09-1846 Sint Oedenrode verkoop

Jacob Verhoeven, Hendricuszoon, wonende te Sint Oedenrode heeft verkocht aan Jan Keurling, landbouwer te Veghel, land in de Leest, sectie D. 720.

1294 10-09-1846 Veghel inventarisatie

Notaris is met getuigen naar het huis gegaan te Veghel in de straat alwaar woont Leonardus van de Laar, dorpsbode op ’s-Hertogenbosch. Om aldaar alle goederen, tot behoud van rechten, te inventariseren. Goederen welke genoemde bewoner samen met zijn nu overleden echtgenote Petronella van Eert bezit. Petronella van Eert is op 8 maart dit jaar overleden. Ook de goederen welke ze met haar eerste echtgenoot Piet van Doorn heeft bezeten, die op 8 mei 1833 te Veghel is overleden.

De inventarisatie zal mede geschieden in tegenwoordigheid van Johannes van Lankveld, bakker die voogd is over de vier minderjarige kinderenvan Piet van Doorn en Petronella van Eert, met name Johanna, 19 jaar, Maria 16 jaar, Hendrica 14 jaar en Petronella 12 jaar. Nicolaas van Doorn, kuiper te Dinther is hun toeziend voogd.

1296 11-09-1846 Veghel testament

Maria van Doorn, ongehuwd, herroept en vernietigd haar eerder gemaakt testament.

1297 12-09-1846 Veghel verkoop

Johannes Hendrik van Kilsdonk, herbergier te Veghel, verkoopt aan Paulus van der Landen, grutter te Veghel, een stukje land gelegen aan de haven A.1500.

1298 15-09-1846 Veghel verkoop

Arnoldus van den Bogaart en zijn echtgenote Maria van der Linden, hebben verkocht aan Hendricus, Nicolaas en Adriaan van der Linden, alle drie landbouwers te Veghel, de erfenis met alle verplichtingen van de nagelaten goederen die Maria heeft van haar halfzus, wijlen Petronella van der Linden, te Veghel overleden op 02-01-1832.

1299 17-09-1846 Veghel schuldverklaring

Jan, Adriaan en Johannes Boermans, verklaren schuldig te zijn aan Johanna van de Krommert de som van 200 gulden.

1300 18-09-1846 Veghel verkoop

Johannes Verputten en zijn echtgenote Petronella van den Tillaart, hebben verkocht aan Johannes van Lankveld, bakker, een perceel hakhout en mastbos te Veghel aan de Heide gelegen, sectie C. 48.

1303 24-09-1846 Schijndel verkoop

Jan en Theodorus van Engeland, arbeiders, beiden wonende te Schijndel. Ze hebben verkocht aan Jacobus Wijnand van der heijden, dagloner te Veghel 2/3 deel van een perceel gelegen aan de Apenhoek onder Veghel F.740.

1304 24-09-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Peter Scheiberling, koopman, wonende te Dordrecht.

1305 25-09-1846 Veghel verkoop

Deliana Ketelaars, weduwe Hendricus van Veghel, heeft verkocht aan Gerardus van Weert, land gelegen in het Lijdsven sectie E. 1549 en 1550.

1306 24-09-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op stam op verzoek van Dirk Martinus van Asseldonk.

1307/1309/1312 30-09/07-10/14-10-1846 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van na genoemde goederen op verzoek

1. Jan de Jong, burgemeester te Oirschot. 2. Pieter de Jong, notaris te Sint Oedenrode. 3. jonkheer Johannes Hendrik Adolf von Smidt auf Altenstadt, griffier van het kantongerecht Veghel, mede gemachtigde voor a. Allegonda Schouw, weduwe Gerard de Jong, wonende te Amersfoort. b. Elisabeth Josina de Jong, wonende te Amersfoort. c. Dina de Jong echtgenote van d. Johan Wilms van Thije Hannes, officier van justitie arr. rechtbank te Almelo. e. Philippus de Jong, advocaat te Gorichem. f. Wijnand Koopmans, gepensioneerd majoor der artillerie, wonende te Amersfoort met zijn 2 kinderen Carel Balthasar Adrianus en Allegonda Gerardina Maria in echte verwekt bij Maria de Jong.

4. Henri Pochet, gepensioneerd kapitein, wonende te Sint Oedenrode als toeziend voogd der voorschreven minderjarige. 5. Johann von Smidt auf Altenstadt, griffier en gemachtigde voor a. jonkheer Johann Gerard Gijsbertus von Smidt auf Altenstadt. b. jonkvrouw Johanna Petronella Benjamina von Smidt auf Altenstadt, wonende te Sint Oedenrode. c. Johanna Allegonda von Smidt auf Altenstadt, wonende te Sint Oedenrode. 6. Johann Hendrik Adolf von Smidt auf Altenstadt, ontvanger der belastingen, wonende te Sint Oedenrode, mede voor zijn minderjarige kinderen: a. Johann Otto Bartholomeus. b. Johann Karel Frederik Hendrik. c. Johanna Elisabeth Hendrika. d. Johanna Judith Alida. in echte verwekt bij Charlotte Amelia de Jong. 7. Jan Pieter Gerhardus Masmans als toeziend voogd de voorgenoemde minderjarige, wonende te Sint Oedenrode.

Allegonda Schouw, weduwe Gerard de Jong, is heden op 23 januari overleden.

De goederen worden in 30 kopen aangeboden, beginnende met een herenhuis etc. genaamd den Berg, gelegen te Sint Oedenrode aan rivier de Dommel sectie G. 485, de tuin 486, de plaisiertuin en 487 het herenhuis. Verder land genaamd de Butterman met dreef G. 484. Een bouwhoeve met aanliggende paardenstal etc. gelegen in het gehucht Vressel sectie E. 777, 778, 779 en 780. Land E. 774, 869, 870, in de Vresselse akker “de kromme lopen” E.481, Rutterman E. 484 en 483, het Dwarsstuk E. 489, deel van land het Moerveld in de Molenstraat E. 908, Rijtjesveld E. 916, de Sluisbeemd E. 918 het Corsje E. 920. In drie kopen drie delen van het Middenbroek E.998, land aan de Schijndelsche dijk B. 263, 264 en 265 als ook aldaar C. 1. in de Heikant C.266 te Nijnsel de Huisakker E. 231 en 232 en hakhout aldaar F. 1184, schaarhout en bos de Koijard H. 522 en 523, land op het Kremsel H. 653, de Broekkamp op het Espendonk H. 784 en 785, op het Espendonk H. 815, aan de Ganzendijk H. 890 en 891, te Olland en Houtum J. 500, de Bobnagelsche brug J. 766, het Outland J. 1386 en onder Best land in de Scheken genaamd het Diepveld A. 43.

1308 02-10-1846 Veghel verhuur

Hendricus Philippus van den Berg, medicine doctor te Veghel wil in het openbaar te huur aanbieden 6 percelen land gelegen te Veghel in het Eerde.

1310 08-10-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de erfgenamen van Gerard Matheus van den Tillaart.

1313 15-10-1846 Veghel verkoop

Michiel Snijders, Jan Laurens van Hoof, Dirk Donkers, Lucia Donkers, gehuwd met Hendricus van den Tillaart, Hendrina Donkers gehuwd met Jan van der Steen, Sophia Donkers, gehuwd met Hendricus Johannes Versteegde en Nicolaas van Lieshout, mede optredende voor broers Hendricus en Johannes, allen wonende te Veghel.

Samen hebben ze verkocht aan Antonij Kuijpers, klompenmaker te Veghel, een huis met land gelegen aan de Leest D. 533 t/m 537.

1314 22-10-1846 Veghel verkoop

Elisabeth van der sanden, weduwe Hendricus Kargo, spinster te Veghel heeft verkocht aan Johannes van Dieperbeek, landbouwer en Lambertus van Dieperbeek, olieslager, een huis met land te Veghel op het Ven gelegen B. 644, 645 en 646.

1315 22-10-1846 Erp schuldverklaring

Catharina Scheepers, weduwe Theodorus Verbakel, landbouwster te Erp, verklaard schuldig te zijn aan Martinus Johannes van der Velden, winkelier te Veghel, de som van 200 gulden.

Waarborg: huis en land gelegen te Erp aan de Vogelzang L. 359, 386 t/m 389, L. 236, 239, 240, 242, 243 en 255.

1316 26-10-1846 Veghel verklaring

Petrus Franciscus Gerbrandts verklaard ontvangen te hebben van zijn vader Johan Gerbrandts de som van 3600 gulden. Een genieting voorruit en op vermindering van zijn toekomend erfdeel van zijn ouders.

1319/1334 05-11/19-11-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Thomas Jan van de Ven, wonende te veghel.

Koop: een landmanswoning en land gelegen aan de Rooise dijk F. 565, 578 t/m 582. Land te Veghel, genaamd de Schipperskoop gelegen in de veertig lopensen F. 583 t/m 586 en 537 met 538. Land gelegen op Logtenburg F.999 en 1000.

1320/1335 06-11/20-11-1846 Schijndel verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Gijsbertus van beverwijk.

Kopen: een huis met land te Schijndel langs de Zuid Willemsvaart gelegen ter plaatse Liekendonk A. 13 en 2487. Een huisje met erf aldaar aan de linkerzijde van de Zuid Willemsvaart A. 2505. Nieuw ontgonnen grond te Schijndel in de Steegsche kampen langs de weg van Schijndel naar Heeswijk A. 1618 en 1619. en aldaar langs de weg naar Heeswijk genaamd de Steeg E. 259.

1321 07-11-1846 Sint Oedenrode testament

Antonij Verwetering, wonende in het Eerde onder Sint Oedenrode legateerd in zijn testament aan zijn nicht Gijsberdina van den Bogaart als aan haar nakomelingen een perceel land te Veghel in de Grootdonk genaamd de Horstjens F. 265.

Aan de kinderen van zijn zus Helena, verwekt bij Dirk Jan de Jong, een perceel onder Sint Oedenrode in het Eerde, genaamd het Loo D. 204 en 205, een perceel onder Schijndel aan de Veghelsche dijk D. 1681 t/m 1685.

Aan de kinderen van zijn zus Maria, verwekt bij Martinus Hurkx, land te Veghel in de Kalverkampen F. 220 t/m 223, land te Sint Oedenrode D. 195 en 196. land te Schijndel in de Steegsche kampen A. 1751 en 1752.

Verder stelt hij tot erfgenamen van al zijn roerende goederen zijn neven en nichten en benoemd tot bestuurder van zijn begrafenis Martinus Dirk de Jong.

1322 11-11-1846 Veghel verkoop

Arnoldus Oppers, koopman, Aart Antonij Vermeulen, zadelmaker en Jan Otten, zadelmaker, allen wonende te Veghel. Ze hebben verkocht aan Abraham Terneuzen, leerlooier een deel van land gelegen in Oostdubbelen, sectie A.1716.

1323 11-11-1846 Veghel verkoop

Arnoldus Oppers, koopman en Aart Antonij Vermeulen, zadelmaker te Veghel.

Samen hebben ze verkocht aan Jan Otten, zadelmaker, een deel van een perceel land gelegen in Oostdubbelen, sectie A.1716.

1324 11-11-1846 Veghel verkoop

Arnoldus Oppers, koopman en Jan Otten, zadelmaker, beiden wonende te Veghel.

Samen hebben ze verkocht aan Aart Antonij Vermeulen, zadelmaker te Veghel, een derde deel van een perceel land gelegen in Oostdubbelen, sectie A.1715.

1325 12-11-1846 Veghel verkoop

Hendrina van Lieshout, echtgenote Hendricus Johannes van den Tillaart, wonende te Veghel en Jan Antonij van Lieshout, bouwman te Uden. Samen hebben ze verkocht aan Lambertus Antonij van Lieshout de onverdeelde 2/3 deel van een perceel land op het Ven genaamd Kraaijenkamp sectie B. 602. Verkopers hebben het verkregen van hun ouders Antonij van Lieshot en mechtel van de Loop, beiden al meer dan 25 jaar geleden te Veghel overleden.

1326 12-11-1846 Veghel /Boxmeer verhuur

Jaque Louis Werner, als gevolmachtigde voor de hoog welgeboren heer Jan Baldewijn, baron van Hugenpoth tot Berenclauw, militie commissaris, wonende te Boxmeer.

Deze volmacht is aan hem verstrekt door de heer Adriaan Gillis Spoor, raadsheer van de Hoge raad der Nederlanden in Den Haag.

Heeft als gemachtigde verhuurd aan Martinus van den Oever, landbouwer te Veghel een bouwhoeve, gelegen te Oploo aan het Eind en thans in gebruik door bouwman Broekman.

De akte wordt mede ondertekend door Andries Verbruggen uit Veghel en Nicolaas van den Oever, wonende te Beek en Donk.

1327 12-11-1846 Veghel schuldverklaring

Lambert Hendrik van Eert, slachter, verklaard schuldig te zijn aan Antonij Wilbert van Doorn de som van 1000 gulden.

Waarborg: een herenhuis met land gelegen te Veghel in de straat sectie G. 82, 83, 84, 302, 304, 305 en 307.

1329 12-11-1846 Veghel borgstelling

Johannes Jacobus van der Hagen, gepensioneerde ontvanger van belastingen stelt zich borg ten behoeve van Bernardus Willem van der Hagen, koopman te Veghel.

1330 14-11-1846 Veghel verkoop

Aart van Boxtel en Agnes van der Velden, machtigen Jan Kerkeling, kleermaker te Veghel, om in hun naam goederen in het openbaar te verkopen.

(deze akte zit geborgen in akte 1333)

1331 16-11-1846 Veghel testament

Johannes van der Wiel, oliemolenaar te Veghel, stelt in zijn testament zijn echtgenote Maria van den Bogaart tot enige erfgename.

1332 16-11-1846 Veghel testament

Maria van den Bogaart, huisvrouw van Johannes van der Wiel, oliemolenaar te Veghel, maakt in haar testament haar man tot enige erfgenaam.

1333/1338 19-11/03-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van nagenoemde goederen op verzoek van Aart van Boxtel en Agnes van der Velden. O.a. goederen komende van wijlen Dirk van der Velden de vader van Agnes die al meer dan 50 jaar geleden te Erp is overleden.

Goederen: land in de Havelsche beemden D. 386, op de Hooghe Duinen C. 352.

Een huis met land gelegen in de Hoordonk C. 231 t/m 237.

1336 21-11-1846 Veghel verklaring

Jaque Louis Werner, notarisklerk, gevolmachtigde voor Matthijs Paulus Pollen, distillateur, likeurstoker en slijter, wonende te Rotterdam.

Verklaard dat de in beslag gelegde goederen door de deurwaarder van Johanna van Hoof, herbergierster en weduwe Antonij Josephus Schapenmeester op te heffen. Dit op een huis te Veghel A. 1551 en land op de Leest D. 629. Op 30 juni 1846 door deurwaarder Gerardus Steenes geregistreerd.

1337 24-11-1846 Veghel schuldverklaring

Hendricus van Valderen, kuiper te Veghel, verklaard schuldig te zijn aan Lambert Hendrik van Hoof, winkelier de som van 500 gulden.

Waarborg: Huis etc. te Veghel in de straat G. 74

1340 07-12-1846 Veghel schuldverklaring

Hendrina Aarts, weduwe Cornelis van Dijk, winkelierster, verklaard schuldig te zijn aan Dirk Martinus van Asseldonk de som van 4000 gulden.

Waarborg: Twee huizen gelegen in de Molenstraat, G. 71, 72, 73, 352 en 353.

1341 10-12-1846 Zijtaart deling

1. Hendricus Johannes van den Tillaart ter ene zijde en 2. Wilbert van Asseldonk, Anna Maria van Asseldonk gehuwd met Lambert van Lieshout, Theodorus van Asseldonk, Elisabeth van Asseldonk, Hendrina van Asseldonk, Johanna van Asseldonk, Adriaan van Asseldonk en Johannes van Asseldonk, ter andere zijde.

De twee genoemde partijen willen hun gezamenlijk bezit verdelen. Hendricus Johannes van den Tillaart krijgt land gelegen aan de Doornhoek sectie E. 195 en 196, verder land in twee velden E. 183 en 184 en E. 275.

De gezamelde kinderen van Asseldonk onder 2 genoemd landen ook gelegen op den Doornhoek E. 200, 201, 202 en 1684.

1342 10-12-1846 Zijtaart deling

1. Antonij Willem van Boxmeer. 2. Johannes Laurens van de Rijt. 3. Geert Johannes van Rijbroek, representerende zijn vader, wijlen Johannes Hendrik van Rijbroek. 4. Wilbert van Asseldonk, Anna Maria van Asseldonk gehuwd met Lambert van Lieshout, Theodorus van Asseldonk, Elisabeth van Asseldonk, Hendrina van Asseldonk, Johanna van Asseldonk, Adriaan van Asseldonk en Johannes van Asseldonk. Samen representerende ze hun moeder, wijlen Maria van den Donk

Ze verdelen hun gezamenlijke bezittingen en wel de volgende kavels.

Antonij Willem van Boxmeer de percelen E. 1673 en 1672. Johannes Laurens van de Rijt, het perceel land E. 1674, Geert Johannes van Rijbroek de percelen E. 1672 en 1673 en de gezamenlijke kinderen van Asseldonk perceel E. 1671.

1343/1345 10-12/17-12-1846 Veghel Veghel

Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van 1. Johannes van Uden. 2. Daniel van Uden, kuiper. 3. Gertruda van Uden gehuwd met Adriaan Cornelis van den Heuvel. 4. Cornelis van Uden. 5. Antonetta van Uden, dagloonster. 6. Jan van Uden, timmerman. 7. Hendricus van Uden, kuiper. Allen wonende te Veghel alleen laatst genoemde niet. Deze woont te Schijndel.

Goederen: Land gelegen aan de Leest D. 479 en 487. Een gebouw, bestaande uit 4 woningen D. 485. De eerste woning nu bewoond door Jan Kluijtmans, de tweede door Willem van Kessel, de derde door Piet Suriers en de vierde door Jan van Uden.

Bij de laatste koop hoort ook nog de helft van perceel D. 486.

1344 14-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Jan Ketelaars.

1346 21-12-1846 Veghel verhuur

Jan Johannes van de Krommert, heeft verhuurd aan Gerardus Arnoldus Heerkens, een bouwmanserf, bestaande uit een huis, stal, schuur, achterhuis, schop en half bakhuis met land gelegen aan de Heide op de Watersteegd

1347 21-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johanna en Ardina van Kessel, landbouwsters wonende te Veghel aan het Hoogeinde.

1348 22-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Anna Maria Vissers, weduwe van Petrus Rovers, wonende te Veghel op het Middegaal.

1350 28-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen, strouwsel, mutsards en planken op verzoek van Leonardus van Heeswijk.

1351 29-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Mechtel Verbeek, weduwe Peter Langens.

1352 30-12-1846 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Deliana Ketelaars, weduwe Hendricus van Veghel, Maria Steurs, weduwe Tijs Wilbers, Maria van der Steen, weduwe Adriaan Wilbers.

1353 31-12-1846 Veghel testament

Theodorus den Bresser, maakt in zijn testament zijn echtgenote Geertruida van de Hintel tot enige erfgename.

1354 31-12-1846 Veghel testament

Geertruida van de Hintel echtgenote van Theodorus den Bresser, maakt haar man tot enige erfgenaam.

1355 31-12-1846 Veghel verkoop

Martinus van Hintel, voerman, Hendrica van Hintel, dienstmeid en Geertruda van Hintel, echtgenote van Theodorus den Bresser.Samen hebben ze verkocht aan Dirk Jan Vermeulen twee velden aan elkander gelegen onder Uden in het Broek aan de Vegelsche dijk, sectie J. 19.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina