Notaris: P. F. van Woelderen 1824 1837Dovnload 88.52 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte88.52 Kb.
Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: P.F. van Woelderen 1824 - 1837

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 047
Regesten door: Antoon Vissers
1 04-01-1836 Veghel verkoop

Hendricus Otten, zadelmaker, wonende te Helmond en Jan Otten, zadelmaker te Veghel. Ze hebben verkocht aan Marte Laurens van Hoof een weiland te Veghel op de Watersteegd gelegen en ter plaatse genaamd de Goorbunders, sectie A. 202 en 203

2 04-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Godefridis Jacobus van de Ven, koopman, wonende te ‘s-Hertogenbosch

3 05-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Gerrit Antonij van Doorn.

4 08-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van jonker Josephus Franciscus de Kuijper.

5 08-01-1836 Schijndel/Zijtaart ruiling

1. De weleerwaarde heer Antonius van den Heuvel, kapelaan te Schijndel ter ene zijde en 2. Lambert van Meeuwen, Willem van den Tillaart, Johannes van den Tillaart, Adriaan van den Tillaart. De laatste drie presenterende wijlen Ardina van Meeuwen in leven echtgenote van Willem van den Tillaart. De eerstgenoemde wil volgende goederen ruilen. Een bouwmanswoning, stallen, schuur, schop, bakhuis, boomgaard, bouw- en weiland, alles gelegen aan den Biezen, sectie E. 881. 888, 889. 890, 891, 892 en 893, hem eerder aangekomen via notarisakte 13 maart 1820.

De tweede partij stelt daar tegenover land gelegen op Krijtenburg F. 1016, 1017 en 1018. Een perceel hakhout en opgaande eikenbomen aan den Biezen genaamd de Heiligt sectie F. 1082.

6 09-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Jan Verbruggen.

7 15-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Lambert van der Heijden

8 16-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Adriaan Jeuriens

9 22-01-1836 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Geert Lambert Verhoeven, landbouwer op het Zijtaart

10 23-01-1836 Veghel verkoop

Johanna van den Heuvel, echtgenote van Johannes van der Zanden.

Ze heeft verkocht aan Adriaan Lambertus van der Steen een perceel land gelegen te Veghel op de kleine Hinteld, sectie B. 472.

11 23-01-1836 Veghel verkoop

Willem van den Heuvel en Dirk van den Heuvel hebben verkocht aan Jan Jacop Donkers, een huis te Veghel gelegen aan de Kempkens sectie F. 1108 t/m 1113. Nog land gelegen aan het Helligt sectie F. 1040, land en hakhout op de Krijtenburg F. 1009, 997 en 993.

12 25-01-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Dirk Aarts van Doorn, koopman te Veghel.

13 28-01-1836 Veghel verkoop

Catharina van de Ven echtgenote van Aart Hendrik van den Boogaard, landbouwer te Veghel heeft aan Engelbertus Vervoort, hoefsmid, een stuk land verkocht genaamd Sint Jacob Heuvel sectie G. 231

15 01-02-1836 Veghel verkoop

Deliana Verbruggen, Antonij Verbruggen en Johanna Verbruggen, hebben verkocht aan Hendricus Johannes van der Sanden, koopman te Veghel een perceel land gelegen in de Bruggen sectie D. 454.

16 10-02-1836 Veghel schuldbekentenis

Hendricus Daniel Vermeulen, bekend schuldig te zijn aan Hermanus Antonius Boex, Franse kostschoolhouder te Eindhoven de som van 1100 gulden.

Heeft als waarborg een huis etc. staande aan de Wilbertshoek sectie F.819 als ook enige stukken land F. 834, 835, 836, 844, 845, 867 ( op de Kuilen) 900 en 906.

17 15-02-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Dirk Aart van Doorn, koopman te Veghel.

18 16-02-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Lambert van der Heijden

19 18-02-1836 Aarle Rixtel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Bakermans uit Aarle Rixtel

20 18-02-1836 Veghel/Schijndel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van 1. Jan Wilbert van Doorn, medicine dokter te Veghel 2. Lambertus van Doorn, burgenmeester te Schijndel, 3.Willem van Doorn, oliemolenaar te Schijndel, 4. Johannes van Doorn, leerlooier te Veghel 5. Antonij van Doorn, landbouwer te Schijndel. Goederen aangestorven van hun broeder Wilhelmus van Doorn te Veghel overleden op 04-01-1836

Eerste koop: een perceel hakhout te Veghel genaamd Huigenbus, sectie B.1779.

Tweede koop: weiland en dennenbos aan de Heide sectie B. 526

Derde koop: hooiland, den Hazenpoot, gelegen in de Hamsche beemden, sectie D.783.

Vierden koop: hooiland gelegen in de Hamsche beemden, sectie D.796

21/26 18-02/25-02-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes van Doorn, leerlooier te Veghel, hem aangekomen bij successie van wijlen Wilbert van Doorn en Antonia van den Boogaard.

Eerste koop: weiland in vier velden gelegen te Veghel op de Watersteegd aan de Beekgraaf, sectie A. 101, 102, 103, en 104.

Tweede koop: weiland, liggende in twee velden te Veghel op de Watersteegd aan de Beekgraaf, sectie A. 96 en 97.

Derde koop: weiland liggende in twee velden te Veghel in de Bunders, sectie B.589 en 590

Vierde koop: hooiland gelegen te Veghel in de Aabroeken , sectie A. 720

Vijfde koop: de onverdeelde helft van een perceel hooiland sectie A. 719 en 720.

22 23-02-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Antonie Verhoeven, landbouwer te Veghel in het Dorshout

23 23-02-1836 Veghel verkoop

Maria van den Tillaart, echtgenote van Francis Verhulst., hoefsmid te Sint Oedenrode, heeft verkocht aan Johannes van den Tillaart, Jozephus van den Tillaart, bouwlieden te Veghel, een perceel weiland in twee velden gelegen op het Middegaal in de Geerbunders, sectie A. 274 en 275. Een perceel hooiland te Veghel in het Dorshout, sectie A. 1097. Een perceel bouwland op het Ham, sectie D. 825 en 826. Hooiland in de Hamsche beemden sectie D. 817. Hooiland in het Dorshout, genaamd de Visser, sectie A. 792

24 25-02-1836 Veghel deling

1. Antonij Hendrikx, landbouwer te Veghel 2. a. Anna Maria van den Heuvel, landbouwster te Uden, b. Antonie van den Heuvel, bouwman te Uden als vader en voogd met Geert Hendrik van Kol als toeziend voogd over de minderjarige Hendrina, Lambertus, Antonij, Hendricus en Johanna van den Heuvel, in echte verwekt bij Ida Hendrikx, zuster van eerst genoemde.

3. a. Hendrina van de Ven, b. Johanna van de Ven, beiden ongehuwd, c. Geertruida van de Ven gm. Geert Hendrik van Kol, alle wonende te Veghel.

Erfgenamen van Geertruida Hendrikx, zuster van eerstgenoemde, vastgelegd per testament voor notaris de Kuijper op 24-11-1813

Eertse kavel: hooiland op het Middegaal, genaamd de Oerbeemd sectie A. 700. Bouwland gelegen in de Valstraat, genaamd de Keselaar sectie E. 226, bouwland op den Hoogen Biezen E. 999 en hooiland in de Zijtaartse beemden sectie D. 729

Tweede kavel: een huis met hof, erf, bouw en weiland te Veghel aan de Doornhoek sectie E. 195 t/m 202, bouwland genaamd den Hemel E. 209, bouwland genaamd Gieliskamp E. 226, heiland gelegen te Sint Oedenrode in Jekschot genaamd Huipenkamp sectie D. 826 en de onverdeelde helft in een perceel weiland gelegen op den Doornhoek E. 183 en 184 en de helft van een perceel aldaar gelegen E. 275

27 26-02-1836 Veghel verkoop

Johannes van Doorn, leerlooier te Veghel, heeft verkocht aan Johannes Jan van de Ven, , landbouwer te Veghel een perceel hooiland gelegen in de Aabroeken sectie A. 719 en 720

28 29-02-1836 Veghel verkoop

1. Antonij Hendrikx, landbouwer te Veghel. 2. Hendrina van de Ven 3. Johanna van de Ven en 4. Geertuida van de Ven gm. Geert Hendrik van Kol.

Ze hebben verkocht aan Lambert Dirk Donkers, de helft van een weiland, het westelijke deel gelegen op Jekschot onder sint Oedenrode, sectie D.826

29 29-02-1836 Veghel verkoop

1. Antonij Hendrikx, landbouwer te Veghel. 2. Hendrina van de Ven 3. Johanna van de Ven en 4. Geertuida van de Ven gm. Geert Hendrik van Kol.

Ze hebben verkocht aan Christiaan Johannes van de Ven, de helft van een weiland, het Oostelijke deel gelegen op Jekschot onder sint Oedenrode, sectie D.826

30 01-03-1836 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Gijsbert Engels, timmerman wonende te Sint Oedenrode.

31 01-03-1836 Veghel schuldbekentenis

Lambert van Meltvoort en zijn echtgenote Catharina Donkers, wonende te Veghel aan de Heselaar, bekennen schuldig te zijn aan Lambert Johannes Donkers een som van 320 gulden.

Waarborg: Hun huis aan de Heselaar met moestuin en land sectie A. 600 t/m 604 en in sectie B. 1105.

32 08-03-1836 Sint Oedenrode verklaring

Notaris Pieter de Jong te Sint Oedenrode verklaard toe te stemmen in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten laste van Cornelis van der Heijden, Michielszoon, wonende te Sint Oedenrode.

33 10-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jacob Jacot, burgenmeester te Veghel.

34 11-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Adriaan van den Tillaart.

35 16-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Willem van gerwen, winkelier te Veghel.

36 16-03-1836 Schijndel verkoop

Heer Lambert van Doorn, burgenmeester van Schijndel en de heer Egidius Schrijvers, secretaris te Schijndel hebben met machtiging verkocht aan de heer Gijsbertus van Beverwijk, lid gedeputeerde staten gehuwd met Jacoba Petronella Margaretha Bouwens, een deel van de gemeente, gelegen onder het gehucht Elschot op de Steegd sectie A. 1477 en een deel van W. 1517.

37 18-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Geert Antonij van Doorn, wonende te Veghel op de Doornhoek.

38 19-03-1836 Veghel verkoop

1. Piet van Valderen, touwslager 2. Dorothea van Valderen, echtgenote van Bernardus van Doesburg, metselaar 3. Johanna van Valderen, dienstmeid te Sint Michielsgestel 4. Martinus van Valderen, touwslager te Stratum 5. Catharina van Valderen, dienstmeid te Boxtel en Mechel van Valderen eveneens dienstmeid te Boxtel.

Samen hebben ze verkocht aan Johannes van Valderen, touwslager het 6/7 deel van een huisje met land gelegen op het Middegaal sectie G. 252 en 253.

39 22-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Adriaan Jeuriens.

40 22-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van 1. Jacomina Dorelaijers, wonende te Boekel 2. Catharina Dorelaijers, dienstmeid te Schijndel 3. Johanna Dorelaijers echtgenote van Gijsbert Engels, timmerman te Sint Oedenrode en 4. Josina van den Dungen, wonende te Wachtebeke in Oost Vlaanderen.

Ze willen in het openbaar verkopen de goederen van wijlen Francis Dorelaijers, overleden te Veghel 13-12-1835, voorheen gehuwd met Anna van de Ven.

1e koop een huis etc. te Veghel op de Achterdijk sectie G. 286 t/m 289

2e koop een weiland gelegen aan de Rooise dijk sectie F. 606 en 607

3e koop hooiland, sectie D.402

4e koop heideland sectie F. 1161.

42 23-03-1836 Veghel verhuur

Johanna van Uden, spinster en ongehuwd heeft in huur gegeven aan Leonardus van Rijn, Willemszoon, wonende te Boxtel, een schuur met bijzijnde woning te Veghel sectie D. 483

43 24-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Gerardus Hoefnagels, kaarsenfabrikant te Veghel.

44 29-03-1836 Veghel verkoop

Johanna Maria van Son echtgenote van Martinus Smits, schoenmaker, verkoopt aan Peter Coppens, bakker, een stuk land genaamd de Steen, gelegen in de Akert, sectie D. 234.

46 30-03-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Maria Sleurs, weduwe Tijs Wilbert Tijsse, landbouwster op Krijtenburg.

47/48 31-03/07-04-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendricus van den Boomgaard, verwer, wonende in Hintham verkoop land te Veghel aan het Heibosch sectie B. 902 en land gelegen in de Aa broeken sectie A.744

49 11-04-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Adriaan Hendrik van den Noordt, wonende te Amelzode.

50 12-04-1836 Erp schuldbekentenis

Johannes de Louw, bakker en herbergier te Erp, met zijn echtgenote Maria van der Aa, bekennen schuldig te zijn aan Anna Rietman, weduwe Bastiaan van de Werk de som van 200 gulden. Waarborg: een huis met aangelag, gelegen te Erp aan de Rijbeemd sectie F.177 en 178, met nog een huisje en land aldaar gelegen sectie J. 152, 153 en 154.

51 12-04-1836 Veghel verkoop

Francis Swinkels, wever te Veghel heeft verkocht aan Lambert Hendrik van Hoof, bakker een huisje met hof gelegen in het Dorshout, genaamd de Putten. sectie A. 1566, 1567 en 1568.

52 12-04-1836 Sint Oedenrode verklaring

De heer Pieter de Jong, notaris te Sint Oedenrode verklaard toe te stemmen in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten last van Antonij Mathijs Overkamp, winkelier te Sint Oedenrode, voorheen gepasseerd voor de notaris te Sint Oedenrode op 22-01-1829.

Betreft een huis etc. gelegen te Nijnsel, land aldaar genaamd de Smeeakker en een huis gelegen in de Oude Vrijheid.

53 14-04-1836 Veghel verklaring

Wouter van Geldrop, metselaar te Veghel, verklaard toe te stemmen in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten last van Aalbert Egelmeer en Johannes Aalbert van Cleef, soldair borgers voor Johannes Koppens.

54 14-04-1836 Veghel verkoop

Hendrik van de Donk, landbouwer te Volkel onder Uden en Adriaan van de Donk.

Ze hebben verkocht aan Johannes Aart Langens, een huis etc. gelegen te Veghel aan de Beukelaar sectie C.607, 608, 609 en 614. Als nog land in de Goordonk C.219, land op de Boekt D. 236 en hooiland in de Zijtaartse beemden D.735. Verkopers aangekomen bij successie van wijlen Arnoldus Langens, te Veghel overleden 23-09-1831.

55 18-04-1836 Zijtaart verkoop

Aart Lambert van der Steen heeft verkocht aan Adriaan Wilbers land gelegen te Veghel op den Lagen Biezen sectie E. 812

57 20-04-1836 Sint Oedenrode verklaring

De heer Pieter de Jong, notaris te Sint Oedenrode verklaard toe te stemmen in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten last van Antonij Mathijs Overkamp, winkelier te Sint Oedenrode.

58 21-04-1836 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Kornelis Jacob Katharinus van Beverwijk, notaris te Schijndel.

59 28-04-1836 Erp verkoop

Elisabeth Ouwers, weduwe Goort Ketelaars, wonende te Erp, heeft verkocht aan Hendrik Geert van der Steen land gelegen te Erp in de Melvert sectie A. 89 en 90.
60 02-05-1836 Schijndel verklaring

Gisbertus van Beverwijk, lid gedeputeerde staten van Noord Brabant, wonende te ’s-Hertogenbosch en Kornelis Jacob Katharinus van Beverwijk, notaris te Schijndel, verkaren dat ze 200 gulden ontvangen hebben van de erfgenamen van Francis Doreleijers.

Verklaren verders dat ze toe stemmen in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten last van Jan Laurensen van Breght en dit wegens een obligatie gedaan voor Hendricus Riedijx.

61 13-05-1836 Veghel schuldbekentenis

Aart Joseph Vermeulen, verklaard schuldig te zijn aan Johannes Hendrikus van de Wijdeven, een voorkind van zijn echtgenote, de som van 200 gulden.

Als waarborg zijn huis sectie A. 943.


62 13-05-1836 Erp verkoop

Gerrit Peter van Stiphout, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Anna Rietman, weduwe Bastiaan van de Werk, een huis met land gelegen te Erp aan de Boerdonks-Kokse dijk, sectie I. 508, t/m 514, 547, 548, 553 en 554.

63 13-05-1836 Veghel verklaring

Laurens Jeuriens, bouwman en Laurens van Duuren, hoefsmid, als voogden over de minderjarige Maria Jeuriens, oud 16 jaar. Ze verklaren dat Maria mede eigenares is van land gelegen in de Kempkens sectie F. 1041 en 1042. Dit is haar aangestorven van haar ouders Adriaan Jeuriens en Antonetta van Duuren.

64 19-05-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Hendrik van de Ven.

65 25-05-1836 Gemert/Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Francisca Arnolda Merkelbach, weduwe Sebastiaan Jan van den Eijnde, wonende te Gemert en Jan Merkelbach, zadelmaker te Veghel. Ze verkopen de goederen welke zich bevinden in het sterfhuis van hun ouders gelegen in de Straat te Veghel.

66 23-06-1836 Erp verkoop

Hendricus Johannes Smits, landbouwer te Erp heeft verkocht aan Gijsbertus Anton Leenders, landbouwer te Erp, een perceel land te Erp genaamd de Huisplaats sectie D.388 en land gelegen in de Pals aldaar sectie B.378.

67 23-06-1836 Veghel verklaring

Willem Gerbrandts, voorheen commies en wonende te Rotterdam, nu rentenier alhier te Veghel. Hij stemt toe in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johanna Albert van Cleef die borg stond voor Adriaan Paulus vervoort, landbouwer te Sint Oedenrode.

69 25-06-1836 Veghel verkoop

Jacob Verhoeven te Veghel heeft verkocht aan Jan van Recken een huis met land gelegen te Veghel op het Zondveld sectie E. 1115, 116, 117, 118, 1137, 1138, 1139 en 1140. Verder nog een perceel land genaamd de Paal, E. 1396 en land E.1529.

70 25-06-1836 Veghel schuldbekentenis

Jan Kerkeling, kleermaker, met zijn echtgenote Maria Piek verklaren schuldig te zijn aan Willem van der Pol, Hermanszoon, koopman te Zierikzee, de som van 1350 gulden. Als waarborg een huis, bestaande uit twee woningen, te Veghel in de straat op de Achterdijk, sectie G. 308 en 309.

71 27-06-1836 Veghel verklaring

Willem Gerbrandts, voorheen commies en wonende te Rotterdam, nu rentenier wonende alhier te Veghel. Hij stemt toe in de vernietiging van een hypothecaire inschrijving ten laste van Gerardus Boudewinus Velthuijzen, molenaar te Ravenstein. Dit krachtens een akte gepasseerd voor de notaris te Grave op 31-05-1816.

72 27-06-1836 Veghel erfgenamen

Jacob Jacot, burgenmeester en secretaris te Veghel, met zijn echtgenote Theodora Gerbrandts. Geven aan erfgenamen te zijn van Petrus Franciscus Gerbrandts, in leven kolonel en kapitein ter Zee in testament vast gelegd.

73 27-06-1836 Veghel erfgenamen

Johan Gerbrandts, ontvanger der directe belastingen, als erfgenaam van Petrus Franciscus Gerbrandts, in leven kolonel en kapitein ter Zee.

74/77 30-06/07-07-1836 Gemert verkoop

Openbare verkoop van de na genoemde goederen op verzoek van Francisca Arnolda Merkelbach, weduwe Sebastiaan Jan van den Eijnde, wonende te Gemert en Jan Merkelbach, zadelmaker te Veghel. Te koop wordt aan geboden een huis etc. gelegen te Veghel in de straat naast de pastorie, sectie G.132 en 133, hooiland gelegen in de Zijtaartse beemden D. 736 gelegen langs de rivier de Aa en land gelegen in sectie A. 625.

75 01-07-1836 Veghel verkoop

Hendricus van Son heeft verkocht aan Elisabeth van den Tillaart, weduwe Johannes van Rijbroek, land gelegen te Veghel op het Ham sectie D. 1088 en land gelegen in de Heische bunders sectie B.592 en 593.

76 01-07-1836 Veghel verkoop

Johannes Wilbert van Doorn, leerlooier te Veghel, heeft verkocht aan Elisabeth van den Tillaart, weduwe Johannes van Rijbroek, land gelegen aan het Helvet sectie C. 414, 415 en 416 met nog een perceel gelegen in Huigenbosch sectie B. 752.

78 07-07-1836 Veghel verkoop

Antonetta Jeuriens, Laurentius Jeuriens, Petronella Jeuriens en Wilhelmina Jeuriens, naaister. Allen wonende te Veghel.

Laurentius Jeuriens voornoemd als voogd met Laurentius van Duuren, hoefsmid als toeziend voogd over de nog minderjarige Maria Jeuriens, 16 jaar oud.

Ze bieden in het openbaar te koop aan een perceel land gelegen in de Kempkens sectie F. 1041 en 1042 hetwelk hun is aangestorven van hun ouders Adriaan Jeuriens en Antonetta van Duuren.

79 11-07-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Hendrik van de Ven.

80 11-07-1836 Veghel verkoop

Piet Johannes Ketelaars, verkoopt aan Arnoldus van Roij een stuk land gelegen te Veghel op de Watersteegd sectie B. 987 en 988

81 13-07-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de verpachting der Veghelse tienden door Jacob Jacot, burgenmeester van Veghel.

82 15-07-1836 Veghel verkoop

Openbare verpachting van op veld staande gewassen op verzoek van Geert Lambert Verhoeven.

83 16-07-1836 Veghel verpachting

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Adriaan Jeuriens, bouwlieden te Veghel.

84 18-07-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van op veld staande gewassen op verzoek van Lambert van der Heijden.

85 19-07-1836 Veghel verpachting

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Antonij Verhoeven

86 20-07-1836 Veghel verpachting

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Adriaan van den Tillaart.

87 21-07-1836 Uden verkoop

Maria van den Oever, weduwe Frederik Somers, Lambertus Somers, Hendricus Somers en Hendrina Somers, allen wonende te Uden. Ze hebben verkocht aan Dielis Jan Pepers, wonende te Veghel land gelegen op het Zondveld sectie E. 1340.

88 21-07-1836 Uden verkoop

Maria van den Oever, weduwe Frederik Somers, Lambertus Somers, Hendricus Somers en Hendrina Somers, allen wonende te Uden. Ze hebben verkocht aan Christiaan Lambert van der Steen land gelegen te Sint Oedenrode onder Jekschot sectie D.839.

89 22-07-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Geert Antonij van Doorn.

90 23-07-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Maria Sleurs, weduwe Tijs Wilbert Tijssen, wonende te Veghel op Krijtenburg.

91 30-07-1836 Zijtaart verkoop

Hendrina Gerrits, weduwe Gerrit Hendrik van der Landen, winkelierster, Johannes van der Landen, leerlooier, Josephus van der Landen, bakker en Lambertus van der Landen, bakker.

Samen hebben ze verkocht aan Johannes Hendrik Vogels, landbouwer op het Zijtaart, een huis etc. aldaar op het Zijtaart gelegen sectie E. 541 en 542. Land E. 585 en 589. Nog land genaamd Grietenveld sectie E.570, 571, 572 573, 577 en 578.

92 19-08-1836 Zijtaart verhuring

Elisabeth Kuijpers, jonge dochter, heeft in huur gegeven aan Evert de Leest en Theodorus Jacobus van Boxtel, bouwlieden wonende te Sint Oedenrode, een huis etc. gelegen op den Hooge Biezen sectie E. 1030 t/m 1035. Land op he Zondveld genaamd Bunderskamp E.1174.

Nog twee stukken land onder Sint Oedenrode gelegen.

93 19-08-1836 Veghel verkoop

Wilhelmina Burgers, weduwe Leendert van de Rijt, wonende te Geldrop, Hendricus van der Rijt, bode, wonende te Heeze, Helena van de Rijt echtgenote van Jan Sleegers, wonende te Geldrop. Ze hebben verkocht aan Wouter van der Heijden en Martinus Vereijken, bouwlieden te Beek en Donk een perceel land gelegen te Veghel op het Zondveld sectie E. 1483.

94 22-08-1836 Veghel schuldbekentenis

Jan Otten. zadelmaker en zijn echtgenote Johanna Vermeulen verklaren schuldig te zijn aan Geertruida en Wilhelmina van de Mortel de som van 600 gulden. Stellen als waarborg hun huis gelegen te Veghel in de straat sectie F.124 t/m 127.

95 22-08-1836 Veghel verkoop

Hendricus Kluijtmans, metselaar te Eindhoven, Hendrik Kluijtmans, metselaar te Strijp, Johanna Maria Kluijtmans, naaister te Sint Oedenrode en Johanna Kluijtmans, weduwe Johannes van Gerwen. Ze hebben verkocht aan Jan van Recken, koopman te Veghel land gelegen op het Zondveld sectie E. 1119, 1120 en 1121.

96 01-09-1836 Veghel verhuring

Johannes van den Heuvel, kapelaan te Oostelbeers wil in het openbaar verhuren, een huis etc. thans in gebruik door Antonij Verbeek. Het is gelegen te Veghel in de straat G. 100 en de helft van perceel 102.

97 01-09-1836 Veghel verhuring

Openbare verhuring van een paarden oliemolen met huis en moestuin, op verzoek van Theodorus Aart van Doorn, koopman te Veghel. De molen is gelegen te Veghel in de straat, sectie G. 312 en 313 met land genaamd Bloemenhof sectie D.25, gelegen aan de Heselaar.

Nog land in het Geerbroek sectie A. 510 en land in de Geerbunders A.212 en 213.

Theodorus van Mierlo, oliemolenaar te ’s-Hertogenbosch neemt de huur aan voor 275 gulden.

98 07-09-1836 Veghel deling

Johanna Verhoeven, echtgenote van Hendricus Mathijs van Doorn en Matheus Verhoeven, landbouwer te Veghel als erfgenamen van wijlen Antonij Peter Verhoeven en Maria van de Ven. Ze delen de navolgende goederen.

Eerste lot: Een huis met een klein huisje etc. gelegen te Veghel in de Amert sectie A. 953 en 963. Land genaamd de voorste Schabbers A. 977 en 978, land de Scherpen hoek A. 1014, landgenaamd Jan Leuniskamp in de Knokert A.856 als ook aldaar A. 851 en 852, land genaamd de Vossenhool in het Dorshout A.912 en A. 911, land genaamd de Schopakker in het Akert sectie D. 299, land genaamd de Schijfelaar in het Akert D.276, land aan de Heide gelegen sectie C.93 en 94 en land onder Sint Oedenrode gelegen sectie D.67.

Tweede Lot. Een huis met een klein huisje etc. gelegen te Veghel, genaamd het Binnenveld en Petersakker in het Dorshout sectie A. 1035 t/m 1042. Drie stukken land den Hoefakker, de Streep en het Drieske sectie A. 1015,1016 en 1034., land genaamd de achterste Hout in het Dorshot sectie A. 1013 en aldaar in het voorste Hout A.1009, land genaamd de kamp op den Dijk in het Dorshout sectie A. 1028, land in de voorste Schabbert en Vijfkens Amert A. 793 en 796. land genaamd Heische kamp in het Dorshout ter plaatse de Bunders A. 809 en land genaamd het Kampke in het Dorshout aan de Sluisdijk sectie A. 847.

99 15-09-1836 Veghel verkoop

Petrus van Lankveld, hoef en grofsmid, heeft verkocht aan Willem Wilbert van Doorn, de helft van een huis, zijnde drie woningen met schuurtje op de brandmuur, gaande in rechte lijn op de heg, gelegen Hezelaar D.85, 86 en 87 met nog de helft van 82.

100/102 15-09/29-09-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de navolgende goederen op verzoek van Johannes van de Laar en Petrus van de Laar, brouwers, wonende te Veghel.

Een zeer goed gelegen en wel ingerichte bier en azijn brouwerij, met ketels, kuipen, bakken, mouterij en bijbehorende gereedschappen. Verder een huis, stallinge, schuur, tuin erf en boomgaard met land. Alles gelegen te Veghel sectie G. 1 t/m 6. Belendende ten zuiden Nicolaas van Ham, ten westen de rivier de Aa, ten noorden Antonij Verbeek en Willem Francis Rijkzen, ten oosten de rk. pastorie en de wegscheiding alwaar het erf tot en met de poort, het rasterwerk en een heg, en waar voorheen het kasteel Fritselsteijn heeft gestaan.

Alles aangekomen van de heer Johannes de Jong gepasseerd voor schout en schepenen van Veghel op 30-09-1808. Als koper biedt zich aan Franciscus Gerardus Rijkzen, magazijnmeester voor de som van f.5350,-

101 24-09-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes van de Laar, brouwer te Veghel.

103 30-09-1836 Veghel verkoop

Antonius Arnoldus Scheij, pastoor te Nistelrode, verkoopt aan het rooms katholieke gemeente van Veghel, bestaande uit Arnoldus van den Heuvel, priester en landdeken, de heren Willem Kuijpers en Willem van den Heuvel, kerkmeesters, een weg, gelegen aan de Achterdijk ten oosten van de rk pastorie sectie G. 291.

104 27-10-1836 Veghel verkoop

Antonij Frankevoort en Christiaan Frankevoort, landbouwers wonende te Vorstenbosch onder Nistelrode. Ze hebben verkocht aan Dirk Dirk van Asseldonk, wonende te Veghel, het achtste deel van een bouwmanswoning met landerijen gelegen te Veghel aan de heide sectie B. 839 t/m 852 en nog de helft van een perceel hooiland in de Aabroeken sectie A. 743

Deze goederen hun aangekomen van wijlen Lambertus Frankevoort te Nistelrode overleden op 26-06-1831

105 27-10-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Cornelis Kuijpers, koopman uit Helmond.

106/118 27-10/10-11-1836 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de na genoemde goederen op verzoek van Peter Johannes Ketelaars en diens huisvrouw Petronella van de Ven, wonende te Veghel.

Eerste koop: hooiland op het Middegaal, de Oostbeemden sectie A. 687

Tweede koop: land gelegen aan de Heide, genaamd de Heiakker C. 162

Derde koop: een Bouwmanswoning, stallen etc. gelegen op het Zondveld, genaamd de Kat sectie E. 1319, 1320 en 1321.

Vierde koop: land gelegen te Erp in de Lijndsche kampen sectie K. 94 en 95

Vijfde koop: land gelegen te Erp in de Lijndsche kampen sectie K.109

107 31-10-1836 Uden verkoop

Christina Verstraten, echtgenote van Willem van Schijndel, landbouwster te Uden, heeft verkocht aan Gerardus van Roij, wonende te Dinther, een perceel hooiland gelegen te Veghel op Hazelberg sectie A. 144. Dit heeft verkoopster van haar ouders, bij successie verkregen, Johannes Verstraten en Theodora van den Broek. Beiden te Nistelrode overleden.

108 01-11-1836 Uden verkoop

Hendricus de With, landbouwer, woende te Uden en Geertruida de With, jonge dochter en spinster, wonende te Uden. Ze hebben verkocht aan Gerardus van Roij, wonende te Dinther, een perceel hooiland gelegen te Veghel op Hazelberg sectie A. 145 gelegen naast de Beekgraaf. Dit is verkopers aangekomen van hun ouders Antonij Hendrik de With en Anna Rijkers.

109 02-11-1836 Veghel deling

1. Deliana Verbruggen, gm. Adriaan Mathijs van den Donk 2. Antonius Verbruggen, timmerman 3. Johanna Verbruggen, ongehuwd.

Kinderen en erfgenamen van Jan Verbruggen, in leven timmerman en van Johanna van Asseldonk.

Ze laten na een huisje met aangelegen land te Veghel aan de Leest gelegen sectie D. 514, 515 en 516 met nog een geldbedrag van eerder verkochte percelen.

110 03-11-1836 Veghel verkoop

Maria van Doorn, ongehuwd, heeft verkocht aan Johannes van de Krommert een perceel land te Veghel op de Watersteegd sectie B. 1000 en 1001.

111 03-11-1836 Veghel verkoop

Maria van Doorn maakt haar testament. Hierin legateert ze aan haar broeder Jacobus van Doorn 200 gulden. en aan haar nicht Johanna van de Krommert 75 gulden.

Wenst dat bij haar uitvaart aan haar neef Johannes van Doorn, rooms priester, 25 gulden wordt betaald voor zielenmissen en aan de rooms priester alhier te Veghel 50 gulden, als ook aan de armen van Veghel 50 gulden. Verder worden als erfgenamen genoemd haar zus Johanna van Doorn die gehuwd is met Johannes van de Krommert.

112 04-11-1836 Veghel verkoop

1. Anna Ketelaars, weduwe Hendricus van Kilsdonk 2. Johannes van Kilsdonk 3. Aart van Kilsdonk. Samen hebben ze verkocht aan Lambert Antonij van der Heijden een perceel hakhout te Veghel in het Dorshout gelegen sectie A. 1348.

113 05-11-1836 Veghel schuldbekentenis

Antonius Verbruggen, timmerman, wonende te Veghel aan de Leest, verklaard schuldig te zijn aan Jacob Melianus van Santvoort de som van 400 gulden.

Als waarborg een huisje met land gelegen aan de Leest sectie D. 514, 515 en 516.

119 15-11-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Deliana Keltelaars, weduwe Johannes van Veghel, wonende in het Dorshout.

120 17-11-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Cornelis Kuijpers, koopman wonende te Helmond.
121 23-11-1836 Veghel borgstelling

Jacobus van Doorn, verklaard dat hij bij akte, gepasseerd voor het gemeentebestuur van Veghel, zich borg mag stellen als schuldenaar principaal, ten behoeve van Theodorus van Hout, koopman te Veghel voor een bedrag van 1000 gulden. Dit voor o.a aankoop en opslag van steenkolen in zijn magazijnen of opslagplaatsen.

123 24-11-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van jonkheer Jozephus Franciscus de Kuijper, lid ridderschap provinciale staten van Noord Brabant en wonende te Veghel.

124 01-12-1836 Veghel verkoop

Jacob Jacot, burgenmeeste van Veghel, Jan van den Heuvel en Mathijs van de Ven als assessoren, Gerard van der Linden, gemeenteraadslid. Samen uitmakende het gemeentebestuur en met assistentie van de gemeentelijk ontvanger Jacobus van der Hagen.

Ze hebben naar aanleiding en bij besluit van gedeputeerde staten en machtiging bij koninklijk besluit, te verkopen en over te gegeven aan de hervormde gemeenten Veghel, Erp, Gemert en Uden, aan de heer Jan Abraham de Munck, kerkvoogd te Veghel, de predikantspastorij met schuur, tuin etc. gelegen te Veghel in de straat sectie G. 134 en 135.

De uitstekende opkamer aan deze pastorij dient afgeroken en hersteld te worden binnen de rooilijn met de overige huizen. De koopprijs

126 05-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Antonij Lambert van der Heijden

127 06-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Joost van der Sanden.

128 06-12-1836 Veghel inventarisatie

Arnoldus van den Hurk, weduwnaar van Maria Maasakkers, te Veghel overleden op 3 februari 1831, landbouwer wonende op het Zondveld. Vader van de minderjarige Elisabeth, waarvan de toeziend voogd is Nicolaas Maasakkers uit Gerwen.

Een inventarisatie van al de goederen, effecten, schulden etc. van zijn overleden echtgenote en ten behoeve van de minderjarige Elisabet van den Hurk.

129 07-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Aart Jan van de Ven

130 09-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Aart Jan Willems, landbouwer, wonende te Veghel aan het Beukelaar.

132 10-12-1836 Veghel schuldverklaring

Thomas Jan van de Ven, verklaard schuldig te zijn aan Johannes Antonij Verhoeven de som van 400 gulden. Als waarborg voor deze lening stelt hij een huis, schuur, schop en aanliggende gronden, gelegen aan de Doornhoek, genaamd de Veertig Lopense, sectie F. 582, 581, 580, 579, 578 en 569.

133 10-12-1836 Veghel verkoop

Allegonda Lansdaal, weduwe Meester Johannes Hendricus Verhoeven, renteniet, wonende te ’s-Hertogenbosch. Ze heeft Bernardus Willem van der hagen gemachtigd om in haar naam te verkopen aan Thomas Jan van de Ven, een perceel land gelegen aan de Rooise dijk, genaamd Schipperskamp, sectie F. 583 t/m 586.

134 12-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Cornelis Goijaarts, landbouwer te Veghel.

135 13-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Vervoort, landbouwer op het Zondveld.

136 20-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Dirk Aart van Doorn als armmeester te Veghel woonachtig.

137 21-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Johanna van de Raam, weduwe Johannes Dirk van Doorn.

138 22-12-1836 Zijtaart verkoop

Lambert Hendrik van der Heijden, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Hendricus Johannes van den Tillaart een perceel land gelegen aan de Doornhoek sectie E. 110 en 111.

139 22-12-1836 Veghel schuldbekentenis

Adriaan van Doorn, Matheus van Doorn, landbouwers te Veghel. Ze verklaren schuldig te zijn aan Johannes en Theodorus van Driel, landbouwers te Uden de som van 400 gulden.

Als waarborg stellen ze het 2/3 deel in een huis, schuur etc. gelegen te Veghel aan de Leest, sectie D. 658 tot 662. Nog 2/3 deel van een stuk land genaamd Keijzersveld D. 624 en 2/3 deel van een stuk land genaamd de Moest gelegen aan de Doornhoek E.170.

140 22-12-1836 Boekel schuldbekentenis

Michiel van de Crommenakker, landbouwer wonende te Boekel. Hij verklaard schuldig te zijn aan Hendricus van Roij, leerlooier en koopman te Veghel de som van 100 gulden.

Als waarborg een weiland gelegen aan het Heihuis sectie E. 141, land genaamd Rondeel F. 165, huis met land sectie F. 183, 184 en 185, land F. 195, 206, 248 en land ter plaatse de Logt F. 282 en land F. 294 en 302. Alles gelegen te Boekel.

142 30-12-1836 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Johanna Donkers, wonende te Veghel aan de Heide.

047 deel 2


1 02-01-1837 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Francis Manders, koopman te Veghel.

2 02-01-1837 Veghel testament

Hester Hartog echtgenote van Michiel Gans, wonende te Veghel aan het Hoogeinde, maakt haar testament. Maakt haar man tot algemeen erfgenaam.

3 02-01-1837 Veghel testament

Michiel Gans, koopman, wonende te Veghel aan het Hoogeinde, maakt zijn testament.

Maakt Hester Hartog, zijn echtgenote tot algemeen erfgenaam.

4 03-01-1837 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van inboedel op verzoek van Johannes Hendrik van Hoof, landbouwer, wonende op den Doornhoek.

5 04-01-1837 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van den Heer Johan de Jong, heer van Beek en Donk.
6 09-01-1837 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Marte van Berkel, wonende te Veghel op het Eerde.

7 09-01-1837 Veghel verkoop

Jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper, verkoopt aan Marte Verbruggen een perceel land te Veghel op den Heuvel gelegen sectie D.162.

8 10-01-1837 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Josephus Jacob van de Ven, koopman te ‘s-Hertogenbosch


9 11-01-1837 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambert Hendrik Burgers

10 13-01-1837 Veghel verkoop

Verkoop van roerende goederen op verzoek van Matheus van Rijbroek, wonende te Veghel aan het Beukelaar.

11 13-01-1837 Erp deling

1. Marte van den Tillaart 2. Elisabeth van den Tillaart gm. Antonij Geert Brugmans 3. Anna Maria van den Tillaart gm. Jan van den Elsen 4. Lamberdina van den Tillaart gm. Johannes Peter Ketelaars en 5. Aart van den Tillaart. Allen wonende te Erp behalve de laatst genoemde Aart woont te Veghel. Erfgenamen van Lambert van den Tillaart en Johanna Maria Welten beiden te Erp overleden. De eerst in 1802 en de laatste in 1836.

Nagelaten goederen 1. een huis gelegen aan de Bolt te Erp genaamd de Voorste Morgen en hooiland in de Hongerdonk E.392

2. De helft van een perceel hooiland gelegen aan de Dijk te Erp sectie K. 202 en 203 en een geldbedrag.

3. Hooiland te Erp aan de Dijk genaamd de Steen L.175, een deel van een hooibeemd te Veghel gelegen sectie D. 801 en een geldbedrag.

4. De helft van een perceel hooiland gelegen aan de Dijk te Erp sectie K. 202 en 203 en weiland aan de Veghelsche dijk te Erp L.11 met een geldbedrag.

5. Een huisje gelegen te Veghel op het Ham sectie D. 866, 867, 868 en 869 als ook aldaar D. 834, 847, 848, 857, 858 en 861. Land gelegen te Erp aan den Dijk L. 278 en 279 en land te Veghel op het Ham gelegen D.791

12 16-01-1837 Veghel deling

Anna Maria van Rijbroek gm. Johannes Willem van de Steen en Willem van Rijbroek.

Kinderen en erfgenamen van Johannes van Rijbroek en Elizabeth van den Tillaart.

Na gelaten goederen: Eerste kavel een huis, stallingen, een klein huisje en land. Alles gelegen te Veghel in het Havelt sectie D. 191, 192, 193 en 194. Verder nog land D. 178, drie velden aan de Erpse dijk gelegen sectie C.420, 421 en 422. Land genaamd de Eeuwsels in het ham ter plaatse het Rouwveld D. 1088 en 1089, land in de Brugge D. 507, hooiland te Erp op het Keldonk genaamd Heesbeemd K.203.

Tweede kavel: een huis, stallingen met een klein huisje en land gelegen te Veghel in de Stad sectie C. 554 t/m 560. Landaan het Heibosch B. 935, land in Huigenbus B. 750, genaamd de Knokert, land en hakhout aan het Helvert gelegen C. 414, 415 en 416, hooiland gelegen aan het Zeelstje D. 23, land gelegen aan het Akert D. 323, aan het Havelt D. 1230 en land in Huigenbus B. 752.

13 17-01-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van jonker Josephus Franciscus de Kuijper.

14 18-01-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van jonker Josephus Franciscus de Kuijper.

15 21-01-1837 Zijtaart deling

1. Arnoldus van den Hurk, weduwnaar van Maria Maasakkers en vader over de minderjarige Elisabeth van den Hurk en waarvan Nicolaas Maasakkers de toeziend voogd is. 2. Wilhelmus Maasakkers. Erfgenamen van Johannes Maasakkers en Elisabeth Burgers.

Deling van de nagelaten goederen de is voor de ene helft voor het kleinkind Elisabeth van den Hurk en het andere voor het kind Wilhelmus Maasakkers.

Eerste lot is voor Wilhelmus zijnde een huis met stallingen tot en met de wand tussen de woningen en de schuur met de daarop liggende balk en het kapgebint.. Verder het gehele erf welke bij de gebouwen horen, gelegen sectie E. 1499. Percelen land E. 1498, 1497 (de helft), 1489, 1484 en een deel van 1485.

Het tweede lot voor Elisabeth bestaat ui de opstal, schuur met schaapskooi tot aan het huis , zoals beschreven in vorig lot en wat nadien moet worden afgebroken. E. 1499.

Verder land, sectie E.1495 de helft van 1497, weiland in twee velden E. 1587 en 1488, en delen van E. 1485 en 1487.

16 23-01-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Anselmus Ansems, onderwijzer te Veghel, wonende aldaar in de straat.

17 30-01-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Antonij van Orthen, wonende te Maren.

18 31-01-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Wouter van den Brand, landbouwer te Eerde onder Veghel.

19 31-01-1837 Veghel verkoop

Maria Smulders, heeft verkocht aan Hendrik Francis van Eert, wonende in het Dorshout, een perceel land in de Knokert onder Schijndel sectie E. 2155.

20 01-02-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van jonker Josephus Franciscus de Kuijper

21 16-02-1837 Veghel ruiling

Hendrik Mol, zadelmaker met zijn echtgenote Maria van der Heijden ter enen zijde hebben land geruild met Helena Verweegen, weduwe Jacob van den Tillaart, Elisabeth Verweegen, weduwe Adriaan Verbruggen, tapster, Petrus Verweegen, koster en Emmerens Verweegen echtgenote van Johannes Kemps.

Geruild wordt door eerst genoemde partij een perceel land in het Dorshout gelegen genaamd Nieuwland sectie A. 939, land genaamd Vossenhool sectie A. 1296 en 1297 tegen goederen van de andere partij, zijnde een huis etc. te Veghel in de straat gelegen sectie G. 122 en 123, welke eerde komende waren van hun ouders Willem Verweegen en Margaretha van den Tillaart.

22 16-02-1837 Veghel schuldbekentenis

Hendrik Mol, zadelmaker met zijn echtgenote Maria van der Heijden, zijn schuldig 800 gulden, geleend geld, aan Petrus Verweegen, koster. Als waarborg een huis te Veghel in de straat gelegen sectie G. 122 en 123 in ruil verkregen.

23 20-02-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Antonij van Orthen, wonende te Maren.

24 25-02-1837 Veghel verkoop

Helena Verweegen, weduwe Jacob van den Tillaart, Elisabeth Verweegen, weduwe Adriaan Verbruggen, tapster, Petrus Verweegen, koster en Emmerens Verweegen echtgenote van Johannes Kemps. Ze verkopen aan Hendrik Lambert van de Ven, landbouwer op het Dorshout, een perceel land genaamd Vossenhool sectie A. 1296 en 1297.

25 25-02-1837 Veghel verkoop

Helena Verweegen, weduwe Jacob van den Tillaart, Elisabeth Verweegen, weduwe Adriaan Verbruggen, tapster, Petrus Verweegen, koster en Emmerens Verweegen echtgenote van Johannes Kemps. Ze verkopen aan Petrus Francis van Eert een perceel land, gelegen in het Dorshout Sectie A. 939

26 01-03-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Vervoort, landbouwer op het Zondveld.

27 16-03-1837 Veghel verkoop

Jan van Recken, koopman te ’s-Hertogenbosch verkoopt openbaar en voor alle man, een huis etc. gelegen te Veghel sectie G. 132 en 133, hetwelk belast is met een jaarlijkse rente aan de gildebroeders van Sint Joris alhier te Veghel.

29 10-03-1837 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Cornelis Goijarts, landbouwer te Eerden onder Veghel.

30 13-03-1837 Veghel verkoop

Jan Hurkmans, koopman te Veghel heeft verkocht aan Johannes Gerrit van Rijbroek land genaamd de Weersteegd, gelegen in de Bunders sectie B.712.

31 14-03-1837 Veghel schuldbekentenis

Piet Donkers, hoef en grofsmid te Veghel aan het Hoogeinde, verklaard schuldig te zijn aan Hendrik van Roij, koopman en leerlooier, de som van 160 gulden. Stelt als waarborg zijn huis sectie A. 1186.

32 15-03-1837 Veghel verkoopOpenbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Wouter van den Brand, landbouwer te Eerde onder Veghel.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina