Notaris: P. F. van Woelderen 1824 1837Dovnload 100.55 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte100.55 Kb.
Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: P.F. van Woelderen 1824 - 1837

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 046
Regesten door: Antoon Vissers
aktes in het tweede deel rond akte 35 liggen nog door elkaar – op nummer leggen

75 en 87 slechte foto
1 02-01-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Dirk Lambert van Doorn.

2 09-01-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Antonij van de Ven.

3 10-01-1834 Utrecht verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jacob Kien, advocaat te Utrecht.

4 13-01-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Sijmen Olijslagers

5 21-01-1834 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de wel eerwaarde heer Antonij Aart van den Heuvel, kapelaan te Schijndel.

6 22-01-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Matthijs van Eerde, landbouwer te Eerde onder Veghel.

7 23-01-1834 Beek en Donk verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van de Heer Johan de Jongh uit Beek en Donk.

8 24-01-1834 Schijndel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendrik van den Heuvel, looier te Schijndel.

9 25-01-1834 Veghel verkoop

Antonij Jan van Lieshout, landbouwer te Veghel heeft verkocht aan Adriaan Mattheus van den Donk, landbouwer te Veghel een huis etc. sectie A.378, 379 en 380 gelegen op het Middegaal en een twee percelen sectie A.377 en 396.

10 27-01-1834 Zijtaart verkoop

Adriaan Johannes Verbeek, landbouwer te Veghel heeft erfelijk verkocht aan Jan Johannes van den Oever een bouwmanswoning gelegen op Zijtaart sectie E. 459 en 460.

Enige percelen land sectie E. 343, 355, 430, 432, 435, 447, 448, 462, 463, (in de Kolk) 960, 963, 605 (in de Lijndse Del) 628 en 1338.

gedeelte van de Groote beemd gelegen op Zijtaart tussen Zuid Willemsvaart en rivier de Aa, sectie D. 739 en hooiland in sectie E. 424, 436 en 437. Nog een perceel, onder Erp gelegen, sectie K.173.


11 31-01-1834 ‘s-Hertogenbosch verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Godefridus Jacobus van de Ven, koopman te ’s-Hertogenbosch.

12 01-02-1834 Veghel verkoop

Adriaan Matthijs van de Donk en zijn echtgenote Diliana Jan Verbruggen hebben verkocht aan de vier gebroeders Hendrik, Dirk, Martinus en Jan Keurlings een perceel weiland te Veghel in de Putten gelegen sectie F. 474 en een perceel bouwland in het Rutsel sectie D. 248

13 02-02-1834 Veghel verkoop

Marten Peter van de Ven en zijn echtgenote Anna Maria van de Goor, hebben verkocht aan Theodora van der Heijden, weduwe Martinus Kemps een huis met erf en land gelegen in de Wilbershoek, sectie F. 842 en 843

14 04-02-1834 Veghel/Uden verkoop

Nicolaas Verputten, klompenmaker heeft verkocht aan Johannes Verputten landbouwer te Uden, een perceel land gelegen te Veghel op het Hezelaar sectie B.1113

15 05-02-1834 Veghel schuldbekentenis

Johannes Adriaan van den Tillaart bekend schuldig te zijn aan de hervormde gemeente van Veghel, Erp Gemert en Uden de som van 120 gulden.

Als waarborg voor terug betaling stelt hij drie percelen land te Veghel aan de Doornhoek, genaamd de Kampen sectie E. 64, 74 en 88.

16 07-02-1834 Uden testament

Aart Paulus van Schijndel, landbouwer op Duifhuis onder Uden dicteert voor notaris zijn testament.

Ik ben gehuwd geweest met Johanna van der Wijst, bij welke ik twee kinderen heb gehad doch welke benevens mijn vrouw zonder afstammelingen gestorven zijn.

Daarom stel ik aan tot mijn enige algemene erfgenaam mijn dienstmaagd Mechelina Sijmen Eikmans, welke mij 18 jaar trouw en eerlijk heeft gediend. Met de verplichting dat ze tot aan mijn dood bij mij blijft wonen, zelfs als ze zou trouwen.
17 11-02-1834 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van hout op stam, staande in het gehucht Seijtert onder Veghel op verzoek van jonkheer Jozephus Franciscus de Kuijper.


19 17-02-1834 Veghel verkoop

Jonkheer Jozephus Franciscus de Kuijper, lid der ridderschap van Noord Brabant, thans wonende te Rotterdam, heeft verkocht aan Dirk Schippers, bakker te Veghel een huis bestaande in 5 woningen, hof en gemeenschappelijke put, staande in de Molenstraat te Veghel sectie G. 396

21 20-02-1834 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van varkens op verzoek van Godefridus van de Laar, koopman wonende te Sint Oedenrode.

22 12-03-1834 Uden schuldbekentenis

Petronella Verstegen, weduwe Antoon van de Vorst, tapster wonende te Uden, verkaard schuldig te zijn aan Johannes Gerardus Baas, deurwaarder te ’s-Hertogenbosch, de som van 150 gulden. Stelt als waarborg haar huis te Uden in de straat sectie K. 615 en een perceel land sectie K.614.

23 13-03-1834 Veghel verkoop

Jenne Maria van Hoof, weduwe Marten van de Pol, Aart Marten van de Pol, Petronella van de Pol, weduwe Johannes van den Broek, allen landbouwers te Veghel. Ze hebben verkocht aan Willem Antonij Ketelaars, wagenmaker, een stuk land te Veghel aan de Steenweg gelegen sectie D.1210

24/26 13-03/20-03-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop op verzoek van Adriaan Matthijs van de Donk en zijn echtgenote Deliana Verbruggen van de navolgende goederen.

Een perceel land te Veghel gelegen in de Bruggen sectie D.430.

Een perceel land te Veghel gelegen in het Dorshout sectie A.1007

Een perceel land te Veghel gelegen aan den Doornhoek sectie F. 474.

25 19-03-1834 Veghel verklaring

Martinus Johannes van de Hintelt, landbouwer te Uden verklaard toe te stemmen in de doorhalingen van de hypothecaire inschrijving ten behoeve van wijlen zijn vader, beschreven op 18-03-1828 te Eindhoven en ten laste van Adriaan Matthijs van de Rijt.

27 27-03-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen behorende aan de erve van Laurens van Berkel.

28/31 03-04/10-04-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van navolgende goederen op verzoek van Johanna van de Raam, weduwe Johannes van Doorn.

1e koop een huis, schuur, schop en bijliggende gronden, gelegen in de veertig loopense aan de Rooise dijk. sectie F. 582, 581, 580, 579, 578 en 565

2e koop bouwland sectie F.602 en 603.

3e koop land aan de Rooise dijk sectie F. 609

4e koop twee percelen heide gelegen in de Goordonk met ene zijde het Erpse broek, sectie C. 314 en 315

5e koop dennenbos, gelegen op Hoger Duinen, sectie C. 318

6e koop weiland te Veghel in het Heibosch sectie B. 924

7e koop twee percelen weiland in het Weibosch gelegen sectie B.437 en 438.

8e koop drie percelen weiland in het Weibosch gelegen sectie B. 944, 945 en 946.

9e koop weiland gelegen in het Weibosch sectie B. 949


29 27-03-1834 Veghel verkoop

Jonkheer Jozephus Franciscus de Kuijper, lid der ridderschap van Noord Brabant, thans wonende te Rotterdam, verklaar te hebben verkocht aan Thomas Hendrik de Bresser, voerman te Veghel een perceel land sectie A.1143

30 10-04-1834 Veghel verhuring

Peter van de Laarschot, landbouwer te Veghel heeft verhuurt aan Thomas van der Jeugd, slachter te Veghel, een half huis staande op de hoek van de Molenstraat, sectie G. 77 met een stukje land of hof waarop de huurder een schuur of loods mag zetten te gebruiken als slachterij. Moet het wel na het beëindigen van de huur deze weer te verwijderen.

32/34 10-04/17-04-1834 Boekel/Veghel verkoop

Openbare verkoop van de na genoemde goederen behorende aan Johannes Matthijs van Kessel, landbouwer te Boekel.

1e koop een perceel bouwland gelegen te Veghel in het Dorshout, sectie A.1113.

2e koop een perceel hooiland gelegen te Veghel in het Dorshout sectie A.1123

3e koop bouwland gelegen te Veghel in het Dorshout, genaamd het Vossenhol, sectie A.913

4e koop weiland gelegen te Veghel in het Dorshout, genaamd het Vossenhol, sectie A. 914

5e koop weiland gelegen te Veghel in het Dorshout op den Hoge akker sectie A. 1135

6e koop drie achtste deel van een stuk hooiland te Veghel aan de Leest genaamd de Donkere beemden sectie D. 426

33 11-04-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen behorende en op verzoek van Dirk Lambert van Doorn, landbouwer te Veghel.

35 21-04-1834 Veghel verbintenis

Antonij van de Pol, voerman wonende te Veghel, verklaard dat hij in een openbare verkoop een perceel bouwland te Veghel in het Dorshout sectie A. 1113 heeft gekocht en deze koop verbindt met Johannes van Kilsdonk, herbergier te Veghel om dit perceel nimmer te ruilen tegen een perceel gelegen op het Hoogeinde sectie A. 1249

37 09-05-1834 Veghel verkoop

Dirk Aart van Doorn , koopman te Veghel, , verklaard te hebben verkocht aan Johannes van Lankveld, bakker te Veghel een stukje grond gelegen in de Molenstraat sectie G. 191


38 14-05-1834 Veghel verkoop

Antonij Jan van Lieshout, heeft verkocht aan Adriaan Mattheus van den Donk een perceel land te Veghel gelegen op het Middegaal sectie A. 377

41 31-05-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Willem Francis Rijkzen, veearts te Veghel.

42 02-06-1834 Sint Oedenrode machtiging

Marie Beathe Jannette Walen, echtgenote van Pieter de Jong, notaris te Sint Oedenrode.

Ze verklaard machtig gemaakt te hebben de heren Jean Pierre Janette Walen en Charles Henri Raven, wonende te Amsterdam, handelende onder de firma van s.a. Westerlo-co.

Dat deze voor haar handelend optreden in zaken, betrekking hebbende op haar goederen, slaven of andere eigendommen gelegen in de Engelse Westindische koloniën.

Speciaal om haar te vertegenwoordigen aan het koloniaal bureau van zijne majesteit of waar nodig.

43 10-06-1834 Veghel verkoop

Jacobus Thehoff Noels, advocaat te Amsterdam, kapitein bij het eerste bataljon Noord Hollandse schutterij gekantonneerd te Veghel. Hij heeft verkocht aan Marten van der Heijden, landbouwer te Veghel, een huis, schuur en schop en daaraan gelegen bouw en weilanden, gelegen aan de Rooise dijk sectie F.582, 581, 580, 579, 578 en 569

44 10-06-1834 Veghel verklaring

Jan Wilbert van Doorn, medicine dokter en Constantijn van Elten, kleermaker. Ze verklaren dat bij akte van transport van een huis en tuin, gepasseerd voor notaris op 2 mei 1833 het volgende daaraan aan te passen. 1. het deel van de scheidingsmuur der genoemde comparanten huizingen, waarin zich een raam bevindt met uitzicht op het binnen plaatsje, zal ten alle tijden van Jan Wilbert van Doorn blijven en mag nimmer een deur worden. 2. de weg of pad tussen de erven van Constantijn van Elten en Peter van de Laarschot zal toegankelijk blijven. 3. het privaat, aschhok en schutting, door van Elten getimmerd kan en zal blijven bestaan zoals het thans is en mag Van Elten een uitgang achter zijn huis maken, door de schutting naar zijn tuin.

47 20-06-1834 Veghel ruiling

1. Elisabeth van Lankveld, weduwe Jan Oppers te Veghel 2. Arnoldus Oppers, koopman te Veghel 3. de weleerwaarde heer Wilhelmus Oppers, kapelaan te Bakel, ter enen zijde en 1. Lambert, Petrus , Hendrikus, Johannes, Franciscus , Catharina en Elisabeth van Eert. De laatst genoemde echtgenote van Jacob van Santvoort, allen landbouwers te Veghel ter andere zijde.

Partijen verklaren de na genoemde ruiling te hebben gedaan.

De genoemde van ene zijde, een perceel land gelegen in het Dorshout te Veghel sectie A.1090 en een perceel bouwland, gelegen aan de Rooise dijk aldaar sectie F. 500 en 501

Geruild met de genoemde ter andere zijde, een perceel land te Veghel aan de Hezelaar, genaamd de Bolken, sectie G. 214 en een perceel bouwland aan het Hoogeinde gelegen sectie A. 1145. Partijen verklaren deze goederen te hebben verkregen van hun ouders.

48 07-07-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jozephus Franciscus de Kuijper, lid der ridderschap van Noord Brabant.

49 14-07-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Antoon van de Ven, landbouwer te Veghel.

50 16-07-1834 Veghel schuldbekentenis

Lambertus Hendricus van de ven en zijn echtgenote Maria van der Steen, bekennen schuldig te zijn aan Willem Francis Rijkzen, veearts, de som van 500 gulden

Als waarborg stellen ze hun huis en land gelegen op den Biezen sectie E.883

51 16-07-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de op het veld staande gewassen van de tienden van Veghel door Jacob Jacot, burgenmeester van Veghel en op verzoek van Johanna Nous, weduwe Hermanus Hendrik Beltjens, wonende te Roermond.

52 28-07-1834 Veghel verkoop

Lambert, Petrus, Hendrik, Francis, Johannes en Catharina van Eert, Elisabeth van Eert gm. Jacobus van Santvoort, allen wonende te Veghel. Ze verkopen aan Gerard van haren een stuk land gelegen aan het Hoogeind te Veghel, sectie D.457

53 31-07-1834 Sint Michielsgestel /Schijndel verkoop

Maria van Grinsven, gm. Wilbert Verhagen, tapper en winkelier, Helena van Grinsven, ongehuwd, Antonet van Grinsven gm. Jan Dijkhof, verwer en glazenmaker, Kristien van Grinsven, weduwe Jacobus Wouters, allen wonende te Sint Michielsgestel.

Ze hebben verkocht aan Kornelis Jacob Katharinus van Beverwijk, gm. Richardina Jacoba van Rhijn, notaris te Schijndel, een stuk bouwland gelegen in het gehucht Lutteleinde onder Schijndel, genaamd de Putsteeg, sectie C. 1794.

54/57 07-08/13-08-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de vaste goederen, nagelaten door Nicolaas Verputten en Laurens van Berkel, beiden te Veghel overleden. Dit ten behoeve van hun erfgenamen.

Erfgenamen: 1. Hendrina Verputten, weduwe Willem van Empel, spinster te Veghel 2. Maria van Hees, weduwe Johannes Toni Verputten, mede voor haar minderjarige kinderen met name Johanna 21 jaar, Jan 20 jaar, Antonetta 18 jaar, Antoon 17 jaar, Jennemarie 14 jaar, Wilhelma 12 jaar, Catharina 11 jaar en Johannes 9 jaar. Toeziend voogd van deze minderjarigen is Johannes Verputten.

Te koop wordt aangeboden een huis, bestaande uit drie woningen met land te Veghel aan het Hezelaar gelegen in de Bolken naast de molen, sectie G. 254, 255, 256 en 257.

Voorts ook de openbare verkoop van de erven Laurens van Berkel.

Erfgenamen: 1. Jan van den Oever, landbouwer te Vorstenbosch, 2. Johannes van den Oever, boerenknecht te Veghel, 3. Johanna van den Oever, gm. Adriaan van Rijt, landbouwer te Veghel, 4. Francijn van Berkel, weduwe Antonij Kransen te Veghel, 5. Maria van Berkel, gm. Martinus Willems, winkelier te Veghel, 6. Hendrik van Berkel, koopman te Veghel, 7 Jan van Berkel, koopman en tevens voogd over de minderjarigen van volgende erfgenaam, 8. Elisabeth Schippers, weduwe Johannes van Berkel met haar minderjarige kinderen, Elisabeth, 17 jaar en Ardina 12 jaar.. 9. Lambert Ramakers, rentenier te Veghel, mede optredende voor Adriaan Ramakers, verwer, Johannes Ramakers, kuiper, Maria Ramakers, dienstmeid, allen wonende te Rotterdam.

Te koop wordt aan geboden: een huis, bestaande uit twee woningen te Veghel op het Hoogeinde gelegen sectie A. 1209 en 1210, land sectie A.1208 en 1211, land gelegen op het Ven in de Kraaijkampen sectie B.605, een perceel hakhout in het Huigenbosch gelegen sectie B. 786, weiland in de Akert sectie D.338, hooiland in de Havelsche beemden D. 383 en bouwland te Dinther aan het Beug sectie B.922

55 12-08-1834 Amsterdam verkoop

Jacobus Thekoft Noëls, advocaat wonende te Amsterdam heeft verkocht aan Antonij Langeweg, opziener van de Zuid Willemsvaart, wonende te ’s-Hertogenbosch een perceel land gelegen te Veghel in het Heibosch sectie B. 949.

56 14-08-1834 Sint Oedenrode verkoop

Openbare verkoop van vier trekpaarden uit het leger op verzoek van de hoog geboren heer graaf Dumoneau, luitenant kolonel, commanderende het regiment lichte dragonders nummer 5, gekantonneerd te Sint Oedenrode.

58 16-08-1834 Veghel schenking

Antonij Dirk van den Heuvel, weduwenaar van Wilhelmina van den Donk, landbouwers wonende te Veghel op het Ham, heeft de goederen afkomstig van zijn ouders geschonken aan zijn neef Dirk Willem van den Heuvel en diens echtgenote Maria van den Donk.

Een huis met land gelegen op het Ham sectie D.886,887 en 888.

Diverse stukken land sectie D. 890, de Kooi, D.891 Den Hogen akker, D.892 het Leegveld, D.894 de Konijnberg, D.894a Jan Joriskamp, D.822 hooiland het Eeuwsel gelegen naast Jan Joriskamp en een weiland te Erp gelegen sectie L.249. Samen een waarde van 1600 gulden.

59 18-08-1834 Veghel verkoop

Hendrikus van de Ven en Catharina van de Ven, spinster, beiden uit Veghel hebben verkocht aan Johannes van Kilsdonk, herbergier en gehuwd met Geertruida van der Landen.

Een huis, bestaande uit twee woningen en gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1212, 1213, 1214 en 1215


60 21-08-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van afbraak goederen op verzoek van Jacob Jacot, burgenmeester te Veghel.


62 20-09-1834 Veghel verkoop

Marten van der Heijden, landbouwer, heeft verkocht aan Thomas Ja van de Ven, landbouwer te Sint Oedenrode een huis en aanliggende gronden, gelegen aan de Rooise dijk sectie F. 582, 581, 580, 579, 578 en 569.

63 22-09-1834 Zijtaart verkoop

Roelof Lambert van den Heuvel, heeft goederen verkocht aan de vier kinderen van wijlen Dirk Johannes Donkers en Geertruida van den Heuvel met name 1. Johannes, 2. Lambert, 3. Jennemaria gm.Christiaan Johannes van de Ven en aan de vier kinderen van wijlen Johanna Dirk Donkers.

Deze kinderen heeft Johanna eerst verwekt bij Aart Johannes van Rijbroek en nadien in tweede huwelijk met Aart Lambert van de Pol.

Uit haar eerste huwelijk Johannes van Rijbroek en uit het tweede huwelijk Aart en Ardina van de Pol.

Goederen: een huis, schuur, schop en moestuin gelegen te Veghel op den Hoge Biezen sectie E 902, 903, 904, 906 en 908. Land gelegen in de Kempkens sectie F. 652 en 653. Land gelegen op den Hoge Biezen F. 1167. Nog vier percelen F. 1171, 1173, 1175 en 1177.

Twee percelen op het Sontveld grenzend aan Jeckschot, sectie E.1405 en 1406 en twee percelen te Sint Oedenrode sectie D.820 en 821.

64 22-09-1834 Veghel verkoop

Jonkheer Jozephus Franciscus de Kuijper, lid der ridderschap van Noord Brabant, wonende te Veghel, heeft verkocht aan Petrus van Lankveld, grofsmid en Maria Elisabeth van Hoof, echtlieden wonende te Veghel een huis, bestaande uit 5 woningen met tuinen te Veghel gelegen aan de Steenweg sectie D. 82 t/m 87.

65 07-10-1834 Veghel erfdeling

1. Jan van den Oever, landbouwer te Vorstenbosch, 2. Johannes van den Oever, boerenknecht te Veghel, 3. Johanna van den Oever, gm. Adriaan van Rijt, landbouwer te Veghel, 4. Francijn van Berkel, weduwe Antonij Kransen te Veghel, 5. Maria van Berkel, gm. Martinus Willems, winkelier te Veghel, 6. Hendrik van Berkel, koopman te Veghel, 7 Jan van Berkel, koopman en tevens voogd over de minderjarigen van volgende erfgenaam, 8. Elisabeth Schippers, weduwe Johannes van Berkel met haar minderjarige kinderen, Elisabeth, 17 jaar en Ardina 12 jaar.. 9. Lambert Ramakers, rentenier te Veghel, mede optredende voor Adriaan Ramakers, verwer, Johannes Ramakers, kuiper, Maria Ramakers, dienstmeid, allen wonende te Rotterdam.

Ze hebben als gezamenlijke erfgenamen van Laurens van Berkel ontvangen uit handen van Gerardus Joszephus Nieuwenhuizen, touwslager te Veghel de totale som van f.1295,- komende van de verkochte goederen eerder toebehorende aan Laurens van Berkel.

Zie ook akte 54/57

66 10-10-1834 Zijtaart verkoop

Johannes Piet van Kasteren, klompenmaker en Katharina Ketelaars, echtlieden hebben verkocht aan Jan Johannes van der Landen, boterkoper, land gelegen op den Doornhoek genaamd den Berg, sectie E. 65 en 66. Het echtpaar heeft dit verkregen bij deling op 23-10-1833

67 15-10-1834 Veghel verkoop

Jacobus van Doorn, rentenier te Veghel heeft verkocht aan Johannes Piet van Kasteren, klompenmaker, gm Katharina Ketelaars een stukje land sectie A.1200

68 16-10-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van onroerende goederen op verzoek van Jan van Valderen, touwslager te Veghel

69 17-10-1834 Veghel verkoop

1. Pieter van Valderen 2. Dorothea van Valderen, gm. Lambert van Dorsburg, metselaar 3. Johanna van Valderen, dienstmeid te Sint Michielsgestel 4. Martinus van Valderen, touwslager te Veghel 5. Catharina van Valderen, dienstmeid te Boxtel 6. Jan van Valderen, touwslager te Veghel en 7. Mechtilda van Valderen, dienstmeid te Veghel.

Samen eigenaars verkopen aan Matthijs Olijslagers, landbouwer, een huis met land gelegen aan het Hezelaar in de Bolken sectie G. 262 en 266

70 21-10-1834 Zijtaart deling

1. Lambert Dirk Donkers 2. Jennemaria Donkers gm.Christiaan Johannes van de Ven 3. Johannes Dirk Donkers mede voogd over de kinderen van wijlen Johanna Dirk Donkers. Deze kinderen bij Johanna eerst verwekt bij Aart Johannes van Rijbroek en nadien in tweede huwelijk met Aart Lambert van de Pol. Uit haar eerste huwelijk Johannes van Rijbroek en uit het tweede huwelijk Aart en Ardina van de Pol. 4. Aart Lambert van de Pol, vader van voornoemde minderjarige 5. Adriaan Johannes van Rijbroek als toeziend voogd.

Ze gaan over tot scheiding en deling van de goederen hun in gemeenschap toe behorende en mede de goederen komende van hun oom Roelof Lambert van den Heuvel.

1e lot een huis etc. staande op den Lagen Biezen, sectie E.733 t/m 741 en E.861.

2e lot een huis etc. gelegen te Veghel in de Bruggen, sectie D. 527 t/m 531.

3e lot een huis etc. gelegen op den Hoge Biezen, sectie E. 902 t/m 906 en 908, verder heide E. 919, land op het Sontveld E. 1403, 1404, 1405 en 1406, twee percelen in de Kempkens, sectie F. 652 en 653, land op den Hoge Biezen F. 1167 en 1168 en land te Sint Oedenrode onder Jekschot sectie D. 820 en 821

4e lot Zes percelen land gelegen op den Hogen Biezen F. 1171 t/m 1173, 1175, 1176 en 1177, alsnog land aldaar sectie E. 850, 867, 913 en 950. Een derde part van twee percelen weiland in de Aa-broeken, sectie A703 en 704. Elk lot heeft een waarde van 1000 gulden.

71 21-10-1834 Zijtaart bekentenis

Roelof Lambert van den Heuvel, Johannes Dirk Donkers, Lambert Dirk Donkers, Jenne Maria Donkers met echtgenoot Christiaan Johannes van de Ven, Aart Lambert van der Pol.

Ze verklaren dat ze bij de goederen welke ze hebben laten registreren voor de notaris op 22 september laatstleden door onwetendheid verzuimd hebben aangifte te doen van nog enige lasten die er rusten op deze goederen.

Op het huis staande op de Hogen Biezen rust nog een last van een jaarlijkse rogpacht van 2 mudde, 2 schepels, 2 koppen en 5 maatjes, begroot op 267 gulden te vergelden aan juffrouw Henrica Steinbach te Drunen.

Verder ook nog op de percelen E.1405 en 1406 en D.820 en 821 die belast zijn met een jaarlijkse cijns van 2 gulden en 25 cent aan de heer van Jeckschot.

72 08-11-1834 Veghel verkoop

1. Matthijs van de Ven, blauwverver te Veghel 2. Johanna Maria van de Ven, weduwe Jan Lambert Tijssen, 3. Katharina van de Ven, 4. Johanna van de Ven, de laatste drie spinsters te Veghel. Ze hebben verkocht aan de weleerwaarde heer Antonij Aart van den Heuvel, kapelaan te Schijndel, enige stukken land gelegen te Veghel in de Kempkens sectie F. 1134, 1135 en 1136.

73 18-11-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Antoon Verbeek, winkelier te Veghel.

74 05-12-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen wijlen Roelof Dikkussen, landbouwers te Veghel.

75/77 11-12/18-12-1834 Zijtaart verkoop

Openbaar zullen worden verkocht de nagelaten goederen van Theodorus Ross in leven predikant te Veghel en wel op verzoek van Daniel Peter Ross, rustend predikant, wonende te Wageningen, was voorheen predikant te Valkensweerd, mede voor Johanna Justina Ross, weduwe Pieter van Scheenbeek, wonende te Utrecht en Petronella van den Wittenboer, wonende te Veghel.

Verkocht wordt land gelegen op den Heuvel genaamd het Ertsveldje sectie C.452.

Land op de Akert sectie D.324 en land gelegen op den Doornhoek, genaamd het Johannes Geertveldje sectie E.90 en 91.

76 16-12-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen wijlen Francis van Eert, wonende te Veghel in het Dorshout.

78 16-12-1834 Zijtaart verkoop

1. Allegonda Thijssen, weduwe Francis van Boxmeer 2. Antonet van Boxmeer 3. Johanna van Boxmeer echtgenote van Thomas van der Jeugd, slachter te Veghel 4. Adriana 5. Hendrika 6. Jenne 7. Johannes 8. Maria 9. Lambertus van Boxmeer, horlogemaker te Veghel.

Ze hebben verkocht aan Gerrit Lambert Tijssen een perceel land gelegen op den Hoge Biezen, sectie E.878.

79/80 23-12/30-12-1834 Veghel verkoop

Openbare verkoop van goederen toebehorende aan de volgende personen: 1. Adriana van der Loop, echtgenote van Peter van Hoof 2. Mechtilda van der Loop 3 Maria van der Loop 4. Hendrina van der Loop 5.Geertruida van der Loop 6. Willem van de Donk 7. Wilhelmina van de Donk echtgenote van Hendrik van den Tillaar 8. Adriaan Matthijs van de Donk 9. Willem van de Donk 10. Adriaan Adriaan van de Donk 11. Hendrik Matthijs van de Donk 12 Adriaan Matthijs van de Donk 13. Maria van de Donk, echtgenote van Dirk Willem van den Heuvel 14. Adriaan Lambert van Doorn 15. Matthijs Lambert van Doorn 16. Anna Van de Donk, echtgenote van Anthoon Christiaan Versteegde 17. Hendrik Adriaan van de Donk en 18 Wilhelmina van Doorn, echtgenote van Adriaan Verboort, landbouwer te Erp.

1e koop land gelegen op de Watersteeg, sectie A. 183 en 184

2e koop land gelegen op den Doornhoek E.6

3e koop land gelegen op het Ham D. 822

4e koop land gelegen op het Hintelt B.492.

1 08-01-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen staande op het Middegaal te Veghel op verzoek van Jonkheer Jozephus Franciscus de Kuijper, lid der ridderschap van Noord Brabant, wonende te Veghel.

2 09-01-1835 Uden verkoop

1. Gerard van Doorn 2. Joost van Doorn, landbouwers te Uden 3. Petronella van Doorn, echtgenote van Jan van den Heuvel, landbouwer te Uden 4. Maria van Doorn, dienstmeid te Uden 5. Johanna van Doorn, echtgenote van Antonij van de Lijgraaf, landbouwer te Nistelrode.

Ze hebben verkocht aan Hendrikus Peepers, landbouwer te Veghel een perceel land te Veghel aan de Heide sectie B. 109 en 111.

3 12-01-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Hendrikus Olijslagers, landbouwer te Veghel.

4 14-01-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Godefridus Johannes van de Ven, wonende te ’s-Hertogenbosch.

6 16-01-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan de Jong, heer van en wonende te Beek en Donk.

7 20-01-1835 Veghel verkoop

Gerrit van der Heijden, landbouwer te Uden heeft verkocht aan Lambert van Hoof, bakker te Veghel een stuk land gelegen in de Goordonk sectie C 260 en 261

8 20-01-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Antonij van Orten, wonende te Maren

10 24-01-1835 Veghel borgstelling

Johannes Petrus Manders, koopman te Veghel, verklaard zich borg en schuldenaar principaal te stellen tot een bedrag van 2000 gulden voor Francis Manders, koopman in steenkolen.

11 28-01-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen staande op de Hintelt op verzoek van Jacob Jacot, burgenmeester van Veghel..

12 29-01-1835 Veghel schuldbekentenis

Jan Johannes van der Aa, verklaard schuldig te zijn aan Anna Maria Donkers de som van 500 gulden. Ald waarborg stelt hij een huis etc. te Veghel aan het Hezelaar gelegen sectie B. 1108 en 1109.

13 11-02-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van bomen op verzoek van Jan Antonij van Orten, koopman te Maren.

14 20-02-1835 Veghel verkoop

Martinus Peter van de Ven met zijn echtgenote Anna Maria van de Goor, hebben verkocht aan hun dochter Wilhelmina van de Ven, spinster, een perceel heide gelegen te Eerde sectie F. 136, land , genaamd het Helligt, sectie F.1046

16 20-02-1835 Veghel verkoop

Diliana Ketelaars, weduwe Hendrik van de Wijdeven, overleden te Veghel in 1833, wonende in het gehucht Dorshout en haar zoon Johannes van de Wijdeven, oud 1 jaar, waarvan de toeziende voogd is Gerrit van Lieshout.

Ze verkopen in het openbaar enige onroerende goederen.

17 27-02-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen wijlen Roelof Dikkussen, wonende te Eerde onder Veghel.

18 05-03-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen ten woonhuizen en herberg van Johannes Hendrik van de Ven op verzoek van Nicolaas Strik, koopman uit Megen

19 06-03-1835 Veghel verkoop

1. Maria van der Heijden, weduwe van Martinus Hurkmans 2. Adriaan Ketelaars in kwaliteit van toeziend voogd over de kinderen van Maria van der Heijden, met name Geertruida, Theodorus, Wilhelmina, Catharina, Johannes, Maria en Arnoldus Hurkmans. 3. Johanna van den Tillaar, weduwe Milianus Hurkmans, moeder over haar m inderjarige kinderen Hendricus, Geertruida, Jan, Johanna Maria, Johanna, Hendrina en Johannes Hurkmans. 4. Cornelis Hurkmans als toeziend voogd over genoemde minderjarige. Ze bezitten der goederen te Veghel, Schijndel en Dinther en afkomstig van Johannes van Santvoort en Anna Maria van den Biggelaar. Deze goederen kunnen niet gemakkelijk en zonder schade worden verdeeld en daarom besloten deze openbaar te verkopen.

20 09-03-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Paulus van der Landen, winkelier te Veghel.

21 23-03-1835 Veghel verkoop

Johannes Aalbert van Cleef, heeft verkocht aan Johannes Koppens alle roerende goederen die zich bevinden in zijn huis, schuur en stal, door hem bewoont, zoals een tweejarige os, een witbonte koe en een doorsteken bonte koe.

22 23-03-1835 Veghel verhuur

Johannes Aalbert van Cleef, heeft verhuurd aan Johannes Koppens, een huis etc. met aanliggende gronden gelegen te Veghel op het Zontveld, sectie E. 1115, 1116, 1117, 1118, 1137, 1138, 1139 en 1140. Nog een stuk land genaamd de Paal sectie E. 1396

23 23-03-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van onroerende goederen op verzoek van Hendricus Johannes van Cleef

24 28-03-1835 Veghel testament

Lambert van den Boer,looier en schoenmaker te Veghel maakt zijn testament.

Vermaakt zijn goederen aan zijn echtgenote Jacoba Schoenmakers, direct na zijn overlijden.

25 28-03-1835 Veghel testament

Jacoba Schoenmakers maakt haar testament waarin ze haar goederen, na haar dood, vermaakt aan haar echtgenoot Lambert van den Boer.

26 07-04-1835 Veghel verkoop

Jan Lambert van Lieshout, verkoopt aan Emerens van Lankveld, weduwe Johannes Hendrik van Doorn een perceel land gelegen aan het Hezelaar, sectie B. 1092

27 07-04-1835 Veghel verkoop

Dorothea van den Bosch, ongehuwd heeft verkocht aan Anna Maria van den Bosch, ongehuwd en koopvrouw te Turnhout, de onverdeelde helft in een half huisje etc. staande te Veghel in de straat, sectie G. 172 en 173, komende van haar ouders Jan van den Bosch en Hendrina Schenkels, beiden meer dan 25 jaar geleden overleden.
28 18-04-1835 Veghel deling

1. Johannes van Eert, wagenmaker, 2. Francis van Eert, landbouwer, 3. Petrus van Eert, bouwman, 4. Lambertus van Eert, bouwman, 5. Hendricus van Eert, landbouwer, 6. Catharina van Eert, jonge dochter en 7. Elisabeth van Eert echtgenote van Jacob van Santvoort.

Samen kinderen en erfgenamen van Francis van Eert, overleden op 13-02-1830 en Maria van der Heijden, overleden 11-01-1820. Ze erven ook van hun tante Catharina van Eert gehuwd geweest met Arnoldus van Weert, begraven te Veghel 18 augustus 1802.

Ze gaan over tot verdeling dezer goederen.

1e lot: een huis etc. te Veghel aan het Hoogeinde gelegen, sectie D.457

2e lot: een huis etc. te Veghel gelegen aan de Leest sectie D.568 t/m 572, land gelegen in de Akert D.296, , land genaamd de Brugge sectie D.524 en 525, land aldaar gelegen genaamd Kramersakker sectie D. 508, in de Bruggen, land genaamd de Smitsakker D. 501, land D.428, in de Aabroeken sectie A.715, land aan de Rooise dijk gelegen sectie F. 617 een derde van een mastbosch op het Zondveld gelegen sectie E.1519

3e lot: een huis etc. gelegen in het Dorshout, sectie A. 1109, 1110, 1111 en 1112, land aldaar gelegen A. 1090, 1091, 1099, 1279, land in de Akert genaamd de Schopakker D.289, land gelegen in de Knokert, genaamd de Kolk A.833 en 834, land sectie A.969, 984 en 985 in de Amert, land in het Dorshout, genaamd de Kerkentiende, sectie A.993 en aldaar lan A.1272 en 1273, land op het Zondveld sectie E.1519.

4e lot: een huis etc. met land, gelegen op de Leest, sectie D. 573 t/m 577. Land gelegen aan de Sluis bij de Zuid Willemsvaart in de Berkensteeg D. 621, land ook aldaar gelegen A.1550, land gelegen aan het Hoogeinde, genaamd de Putten A. 1539 en 1540, land aan het Schutsboomsbroekje, genaamd Krollenhoef D. 618. hooiland gelegen in de Hamsche beemden D.798 en een perceel hakhout te Schijndel in de Knokert E.2156.

5e lot: Land op de Leest gelegen, genaamd de twee Hekkens sectie D.497, landop het Ham, genaamd de Eeuwsels D.1123, landop den Doornhoek, ter plaatse de Keselaar genaamd de Kopkoop sectie E. 378, land gelegen te Sint Oedenrode aan het Laar op de grens met Veghel D.767 en 774, land te Schijndel in de Knokert sectie E.2157, land gelegen aan de Rooise dijk F.500 en 5001.

6e lot: een huis etc. met land gelegen aan het Dorshout sectie A.1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1280 en 1281, land gelegen naast de Zuid Willemsvaart in de Strooken sectie A. 902, land in het Dorshout A.1128, land op het Middegaal, genaamd de Geerkens A.420 en 421. hooiland gelegen in de Gelijken of Dorschhoutsche beemden A.1001 en A. 999 en een derde part van een mastbosch op het Zondveld sectie E.1519.

7e lot: een huis etc. een aanliggende gronden, gelegen aan het Hoogeinde sectie A. 1138 t/m 1142 en 1187 t/m/ 1192. Verder hooiland in de Geenbunders A. 179 en 180, een houtbosch te Schijndel in de Knokert E.2158, 2159 en 2160, land in het Dorshout genaamd de Doelen A.445 en land gelegen aan de Rooise dijk F.558. Elk lot heeft een waarde van f.4000,-

29 07-05-1835 Veghel/Dinther/Schijndel verkoop

Openbare verkoop van goederen nagelaten door Johannes van Zantvoort en Johanna Maria van den Biggelaar gewoond en overleden te Dinther.

Erfgenamen: 1. Melianus van Santvoort 2. Gerardus Hurkmans 3. Jan Hurkmans, koopman, 4. Adriaan Ketelaars 5. Cornelis Ketelaars 6. Geertuida Ketelaars 7. Lamberdina Ketelaars 8. Johanna Maria Ketelaars 9. Willem Ketelaars 10. Cornelis Hurkmans 11. Elisabeth Hurkmans, allen wonende te Veghel 12. Allegonda Lansdaal, weduwe Johannes Verhoeven, rentmeester te ’s-Hertogenbosch met haar minderjarige kinderen Richardus en Maria waarvan Arnoldus van den Heuvel, koopman te Uden de toeziend voogd is. 13. Anna Verhoeven, weduwe Willen van der Hagen, koopvrouw te Sint Oednrode 14. Maria Verhoeven gm. Arnoldus van den Heuvel, kooplieden te Uden. 15. Jacobus Verhoeven 16. Geertruida Verhoeven, gm Gerardus van den Heuvel, kooplieden te Oirschot 17 Jan van Zutphen 18. Johannes van Zutphen 19. Jacobus van Zutphen 20. Hendricus van Zutphen 21. Maria van Zutphen 22. Henrica van Zutphen gm. Jan Trimbosch, rademaker 23. Adriaan Hurkmans, bakker te Deest Gelderland 24. Maria van der Heijden, weduwe Martinus Hurk mans, moeder van haar minderjarige Geertruida, Theodorus, Wilhelmus, Catharina, Johannes, Maria en Arnoldus en waarvan de toezien voogd is Adriaan Ketelaars. 25. Johanna van den Tillaar, weduwe Melianus Hurkmans en moeder over haar acht kinderen Henricus, Geertruida, Jan, Johanna, Maria, Johanna, Hendrina en Johannes Hurkmans, waarvan de toeziend voogd is Cornelis Hurkmans. 26. Willem van den Biggelaar, brouwer te Erp 27. Martinus van den Biggelaar, brouwer te Erp 28. Johannes van den Biggelaar, kastelein te ‘s-Hertogenbosch 29. Antonius van den Biggelaar r.k. priester te Haren 30. Adrianus van den Biggelaar, brouwer te Grave 31. Johanna Maria van den Biggelaar 32. Johanna van den Biggelaar gm. Willem van de Pas te Erp 33. Petronella van den Biggelaar gm. Peter van Boerdonk, molenaar te Neerbosch bij Nijmegen 34. Catharina van den Biggelaar, dienstbode te Eindhoven 35. Margaretha van Hemert, gm. Hendricus Rovers te Schijndel 36. Maria van Hemert, dienstbode te Antwerpen 37. Peter Hanegraaf, klompenmaker te Erp, 38. Helena Hanegraaf, gm. Lammert van den Krommenakker.

Goederen: een kasteel, genaamd Zwanenburg, met bij behorende huizingen, schuur, stallen, roskorenmolen, erf, tuin, binnenplaats, dreven, grachten, de visserij op rivier de Aa en andere rechten. Diverse percelen land onder Dinther aan het Beugt sectie B. 1136 t/m 1144, 1146, 1152, 1153, 1154, 1155, 1211, 1212, 1222, 1229, 704, 709 (op Roestenburg) 710 en 1050.

Nog onder Dinther en huisje etc. en land sectie C.836 en 837.

Onder Schijndel: een landbouwerswoning etc. met landerijen aan de steeg onder Elschot, sectie A. 1341 t/m 1345 en 1349 t/m 1351. land met rijweg genaamd Everdonk, sectie A. 1396 t/m 1398. en sectie E. 727, 728 en 729. De twee essenbomen die bij de put staan en de voorpoting (eikenbomen) moeten voor 1 juli 1836 geruimd worden.

Onder Veghel: den Oorbeemd onder Middegaal sectie A.692, verder aan het Hoogeinde A.1246 in sectie D. 738 (in de Zijtaartse beemden) aan de Leest D.589, 590 en 591. en land in de Havelsche beemden sectie D. 410.

30 06-05-1835 Veghel schuldbekentenis

Jan Otten, zadelmaker, met zijn echtgenote Johanna Vermeulen, bekennen schuldig te zijn aan en ten behoeve van de armen van Veghel de som van 600 gulden.

Als waarborg stellen ze hun huis te Veghel in de straat gelegen sectie F.124 t/m 127.

32 18-05-1835 Veghel verklaring

Hendrik van Roij, koopman en leerlooier te Veghel, stemt toe in de doorhaling van de hypothecaire inschrijving ten laste van Francis Kallaars, schoenmaker te Veghel.

33 21-05-1835 Veghel verkoop

Johanna Maria van Hoof, weduwe Johannes Oppers, spinster en moeder over haar minderjarige kinderen Petrus, Maria, Mechelina, Dirk en Johanna Oppers en waarvan Wouter Oppers, bouwknecht te Sint Oedenrode de toeziende voogd is.

Ze willen in het openbaar verkopen een perceel land sectie E.499, hun aangekomen uit de nalatenschap van Maria Oppers, overleden te Veghel op 28-08-1817 in leven de echtgenote van Jacob van den Tillaart.

34 30-05-1835 Veghel verkoop

Hendrik van Roij, koopman en leerlooier te Veghel. Hij heeft verkocht aan Johannes Bosch, beurtschipper op Rotterdam en wonende te Veghel, een huis gelegen op het Hoogeinde sectie A. 1204.

35 04-06-1835 Veghel verkoop

Wilhelmus Wilbert van Doorn heeft verkocht aan Johannes Wilbert van Doorn een huis, bestaande uit drie woningen, te Veghel gelegen in de Modderstraat sectie B. 1157 t/m 1160

36 12-06-1835 Erp verkoop

Hendrik van der Velden, landbouwer te Erp bekend schuldig te zijn aan mejuffrouw Sara Margaretha Jacot, weduwe Johannes Jacobus de Munck de som van 300 gulden. Hij stelt tot waarborg land te Erp sectie K. 82 gelegen in de Lijnsche kampen, land gelegen op de Hogen Biezen onder Veghel sectie E. 916 en een perceel dennenbos aan de Kempkens F. 1158.

37 25-06-1835 Veghel verkoop

Allegonda van de Vijfeijken, weduwe Stevens Oppers, wonende te Beek en Donk en Willem Oppers, smidsknecht te Schijndel. Ze hebben verkocht aan Wilbert Oppers, landbouwer te Veghel een stuk land gelegen te Erp in de Lijnsche kampen, sectie K.158 en 160.

38 25-06-1835 Veghel verkoop

Allegonda van de Vijfeijken, weduwe Stevens Oppers, wonende te Beek en Donk en Willem Oppers, smidsknecht te Schijndel. Ze verkopen aan Helena Verwegen, weduwe Jacob van den Tillaart te Veghel een perceel hakhout in de Heische bunders sectie B. 754 en 755.

39 02-07-1835 Zijtaart testament

Aart Johannes Verbeek, landbouwer te Zijtaart maakt zijn testament op.

Benoemd tot erfgenamen zijn broer Antonius Johannes en zijn zus Christina, welke beiden bij hem inwonen.

40 02-07-1835 Zijtaart testament

Christina Verbeek, wonende te Zijtaart maakt haar testament op.

Benoemd tot erfgenamen haar broer Aart Johannes Verbeek.

41 02-07-1835 Zijtaart testament

Antonij Verbeek te Zijtaart maakt zijn testament op.

Benoemd tot erfgenamen zijn broer Aart Johannes Verbeek.
42 09-07-1835 Veghel verkoop

Marten Klerckx, arbeider wonende te Vorstenbosch onder Nistelrode.

Hij verkoopt aan Adriaan, Antonetta en Maria Klerckx, alle ongehuwd het opvolgingsrecht van zijn vierde deel der goederen welke hun moeder Johanna Verhagen heeft na gelaten.

Hieronder o.a. een trekos van 4 jaar, landbouwgereedschappen etc.

43 09-07-1835 Zijtaart verkoop

Johannes van Uden, arbeider te Veghel heeft erfelijk verkocht aan Johannes en Antonij van den Tillaart een stuk land gelegen aan den Doornhoek genaamd Mulderskamp sectie E 57 en 58. Het hem aangestorven van zijn ouders op 26-5-1821.

44 09-07-1835 Veghel verkoop

Martinus Waggelmans, arbeider te Veghel, heeft verkocht aan Johannes van Roij, ook arbeider te Veghel de helft van een huis te Eerde sectie F.96

45 09-07-1835 Veghel schuldbekentenis

Constantinus van Elten, kleermaker, verklaard schuldig te zijn aan de heer Bernardus Willem van der Hagen, ontvanger der belastingen de som van 300 gulden.

Stelt als waarborg een huis, gelegen te Veghel in de straat sectie G. 81

46 09-07-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van de gewassen staan de op de tienden van Veghel door Jacob Jacot, burgenmeester van Veghel.

47 09-07-1835 Zijtaart verkoop

Een openbare verkoop van de navolgende goederen komende van wijlen Maria Oppers in leven echtgenote van Jacob van den Tillaart ten huize en herberg van Wilhelmus Franciscus Rijkzen. Maria Oppers overleed te Veghel op 28-8-1817.

Erfgenamen zijn: 1. Wilhelmina Tijssen, ongehuwd 2. Woutrina Tijssen gm. Martinus van der Heijden 3. Adriana Tijssen, ongehuwd 4. Lambertus Tijssen 5. Willem Oppers, hoefsmidknecht te Schijndel 6. Woutrina Oppers, landbouwster te Sint Oedenrode 7. Petronella Oppers 9. Anna Maria Oppers, 10. Hendrina Oppers gm. Dirk Pepers 11. Johanna Oppers 12 Matheus Oppers 13. Maria Oppers gm. Jan Kerkhof, wonende te Sint Oedenrode 14. Margo Oppers gm Antonij van der Aa, wonende te Sint Oedenrode 15. Wilhelmina Oppers, dienstmeid 16. Wouter Oppers, bouwmansknecht 17. Ardina, dienstmeid 18. Johanna Maria van Hoof, weduwe Johannes Oppers, spinster en moeder van Petrus, Maria Mechelina, Dirk en Johanna en 19 Wouter Oppers als toeziend voogd van genoemde kinderen.

Als enige koop een stuk land gelegen te Zijtaart genaamd de Horsten sectie E. 499

48 13-07-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Gerrit van den Biggelaar.

49 13-07-1835 Veghel schuldbekentenis

Johannes van Kasteren, klompenmaker te Veghel, verklaard schuldig te zijn aan Leonardus van der Aa, tapper en logementhouder, de som van 150 gulden.

Stelt als waarborg een nieuw gebouwd huis op een stukje land sectie A 1200 gelegen aan het Hoogeinde.

50 21-07-1835 Veghel testament

Jan Johannes van den Tillaart maakt zijn testament en benoemd als erfgenaam zijn echtgenote Anna Maria Welten.

51 22-07-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van kinderen Roelof Dictussen.

53 29-07-1835 Veghel testament

Lambert Raaijmakers maakt zijn testament waarin hij zijn echtgenote Katharina van Sleeuwen tot enige erfgename maakt.

54 17-08-1835 Veghel testament

Johanna Maria van Elten maakt haar testament. Ze is ongehuwd en vermaakt het vruchtgebruik van haar goederen over aan haar nog in leven zijnde vader.

Dit na aftrek van de successierechten, schulden en begrafeniskosten. De goederen vermaakt ze aan haar drie broers Lamberts,Wilhelmus, Johannes Adriaan en Constantijn van Elten, maar moeten wel vader in alles onderhouden.

56/71 27-08/02-11-1835 Beek en Donk verkoop

Openbare verkoop van 51 percelen land in 29 kopen toebehorende jonkheer Johan de Jong, heer van Beek en Donk, die Jan Abraham de Munck, burgenmeester van Beek en Donk, heeft gemachtigd deze namens hem te verkopen.

Land aan de Rooische dijk F. 502, 503 504, 631 en 632. Mastbosch en hakhout aan den Biezensche dijk F. 622 en aan de Nieuwe Biezensche dijk E. 73, land aan de Kampen E. 69, land aan de Biezensche dijk, genaamd Corsica E.267, 268 en 269, land op het Zondveld tegenover de Kat E. 686, land in de Knokert genaamd het Helleke A. 849 en 850, land in de Donkerstraat, genaamd Bloemenhof D. 63, land de Melvert in het Beukelaar C.400 en 401, bos te Erp aan het Kraanmeer A.99, perceel hakhout in Huigenbosch te Veghel B. 769, land aan de Heide C.75 en 76 als ook C. 73 en 74. land in de Hooidonk C. 313, land op de kleine Hintelt “Jan Kapelle veld” B. 470, land aan Driehuizen “Huibenveld” B. 176, mastbos op het Ven B. 203 en 204, land in de Hoef B. 206, 207, 208 en 209, land op het Ven ter plaatse de Hoef B. 210, 211, 212, 213, 214, 215 en 216, houtbos aan het Ven ter plaatse de Hoef B. 205, mastbos, naast de weg naar Vorstenbosch en naast het Vensbroekje A. 106, mastbos B. 459 en 460, land op het Ven B.646 en aldaar het Heisbosch B. 923, land met een steeg A. 255 in het Geerbosch als ook aldaar A. 256 en 257, land genaamd de Torendreefgelegen in het Geerbosch A. 504, 505 en 506. Totale opbrengst f.2987,-

57 04-09-1835 Veghel verkoop

Adriaan van Heesch, schoenmaker, heeft verkocht aan Martinus Smits ook schoenmaker te Veghel, een deel van een tuin gelegen aan de Hezelaar sectie D.77

58 05-09-1835 Veghel verkoop

Catharina van Rijbroek, weduwe Johannes van Laarschot en Petrus van Laarschot. Ze hebben verkocht aan Theodora van den Heuvel, weduwe Willem van der Steen, land in het Akert sectie D.337.

60 22-09-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Hendrik van Doorn.

61 22-09-1835 Zijtaart verkoop

Hendrikus Kemps, timmerman, heeft verkocht aan Petrus van Dam, schoolonderwijzer te Zijtaart Veghel land gelegen aan de Hoogen Biezen sectie F. 1163.

62 22-09-1835 Veghel erfdeling

1. Johannes Hendrik Vogels, 2. a. Hendrikus Verhoeven, b. Jennemie Verhoeven gm. Aard van den Nieuwenhuizen, c. Adriaan Verhoeven, d. Adriana Verhoeven, ongehuwd, e. Jan Verhoeven, f. Jenneke Verhoeven, g. Johanna Maria Verhoeven gm. Frans Willem van Doorn, kuiper.

Erfgenamen van Lambert Hendrik Vogels, te Veghel overleden op 18-01-1813. en van Adriana Vogels in 1814 te Veghel overleden.

Eerste kavel: een huis, schop, bakhuis, stallen, schuur en aanliggende grond sectie F.178 t/m 185. Verder land de Klaverkampen F. 212, 235, 236, te Eerde F. 266, 267 en 246 en onder Sint Oedenrode D. 76 en 82.

Tweede kavel: land gelegen op de Watersteegd, genaamd de Koolenkampen, sectie A. 519, 563 en 569, hooiland in de Dorshoutsche beemden A. 991 en een perceel aldaar genaamd Korstenkamp A. 813. De totale waarde van de twee kavels is f.2000,-
63 07-10-1835 Veghel verkoop

Hendricus van den Heuvel, landbouwer te Schijndel, Maria van den Heuvel, jonge dochter wonende te Oirschot. Ze hebben verkocht aan Antonij Lambert van der Heijden het 2/3 deel van een bouwmanswoning gelegen aan het Havelt, sectie D. 183, 184 en 185. Land genaamd de Voorakker D. 174 en land genaamd het Kruis D. 229, 232 en 233.

64 08-10-1835 Veghel verkoop

1. Peter Daniel Ketelaars, werwer, mede voor zijn zuster Anna de echtgenote van Gerardus Roos, molenaar te Hilvarenbeek 2. Christina Ketelaars, arbeidster en jonge dochter 3. Hendrina Ketelaars gm. Jan Korthals, timmerman en 4. Deliana Ketelaars, dienstmeid te Helmond. Ze hebben verkocht aan Wilhelmus Franciscus Rijkzen, veearts eerste klasse, een perceel land genaamd de Kampen sectie E. 54, 55 en 57.


65 20-10-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper.

66 27-10-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Dirk Johannes Vermeulen.

67 29-10-1835 Schijndel verkoop

Adriaan van Heesch, schoenmaker en Gijsberdina va Heesch, jonge dochter.

Ze hebben verkocht aan Hendrikus Aard van den Heuvel, leerlooier te Schijndel land gelegen te Veghel op de Boekt sectie D.51

68 29-10-1835 Veghel verkoop

Willem van der Rijt, landbouwer te Sint Oedenrode, heeft verkocht aan de kinderen wijlen Johannes Verhoeven met name Hendrikus, Jennemarie gm. Aart van de Nieuwehuizen, Adriaan, Adriana, Marga, Jan, Jenneke, Johanna Maria, gm. Francis Willem van Doorn, kuiper te Veghel. Verkocht de helft van een hooiland gelegen te Veghel in de Dorshoutsche beemden, sectie A.994.

69 01-11-1835 Veghel testament

Hendricus Kargo, arbeider te Veghel vermaakt in zijn testament al zijn goederen aan zijn echtgenote Elisabeth van der Sanden.

72 03-11-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Jan Antonij van Orthen wonende te Maaren.

73 10-11-1835 Beek en Donk verkoop

Jan Abraham de Munck, burgenmeester van Beek en Donk als gemachtigde van Johan de Jong, heer van Beek en Donk, verkoopt aan jonkheer Josephus Franciscus de Kuijper, lid van ridderschap der provinciale staten van Noord Brabant, twee percelen schaarbos te Schijndel gelegen aan de Heeswijksche steegd sectie E. 254 t/m 258 en 394 t/m 396, 10 bunders groot, genaamd aldaar de groote en kleine Prekers en Papenkampen.

74 10-11-1835 Veghel testament

Testament opgemaakt voor Adriaan Johannes van de Rijt, wonende te Eerde.

Hij legateert aan zijn echtgenote Johanna van den Oever het vruchtgebruik van zijn goederen haar leven lang. De kinderen van zijn zuster erven het nadien.

75 10-11-1835 Veghel testament

Johanna van den Oever echtgenote van Adriaan Johannes van de Rijt, vermaakt in haar testament haar goederen aan haar man.
76 12-11-1835 Veghel verkoop

Hendrikus Antonij van Son, heeft verkocht aan Dirk Martinus van Asseldonk een stuk bouwland gelegen op den Heuvel te Veghel sectie C.503.

78 21-11-1835 Zijtaart overdracht

Geert Lambert Tijssen, verklaard erfelijk over te geven aan zijn dochter Catharina de echtgenote van Marte Vervoort het vruchtgebruik van zijn goederen, welke hij bezeten heeft met wijlen zijn echtgenote Catharina van Cleef. Een huisje met land staande op den Hooge Biezen sectie E. 886 en 887 met land aldaar E.880, 866 en 841. Ook nog land te Sint Oedenrode sectie D. 834 t/m 838.

79 24-11-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Nicolaas van Ham.

80 24-11-1835 Zijtaart verkoop

Catharina Tijssen, echtgenote van Marte Vervoort, heeft verkocht aan Lambertus Tijssen en Elisabeth Tijssen haar derde deel van een huis met schuur en land gelegen op de Hogen Biezen sectie E.886, 887, 880, 866 en 841 en land te Sint Oedenrode sectie D. 834 en 838.

81 26-11-1835 Veghel testament

Hendrikus Gerrit van der Landen, winkelier maakt zijn testament waarin hij zijn moeder Hendrina Gerrits, tot enige erfgenaam maakt en die bij hem inwoont.

82 26-11-1835 Erp verkoop

1. Johanna van den Tillaart, weduwe Cornelis van de Ven, wonende te Erp 2. Jan Christiaan van Berlo, wonende te Erp 3. Jenneke van Berlo, gm. Johannes Versteegden, wonende te uden 4. Marte van Berlo 5. Willem van Berlo 6. Lambertus van Berlo 7. Gerrit van Berlo, 8. Johanna van Berlo gm. Willem Ketelaarsen 9. Elisabeth van Berlo gm. Antonij Tielemans. Allen wonende te Erp.

Ze hebben verkocht aan Dirk Martinus van Asseldonk, landbouwer te Veghel, een stuk land te Veghel op het Ham gelegen sectie D. 970.

83 30-11-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Aart Marte van der Pol en Petronella van der Pol, weduwe Johannes van den Broek.

84 04-12-1835 Veghel testament

Anna Maria Klerks, echtgenote van Hendrik van de Krommert, wonende te Veghel bij de molen, maakt haar testament. Algemeen erfgenaam is haar voornoemde man.

87 11-12-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johanna van de Raam, weduwe Johannes van Doorn.

88 14-12-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Maria Sleur, weduwe Tijs Wilbert Tijssen.

89 15-12-1835 Veghel deling

1. Lambertus van den Boogaart, verwer 2. Elisabeth van den Boogaart, ongehuwd 3. Maria van den Boogaart, dienstmeid 4. Hendricus van den Boogaart, verwer, wonende te Dinther.

Ze delen het nagelaten goed van Jan van den Boogaart en Catharina van de Ven.

Eerste kavel: een huis etc. sectie G. 204, 205 en 206.

Tweede kavel: een huis etc. gelegen op de Bolken sectie G. 232 t/m 237.

Derde kavel: land genaamd de Laarakker sectie D. 254.

Vierde kavel: land sectie B. 902, 985 en 986. en hooiland sectie A. 744.

90 16-12-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Lambert Bouwmans.

91 16-12-1835 Veghel verkoop

Hendricus van den Boogaart, verwer, wonende te Dinther heeft verkocht aan Willem Berbrandts land te Veghel gelegen sectie B. 985 en 986

92/98 17-12/30-12-1835 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van: 1. Marten van Cleef, landbouwer te Erp 2. Allegonda van Cleef, ongehuwd 3. Francis van Cleef, arbeider 4. Maria van Cleef gm. Hendrikus van den Asdonk 5. Elisabeth van Cleef gm. Johannes Koppens.

Eerste koop: een huis met land gelegen op het Zondveld sectie E. 1115, 1116, 1117, 1118, 1137, 1138, 1139 en 1140.

Tweede koop: een stuk land genaamd de Vaal sectie E.1396

Derde koop: land sectie E.1529.
93 22-12-1835 Veghel verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Antonij Verhoeven, landbouwer, wonende te Veghel in het Dorshout.

94 14-12-1835 Zijtaart verkoop

Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Adrianus van den Tillaart, wonende te Veghel aan de Doornhoek.

95 23-12-1835 Veghel deling

1. Helena van Hinteld, gm. Hendrikus van de Weijdeven 2. Maria van Hinteld, jonge dochter 3. Hendrina van Hinteld, gm. Adriaan Lucas Rijkers.

Ze verklaren dat na het overlijden van hu moeder, Maria van de Ven, overleden te Veghel op 29-05-1834. Was eerst gehuwd met Hendrik van Hinteld en nadien met Roelof Dikkussen.

Een huis etc. gelegen in de Grootdonk sectie F. 326, 327, 363, 364, 365, 362, 359, 360, 366 en 334. In de Lijndsche kampen sectie E. 615 en 616.

Land te Sint Oedenrode sectie D.142, 120.

Land te Schijndel in de Haag, sectie D. 1880 en 1881.

96 24-12-1835 Veghel testament

Testament gemaakt voor Elisabeth van der Sanden, weduwe Hendrik Kargo.

Ze benoemd tot enige erfgenaam haar neef Hendrik Kargo, in dienst bij het regiment huzaren in het garnizoen Maastricht.

97 29-12-1835 Veghel verkoopOpenbare verkoop van roerende goederen op verzoek van Johannes Hendrikus van de Ven
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina