Notarissen Veghel 1649-1670Dovnload 493.09 Kb.
Pagina7/7
Datum22.07.2016
Grootte493.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Voorschreven attestanten hebben van de schutterij 40 gulden geleend en nadien nog eens 10 gulden. Dit was ongeveer 37 jaar geleden en de 3 guldens is daarvan de jaarlijkse rente.


306 03-05-1662 316 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Adriaen Goijaert Matthijssen wonende te Sint Oedenrode bekend schuldig te zijn aan Aernt Thonis Martens de som van 100 guldens.

Afgelost op 14-05-1665
307 22-09-1662 316v Sint Oedenrode akkoord

Adriaen Janssen en Jan Nollen, beiden inwoners van de vrijheid Sint Oedenrode maken samen een akkoord.

Adriaen Janssen heeft aan Jan Nollen een merriepaard geleverd voor 29 gulden.

Met de afspraak dat Jan met dat paard en kar tot Allerheiligen nog enig werk voor Adriaen zal verrichten. Ook moet er nog koren gezaaid worden. Kan Jan zelf dit werk niet doen moet hij zorgen voor andere werklieden en deze daarvoor betalen.

Als borgen zo stelt Jan een rooie melkkoe van 3 jaar oud.
308 02-10-1662 317 Veghel overeenkomst

Er is een verschil van mening ontstaan tussen Jan Anthonis Jacops en Catelijn Peter Jan Vrancken de weduwe van wijlen Anthonis Jacops zijn stiefmoeder. Dit gaat over het sterfhuis van Anthonis Jacops, waarover twee testamenten zijn gemaakt.

Een testament bij Anthonis Jacops en Anneke Jan Jordens zijn eerste vrouw en een testament opgemaakt met Catelijn voorschreven en wel bij notaris Johan van Hessel te Veghel.

Om allerlei disputen en kwellingen te ontgaan hebben de partijen goede mannen laten beslissen.

Cathalijn, heeft assistentie van haar broers Gerart en Amelis en Peter Handrick Gerart Dirckx.

Besloten is dat Jan Anthonis Jacops de erfenis zal hebben aan het Havelt en de helft van een erfrente aanvaarden uit het huwelijk van Anthonis Jacops en Catalijn. Behoud ook een stuk land wat Anthonis en Catelijn gekocht hebben, genaamd de Braecke, ongeveer twee Bossche lopense groot. Nog land en de goederen in het sterfhuis aanwezig. Jan moet wel aan zijn stiefmoeder voor Maria Lichtmis 200 gulden betalen. Als Jan dit niet kan verwezenlijken zal hij daarvan een jaarlijkse rente van 105 gulden betalen.

KANTLIJN: Op 3 februari 1663 en op 10 maart 1667 worden enige bedragen al afgelost.
309 16-10-1662 318V rechtshandeling

Juffrouw Hendrina van Brouckhoven, weduwe van jonker Adriaen Dirckx, in leven snelintendent van de [kameren] van Demer en [ample] en kapitein van de compagnie paarden ten dienste van de koning van Spanje etc.

Ze heeft een verzoek ingediend in de kamer van Uccle te Brussel op 22 september laatsleden bij en van wegen de heer Jan van Rollaert, heer van Cuer en Nederheembecke etc.

In deze akte staat dat ze zaken heeft over gegeven aan P. Cuijpers en notaris Matthijs Peters.

Gesproken in deze akte over calumpnia (beschuldiging) en terug wordt gewezen naar een eeuwig edict van het jaar 1611.

Verder in de akte met meerdere gerechtstermen worden de rentmeester van Juffrouw Hendrina van Brouckhoven genoemd als zijnde Mr. Cornelis Sprijnck, secretaris in het land van Rumpst en haar procureur Peter Vranck.


310 05-01-1663 319 Veghel schuldaflossing

Hanrick Jan Aernts Verweten, voor zijn tochten, Willem zijn zoon en Jacop Peter Pampes zijn schoonzoon, beiden laatste voor hun erfrecht, beloven te betalen aan Jan Hanrick Jan Claes alle schulden en andere penningen.

Voorschreven Jan Hanrickx zal aan Hanrick Jan Aernst Verweten verstrekken zowel Brood, boter als ook ander levensonderhoud. Dit tot komende oogst 1663.

Als de genoemde schulden niet afgelost kunnen worden aan Jan Hanrickx, mag deze een rond veldje tegenover zijn huis vrij gebruiken.

311 22-01-1663 319v Veghel borgstelling

Laurens Jan Vrijnssen stelt zich borg en schadevrij te houden voor zijn zwager Gerart Claessen. Het is van een obligatie van 150 gulden aan Dirck Jacops van de Mortel.


312 28-04-1663 320 Veghel schuldbekentenis

Willem Gielen Stevens inwoner van Veghel bekend schuldig te zijn aan Dirck Jacops van de Mortel 50 Carolus guldens. Afgelost 15 februari 1670.


313 22-06-1663 320v Gemert verpachting

Adriaen Rombouts, wonende te Gemert heeft verpacht aan Adriaen Daniels, inwoner van Veghel aan de Heide een zekere hooibeemd alhier te Veghel gelegen op de Watterstege, grendende ene zijde erve Matthijs Jan Thijssen, andere zijde erve van de erfgenamen Jan Peter Mols, ene einde erve Erve Gerart Stevens c.s. en andere einde de gemijne steghe. Het hooiveld mede hooiende met de weledele vrouwe van Erp, Gerart Lenaerts en andere.

Dit voor de tijd van 8 jaar. Er volgen nog enige pacht bepalingen.
314 08-02-1664 321 Sint Oedenrode schuldbekentenis

Aernt Hanrick Aernts, inwoner van Sint Oedenrode, bekend schuldig te zijn aan Anthonij van Eck, vorster van Veghel, de som van 100 gulden.


315 26-02-1664 321v Veghel schuldbekentenis

Wouter Peter van Helmont, inwoner van Veghel bekent schuldig te zijn aan Handerick Thomassen de som van 100 gulden.


316 07-09-1666 322 Veghel/Aarle volmacht

Aernt Porters, molenaar te Veghel heeft een volmacht gegeven aan Jacop Janssen van der Hagen, oud schepen van Veghel om in zijn naam voor schepenen van Arle bij Beeck zaken te regelen over een verdient salaris. Morgen 8 september 1666 zal ook hierover oordelen de heer Gerart de [Vaese] licentiaat in beide rechten.


317 03-06-1651 323v Veghel

Wij schepen van Veghel verklaren aan de hoog mogende dat de secretarie van Veghel aangaat het onmondige kind van Gerart van Hessel voor een deel en de andere delen de kinderen van Adriaen van Hessel alsmede de kinderen van Jan Jans van Hessel.

De secretarie wordt bedient door Dirck van der Haghen de schoonvader van de kinderen Adriaen van Hessel.

Ze hebben onlangs deze secretarie verpacht aan Anthonis van Muers, wezend de neef van voorschreven secretaris . En wederom in zijn plaats de ouden secretaris Dirck van der Haghen die tegenwoordig het secretarie beheert als substituut zodat Anthonis van Muers weinig acht heeft.
1 waarschijnlijk bedoeld de grafkelder of grafsteen av

2 koeien (av)

3 een takje (av)


1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina