Notitie Aan: lorm, a-mil, het overleg grote gemeenten en andere overheden betrokken bij dit onderwerpDovnload 11.43 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte11.43 Kb.
Notitie

Aan: LORM, A-Mil, het overleg grote gemeenten en andere overheden betrokken bij dit onderwerp

Datum: 30 november 2007Onderwerp: ervaringen en omgang met Milieuklachten.nl van diverse overheden

Graag wil de DCMR Milieudienst Rijnmond u informeren over ervaringen die wij hebben opgedaan met Milieuklachten.nl. Binnenkort zal over dit onderwerp een gesprek plaatsvinden tussen diverse milieuklachtentelefoons, het ministerie van VROM en Milieuklachten.nl. Mocht u uw ervaringen willen inbrengen in deze discussie, of heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met René Kuijper, Hoofd Meldkamer DCMR, telefoon 010-2468080 of e-mail rene.kuijper@dcmr.nl.Wat is Milieuklachten.nl


Milieuklachten.nl is een particulier internetplatform waar burgers alle soorten milieuklachten kosteloos kunnen melden. Milieuklachten.nl handelt geen klachten af. Zij sturen een klacht alleen door naar de overheden en instanties waar de klacht behandeld dient te worden (voor zover dit bekend is).

Op de website geeft een klager informatie in over de klacht, de (mogelijke) veroorzaker en de klager zelf. Met die gegevens weet het systeem naar welke bevoegde instantie de klacht moet worden doorgestuurd. Dit doorsturen gebeurt per e-mail naar het meest algemene e-mailadres dat van dat bevoegd gezag bekend is (dit kan eenmalig gratis worden aangepast). Voor alle andere aansluitingen op systemen die reeds bestaande klachtentelefoons hebben, moet worden betaald.Eerste contacten met Milieuklachten.nl

De DCMR is in een vroeg stadium benaderd door het adviesbureau KamConsult dat Milieuklachten.nl heeft opgezet met het verzoek daaraan mee te doen. Omdat het in eerste instantie een goed initiatief lijkt, is de DCMR het gesprek aangegaan. Daarbij bleek echter dat ze een zeer agressieve manier van benadering hanteren. Of je doet mee (en betaalt daarvoor) of je krijgt de klachten gewoon gedumpt op het meest algemene mailadres dat de betrokken overheid heeft (hierdoor kan er een forse vertraging in het binnenkrijgen van de klacht en daarmee de afhandeling ontstaan).

Andere redenen waarom de DCMR zeer terughoudend was om mee te doen met Milieuklachten.nl zijn dat we vinden dat klagergegevens niet thuishoren in handen van een particulier adviesbureau. Tevens zou het bedrijf de gegevens van de klagers en/of de bedrijven waarover geklaagd wordt, kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden. Tenslotte bouw je als overheden een systeem op bij een particulier bedrijf waarvan je vervolgens afhankelijk wordt, terwijl je geen garantie hebt over de continuïteit.

Ervaringen van andere Milieuklachtentelefoons gedeeld

Omdat de DCMR het gevoel had niet de enige organisatie te zijn die met het vraagstuk van wel of niet deelnemen worstelde, hebben we contact gelegd met het CROS (klachten Schiphol), de milieuklachtentelefoons van de Milieudiensten Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland en West-Brabant, het Rijnstreekberaad, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland (en later is daar nog de provincie Overijssel bij gekomen). In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van deze organisaties hebben we unaniem besloten niet deel te nemen aan dit initiatief. Wel zullen we de klachten in behandeling nemen die op deze manier doorkomen, maar daarbij de betrokken melders op de hoogte brengen van het meldpunt dat hun klachten direct zal afhandelen met het verzoek zich daartoe voortaan te richten.

De verdere communicatie hierover hebben de diverse instanties zelf opgepakt. De DCMR heeft ervoor gekozen op de website de volgende passage te plaatsen:

Er is een particulier initiatief om milieuklachten via een landelijk opererende website door te zetten naar het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze site niet te gebruiken omdat dit een grote vertraging (enkele dagen) kan opleveren in de behandeling van uw klacht. Het risico bestaat dan dat uw klacht niet kan worden opgelost. Daarnaast zijn aan dit particulier initiatief kosten verbonden voor overheden die hieraan meedoen.”Gemeentegidsen

We dachten hiermee voldoende reactie te hebben gegeven op dit initiatief. Echter naar nu blijkt hebben de initiatiefnemers alle gemeentegidsen benaderd met het verzoek milieuklachten.nl op te nemen als ingang voor milieuklachten. Dit is helaas in de meeste gemeenten gehonoreerd en in sommige gevallen is daarbij zelfs het nummer van de milieuklachtentelefoon van de DCMR geheel vervallen.VROM onderzoek
Een andere opmerkelijke aanleiding om u nu te benaderen is een brief van de VROM-inspectie Zuid-West waarmee ze gemeenten vraagt deel te nemen aan een onderzoek op nota bene de website van milieuklachten.nl. Vanuit de regio doen we er alles aan om dit initiatief te omzeilen, maar via VROM wordt het initiatief vervolgens op deze manier weer binnengedragen. Als milieuklachtentelefoons die niet meedoen aan milieuklachten.nl zullen we nu ook niet worden benaderd voor deelname aan het onderzoek van de VROM-inspectie omdat we niet in het bestand van milieuklachten.nl zitten en dus geen inlogcode hebben. De VROM-inspectie zal hierdoor een onvolledig beeld van de behandeling van milieuklachten krijgen.
Deze vervelende samenloop van omstandigheden heeft de DCMR aangekaart bij VROM. Zij kenden onze bezwaren niet, maar hadden al wel van de provincie Gelderland signalen ontvangen dat niet alles helemaal goed loopt met Milieuklachten.nl. Overigens hebben zij ook signalen van gemeenten dat het wel naar tevredenheid werkt. Op basis van de signalen van Gelderland is een aangevraagde subsidie even in de wacht gezet, zodat VROM daarnaar eerst onderzoek kan doen. Onze ervaringen worden nu ook in dat onderzoek meegenomen.
Aan de andere kant verdient het initiatief op zich nog steeds onze sympathie, alleen twijfelen wij heel sterk aan het in handen geven van klager- en bedrijfsgegevens aan een particulier initiatief. VROM vertelde de DCMR dat er inmiddels de nodige veranderingen binnen KamConsult zijn doorgevoerd waardoor Milieuklachten.nl beter zou aansluiten bij onze wensen (of in ieder geval de bezwaren weg zou nemen). De scepsis blijft bij ons echter, mede omdat we hierover nooit door KamConsult zijn benaderd.
Overleg Milieuklachtentelefoons, VROM en Milieuklachten.nl
VROM vraagt ons nu met hen en met KamConsult het gesprek aan te gaan om te bekijken wat nu te doen, omdat we er natuurlijk uiteindelijk allemaal op uit zijn om de burger die milieuoverlast ervaart zo goed mogelijk te helpen. Dit gesprek zal in januari 2008 plaatsvinden.
In de tussentijd vraagt VROM ons wel mee te werken aan het onderzoek van hen. De DCMR heeft daarbij aangegeven dat natuurlijk te doen, maar liever rechtstreeks naar VROM omdat we geen vertrouwen hebben dat de gegevens die we verstrekken op deze manier niet bij KamConsult komen, terwijl we op hun vorige (dreigend met WOB en Aarhus) verzoeken juist niet hebben gereageerd.
Als u uw ervaringen met Milieuklachten.nl met de DCMR wilt delen, vernemen wij dat graag en zullen wij uw ervaringen delen met VROM en Milieuklachten.nl.
René Kuijper

Hoofd Meldkamer DCMR010-2468080

Rene.kuijper@dcmr.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina