Notitie aanpassing bestuursconcept November 2011; versie 4Dovnload 174.26 Kb.
Pagina8/9
Datum22.07.2016
Grootte174.26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.20Allocatiemodel


De faculteit past in de periode 2011-2014 het facultair allocatiemodel aan. Het model wordt, net als het reeds toegepaste model, voor een groot deel gebaseerd op het universitaire model. Zo kent het onderwijsbudget een vergoeding per diploma, terwijl het aantal promoties en toppublicaties in de onderzoeksbekostiging een rol speelt. Daarnaast kan het model faculteitsspecifieke elementen bevatten.

In het nieuwe model zijn daarnaast meer parameters opgenomen aangaande:  • ruimtebeslag voor kantoor;

  • onderwijs;

  • onderzoek;

  • en patiëntenzorg.

De afdeling Bedrijfsvoering (§ 6.3) vormt in samenspraak met het bestuur (§ 6.2) het model. Vervolgens beheerst het bestuur het allocatiemodel.

1.21Wat verandert er?


Ogenschijnlijk lijkt er veel te veranderen. Wat het aantal nieuwe posities betreft is dat echter beperkt.

1.21.1Personele consequenties


Functies

formatie (fte)

Huidig

Nieuw

Huidig

Nieuw

Decaan
1

1
Vicedecaan

-

-

Directeur B&Z
1

1

Directeur Onderwijsinstituut
1

-

Directeur Onderzoeksinstituut
0,4

-

Directeur ADR BV
0,8

-
Portefeuillehouder Onderwijs

-

0,4
Portefeuillehouder Onderzoek

-

0,4
Instituutsmanager OWI

-

0,6-1
Instituutsmanager OZI/ADR BV

-

0,6-1
Manager stafkliniek

-

0,8-1

Afdelingsvoorzitter FRT
0,3

-

Afdelingsvoorzitter CPT
0,3

-

Afdelingsvoorzitter AST
0,3

-
Afdelingsvoorzitter

-

0,5
Afdelingsmanager

-

1,0

Rechterhanden
0,6

-

Totaal
5,7

6,3-7,3


1.21.2Financiële consequenties


Afhankelijk van de omvang van de aanstelling van de diverse nieuw te benoemen managers, neemt de formatie maximaal 0,6 – 1,6 fte toe als de vacatures volledig met nieuwe medewerkers worden vervuld. De efficiëntiewinst die kan worden bereikt met het terugbrengen van het aantal organen, commissies en onderwijscoördinatoren, kan deze uitbreiding op termijn meer dan volledig compenseren. Dat is ook nodig omdat vele sleutelposities binnen de WP-functies op afzienbare termijn vrij komen door natuurlijk verloop. Daarnaast neemt het talent binnen ACTA ― zoals eerder genoemd ― af door vergrijzing; de talentpool in Nederland is bovendien erg klein. Het is dan van groot belang om ons WP zo min mogelijk in te zetten in uitvoerende managementfuncties.

N.B. Nationaal is er sprake van een vergrijzende bevolking, wat ook zijn weerslag heeft op de tandheelkundige professie. De beroepsgroep is gedurende de afgelopen halve eeuw sterk gegroeid. De hoeveelheid uittredende tandartsen loopt niet synchroon met de hoeveelheid afstuderende tandartsen. Een relatief klein deel van de beroepsgroep heeft gekozen voor een wetenschappelijke carrière.group 15


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina