Notulen 10 oktober 2012Dovnload 10.2 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte10.2 Kb.
Notulen 10 oktober 2012

Aanwezigen : Ed , Ida, Annet , Karin ,Michel en Arnoud kuiper (laatste twee afgevaardigden van de gemeente zijn aanwezig t/m/ punt 6 )
  1. T.a.v. de “Rode loper”

Volgende week komt het bestemmingsplan Nieuwstad aan de orde. Hierin wordt de brug over het bolwerk mogelijk gemaakt. Later zal dan het investeringsplan over die brug nog aan de orde komen.

Er is tijdens de vergadering ook gesproken over de invulling van het Kennermerplein. Dit plan zou weer ter discussie gesteld moeten worden.

De fietspadden zijn in het plan erg smal. Het is belangrijk daar nu ook naar te kijken, omdat er nu eventueel wel ruimte is om verbreding te realiseren. Bij bredere paden zou de fietsbrug ook niet nodig hoeven te zijn.

Bij het Kennemerplein is Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) erg belangrijk. Het onderzoek hierover moet eind van het jaar klaar zijn.

De Rijkstraatweg zou in vroegere plannen een 30 km gebied worden.

Er zou een nieuw structuurplan moeten komen als vervanging van het plan 2003.


2. Fietsenrekken bij de nieuwe officierswoningen.

Michel zou dit proberen te regelen


3. Ondergronds huisvuil

In 2013 zou dit voor de Frans Hals buurt gerealiseerd moeten worden. Overleg met de wijkraad is nodig. Plaatsing zal ten kostte gaan van parkeerplaatsen.


4. fietsenstalling Bouman terrein

In de hoek van dit terrein zou een afgesloten betaalde rijwielstalling gerealiseerd kunnen worden. De kosten zouden b.v. 10 euro per maand kunnen zijn??

5. De speeltuin in de Maarten van Heemskerkstraat is opeens weg. Dit is gebeurd op aandrang van de projectontwikkelaar. De speelmogelijkheid bij de Ark is alleen toegankelijk door de Velserstraat. Daardoor is de bereikbaarheid van de buurtkinderen moeizaam.
6. Bouwverkeer Maarten van Heemskerkstraat.

Vorstel om na werktijd en in de weekend de weg weer open stellen voor de bewoners.

7. De Deo

De bomen blijven aandachtspunt. In de tuinen van bewoners worden bomen geplant, omdat op het terrein te weinig plaats is. Men is voortvarend bezig met invulling van het bouwplan . Overleg blijft moeizaam.


8. Kleverlaan

We hebben geen uitnodiging gehad, toen het plan in de raad aan de orde is geweest. De volgende zaken zijn nu vastgelegd:

-woningbouw is uit het plan

-het duurzaamheidcentrum krijgt 1 jaar de kans om zich te ontwikkelen in het witte gebouw

-de horeca komt op de plaats van de afgebroken kassen

-het vogelhospitaal komt niet in het plan, maar wordt gerealiseerd aan de Vergierdeweg.

In november zal de klankbordgroep uitgenodigd worden voor het oprichten van een beheersorganisatie van vrijwilligers, om het plan mee te verwezenlijken.
9. Discussie wel of niet naar de commissie vergadering over de Nieuwstad.

Onze plannen zijn de vorige keer allemaal afgewezen.

Ons voorstel is om het Kennemerplein eerst te ontwikkelen, waardoor de brug niet meer nodig is.

Annet, Ed en Karin gaan waarschijnlijk naar de commissie vergadering. Annet zal het woord voeren


10. Op 18 oktober is er weer een wijkgesprek. Maaike zal hiervoor nog een agenda opsturen en contact opnemen met Nel.

In ieder geval zal aan de orde komen:

-het mededelingsbord

-vuilstort

-speelgelegenheid

- vissen dolhuys

-overleg over speelterreinen

-parkeren op stoom

-uitdraai handhaving

-wijkcontract


MaaikeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina