Notulen 26 januari 20011AanwezigDovnload 10.14 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte10.14 Kb.
Notulen 26 januari 20011Aanwezig :

Brent,Ilvie,Elisabeth,Pia,Jessica ,Esmee ,Veronica,Esther en InekeAfgemeld:Ria,Mirjam


1. Opening

2. Ingekomen post. Geen post binnengekomen.Het adres moet gewijzigd worden,opvragen bij de kamer van koophandel en veranderen op de website.Doorgeven aan Arien.

3. Notulen 1 sept 2010.Goedgekeurd

4. Notulen 17 november 2010

Goedgekeurd

5. MededelingenGeen

6. Nieuws uit de MR

Geen


7. Nieuws van het team

Er is een brief uitgegaan naar alle ouders met informatie over het rapport van deOnderwijs Inspectie met daarbij toegevoegd de uitnodiging voor de informatie avond op 3febr.

Het CPS die het team begeleidt zal op die avond ook aanwezig zijn.

Wanneer er teveel aanmeldingen zijn wordt de informatie avond verplaatst van hetspeellokaal naar de Zeevaartschool. Ouders moeten een strookje inleveren of zij en methoeveel zij komen.

Kan de O.R voor de koffie en thee zorgen? Komt in orde.

Brede School.

In Maart beslist het college over de definitieve plaats en financiering van de Brede School.

Hiervoor is een advies uitgebracht,een aantal dingen moeten nog uitgezocht.

8. Advertentie gelden

Er komt een lijst met adverteerders die verdeeld wordt over alle O.R leden.

Samen met een begeleidende brief en een foto van de project week ,halen we het

advertentie geld op.

Veronica levert een foto aan,Ilvie maakt de kaart.

9. Schoolgids

Aan de schoolgids van 2010-2011 betalen wij de helft mee..

Voor de nieuwe ,bekijken wij voor de zomervakantie of en voor hoeveel geld er

beschikbaar komt als aanvulling.

10. Jaarplanning

2 mrt Voorleesontbijt .Tijdens de project week de enige taak van de OR.

Mrt/apr. Disco in de Braskoer met Dirk de Boer.

Sinterklaas vergadering voor de herfstvakantie plannen.

De nieuwe planning voor het schooljaar 2011/2012 inleveren de eerste week van hetschooljaar.


11. Gezamenlijke Ouderraad vergadering.

De datum wordt verschoven tot na de voorjaarsvakantie.

Agendapunt: organiseren van een gezamenlijke activiteit

Idee: houden van een songfestival, West meet East

Ilvie neemt contact op

9a evaluatie van het kerstfeest is via de mail gegaan.

Complimenten voor Esther,een goed,werkbaar draaiboek.

Geen verdere op/aanmerkingen behalve dat Alexander nog bedankt moet worden!

12. Projectweek

Begint maandag 28 febr. heel rustig.Er zijn 3 gezamenlijke activiteiten. De ouders krijgen

een brief waarin zij gevraagd worden juttersspullen te verzamelen om kunstwerken mee te

maken.


Woensdag 2 mrt voorleesontbijt, voorlezer met link naar kunst,liefst van Terschelling

De OR besluit om een Terschellinger ontbijt te maken.

Er moet rekening gehouden worden met een suikervrij en lactose dieet.Ilvie coƶrdineert

via de mail, ideeƫn etc graag aanleveren.

13. Rondvraag

Pia: op de ouderavond met het thema Rots en Water,waren erg weinig ouders van de

Margrietschool.Van alle scholen waren in het totaal 50 ouders.

Veronica: vraag team ,klassengeld?Het geld is gepind komt eraan.

VOLGENDE VERGADERING 2 MRT BIJ BRENTDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina