Notulen Algemene ledenvergadering 1 maart 2011Dovnload 14.21 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte14.21 Kb.

Notulen Algemene ledenvergadering 1 maart 2011


Stichting Ruitersport Beek

PaardenSportVereniging de BergruitersAanwezig: Luc Beeren, Michelle van de Brink, Geert Ebbers, Gerard Joosten, Andrew Knevel, Jelke Knevel, Floor van Run en Joyce van Oosterhout

Afgemeld: Familie Bekkers, Lucia Cuomo, Demi Beeren, Ans Ebbers, Mariska Ebbers, Natalie Ebbers, Bo van Haaren, Maxime van Haaren, James Pimblett, Fransje Prick en Marije Prick
1. Opening en vaststelling agenda door de voorzitter

De voorzitter opent de eerste vergadering op de nieuwe locatie aan de Alde Wetering en heet alle aanwezigen van harte welkom.


2. Notulen jaarvergadering 2010

Wegens verhindering van Edith Zegers is de kascommissie gewijzigd in Milou Jansen en Marion van Balen. De notulen worden goedgekeurd.


3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.


4. Voorstellen en benoemen nieuwe bestuursleden

Leontine van Haaren en Anne Thijsen zijn gestopt als bestuurslid.

Joyce van Oosterhout heeft vorig jaar meegelopen en start dit jaar als bestuurslid.

Michelle van de Brink zal dit jaar meelopen met het bestuur met de bedoeling volgend jaar ook te starten als bestuurslid.


5. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011

Het financieel jaarverslag van de verenigingen wordt toegelicht door de penningmeester.

De suggestie vorig jaar van Geert Ebbers om bij Wybeco te informeren naar de rente-percentages heeft zijn vruchten afgeworpen. Wybeco geeft een hogere rente en de spaarrekeningen zijn overgezet. Verder zien we een hoger bedrag op de spaarrekening staan omdat daar nog de reservering voor het nieuwe springmateriaal op staat en de afrekening met de familie Ebbers over het jaar 2010 nog moet plaatsvinden.
6. Kascommissie

Het financieel jaarverslag 2010 is goedgekeurd door de kascommissie Milou Jansen (3e jaar) en Marion van Baal (1e .jaar). De voorzitter bedankt de kascommissie.


De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Marion van Baal (2e jaar) en Leontine van Haaren (1e jaar).
7. Mededelingen van het bestuur

A: De laatste wedstrijd en clubkampioenschap van 2010 wordt verschoven naar dit jaar.

Dit jaar zullen er dus 4 wedstrijden gereden worden.

B: Voorlopig programma/activiteiten 2011-03-02

- Snert/tomatensoeprit 20-02-2011

- Dauwtrappen 03-04-2011

- 3e onderlinge wedstrijd 2010 21-05-2011 & 22-05-2011

- Springles categorie B + introductie nieuwe leden 05-06-2011

- 1e onderlinge wedstrijd 2011 19-06-2011

- 2e onderlinge wedstrijd 2011 18-09-2011

- 3e onderlinge wedstrijd 2011 13-11-2011

- Ponykamp 22-23-24 oktober 2011

- Sinterklaasoptocht 20-11-2011
C: Het jaarboek 2011 zal direct na de laatste wedstrijd 2010 (mei 2011) samengesteld en

verspreid worden. De nieuwe proeven worden hier ook in opgenomen en deze zullen nog

onder de instructeurs verspreid worden.
8. Rondvraag

Gerard Joosten:  • Merkt op dat het jammer is dat er zo weinig leden zijn op de Algemene Leden Vergadering. Hoe krijgen we meer leden naar de ALV?

  • Vraagt zich af of er misschien behoefte is aan een ruilbeurs voor (gebruikte) paardenspulletjes. Misschien ook in combinatie met een wedstrijd?

  • Het bestuur zal é.e.a. tijdens de vergadering bespreken.

Geert Ebbers:  • Geert Ebbers bedankt namens alle afwezige en aanwezig leden van de club het gehele bestuur voor hun inzet voor het afgelopen jaar en hoopt voor het komende jaar weer op een fijne samenwerking.

  • Per 01-04-2011 zijn er nieuwe proeven bij de KNHS. Ook is de maat van de bak (20-60 en geen 20-40) belangrijk voor het toekennen van de winstpunten. Verder staat het dierenwelzijn hoog in het programma bij de KNHS.

  • Verder is het misschien een idee om meer ouders te vragen voor ondersteuning tijdens activiteiten. Hierdoor ontstaat wellicht ook meer commitment en motiveer je hen om naar de ALV te komen?

  • Nog een idee: een cursus voor ouders van 1 à 2 avonden: Hoe ga ik met een pony om? Hoe poets ik een pony? Hoe zet ik een pony vast?

  • Al deze punten zullen in de bestuursvergadering besproken worden.

Andrew Knevel:  • Het bestuur bedankt de familie Ebbers voor hun medewerking en hopen dit in de nieuwe situatie op dezelfde voet voort te zetten.

9. Sluiting.De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt de familie Ebbers voor hun gastvrijheid.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina