Notulen buiten gewone Leden vergadering van Kring West 29 oktober 2012Dovnload 7.34 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte7.34 Kb.
Notulen buiten gewone Leden vergadering van Kring West 29 oktober 2012

Er is iets afgeweken van de agenda volgorde, maar de geagendeerde agenda punten zijn wel besproken.  1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Hij doet de volgende mededelingen vanuit de KNHS:

  1. Pony’s selectie: in de regio veel gesproken over het terug lopen van pony ruiters. Daarom is er in de Rgegio besloten om geen pony selecties meer te verrijden vanaf winter 2014.

de Kring heeft besloten om mee te gaan in dit besluit, maar alleen het in te laten

gaan per zomer 2013.

Er zal natuurlijk wel een finale worden gereden. Op de dag van deze finale zullen

er geen andere KNHS pony wedstrijd worden verreden in onze Kring. Hopend dat

er weer een volle Finale zal zijn zowel in de Zomer als Winter. Dit laatste punt zal

gevolgen hebben voor het vaststellen van wedstrijd kalender.  1. Nieuws uit Regio: In de Ledenraad is er een voorstel tot regelement wijziging vanuit de KNHS besproken, om per 1 April 2013 de jury maar 1 proef voor winstpunten te laten jureren. Het is daar gebracht als een soort hamerstuk. Dit zou inhouden dat de 2e proef geen winstpunt meer zou op leveren. De verenigingen zouden kunnen kiezen voor 2 jury’s. Het kringbestuur brengt dit op vergadering, omdat dit toevallig via een andere Kring naar buiten is gekomen. Hierover is totaal niet gecommuniceerd met achterban en overige leden in Regio bestuur. Wij vonden dat jullie hiervan op de hoogte moesten worden gesteld.

Maandag 5 november zal er een extra vergadering zijn tussen Regio bestuur en Kring afgevaardigden en voorzitters. Hierin zal de onrust nogmaals bespreekbaar worden gemaakt. Belangrijk is voor alle verenigingen van onze Kring om onze stem te laten horen op Regio vergadering 12 november in Alblasserdam.

  1. Herfstmeeting: In de najaarsvergadering is gesproken over het voorstel om de Herfstmeeting op één vaste locatie te houden. Dit naar aanleiding van de wens van de ruiters om deze wedstrijd te verrijden op 1 dag. Doordat het niet was geagendeerd op jl NALV, afgesproken dat we dit op deze vergadering in stemming zouden brengen. Besluit om voortaan bij de Prinsenstad de Herfstmeeting te laten verrijden werd aangenomen.

Verder wordt er een afspraak gemaakt om op kort termijn met vereniging

’s Gravenhof de afgelopen Herfstmeeting te evalueren. Het Bestuur zal dan in de voorjaars ALV komen met een voorstel tot wijziging van regelement en de eventuele verbeter punten nav de evaluatie van dit jaar. Men zal dit voorstel meegestuurd krijgen met de vergaderstukken voor deze vergadering.  1. Limitering van het aantal wedstrijden in een weekend: Ook dit was een punt besproken in najaars ALV. Ondanks dat we op die vergadering een vrij eensluidende mening leken te hebben, was dit op deze vergadering zeker niet. Daarom is besloten om verdere beperkingen van wedstrijden in onze Kring voorlopig niet toe te passen. Ook het voorstel van een eventuele afstand in km tussen lokaties vond geen meerderheid. Besloten werd dan ook vanuit de Kring verder geen bemoeienis meer te doen over aantallen wedstrijden per weekend. Wel als er sprake is van grote concours ed

  2. Kalender vergadering koppelen aan najaars ALV: Voorstel komt van het bestuur nav geluiden, dat dit in andere Kringen als positief wordt ervaren. Voordeel is voor iedereen één vergadering per jaar minder. Daarnaast zou het een positieve opkomst kunnen betekenen van de vergadering. Dit zou ten goede kunnen komen van de communicatie tussen Kringbestuur en lid verenigingen.

Besluit aangenomen.

Aangenomen besluiten en veranderingen:  1. Herfstmeeting zal voortaan verreden worden op Manege Prinsenstad. Deze wordt georganiseerd door winnende verenigingen.

  2. Pony’s rijden vanaf zomer 2013 geen selectie wedstrijden. Finale blijft natuurlijk. Op dag van de finale zullen er geen KNHS pony wedstrijden in onze Kring worden verreden. Hier zal rekening mee worden gehouden bij kalender bespreking.

  3. Kalender vergadering najaar: Voorstel aangenomen om per ingang van najaar 2013 de NALV en agenda vergadering te koppelen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina