Notulen Deelnemersraad zaterdag 4 juli Datum: Zaterdag 4 juli 2009, aanvang 12: 30 AanwezigenDovnload 45.96 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte45.96 Kb.
Notulen Deelnemersraad zaterdag 4 juli
Datum: Zaterdag 4 juli 2009, aanvang 12:30
Aanwezigen: Danny Zwart (belangengroep Blijdorp), Koos Leidelmeijer (NCenB), Patrick van Klink (bestuur RMC), Rita Valks (Parkenoverleg), Rob Lathouwers (bestuur RMC), Isolde van Overbeek (vice-voorzitter Bomenridders), Lilian van der Horst (VTM, Gezond Overschie en de VNMN), Emile van Rinsum (directie RMC), Mohamed Hacene (RMC), Wouter Bauman (RMC).
Afwezig m.k.: Jan Ochtman (Stg. Natuurbesch. Vlinderstrik), Crista Vonkeman (bestuur RMC), Jeanne van der Velden (Bomenridders), Wilma Kruger (Actiegroep Het Oude Westen), Sanne Castro (RMC bestuur), Karin Oppelland (RMC bestuur), Wiel Senden (RMC bestuur), Marco van Zelderen (Milieudefensie Rotterdam), Huib Poortman (ROVER/Fietsersbond/bestuur RMC).
Gastspreker: Gerard Peters

Evert Hassink (Milieudefensie Rotterdam)


Notulist: Allison Bouhami (RMC)

1. Opening

Waarnemend voorzitter Patrick van Klink opent de deelnemersraad met uitleg over de agenda. Het Werkverslag 2008 en de plannen voor 2009 staat in het eerste deel voor de pauze geagendeerd. Na de pauze staat de Tweede Maasvlakte op de agenda. We ontvangen dan twee gastsprekers: Evert Hassink van Milieudefensie landelijk en Gerard Peters. Gerard was voorheen onderhandelaar namens de Milieufederatie Zuid Holland (hij heeft deze functie op dit moment niet meer en is ‘ambteloos burger’ maar vanuit het verleden erg betrokken bij het Rotterdams Milieucentrum, o.a. ‘Ieders Land’).


Patrick vertelt tevens dat er nieuwe bestuursleden zullen worden aangesteld, het gaat om:

Sanne Castro, penningmeester, Karin Oppelland, algemeen bestuurslid, Wiel Senden, algemeen bestuurslid. In het bestuur hebben nog zitting: Crista Vonkeman (voorzitter), Huib Poortman (achterbanvertegenwoordiger) Patrick van Klink (secretaris) en Rob Lathouwers (vertegenwoordiger achterban). Patrick legt uit dat het RMC nog openstaat voor goede nieuwe bestuursleden, bij voorkeur uit de achterban.
2. Voorstelrondje

Voorstelronde: iedere aanwezige stelt zich kort voor.

3. Werkverslag 2008 en plannen voor 2009

Patrick haalt het werkverslag 2008 aan. 2008 was het jaar van ons 5 jarig bestaan. Hij vraagt Wouter Bauman (beleidsmedewerker Natuur en Ruimte) de belangrijkste punten van het afgelopen jaar te benoemen in zijn werkgebied. Wouter haalt de volgende punten aan:

Het Parkenoverleg is gestart in 2007. Per overleg zijn gemiddeld 10 vertegenwoordigers aanwezig die in totaal 25 parken vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers overleggen 4 maal per jaar en ook zijn er regelmatig gastsprekers. Inmiddels is er een website opgezet www.rotterdamseparken.nl (binnenkort online). Het plan is om de komende maanden de Rotterdamse politieke partijen te benaderen met een pakket aan ‘groene adviezen’. Deze adviezen zijn gericht op de (deel)gemeenteraadsverkiezingen in maart komend jaar.

Het Groenpunt is een overleg tussen NIVON Rotterdam, stg. Landschapsonderhoud Rotterdam, het RMC, de Rotterdamse Bond van Volkstuinders, Sport en Recreatie (gemeentelijke afdeling Natuur en Milieueducatie) en ARK natuurontwikkeling over groene activiteiten. Het Groenpunt is iets minder actief geweest dit jaar, maar nog wel levend. Het Groenpunt slaat ook echte ‘groenpunten’ (paaltjes) in gebieden die iets unieks hebben en waar beheer gevoerd wordt door vrijwilligers en/of bedreigde natuurgebieden. Er zijn ideeën om nieuwe groene punten te slaan in het natuurgebied de getijdegeul in Hoogvliet, maar vanwege langlopende procedures wordt dit steeds uitgesteld.

Kop van Feijenoord: vanuit het RMC zijn we ook bezig met het Noordereiland en de visie op de Kop van Feijenoord. Op het eiland wil de gemeente een stuk groen weghalen en het RMC ondersteunt de bewoners in hun acties tegen dit plan. Ook schreef het RMC een commentaar op het visiedocument van Kop van Feijenoord.

Brienenoord: ook op de plannen voor de bouw van het nieuwe stadion heeft het RMC gereageerd. We worden nu bij het overleg betrokken hierover en werken samen met de volkstuinders op het eiland. Er is ook contact over de eilandplannen met het Zuid-Hollands Landschap. Volkstuinders op het eiland maken zich zorgen over het stadion en de plannen voor het gebied. Tevens is er een ‘huurgeschil’. De Volkstuinders zijn nu druk bezig burgemeester Aboutaleb naar het eiland te krijgen.

Ondersteuning achterbangroepen Wouter vertelt verder kort over ondersteuning van diverse achterbangroepen (zie het jaarverslag 2008).

Redactie Groene Agenda: nog steeds verschijnt de Groene Agenda zowel gedrukt (oplage 12.000 stuks) en digitaal. Samen met Allison Bouhami vormt Wouter de redactie. Emile doet de eindredactie en werkt samen met de vormgever aan de lay out.


Onderbreking: Lilian van der Horst (voorzitter Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand, voorzitter Vereniging Tegen Milieubederf, voorzitter van Stg. Gezond Overschie) en Isolde van Overbeek (vice-voorzitter Bomenridders) komen later binnen en stellen zich voor.
Patrick van Klink wijst op de plannen voor 2009 (ieder heeft dit toegezonden gekregen).

Danny Zwart brengt een nieuw punt in: ‘Groen om fijn stof af te vangen’. Als voorbeeld geeft hij de deelgemeente Noord. Die wil op de Statenweg een haag plaatsen. Danny stelt dat hij de deelgemeente heeft voorgesteld meer groen te plaatsen met bladeren die het fijnstof kunnen tegen – en vasthouden. Verder stelt hij dat er op de Van Duin van Maasdamweg en de Woensdrechtstraat momenteel honderden bomen worden gekapt. Danny heeft hier al contact over opgenomen met de deelgemeente Overschie en gevraagd waar ze mee bezig zijn. Er wordt volstrekt niet gereageerd door de deelgemeente. Niet teruggebeld anderzins. Wouter Bauman: Met de Bomenkap is men al een tijdje bezig (o.a. de Bomenridders). Ook in het havengebied is men op grote schaal aan het kappen.
Isolde van Overbeek stelt dat de Bomenridders hiermee bezig zijn. Zij stelt desnoods een beroep te doen op de rechter in het kader van openbaarheid van bestuur.

Lilian van der Horst: vertelt dat er vanuit de VNMN, de stichting Gezond Overschie en de VTM bezwaarschriften zijn ingediend tegen de kap in Overschie, er is ook een hoorzitting geweest en veel bewonersacties o.a. met bijzondere affiches. Het probleem is dat de commissie van bezwaar en beroep in Overschie niet onafhankelijk is. De fractievoorzitter van de PvdA in de deelgemeente zit er bijvoorbeeld in. Dat kan toch niet! Zegt Lilian. Ze stelt voor gezamenlijk in actie te komen tegen de samenstelling van deze commissie. De gemeente waagt zich niet meer aan kapvergunningen na de schade aan hun imago door haar activiteiten in het park Zestienhoven. Verder vraagt zij hoe het zit met de excursie die ze heeft voorgesteld in het Parkenoverleg naar park Zestienhoven? Ik ben hier al een half jaar mee bezig om dit op de agenda te krijgen van het Parkenoverleg, stelt Lilian.

Wouter: reageert door te stellen hier al via de mail op geantwoord te hebben. Het voorstel van de excursie wordt ingebracht in het eerst komende Parkenoverleg op 7 juli. Voorgesteld wordt om dan het idee te bespreken.
Patrick geeft Mohamed Hacene (beleidsmedewerker algemeen milieubeleid, projectleider MilieuDivers) het woord over het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar:

Mohamed Hacene: Er is veel gebeurd in 2008. Dit is ook te lezen in het jaarverslag. Een van de projecten die nu is afgerond is ‘Tarwewijk doet ‘t’, waarbij 11 milieucoaches zijn opgeleid die weer 193 vrouwen les hebben gegeven over energie –, waterbesparing en afval. Vanuit MilieuDivers zijn we ook actief in de wijken van de deelgemeenten Noord, Kralingen en Delfshaven met activiteiten in het kader van ‘Binnen Groen Buiten Groen’. We werken samen met o.a. vrouwenemancipatiecentrum Dona Daria. Vorig jaar zijn er weer 27 nieuwe Milieuvoorlichters opgeleid. Deze gaven en geven voorlichtingen op scholen, in buurthuizen en jongerencentra. De milieuvoorlichters werden vorig jaar ook ingezet op pleinen (o.a.) bij wijkfeesten maar ook tijdens het Dunyafestival.

In totaal zijn er nu 75 milieuvoorlichters die voorlichting kunnen geven aan jongeren. Ook worden nog steeds bijeenkomsten georganiseerd in de wijken waar we praten over energie(besparing), klimaat, luchtkwaliteit en duurzaamheid. Rob Lathouwers vraagt of de Milieuvoorlichters een vergoeding krijgen. Mohamed zegt dat ze inderdaad een kleine vrijwilligersvergoeding krijgen maar dat dit niet van tevoren bekend is. Ook moeten de milieuvoorlichters zelf alles doen (dus ook de contacten leggen met scholen, buurthuizen etc.). Ze zijn daar meestal toch wel flink wat tijd aan kwijt, aldus Mohamed. Komend jaar wil Mohamed doorgaan met zijn activiteiten, meer milieuvoorlichters opleiden (ook volwassenen), bijeenkomsten in de wijken organiseren. Ook willen we doorgaan met ‘Cineac Milieu TV’ (dit is een lokaal TV programma over milieu). Mohamed organiseerde ten tijde van het Klimaatstraatfeest ‘Cineac Klimaatstraat TV’. Er is vanuit de jongeren ook een vraag gekomen om ‘jongeren milieucafés’ te organiseren. Mohamed gaat bekijken of dit te organiseren is (dit jaar nog of begin komend jaar). Verder, vertelt Mohamed, zijn er nu twee videofilms in de serie van Cineac Abroad gemaakt: Cineac Nador (noord Marokko) en Cineac Paramaribo (Suriname). Beide films worden veel gedraaid in de wijken waarna discussie volgt. Patrick vraagt of we hier nog mee door gaan? Wat Mohamed betreft wel. We willen nu een film gaan maken in Kaapverdië en daarna Turkije. Ook wil Mohamed doorgaan met de organisatie van ‘groene excursies’ voor vrouwen, jongeren e.a. vanuit het project ‘MilieuDivers’.www.milieudivers.nl

www.cineac.tv

www.milieucentrum.rotterdam.nl/flex

www.iederslucht.nl
Lilian van der Horst stelt voor deze excursies juist naar polder Schieveen te maken om de mensen te laten zien wat de gemeente en Natuurmonumenten willen gaan doen in die polders (natte natuur) en hoe mooi het polderlandschap nu (nog) is.
Week van de Smaak. Voor het komende jaar staan activiteiten in het kader van ‘de Week van de Smaak’ op de activiteitenlijst van het RMC. We werken samen met de initiatiefnemer van het festival ‘Rotterdamse Oogst’ (stichting Van De Boer) aan dit nieuwe evenement over regionale producten en duurzaam voedsel op 18, 19 en 20 september.

Mohamed organiseert tijdens ‘Rotterdamse Oogst o.a. een Suikerfeest met regionale producten op zondag 20 september. Kijk op www.rotterdamseoogst.nl voor meer informatie.
Lilian van der Horst zegt het erg jammer te vinden dat dit soort activiteiten allemaal langs elkaar heen lopen. De activiteiten in Midden Delfland gaan ook over regionale (boeren) producten. Jammer dat hier geen aansluiting bij gevonden wordt. In Midden Delfland zijn boeren bezig met regionale producten en die weten weer niets van Rotterdamse Oogst.
Na Mohamed vertelt Emile van Rinsum (beleidsmedewerker energie en klimaat) over zijn activiteitenpakket en de plannen voor komend jaar:

Het Klimaatstraatfeest dat vorig jaar oktober van start ging was een succes. We vielen een beetje met onze neus in de boter omdat de Milieufederatie plotseling afhaakte en toen zijn het Haags – en het Rotterdams Milieucentrum gevraagd ‘de klus’ over te nemen. Hierdoor hadden we geen maanden van voorbereiding die de milieufederaties in de andere provincies wel hadden.

Met een klein budget (vanuit het landelijke bureau) is er veel gedaan. Maar de Provincie heeft veel mee gesubsidieerd net als de gemeenten Den Haag en Rotterdam. In de straten is er veel gebeurd. Mensen hebben daadwerkelijk allerlei energiebesparende maatregelen genomen. De Isaac Hubertstraat in Crooswijk won ‘de beste buren actie’ en gaat nu met zonnepanelen aan de slag. Hier zijn we nu nog druk mee bezig. Je moet het zo zien dat per straat er meestal 1 gangmaker is die de rest van de straat enthousiast maakt. 16 mei was het feest in veel straten. De milieucentra hebben toen ook in 12 straten allerlei muziek en theater geregeld. Mensen vonden dat erg leuk omdat het daarmee ook echt feest werd.Kijk op www.klimaatstraatfeest.nl.

Klimaat Want? en de Wereldwachter, vorig jaar hebben we op veel wijkpleinen de Klimaat Want? georganiseerd, vaak samen met de voorstellingen van de Wereldwachter. Helaas is voor de Klimaat, Want? nu het doek gevallen. Het Rotterdam Climate Initiative (die vorig jaar nog € 15.000 meebetaalde) heeft er geen budget meer voor over en de subsidie werd afgewezen. We hebben een brief geschreven aan de milieuwethouder en de raadsfracties over de Klimaat Want? We wachten nog op antwoord. Intussen is het ‘seizoen’ allang weer begonnen. Verder hebben we in 2008 in het kader van de autoloze dag het Klimaatplein op het Noordplein georganiseerd. Erg druk en zeer succesvol.
Adviescommissie voor Dierenwelzijn en Stadsnatuur, intussen is de Adviescommissie voor Dierenwelzijn en Stadsnatuur op gang gekomen. Emile van Rinsum zit hier samen met de directeur Dierenbescherming, de (voormalig) directeur van Blijdorp en de stadsecoloog in. De eerste taak is nu een goed Dierenwelzijnsplan te maken en dit voor te leggen aan het college van B&W. Daarnaast wil Emile meer aandacht voor stadsnatuur en hier beleid op voorstellen.
Clean Shipping: Vorig jaar hebben we ook namens 14 nationale – en internationale milieurorganisaties het Manifesto for Clean Shipping aangeboden aan de toenmalige wethouder van Milieu en Haven Mark Harbers. Buiten op het Schouwburgplein omdat we (in eerste instantie) de Havenconferentie in de Doelen niet in mochten van het Havenbedrijf. De Stichting de Noordzee, Milieudefensie en wij zijn nu aan het onderzoeken in hoeverre het Havenbedrijf daadwerkelijk bezig is met de uitvoering van de duurzame eisen aan havens en schepen. We nemen Rotterdam hierbij als ‘testhaven’. Er is nog veel contact met onze (inter)nationale partners waarmee we het manifesto hebben opgesteld.
Lilian van der Horst vraagt naar aanleiding van het werkverslag 2008 hoe het zit met het (T)huishavenproject (servicepunt energiebesparing voor bewoners, not.) is dat wel iets dat het RMC moet oppakken? Emile van Rinsum: we willen een plek in Rotterdam creëren waar je (als eigenaar bewoner/huurder) naartoe kan voor adviezen over energiebesparing. Lilian vraagt zich af of het aan het RMC is om daar de trekker in te zijn.

Emile: nee, dit moet opgepakt worden door de gemeente of het Rotterdam Climate Initiative. Wij functioneren nu als een soort aanjager. Maar er moet zo’n infocentrum komen vinden wij.
Lilian van der Horst vraagt zich af hoe het zit met de plannen voor een Platform Noordrand. Dit stond in het verslag van de vorige deelnemersraad n.a.v. vragen van Jan Ochtman.

Gerard Peters reageert hierop. Er bestaan Platforms Hinder en Veiligheid in Rotterdam. Dit wordt georganiseerd vanuit de DCMR. Daar zou je je bij kunnen aansluiten.

Patrick van Klink vindt dat het zinvol zou zijn om in het najaar een bijeenkomst over de Noordrandontwikkelingen te organiseren ook voor een hele nieuwe groep mensen die bijvoorbeeld met de A13/A16 bezig zijn geweest. Emile van Rinsum: mijn standpunt is altijd geweest dat de Milieufederatie dit (mede) moet oppakken. De Milieufederatie zou de achterbangroepen in dit hele gebied in een platform/overlegclub bij elkaar moeten halen. Wij werken hier graag aan mee. Lilian van der Horst is het daar niet mee eens! Gerard Peters: bekijk ook eens of de platforms Hinder en Veiligheid iets zijn om je als groepen bij aan te sluiten. Dit is een prima initiatief vanuit de DCMR. Patrick van Klink: Het punt wordt in het bestuur besproken.

Danny Zwart: is het mogelijk om per deelgemeente twee adviesbijeenkomsten over milieu en met name luchtkwaliteit te organiseren? Ik merk bij deelgemeenten een enorm gebrek aan kennis en informatie,
Emile van Rinsum zegt van de DCMR te weten dat er budgetten zijn voor de gemeenten om adviezen te krijgen (Contouren, externe veiligheid etc). Veel van deze budgetten blijven ongemoeid, deelgemeenten maken er te weinig gebruik van. De DCMR kan dus zo ingehuurd worden om de achterstanden in te halen. Het is niet de taak van het RMC om ambtenaren van deelgemeenten bij te spijkeren middels voorlichtingsbijeenkomsten.
Het werkplan en werkverslag wordt door de aanwezigen akkoord bevonden. Het agendapunt wordt afgesloten door de voorzitter.
Maasvlakte 2:

Kort licht de voorzitter het agendapunt ook verder toe in het licht van de ontstane situatie waarin de Milieudefensie nu (apart van de andere natuur – en milieuorganisaties) tot een apart afsprakenkader is gekomen en haar juridische acties tegen de komst van de Maasvlakte2 heeft opgegeven. Een aantal achterbanorganisaties van het RMC is nog in bezwaar en beroep tegen de bestemmingsplannen Maasvlakte2.

De vragen die we ons kunnen stellen zijn:


  • Wat hebben we aan de gemaakte afspraken tussen Milieufederatie en het Havenbedrijf (in het afsprakenkader ‘Visie en Vertrouwen’ van 2008) en het sinds kort gesloten afsprakenkader tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf?

  • Kunnen we nog een rol spelen richting achterban of praten we mee in de opgerichte overleggroep over de Maasvlakte2 (Tafel van Borging) en/of zijn er afspraken te maken tussen Milieudefensie en ons (RMC)?

  • Of laten we het zoals het is en bemoeien we ons als lokaal milieucentrum niet (meer) met de Maasvlakte2?

De voorzitter introduceert de beide gasten/sprekers: Gerard Peters deed de onderhandelingen namens de Milieufederatie over de Maasvlakte2 en nam tijdelijk de taak over van de overleden Arno Stekelenburg. Gerard is ook actief in onze achterban (o.a. Ieders Land). Hij is nu niet meer werkzaam voor de Milieufederatie en spreekt op persoonlijke titel.

Evert Hassink is van Milieudefensie landelijk en heeft de Maasvlakte2 in zijn ‘pakket’. Hij was betrokken bij de onderhandelingen over de ‘overeenkomst’ tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf.

Het woord is aan Gerard Peters. Hij schetst in het kort de (lange) voorgeschiedenis: In eerste instantie waren de natuur – en milieuorganisaties tegen de aanleg van de 2de Maasvlakte.

Milieuorganisaties vroegen zich in later stadium uiteindelijk af of er een win/win situatie te behalen zou zijn? Gerard vertelt dat er toen gesteld werd: ‘NEE tegen de Maasvlakte, TENZIJ er een aantal zaken zouden worden geregeld ter compensatie van de aanleg’.

Uiteindelijk leidde dit tot de overeenkomst ‘Visie en Durf’ in 2000. Hierin werden de eerste afspraken vastgelegd over de aanleg van een duurzame 2de Maasvlakte en natuur-compensatie. Dit afsprakenkader werd gesloten tussen de gemeente, Havenbedrijf, Ministers en milieuorganisaties. Namens de milieuorganisaties tekenden in 2000 de stichting Natuur en Milieu, de Milieufederatie, Natuurmonumenten, stichting Duinbehoud en het Zuid Holland Landschap. Gerard stelt dat uit een evaluatie van de afspraken die gemaakt werden in Visie en Durf blijkt dat 99,9 % is uitgevoerd. Conclusie van Gerard is dat er tot nu toe goed aan de afspraken gehouden wordt.


Evert Hassink vertelt dat Milieudefensie met de juridische actie tegen de Maasvlakte2 is gestopt. Hij legt uit dat besloten is om een gesprekspartner te kunnen worden i.p.v. een partij in een rechtszaak, oftewel in constante oppositie. ‘Nu hebben we nog enige invloed op het gebeuren en kunnen we meepraten over de plannen. De Maasvlakte2 komt er nu eenmaal. Dat kunnen we niet meer tegenhouden. Wel kunnen we harde(re) eisen stellen. Dat hebben we in de onderhandelingen met het Havenbedrijf gedaan. Zoals 10% minder uitstoot stikstofdioxides en fijnstof’.

Lilian van der Horst: ‘Je praat als een echte politicus.’

Gerard vervolgt zijn verhaal. Na ‘Visie en Durf’ (in 2000) vorig jaar een nieuw afsprakenkader is ondertekend door alle partijen met de titel ‘Visie en Vertrouwen’. De reden hiervoor was dat men soms erg gemakkelijk met de afspraken omging. Het was goed om de afspraken nogmaals goed vast te leggen over een langere termijn. Het nieuwe afsprakenkader loopt nu tot 2033. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over het overleg tussen alle partijen in de vorm van een ‘tafel van borging’ ook werd afgesproken dat:

  • Als de doelen niet gehaald worden dan komen er aanvullende maatregelen,

  • Het ambitieniveau omhoog kan

  • Maatregelen moeten doorwerken naar het hele havengebied (en dat is een belangrijke, stelt Gerard).

Rob Lathouwers stelt het logisch te vinden dat je gebruikt maakt van nieuwe ontwikkelingen. Gerard vervolgt door te stellen dat voor de hele levensloop van de Maasvlakte2 (aanleg) een tiental MERS (Milieu Effect Rapportages) en MEPS (uitgebreide Monitoring en Evaluatieprogramma’s) zijn opgesteld.

Ook zijn er diverse afspraken gemaakt over natuurcompensatie(s), transporten met hogere belasting, over meer vierkante meters containers en walstroom voor (zee)schepen. Al deze vastgelegde afspraken en processen moeten geëvalueerd en besproken worden aan de ‘Tafel van Borging’ tussen alle betrokken partijen.

Er zijn veel ondertekenaars van ‘Visie en Vertrouwen’. Die gaan samen het proces bewaken. Ieder jaar wordt er gemonitord en iedere vijf jaar wordt het proces door een onafhankelijk bureau onderzocht en getoetst. Ook wordt er voor de ‘Tafel van Borging’ een onafhankelijke voorzitter gezocht, vertelt Gerard. Er kunnen nieuwe partijen aanschuiven bij de ‘Tafel van Borging’ maar die moeten dan wel het nieuwe afsprakenkader ‘Visie en Vertrouwen’ mede ondertekenen. Dus ook het Rotterdams Milieucentrum kan meepraten aan ‘de tafel’. Namens milieuorganisaties zal nu de Milieufederatie aanschuiven en meepraten. Gerard ziet niet gebeuren dat daar de kwaliteit zit om tot een goede beoordeling te komen. Gerard maakt zich grote zorgen over hoe de rol straks vanuit de Milieufederatie Zuid Holland en Natuurmonumenten wordt ingevuld naar de andere partijen toe. Er is weinig terugkoppeling vanuit de Milieufederatie naar de achterban en ze stellen zich niet communicatief op, stelt Gerard. Lilian van der Horst beaamt dit: ‘er wordt niet tot nauwelijks gereageerd op mails of andere vormen van contact door de Milieufederatie. De Milieufederatie is een uitvoerder van Provinciaalbeleid, meer niet. Wij hebben Spuistraat10 advocaten (milieuadvocaten, not.) ingeschakeld omdat er in de bestemmingsplannen genoeg punten staan die kunnen worden aangepakt. Natuurmonumenten zet z´n handtekening onder zo´n ´directeurenconvenant´ tegen zoveel bunders land erbij.´

Gerard vertelt dat de Milieufederatie ook de expertise en deskundigheid van de stichting Natuur en Milieu niet wil inschakelen. Hij heeft twee voorstellen gedaan voor mensen die namens de milieuorganisaties aan (het proces rond) de ´Tafel van Borging´ zouden kunnen gaan deelnemen. Mensen ook die dit voor een langere tijd kunnen gaan doen, gezien de looptijd van het afsprakenkader. Gerard heeft weinig vertrouwen in de deskundigheid bij de Milieufederatie op dit moment. Het Havenbedrijf ziet het echter niet echt zitten als nieuwe partijen aan tafel aanschuiven, maar het is een mogelijkheid om als RMC deel te gaan nemen aan de Tafel van Borging (na ondertekening van Visie en Vertrouwen). Gerard geeft dit de aanwezigen en het RMC in overweging.
Evert licht nog verder de overeenkomst tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf toe. Milieudefensie is en blijft principieel tegen de aanleg van de Maasvlakte2. De keuze om te stoppen met juridische actie was een pragmatische keuze. De conclusie van Milieudefensie was dat de kans om te winnen erg klein was en 10% verbetering (t.o.v. het MER proces) was voor ons voldoende om de procedures te staken. De overeenkomst van Milieudefensie met het Havenbedrijf gaat echter wel verder dan ‘Visie en Vertrouwen’, aldus Evert.

Hij hoopt dat het elkaar versterkt. Patrick van Klink stelt dat de ambitie van de Milieudefensie -overeenkomst ook hoger ligt. Gerard vraagt zich af waarom Milieudefensie niet deelneemt aan ‘de Tafel van Borging’ en meepraat met de andere organisaties?Evert stelt dat bij Milieudefensie over dit thema een grote aarzeling zit omdat Milieudefensie de Maasvlakte niet ziet als een win/win situatie maar is niet optimistisch over deelname aan de ‘Tafel van Borging’. Gerard stelt dat je dit soort overlegprocessen wel 20 jaar moet volhouden (Visie en Vertrouwen loopt tot 2033!). Het is een proces van lange adem. Daar moet Milieudefensie dus ook rekening mee houden.
Evert vertelt dat Milieudefensie namens 185 Rotterdammers en Rotterdamse groepen bezwaar aangetekend heeft tegen de Maasvlakte2. Dit is achteraf niet een gelukkige keuze geweest. Dit is niet handig gecommuniceerd. Lilian van der Horst stelt dat Milieudefensie nu ´hoger insteekt´ bij de Europese Commissie aangaande de Maasvlakte2, en dat vindt zij een goede zaak. Ook stelt Lilian namens Jan Ochtman aan de orde dat er geen locatie-MER komt voor de Vlinderstrik (een van de ´compenserende´ natuurgebieden aan de Noordrand van Rotterdam, not.). Dan kan er moeizamer zaken worden afgedwongen. Gerard stelt dat er in de te maken bestemmingsplannen voor o.a. de Vlinderstrik toch zaken zijn af te dwingen.
Het voorstel van Gerard is om alle milieuclubs uit Rotterdam en regio eens uit te nodigen voor een Maasvlakte2 conferentie waarop (ook) de vertegenwoordiging in/aan de Tafel van Borging kan worden besproken. Ook de beide afsprakenkaders met het Havenbedrijf (en de verschillen tussen beiden) kunnen dan verder worden toegelicht. De voorzitter neemt dit voorstel mee naar de eerstvolgende bestuursvergadering van het RMC. Verder ziet de Patrick twee opties. Of we (mede-)ondertekenen het afsprakenkader ´Visie en Vertrouwen´ en nemen deel aan het overleg of we ondernemen ´actie´ richting Milieufederatie waarbij we om duidelijke terugkoppeling verzoeken, achterbanraadpleging (ala Bondgenoten) en duidelijkheid over hun inbreng in het Maasvlakte2 proces. Patrick neigt naar de 2de optie met name omdat er een aantal achterbangroepen nog in beroep en bezwaar zijn tegen de (bestemmingsplannen) voor de Maasvlakte2. De aanwezigen gaan hiermee akkoord, waarbij Danny Zwart opmerkt dat het (ook) bij het RMC wellicht aan voldoende deskundigheid ontbreekt. Emile van Rinsum stelt deze deskundige inbreng eventueel te kunnen organiseren met gebruikmaking van het netwerk van het RMC. Emile van Rinsum stelt ook dat hij geprobeerd heeft de Milieufederatie te betrekken bij deze discussie. Er kwam echter in eerste instantie geen reactie op de uitnodigingen. We hebben nu wel vlak voor deze bijeenkomst een mail gehad van Ellen Verkoelen over de stand van zaken.

Ook ontving het bestuur van het RMC een mail van de voorzitter van de Milieufederatie aan de voorzitter van het RMC met name aangaande de positie van Gerard Peters (die niet namens de Milieufederatie meer spreekt). Ook werden mails ontvangen namens de organisaties die Lilian van der Horst vertegenwoordigd (VTM. Stichting MIlieudDichterbij, VNMN en de stichting Gezond Overschie). Vrij persoonlijk gerichte en heftige mails waarin ook gedreigd werd met het opzeggen van het (achterban)lidmaatschap van het RMC als het RMC het afsprakenkader ´Visie en Vertrouwen´ zou gaan ondertekenen. Emile stelt dat het de bedoeling is en was om nu met elkaar te blijven praten over de Maasvlakte2. Het moet toch mogelijk zijn om in het vervolg op de Maasvlakte2bijeenkomst in januari 2008 de discussie voort te zetten, aldus Emile. Patrick wijst erop dat we op dit moment de enige (milieu)club zijn die regelmatig overlegt met haar achterban over de Maasvlakte2. Ook hij begrijpt de bedoeling en de heftigheid van de reactie niet. Ook de Stichting de Bomenridders schreven ons een mail waarin ze stelde zich niet meer vertegenwoordigd te voelen door het RMC, aldus Emile, wat hij niet begrijpt want de zelfde organisaties die ons over de Maasvlakte schreven zijn wel ook achterbanorganisatie/lid van de Milieufederatie Zuid Holland. De Milieufederatie ondertekende al in 2000 en in 2008 de nieuwe afspraken in Visie en Vertrouwen. Het RMC wil alleen discussie over de Maasvlakte2 en legt zaken eerst voor aan haar achterban.Emile vertelt dat hij (regelmatig) overleg heeft met de stg. de Noordzee en Milieudefensie over (met name) duurzame havens en scheepvaart. Hier komt uiteraard ook de Maasvlakte2 aan de orde. Voor het RMC is dit een goede manier om via een (achterdeurtje) toch goed op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen en de gemaakte en te maken afspraken tussen Milieudefensie en het Havenbedrijf. Emile vindt wel dat we de Milieufederatie Zuid Holland moeten aanspreken op de manier waarop ze nu opereren en handelen. Hij zal dit richting collega directeur doen en het bestuur van het RMC zal zich moeten beraden op een reactie n.a.v. de mail van het bestuur van de Milieufederatie.
De voorzitter sluit de vergadering af waarbij hij stelt de punten en voorstellen rond de Maasvlakte2 te zullen meenemen naar het bestuur van het RMC (in september). Ook bedankt hij alle aanwezigen voor hun inbreng en in het bijzonder de beide gasten.

Rotterdam / 15 juli 2009

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina