Notulen Gemeenteraadszitting van 16/09/2014Dovnload 242.01 Kb.
Pagina1/4
Datum18.08.2016
Grootte242.01 Kb.
  1   2   3   4Notulen Gemeenteraadszitting van 16/09/2014


Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter

Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepenen

Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Vicky Dombret (CD&V), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Elke Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), Cliff Mostien (OPEN VLD), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA) en Tom De Wit (CD&V), raadsleden

Luc Schroyens, secretaris
Verontschuldigd

Kristien Vingerhoets (SP.A), schepen


Vanaf punt 5 vervoegt Anthony Abbeloos, raadslid de zitting.

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de raadsleden.

Mededeling door de secretaris in verband met de aanpassing van de belastingreglementen aan opmerkingen van de provincie (verslag vorige vergadering) en van de beslissing van de gouverneur in verband met een klacht tegen schepen Wastyn, de gouverneur is van oordeel dat de schepen geen fout gemaakt heeft.


De financieel beheerder is aanwezig om toelichting te geven bij de rekeningen en budgetwijzigingen die op de agenda staan.
Openbare zitting

1. Agendapunt: Nieuwe goedkeuring Jaarrekening 2012


Motivering


Voorgeschiedenis

De jaarrekening 2012 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2013. Door softwareproblemen bleken er afwijkingen te zitten tussen de digitale rapportering en de papieren versie. Verder werd ook opgemerkt dat op het ogenblik van het drukken van de jaarrekening enkele schema's niet in evenwicht waren, wat ook te wijten was aan softwarebeveiligingen die nog ontbraken in de pilootfase, maar die ondertussen opgelost werden. Tot slot ontbrak er ook een verplichte lijst, die werd toegevoegd. De opmerkingen die werden gegeven door de provincie werden in samenspraak met het consultingbureau Q&A en het softwarehuis Remmicom overlopen, en de meeste rechtzettingen worden uitgevoerd in de jaarrekening 2013.

De provincie kan het schorsingsbesluit niet intrekken, daarom dient de gemeenteraad opnieuw goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2012.
Feiten en context

Op 25 juni 2010 werd de gemeente Hemiksem geselecteerd als pilootbestuur om de BBC cyclus in te voeren vanaf 01 januari 2011.

Het financiële boekjaar 2012 kan pas afgesloten worden wanneer de jaarrekening 2012 wordt goedgekeurd.
Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art 10, art 30 - 45

Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: art 5 - 8, art 11 - 13

Ministrieel besluit van 3 december 2010Advies

Aangezien de jaarrekening 2012 in pilootfase werd opgemaakt en de software nog zeer onderontwikkeld was, is het onmogelijk om een foutloos rapport voor te leggen. Alle problemen die werden vastgesteld werden rechtgezet in de huidige rapporten of in de eerstvolgende jaarrekening.


Argumentatie

niet van toepassing


Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

Besluit
18 stemmen voor: Nele Cornelis, Elke Verdick, Gregory Müsing, Rita Goossens, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Levi Wastyn, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, Ria Maes, Koen Scholiers, Jenne Meyvis, Vicky Dombret, Walter Van den Bogaert, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Luc Bouckaert

1 onthouding: Cliff Mostien


Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

De jaarrekening 2012 BBC vast te stellen met als kerncijfers :


Het budgettaire resultaat van het boekjaar heeft een tekort van 1.400.139 euro. Het gecumuleerde budgettaire resultaat 2011 bedroeg 10.815.315 euro, waardoor het nieuwe gecumuleerde budgettaire resultaat 2012 daalt tot 9.415.176 euro. Van deze 9.415.176 euro wordt 262.126 euro als bestemde gelden gereserveerd. Hierdoor bedraagt het resultaat op kasbasis 9.153.050 euro. Het niet gebruikte deel van investeringen 2012 werden overgedragen naar 2013.


2. Agendapunt: Jaarrekening 2013


Motivering


Voorgeschiedenis

niet van toepassing


Feiten en context

Op 25 juni 2010 werd de gemeente Hemiksem geselecteerd als pilootbestuur om de BBC cyclus in te voeren vanaf 01 januari 2011. Het financiële boekjaar 2013 kan pas afgesloten worden wanneer de jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd.


Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art 10, art 30 - 45

Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: art 5 - 8, art 11 - 13

Ministrieel besluit van 3 december 2010


Advies

niet van toepassing


Argumentatie

niet van toepassing


Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

Besluit
19 stemmen voor: Cliff Mostien, Nele Cornelis, Elke Verdick, Gregory Müsing, Rita Goossens, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Levi Wastyn, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, Ria Maes, Koen Scholiers, Jenne Meyvis, Vicky Dombret, Walter Van den Bogaert, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Luc Bouckaert

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:
De jaarrekening 2013 BBC goed te keuren met als kerncijfers :

Het budgettaire resultaat van het boekjaar heeft een tekort van 3.938.722 euro. Het gecumuleerde budgettaire resultaat 2012 bedroeg 9.415.176 euro, waardoor het nieuwe gecumuleerde budgettaire resultaat 2013 daalt tot 5.476.454 euro. Van deze 5.476.454 euro wordt 285.444 euro als bestemde gelden gereserveerd. Hierdoor bedraagt het resultaat op kasbasis 5.191.010 euro. Het niet gebruikte deel van investeringen 2013 werden overgedragen

naar 2014.
Artikel 2

De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel beheerder.
3. Agendapunt: Budgetwijziging 2 en aanpassing meerjarenplan


Motivering


Voorgeschiedenis

Er is geen voorgeschiedenis.


Feiten en context

Er zijn geen feiten en context


Juridische grond

Budgetwijziging 1 wordt opgesteld volgens artikel 28 en 29, inzake budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, omtrent de beleids- en beheerscyclus van gemeenten, OCMW's en de provincies.

Aanpassing meerjarenplan wordt opgesteld volgens artikel 15, inzake aanpassing van het meerjarenplan van et besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, omtrent de beleids- en beheerscyclus van gemeenten, OCMW's en de provincies.
Advies

Er is geen advies vereist.


Argumentatie

Aangezien het bestuur over nieuwe informatie beschikt en de rekening 2013 afgewerkt werd, is het noodzakelijk de budgetten van 2014 hieraan aan te passen.


Financiële gevolgen

Geen financiële gevolgen

zie besluit


Besluit
19 stemmen voor: Cliff Mostien, Nele Cornelis, Elke Verdick, Gregory Müsing, Rita Goossens, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Levi Wastyn, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, Ria Maes, Koen Scholiers, Jenne Meyvis, Vicky Dombret, Walter Van den Bogaert, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Luc Bouckaert

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

De autofinancieringsmarge bedraagt:

2014: 1.103.378 euro

2015: 883.015 euro

2016: -23.883 euro

2017: -66.189 euro

2018: -102.842 euro

2019: 41.326 euro


Het resultaat op kasbasis bedraagt:

2014: 3.929.373 euro

2015: 3.305.239 euro

2016: 2.820.572 euro

2017: 2.688.045 euro

2018: 2.268.298 euro

2019: 1.945.140 euro

4. Agendapunt: Budgetwijziging 3 : vervolg budgetwijziging 2 september


Motivering


Voorgeschiedenis

niet van toepassing


Feiten en context

niet van toepassing


Juridische grond

Budget wijziging 3 wordt opgesteld volgens artikel 28 en 29, inzake budget wijzigingen en interne krediet aanpassingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, omtrent de beleids- en beheerscyclus van gemeenten, OCMW's en de provincies. Aanpassing meerjarenplan wordt opgesteld volgens artikel 15, inzake aanpassing van het meerjarenplan van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010, omtrent de beleids- en beheerscyclus van gemeenten, OCMW's en de provincies.


Advies

Er is geen advies vereist.


Argumentatie

Budgetwijziging 2 was volledig afgesloten en verwerkt.

Aangezien de aannemer niet verder wil werken voor de facturen vereffent zijn, dient de gemeente deze geplande uitgave van 2015 naar 2014 te verschuiven. Deze budgetwijziging is een aanvulling op budgetwijziging 2.
Financiële gevolgen

Financiële gevolgen voorzien

1419/006/003/001/006

242.000 euro

verschuiving van 2015 naar 2014
Besluit
19 stemmen voor: Cliff Mostien, Nele Cornelis, Elke Verdick, Gregory Müsing, Rita Goossens, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Levi Wastyn, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, Ria Maes, Koen Scholiers, Jenne Meyvis, Vicky Dombret, Walter Van den Bogaert, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Luc Bouckaert

Artikel 1

De gemeenteraad beslist:

De autofinancieringsmarge bedraagt:

2014: 1.103.378 euro

2015: 883.015 euro

2016: -23.883 euro

2017: -66.189 euro

2018: -102.842 euro

2019: 41.326 euro


Het resultaat op kasbasis bedraagt:

2014: 3.687.373 euro

2015: 2.809.613 euro

2016: 2.927.593 euro

2017: 2.845.066 euro

2018: 2.475.319 euro

2019: 2.202.161 euro
5. Agendapunt: Goedkeuren statuten Middenstandsraad


Motivering


Voorgeschiedenis

- vergadering van 29/4/2014 waarbij alle ondernemers van de gemeente Hemiksem werden uitgenodigd voor interactief overleg met de ondernemers in verband met de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de detailhandel Hemiksem

- vergadering van 2/9/2014 waarbij alle ondernemers van de gemeente Hemiksem werden uitgenodigd voor interactief overleg met de ondernemers in verband met het realiseren van een ondernemersraad voor de Hemiksem

- college: 8 september 2014


Feiten en context

Het gemeentebestuur wil de detailhandel in Hemiksem ondersteunen en zet zich in om de gemeente verder te ontwikkelen als een gastvrije en gezellige plaats waar het aangenaam is om te wonen, te winkelen en te ondernemen.


Juridische grond

Gemeentedecreet

Artikel 199 regelt dat de gemeenteraad initiatieven kan nemen om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.Advies

Er is geen advies vereist.


Argumentatie

Het gemeentebestuur wil de detailhandel in Hemiksem ondersteunen en zet zich in om de gemeente verder te ontwikkelen als een gastvrije en gezellige plaats waar het aangenaam is om te wonen, te winkelen en te ondernemen.

Daarom wil de gemeente samen met de ondernemers een toekomstvisie ontwikkelen en realiseren in samenwerking met een Middenstandsraad. Om alles in goede banen te leiden is het noodzakelijk om statuten voor deze Middenstandsraad goed te keuren.

Financiële gevolgen

Gemeentelijke subsidieBesluit
20 stemmen voor: Cliff Mostien, Nele Cornelis, Elke Verdick, Gregory Müsing, Rita Goossens, Anthony Abbeloos, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Levi Wastyn, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, Ria Maes, Koen Scholiers, Jenne Meyvis, Vicky Dombret, Walter Van den Bogaert, Nicky Cauwenberghs, Tom De Wit en Luc Bouckaert

Artikel 1: De gemeenteraad beslist de statuten van de middenstandsraad goed te keuren.

MIDDENSTANDSRAAD HEMIKSEM

De gemeentelijke middenstandsraad is in feite een ‘Gemeentelijke Adviesraad voor KMO & Middenstand en Vrije Beroepen’.

1. Adviesorgaan: het gemeentebestuur adviseren inzake het gemeentelijk beleid ’lokale economie’ met het doel een leefbare gemeente te verkrijgen en het ondernemersklimaat te verbeteren.

2. Het behartigen van de belangen, het bevorderen van de contacten en samenwerking tussen de plaatselijke zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers.

3. Initiatief nemen op het vlak van ondersteuning en promotie van de lokale economie oa door de organisatie van activiteiten.
Samenstelling

De Middenstandsraad is samengesteld uit de Raad en het Bestuur.

De Raad bestaat uit de plaatselijke zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers.

Bij aanvang van een nieuw legislatuur, om de zes jaar wordt door de Raad een Bestuur herkozen, bestaande uit minimaal 4 personen (voorzitter, ondervoorzitter, secretatis en penningmeester).

Ondernemers met een politiek mandaat in Hemiksem zijn welkom doch zonder stemgerechtigd te zijn.
Werking

De Raad vergadert minimum 4 maal per jaar.

Het Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad voor.

Activiteiten

De Middenstandsraad staat in voor inrichting van sessies met bijv. middenstandsorganisatie als UNIZO, fiscaal advies, overheid, derden, ...

Daarnaast ondersteunt de Middenstandraad tal van gemeentelijke activiteiten waarbij de lokale handelaar betrokken is. Acties zoals met ’Met Belgerinkel naar de Winkel’ kunnen samen met Milieuraad bekeken worden. Ook samenwerkingen met andere raden behoren tot de mogelijkheden.

Statuten Middenstandsraad

1. Benaming - erkenning

Artikel 1.1

In de Gemeente Hemiksem wordt een Gemeentelijke Adviesraad voor lokale economie opgericht. De volledige naam van deze raad is 'Gemeentelijke Adviesraad voor KMO, Middenstand en Vrije Beroepen'. Doorgaans zal echter “Middenstandsraad” gebruikt worden in communicatie.

Artikel 1.2

De gemeentelijke adviesraad voor lokale economie is gevestigd in het gemeentehuis van de Gemeente Hemiksem, Sint Bernardusabdij 1.

Artikel 1.3

De gemeenteraad erkent de gemeentelijke adviesraad lokale economie als gemeentelijk adviesorgaan zoals bepaald in het gemeentedecreet.

2. Doelstelling van de Adviesraad voor lokale economie

Artikel 2.1

De adviesraad voor lokale economie heeft tot doel :

 Overleg tot stand brengen tussen verschillende actoren van lokale economie enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds.

 Overleg tot stand te brengen tussen ondernemers, verenigingen en deskundigen onderling.

 Adviezen te formuleren die beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werken.

 Te beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de lokale economie aanbelangen.

 Het promoten van de lokale economie.

3. Samenstelling

Artikel 3.1

In het kader van de oprichting van de adviesraad van lokale economie onderscheiden we verschillende organen, namelijk de raad en het bestuur .

Artikel 3.2 De Raad.

De Raad bestaat uit alle personen die hun beroepsactiviteit op het grondgebied van Hemiksem uitoefenen en actief zijn als ondernemer, in de vrije beroepen, handelaar of zelfstandige ambachten. Bedrijven hebben, ongeacht de grootte, recht op 1 afgevaardigde.

Leden van de Raad die een politiek mandaat uitoefenen in de gemeente Hemiksem zijn niet stemgerechtigd in de Raad, dit overeenkomstig het Gemeentedecreet art. 200 $4.

Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van de diverse groepen binnen de gemeente, namelijk industrie en KMO’s, vrije beroepen, handelaars, ambachten en horeca.

Artikel 3.3 Het Bestuur

De Raad stelt uit zijn leden het bestuur aan.

Dit bestuur bestaat minimum uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 3.4 Aansprakelijkheid

Noch de leden van de Raad, noch de leden van het Bestuur kunnen op welke wijze dan ook persoonlijk gehouden zijn met betrekking tot initiatieven, activiteiten of inspanningen die uitgevoerd worden in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie.

4. Werking

Werking van de Raad

Artikel 4.1

De Raad wordt minstens vier maal per jaar samengeroepen en beschikt over de volgende bevoegdheden:

1. Goedkeuring jaarverslag over de werking van de Raad

2. Wijziging van de statuten

3. Goedkeuring van de begroting en rekeningen

4. Benoeming en ontslag van de leden van het Bestuur

5. Formuleren van adviezen naar de gemeente, opvolging van alle eerdere adviezen terzake van het door het Gemeentebestuur aan gegeven gevolg.

6. Goedkeuring van de jaarplanning, opgesteld door het Bestuur

Artikel 4.2

De oproeping gebeurt via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Aanwezigheid dient schriftelijk of via mail bevestigd te worden.

Artikel 4.3

Een bijzondere Raad kan bijeengeroepen worden door het Bestuur of op verzoek van ten minste zeven van de leden van de Raad.

Artikel 4.4

De beraadslagingen van de Raad worden in de notulen opgenomen, die aan alle leden worden bezorgd.

Artikel 4.5

Het gemeentebestuur stelt alle nuttige documenten ter beschikking van de adviesraad teneinde deze toe te laten een gemotiveerd advies uit te brengen. De beperkingen die voortvloeien uit het decreet van openbaarheid van bestuur blijven van toepassing.

Artikel 4.6

De adviesraad maakt de adviezen die in overleg tot stand komen over aan het college van burgemeester en schepenen. Het staat het gemeentebestuur vrij deze adviezen al dan niet op te volgen.

Artikel 4.7

De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter

Artikel 4.8

De verslagen van de Raad worden aan alle leden van de Raad overgemaakt en, na goedkeuring ervan door de Raad, aan het College van Burgemeester en Schepen.

Artikel 4.9

De Raad kan adviezen uitbrengen hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Gemeentebestuur, over alle aspecten van haar doel zoals omschreven in artikel 2.1.


Werking van het Bestuur

Artikel 4.10

De Raad kiest aan het begin van elke legislatuur in zijn midden een Bestuur , bestaande uit minimum een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden zijn herverkiesbaar.

Het bestuur bepaalt onderling de verdeling van de functies van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

De Raad en het Bestuur worden automatisch ontbonden aan het einde van de legislatuur van de gemeenteraad.

Artikel 4.11

Het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester is niet verenigbaar met een politiek mandaat en is niet cumuleerbaar met een andere bestuursfunctie binnen de Middenstandsraad.

Artikel 4.12

Beslissingen van het Bestuur worden genomen met gewone meerderheid van aanwezigheid van stemmen.

Artikel 4.13

De taak van Het Bestuur omvat:

1. Opstellen van het jaarlijks verslag. Dit werkingsverslag wordt na goedkeuring ervan door de Raad tevens bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen

2. Operationele werking van en voorbereiding van de vergaderingen van de Raad

3. Contacten namens de Raad met het College van Burgemeester en Schepenen en met derden.

4. Voorbereiden jaarplanning

5. Financiën

6. Bijeenroeping van de Raad.

Artikel 4.14

De agenda van de vergaderingen van de Raad wordt opgemaakt door het Bestuur. Ieder actief lid kan punten op de agenda laten plaatsen. Het college van burgemeester en schepenen kan ook agendapunten op de agenda plaatsen.

Artikel 4.15

Van elke vergadering wordt verslag opgemaakt door de secretaris of zijn/haar plaatsvervanger. Het verslag van de vergadering van het Bestuur wordt op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Artikel 4.16

Agenda en verslag van de vergadering van de Raad en het Bestuur worden overgemaakt aan de leden door de gemeentelijke communicatiekanalen.
Adviezen

Artikel 5.1

Het Gemeentebestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het advies een schriftelijk gemotiveerd antwoord aan de Raad bezorgen. Indien verdere behandeling van het dossier meer tijd vraag zal het Gemeentebestuur binnen de zes weken een voorlopig antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord mag verwacht worden.

5. Ondersteuning

Artikel 6.1

Het Gemeentebestuur zal de Middenstandsraad ondersteunen door in de begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van een financieel verslag dat jaarlijks dient opgemaakt te worden door de penningmeester en goedgekeurd door de Raad.

Artikel 6.2

Het Gemeentebestuur zorgt tevens voor administratieve en logistieke ondersteuning van de vergaderingen van de adviesraad voor lokale economie
: content -> media
media -> Aartselaar Antwerpen Boechout Boom Bornem Borsbeek Brecht Duffel Edegem Hemiksem Hove Kalmthout Kontich Lint Malle Mortsel Niel Puurs Rumst Schelle Schilde Schoten Sint-Amands Stabroek Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel Zoersel
media -> Besluit burgemeester
media -> De revolutie in de bouw van datacenters Rittal introduceert RiMatrix S, ’s werelds eerste concept voor de bouw van standaard datacenters
media -> Gemeentelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen algemene bepalingen
media -> De F6 spreekt, na het herfstkampioenschap
media -> Gemeenteraad
media -> Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle-Hemiksem algemene voorwaarden
media -> Let op: bepaalde zaken uit dit reglement, waaronder de tarieven, werden aangepast en staan beschreven in het retributiereglement zoals gestemd door de Raad van Bestuur van het agb hemiksem op 22/12/2015
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 20 oktober 2014
media -> Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Zitting van 11 mei 2015


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina