Notulen ledenraadpleging Vereniging Drentse Gemeenten en vng overijssel, 10 juli 2006 AanwezigenDovnload 12.63 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.63 Kb.
Notulen ledenraadpleging Vereniging Drentse Gemeenten en VNG Overijssel, 10 juli 2006
Aanwezigen:

Commissie TLB-lid: Ton Horrevorts

VNG: Wim Hoogendoorn

VNG: Ruurd Palstra (verslagschrijver)


Verslag bijeenkomst van de VDG en VNG Overijssel in de schouwburg te Meppel

Inleiding

Tijdens de bijeenkomst van VDG werd gesproken over het rapport van de commissie Bovens; Toekomst Lokaal Bestuur. Dit gebeurde in de vorm van een zaaldiscussie onder leiding van Wim Hoogendoorn. Er was een panel met dhr Horrevorts, dhr. Alssema, burgemeester van Staphorst en dhr. Meijer, burgemeester Westerveld


Verslag discussie; inventarisatie:

Punten voor het manifest (olv Hoogendoorn). Uit de zaal werden korte stellingen geroepen die de VNG mee moet nemen: • Het verschil spreekt aan, maar liever kleinschalig beginnen (niet direct structuur)

 • Het verschil in raadsperiodes is verwarrend voor de burger, niet doen dus.

 • Gemeenten moeten niet teveel taken willen afstoten aan externen want daardoor raken ze minder zichtbaar.

 • Het is een uitdaging om tot een praktische uitwerking van dit rapport te komen. Het rapport moet niet blijven liggen.

 • Het rapport is juist vooral een theoretisch verhaal daar waar er behoefte is aan praktische tools. Echter sommige zaken zijn wel goed zoals een eigen belastingebied.

 • Er is al veel verschil tussen gemeenten in omvang, (politieke) samenstelling, maatschappelijke issues. Maakt nog meer verschil gemeenten herkenbaarder?

 • Samenvoegen IPO/VNG/UvW; je wilt meer verschil en dan wordt er gepleit voor uniformiteit!?

 • Verschil maken betekend ook meer bevoegdheid krijgen en nemen.

 • Er zijn al veel verschillen tussen gemeenten.

 • Een eigen belasting gebied en geen verschil in verkiezingen.

 • Het rapport suggereert dat er nog weinig nadruk op de burger is. In de praktijk is dit juist al wel het geval, gemeenten zijn met vele projecten al goed bezig.

 • Verschil in verkiezingen is juist goed omdat er dan bij het naar huis sturen van een college meteen nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden.

 • Meer differentiatie is goed maar veel van de onderwerpen in het rapport zijn niet nieuw. Ga niet de Grondwet omgooien.

 • Zoek het liever bij cultuur in plaats van structuur.


Discussie; vragenronde:

Raadslid Meppel: Er wordt een agenda met actiepunten neergezet, maar de kern is toch herstellen van het primaat van de gemeenteraad.


Ton Horrevorts: Enkele punten in het rapport geven aan hoe het primaat opgepakt kan

worden met name op het gebied van dienstverlening. Het rapport is een opwekking

voor gemeenten om een eigen agenda op te stellen.
Raadslid Steenwijkerland: Er zit een spanning tussen bepaalde zaken extern neerzetten versus

intern houden. In het rapport wordt deze spanning niet weggenomen.


Ton Horrevorts: Deze spanning is goed; er moet namelijk nagedacht worden of de waarde

toevoeging van dienstverlening. Bij geen waarde van een gemeente zou het ook extern geplaatst kunnen worden. Wanneer een gemeente wel waarde kan toevoegen dan moet het intern blijven. Er moet daarbij goed gekeken welke waarde een gemeente kan toevoegen.


Burgemeester Staphorst: De vraag is of je een staatsdocument (rijbewijs/paspoort) bij een

postkantoor of bank op moet halen. Er kunnen inderdaad producten zijn die ergens anders terecht kunnen komen. Gemeenten moeten zelf zoeken welke zaken effectief zelf geregeld kunnen worden en welke niet.


Wethouder Raalte: Dat je wijzigingen in de structuur van de gemeente wilt doen met betrekking tot de verhouding raad en college ok, maar verschillende verkiezingsdata moet je niet willen hebben. Toeback heeft aangegeven dat juist een dergelijke wijziging funest is voor de burger.
Burgemeester Westerveld: Bij verstoorde verhoudingen is het juist goed om verkiezingen te houden. Ook kan verschil juist leiden tot een betere betrokkenheid van burgers en minder bemoeienis van landelijke politici.
Burgemeester Staphorst: Die bemoeienis zal toch blijven zolang er mailtjes over gemeentelijke problematiek naar politici in Den Haag blijven gaan. Juist gezamenlijke verkiezingen maakt het voor de burger helder.
Zaal: Het meest belangrijk dat we als gemeenten moeten meegeven is dat we geen uitvoeringsloket van het Rijk (willen) zijn. Dit is het hoofdthema van het rapport en die lijn moeten we niet verliezen.
Ton Horrevorts: De Bottom-line van het rapport is de wil tot verschil voor gemeenten op te pakken. Daarmee wordt het hoofdthema gedekt.
Zaal: De wil tot verschil moet gaan over wat de burger wil en niet wat de gemeente wil. Ga dus niet aan de Grondwet tornen maar kijk eerst naar wat de burger wil. Analyseer ook welke hinderpalen er zijn en kijk dan of je de structuren uit TLB echt nodig hebt.
Burgemeest Staphorst: Er zijn nu al veel verschillen tussen gemeenten (platteland vs. stad) in raden (politieke partijen).
Burgemeester Emmen: Vroeger waren burgers veel vaker bij de gemeente betrokken omdat zaken vaak direct impact hadden zoals het vergeven van woningen. Nu zie je dat de betrokkenheid van burgers veel minder is omdat veel zaken die burgers direct raken niet meer bij gemeenten zitten maar bijvoorbeeld bij woningcoöperaties. Het zou wenselijk zijn als gemeenten weer verantwoordelijk voor deze taken.
Ton Horrevorts: In de praktijk is het vaak moeilijk tot onmogelijk om dergelijke taken zoals bij een woningcoöperatie weer terug bij gemeenten te krijgen. Dan blijven er andere vormen over. Er kan dan op basis van horizontalisering gestuurd worden. Bijvoorbeeld door middel van het aanspreken van instellingen op de maatschappelijk verantwoording. Probeer zelf als gemeente een nieuwe positie te vinden.
Raadslid Coevorden: Verschil in verkiezingen moet juist door de VNG opgepakt worden. De burger moet disfunctionele gemeenten naar huis sturen.
Burgemeester Emmen:

Zet het doel neer: Krachtig herstel autonomie gemeenten. Gemeenten moeten bestaande mogelijkheden ook gebruiken en niet wachten op het Rijk maar zelf aan de slag gaan.


Laatste ronde met issues:

 • Aandacht voor de zorgtaken bij de gemeente.

 • Autonomie is geloof in je eigen gemeente, in de eigen kracht om zich te onderscheiden van andere maatschappelijke organisaties.


Visies die aansluiten bij TLB (gemeentesecretaris Olst-Wijhe Arie Oeseburg):

 • cie Dienstverlening

 • Andere Overheid

 • Betrekken burger, maatschappelijke groepen en instellingen.

 • Vertrouwen in gemeenten en politiek

 • Cultuur: Lef om te besturen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina