Notulen mr 29 januari 2015Dovnload 33.33 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte33.33 Kb.


Notulen MR 29 januari 2015

Aanwezig:Simone, Pauline, Remke, Annabel, Mark, Axel, Michelle, Carola en Janneke ( na de pauze)

Afwezig: Lilian, Michel

Notulen: Annabelpunt

verslag

actie

 1. Opening
Welkom iedereen! Lilian is afwezig en Mark neemt de plek van Lilian waar als voorzitter. 1. Ingekomen post/mededelingen.
 1. Actielijst MR-vergadering 9 december 2014
 1. GMR update 1. Verkeerscommissie update


 1. Kwartaal-verslag 1. Veiligheidsplan 1. Bestuursformatieplan 1. Passend onderwijs


 1. HGOW
 1. Jaarverslag SOON 1. Kwaliteitswijzer basisscholen


 1. Rondvraag


School! Magazine voor het openbaar onderwijs.
Er is een klacht bij de deur dat er veel overlast is van hondenpoep. Of de school hier iets aan kan doen? Het plan komt ter tafel dat de kinderen misschien aanplakbiljetten kunnen maken voor het hek.

De mail omtrent de ouderbijdrage is verzonden. Er komt meer geld binnen nu. Axel geeft aan dat het lastig is als ouders die wel betaald hebben ook de mail krijgen. Mark legt uit dat dit een bewuste keuze is i.v.m. de transparantie van de gelden.


Misschien is het handig als er een stukje in het voorblad komt waar het geld aan wordt uitgegeven/ hoeveel er binnenkomt. Pauline neemt dit mee naar de stuurgroep.

Michel wil de rol van Axel overnemen bij de GMR. De GMR is uitgesteld i.v.m. crisis bij het bestuur. Eind vorig schooljaar zijn er conflicten ontstaan tussen een aantal directeuren en de bestuurder van de stichting. Hierdoor zijn er mensen op non actief gezet. De GMR is in gesprek gegaan met Joost Korver. De GMR heeft de raad van commissarissen bijeen geroepen. De vragen die de GMR stelde werden niet beantwoord. De bestuurder in nu ziek gemeld. Er is nu een interim directeur van een ander bestuur. De raad van commissarissen treden ook af. Het onderwijs heeft niet geleden onder het conflict. Tot het einde van dit schooljaar is er een interim directeur. Donderdag 19 februari is er weer een GMR. Michel gaat dan mee. De begroting wordt dan besproken. Nu is er een tekort van 1,6 miljoen bij het bestuur. Ook is er een pauzeproblematiek op scholen. Met de ingang van de nieuwe CAO gaan er dingen wijzigen. Er komt 1 directeur per school. De schooltijdenregeling wordt ook genoemd. De schooltijden worden bepaalt door het bestuur in samenspraak met de GMR. Kiezen ze voor een continue rooster of regulier zoals het nu gaat? Of kiezen ze ervoor om deze keuze bij de scholen te laten. De MR moet hier over gaan nadenken. Wat willen wij als school en waarom? Dit punt moet volgende keer terugkomen op de agenda. Pauline meldt dat Jos Z. collega’s uit gaat nodigen van andere scholen waar ze al met het continue rooster werken om hun ervaringen te delen.


Michel is afwezig. Het punt schuift door naar de volgende vergadering.
20.00 uur. Janneke schuift aan.
Het kwartaalverslag is verzonden. Niemand heeft hier vragen over. Janneke stelt het kwartaalverslag op aan de hand van het schoolplan.
Het is niet wettelijk verplicht er een te hebben. Bepaalde dingen zijn wel verplicht. (RIE RI8E risico inventarisatie en evaluatie) Wij hebben CO2 metingen en in de pauze doen we de ramen open voor genoeg frisse lucht. Mark kaart aan dat de school wel erg toegankelijk is. Dit is vooral een beslissing van Jos. Jos is van mening dat een openbare school toegankelijk hoort te zijn. Dit kan ter discussie worden gesteld als Jos met pensioen is. In het weekend is het schoolplein een hangplek voor jongeren. Wat wordt er vernield? Hoe wordt het achtergelaten? Hoe kunnen we dit aanpakken. Een oplossing is misschien van de achterdeur de klink eraf halen aan de buitenkant. We gebruiken deze kant van de school dan alleen als uitgang. De voormalige NSO deur kan gebruikt worden om de school binnen te gaan.
Deze is er nog niet. Normaal is dit er in januari. Door de hele bestuurscrisis is de begroting nog niet goedgekeurd. Er ligt nu een strak plan van aanpak. Er is een vergadering geweest. Er moet flink bezuinigd worden. In februari is er meer duidelijkheid.
Wij merken als school in de praktijk weinig van de veranderingen binnen het passend onderwijs. De begeleiding is hetzelfde geregeld als vorig schooljaar en loopt goed.
Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een groepsplan gedrag. Ook zijn we bezig met een nieuwe taal en spellingsmethode aan te schaffen. Dan krijgen we hier ook groepsplannen van.

Is er nog niet i.v.m. onduidelijkheid bestuur. De documenten die Axel in de GMR heeft gehad (plan van aanpak) mailt hij door.


De kwaliteitswijzer basisscholen is ingezet in 2011. Daar is het ook bij gebleven. De stad Amsterdam heeft een nieuwe site met de gegevens van de scholen. De gegevens uit de kwaliteitswijzer zijn terug te vinden in het inspectierapport. Dit is vrij inzichtelijk. We bespreken de veranderingen in het geven van adviezen (groep 8).

Kan er in de stuurgroep opnieuw gekeken worden naar het gebruik van de luizencape? Volgens nieuwe onderzoeken is een luizencape overbodig.


Wat gaan we doen met het hondenpoepverhaal? Tekeningen lamineren en aan het hek hangen?
Agendapunten voor de volgende keer:

 • Verkeerscommissie update (Michel)

 • Continuerooster (cao)

 • Maken notulen vergadering?

Dinsdag 17 maart 2015


Pauline


Michel

Axel


Pauline ( mee naar stuurgroep)


Actielijst:

Datum

punt

Wie

Jan 15

Bespreken in de stuurgroep hoe we ouders meer kunnen vertellen/informeren over het werken in de klas en op school

Stuurgroep pauline

Feb 15

Mail plan van aanpak bestuur

Axel

Feb 15

Hondenpoepverhaal bespreken in de stuurgroep

Stuurgroep pauline

Feb 15

Luizencapes bespreken in de stuurgroep

Stuurgroep pauline

Maart 15

Begroting Axel draagt over aan Mark

Jos Z/ Axel/ Mark

Maart 15

Veiligheidsplan goedkeuren

MR
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina