Notulen mr duizendpootDovnload 19.23 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte19.23 Kb.
NOTULEN MR DUIZENDPOOT

Datum ​​​: 13 november 2013​​

Tijd ​​​: 19.30 uur

Soort vergadering ​: Medezeggenschapsraad

Aanwezigen ​​: Ina, Maarten, Maurice, Janny, Annemieke, Derryl en Mianica

Afwezig ​​​:

Voorzitter ​​: Mianica Mendeszoon

Notulist ​​: Annemieke van der Laan

Volgende MR verg. ​: 15 januari 2014, 19.30 uur

Volgende CMR verg. : 22 januari 20141. Opening

Welkom, geen toehoorders aanwezig.


2. Notulen vorige vergadering
Geen vragen over de notulen. Het is duidelijk.
3. Jaarplanning MR-vergadering
In de jaarplanning wordt nog de data van de Cluster Medezeggenschaps Raad (CMR) opgenomen.

Er is besloten dat een vast koppel naar de CMR vergaderingen gaat.

Dit zijn Maarten (leerkracht) en Annemieke (ouder).

Maurice heeft interesse om aanwezig te zijn op de GMR vergaderingen.


4. Input Ina

  • Team gaat zich dit jaar oriënteren op een zgn. ouderportaal: een ouderinformatiekanaal waarbij de groepsleerkracht rechtstreeks met de ouders van de leerlingen uit de groep contact kan hebben w.b. nieuwsbrieven, afspraken maken bijv. 10 minutengesprekken of het zoeken van ouders voor een excursie etc.  • Onderzoek is in volle gang. In het onderzoek naar passend ouderportaal voor OBS de Duizendpoot is het streven dit voor de meivakantie van 2014 af te ronden.
  • Verlagen overblijfbijdrage

Omdat er verschillende geluiden van ouders zijn over de hoge kosten van de overblijf, is besproken om hier over in gesprek te gaan, met het overblijfteam, om deze bijdragen in de toekomst misschien te kunnen verlagen.


  • Groepsbezoeken in de maand november en december door Ina & flitsbezoeken Janny.

Het team werkt al een aantal jaren volgens HGW (Handelings Gericht Werken) Dit effect is goed merkbaar. Ina is erg tevreden over de resultaten van het team.


  • Vraag: brainstormen over het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Ina vraagt of wij kunnen mee denken over de betrokkenheid van ouders bij school. Dit in de breedste zin van het woord (Ouder participatie)


  • De brief die ouders afgelopen week hebben ontvangen over het helpen bij activiteiten en het inzetten van hun talenten, is een eerste stap.
  • Groot (anoniem) medewerkersonderzoek in het PO en VO half november 2013

Een deze dagen zal het onderzoek uitgezet worden. Ina hoopt dat teamleden dit zo eerlijk en duidelijk mogelijk invullen. Wij houden u op de hoogte.


  • Verbinding tussen beide scholen (ter versterking van beide scholen)

Ina licht toe dat de groepen ½ van de Duizendpoot en de Boventoon elkaar al “gevonden” hebben. Zij werken aan het zelfde programma en dit loopt goed.


  • Door ontspannende activiteiten, met beide teams te organiseren, vinden teamleden elkaar. En ontstaat er een natuurlijke uitwisseling van vak gerelateerde informatie.

Dit waren de punten die ingebracht zijn door de directie. Ina gaat naar huis, wij hervatten de verdere vergadering met de MR leden.5. CMR vergaderingen en de afgevaardigden

Is besproken. Zie punt 3. Jaarplanning MR-vergadering.


6. Budget MR

De MR heeft een eigen budget. Dit wordt beheerd door de penningmeester Marcel Frank. Hij is uitgenodigd de eerst volgende vergadering aanwezig te zijn.


7. Cursus MR-leden

Zodra er weer cursus data bekend zijn, worden wij hiervan op de hoogte gesteld.


8. Stemmen voor de OPR van Passend Onderwijs (Ondernemings Plan Raad)

Inmiddels is de aanmelding voor de, op te richten OPR van Passend Onderwijs, gesloten.

Om te bepalen wie er in die OPR zullen plaats nemen, zijn er voor elke MR, van alle basisscholen in Almere, twee stemmen beschikbaar.

1 stem van de oudergeleiding zal gedaan worden door, Annemieke van der Laan.

1 stem van de lerarengeleiding zal gedaan worden door, Maurice Wolkers.

Bij vragen of onduidelijkheden zullen zij de MR-leden raadplegen.


9. Duizendpoot online; WWW, Facebook, Agenda en notulen MR online (via Rob)

De Facebook site van de duizendpoot, lijkt een succes te zijn. Ook het beheren hier van is goed te doen.

Bij inschrijving van kind op de Duizendpoot, geven ouders wel/geen toestemming voor het publiceren van foto’s. Dit wordt ook bewaakt en nageleefd door de directie van school.
10. Schooltuintjes (input Annemieke)

Nog steeds onderzoekend.

Wordt vervolgd.
11. Foto’s MR-leden ter kennismaking

De foto’s van MR-leden zijn bijna compleet.

Wordt vervolgd
12. Input MR vergadering voor de www

Voor de www zal onze voorzitter een stukje schrijven over de foto’s van MR-leden die wij graag opwillen hangen in school. Over het onderzoeken van de mogelijkheden om te kijken of wij op de Duizendpoot schooltuintjes kunnen realiseren. En dat wij streven naar het online plaatsen van onze Agenda en Notulen op de internetsite van de Duizendpoot.


13. Mededelingen

Voor de volgende vergadering nodigen we onze penningmeester uit om de financiën van de MR toe te lichten.Ook hebben we het e.e.a. aan statuten van de MR gekopieerd, om door te lezen voor de volgende vergadering. Het is misschien goed te weten wat de rechten en plichten zijn van de MR.
14. Rondvraag
15. Sluiting
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina