Notulen Mr-vergadering 10 maart 2009Dovnload 8.47 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte8.47 Kb.
Notulen Mr-vergadering 10 maart 2009
Aanwezig: Hugo Wittekoek (voorzitter), Luciënne Nijst, Mircha Abels, Cocky Beugel, Judith van de Graaf, Roy Hagendoorn, Marian Soonieus (notulen), Tina van Spall (secretaris), Desiree van Harmelen, Daphne van Weelden en Kees van Venetië (namens directie).  1. Opening en mededelingen

Er zijn geen mededelingen


  1. Notulen MR13 januari 2008

De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  1. Overige notulen

Team: pt 6 techniekvoorlichting. Er is een voorlichting geweest voor het team m.b.t. techniek onderwijs. Dit moet nog ontwikkeld worden. Er zal bekeken moeten worden hoe dit binnen de school vorm gegeven kan worden.


  1. Tussenschoolse opvang

Er zijn verschillende gesprekken geweest met de overblijfcommissie (Mircha, Cocky en Roy) en Bianca (namens de overblijfkrachten)

Er is een vervolgoverleg gepland met 2samen.

Eerdere optie om met broodje 2Samen (luxe variant van overblijven) is door het ontbreken van capaciteit op dit moment niet haalbaar.

Een uitbreiding van het aantal mensen is gerealiseerd, nu zijn de eerste stappen gemaakt om de mogelijkheden van keuze, beginnend met groep 1 t/m 4 in te voeren. Veel is ook gerelateerd aan de beschikbare ruimtes.

Hiervoor is een schema gemaakt en daar zal 16 maart mee begonnen worden.

Wat betreft de overige groepen is er overleg of er buiten de school gebruik gemaakt kan worden van ruimten.

Een en ander zal consequenties hebben voor de kosten van de overblijf.

Ook zal bekeken worden welk materiaal nodig is m.b.t. activiteiten.

Ieder stuurt ideeën hoe nieuwe overblijfkrachten te werven naar Roy.

Kees maakt een stukje te laten weten dat er meer overblijfkrachten zijn gekomen op de oproepen.
  1. Werving MR kandidaten

In het vrijdagnieuws komen alvast meldingen dat er behoefte is aan nieuwe leden in het verslagje van de vergadering en bij de wist u dat-jes van de komende weken.

In april zal er een wervingsbrief naar de ouders uitgaan zodat bij de volgende vergadering bekeken kan worden of er verkiezingen noodzakelijk zijn. (actie Tina en Daphne, Judith leest mee).
  1. Nieuwbouwplannen gemeente

8 april zal er een vergadering zijn bij de gemeente, Kees hoopt dan nadere informatie te ontvangen.  1. Mededelingen directie

De begroting 2009-2010 moet worden goedgekeurd en zal via de mail verspreid worden

Na de buiten reguliere telling heeft de school extra budget ontvangen.

De leerplichtambtenaar is de dag voor de voorjaarsvakantie geweest en heeft de aanwezigheid van leerlingen gecontroleerd.

Maandag 2 maart heeft de inspectie een bezoek gebracht, het oordeel was positief, het verslag volgt.
  1. Rondvraag

Geen
Volgende vergadering: maandag 18 mei 19.45 uur.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina