Notulen mr vergadering 10 november 2014Dovnload 21.42 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte21.42 Kb.
Notulen MR vergadering 10 november 2014Locatie: Veenweg

Tijd : 19.30-21.00
Voorzitter: Ilse

Notulist : Hendrike
Agendapunten:

19.30


 1. Opening19.30

 1. Vaststellen agenda - aanvulling agendapunten

 2. Ingekomen stukken / post

 3. Notulen 2 okt zijn reeds vastgesteld en gepubliceerd

2. Geen aanvullingen op de agenda.

3. Geen post

4. Notulen zijn vastgesteld19.40

 1. Mededelingen en informatie

  1. Van de directie

  2. Van/door MR leden

  3. GMR-aangelegenheden (zie email Fabien)

- ICT (werkstation)

- nieuwe CAO (voorlichting, nadere uitwerking)

- voortgang vragenlijst

- wijziging in formatie en nieuwe aanwas (meedenken vanuit MR)5. a

- We mogen meedoen met de academische opleidingsschool (AOS). Het levert ons studenten van de academische opleidingsschool. We krijgen steun van de RUG. Het levert ons uiteindelijke een professionele leergemeenschap op. Dit jaar alleen cursus en vanaf volgens schooljaar van start met studenten.

b. Geen

c.


- We hebben geen behoefte aan een cursus.

- Ondervinden wij problemen bij het nieuwe ICT werkstation? Wij ondervinden nog geen problemen omdat wij nog verbonden zijn met het werkstation.

- Mededeling enquête: Annemarie geeft aantal respons aan van leerlingen, ouders en leerkrachten. Wie wil met Annemarie meedenken over de uitslag van deze enquête?

- Mededeling: Annemarie wil graag een leerkracht en een ouder uit de MR om mee te denken over de formatie. Volgend schooljaar gaan we van 16 naar 15 groepen. 12 dec om 15u hebben Annemarie, Jolanda, Johanna, Hendrike afgesproken om hierover na te denken.

- CAO wordt kort besproken.

- GMR wil graag meer weten over de ervaringen met SCOLL. Annemarie gaat informeren bij de leerkrachten.20.00

 1. Schoolplan, eerste onderdeel is de visie

- MR heeft instemmingsbevoegdheid: WMS, art. 10 sub b; instemming verlenen/onthouden eind van het schooljaar

Annemarie geeft uitleg bij het eerste onderdeel van het schoolplan.

20.25

 1. Advies begroting

Mogelijke advies uiterlijk maandag 17 november doorgeven aan Annemarie.

20.45

 1. Kunstproject in relatie tot jaarplan OR schuift verder op; stand van zaken OR

Er zijn nu twee voorzitters binnen de OR. Één van de Veenweg en één van de Semmel. Alyt is technisch voorzitter en leidt de vergaderingen. Men wil duidelijker naar de ouders communiceren waar de ouderlijke bijdrage voor gebruikt wordt. Kunstproject schuift op.

20.50

 1. Nieuwe Vensterschool en Gezonde school (Annemarie)

Schuift door naar volgende vergadering. Dan heeft er een evaluatie plaatsgevonden.

20.55

 1. Rondvraag

Geen

21.00

 1. Sluiting

Om 20:50 sluit Ilse de vergadering.

B = bespreekpuntI = ter informatie
Vergaderdata zijn:


Do 4 september

notulen: Johanna

Do 2 oktober

notulen: Monica

Ma 10 november

notulen: Hendrike

Di 9 december

notulen: Jolanda

Wo 21 januari

notulen: Janine

Di 3 maart

notulen: Jantine

Di 14 april

notulen: Rogier

Do 21 mei

notulen: Johanna

Di 16 juni

etentje

Tijdstip: 19.30 Locatie VeenwegDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina