Notulen mr vergadering 24 augustus 2015 inst advDovnload 39.13 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte39.13 Kb.


Notulen MR vergadering 24 augustus 2015

inst

adv

info

Aanwezig:

Bert Lahuis

Channah Nieuwenhuis

Marisa Manck

Daniela Stols

Mariëlla Kremer


Afwezig met bericht:

Julie Jurriaans

Christiaan Moonen
Notulist:

Bert Lahuis


Bijlage: Actiepunten- / besluitenlijst  1. Notulen en acties

Notulen 22 juni niet akkoord. Er komt een gewijzigde versie (Bert)

Actielijst aangepast.
X

2 Mededelingen van de directie
We hebben wat last van lekkages. Reparatie wordt aan gewerkt.
Schoolgids komt binnenkort in de versie 2015-2016

Website: met spoed training van een aantal personen. Stukken voor de website voorlopig nog via Channah op de website laten plaatsen.
X

3. Mededelingen vanuit de GMR.
In september is er weer de jaarlijkse cursus voor de leden van de (G)MRX

4. TSO
Er is een eerste overleg met de TSO-coördinator geweest.

De TSO-groep van vorig jaar is voor nu beëindigd. Channah heeft een (eind)gesprek met de (leden van de) groep gehad. De laatste gebeurtenissen m.b.t. TSO worden besproken.

We zijn nu ruim twee jaar bezig om de TSO op een goede manier georganiseerd te krijgen. Eind vorig schooljaar leek het beter te gaan, reden om dat dit schooljaar in het begin net zo voort te (willen) zette.

Dit wordt voor 21/9 geëvalueerd. Dan zal er een peiling vanuit de directie naar de ouders gedaan worden wat ouders wel of niet willen, binnen de mogelijkheden die er dan zijn. Op 24/9 zal deze peiling sluiten en zo mogelijk op 25/9 zal de directie met de MR overleggen over de uitslag van de peiling. Mochten daar besluiten uitkomen die tot verandering m.b.t. de TSO leiden, dan kunnen die per 1-1-2016 geëffectueerd worden.

X

5. Functiemix Europaschool
De Functiemix vraag om een bepaald percentage LB ingeschaalde onderwijsgevende leerkrachten. Binnen het bestuur (Esprit) en binnen ons brinnummer. Omdat de AICS en DENISE hier ook onder vallen, geeft dit beeld niet de werkelijkheid binnen de Europaschool weer.

Channah en Bert hebben uitgezocht dat het huidig percentage LB ongeveer 20 % is. Dat moet volgens de MR op basis van stukken van OCW 34 % zijn/worden. De directie staat hier wel achter, maar heeft ook te maken met de financiële mogelijkheden (vanuit Esprit). De MR vraagt (adviseert) de directie dit percentage ernstig na te gaan streven.


X


X


6. Formatie 2015-2016
De cijfers van de formatie liggen voor. Binnen deze cijfers is de functie van directie van 0.8 naar 0,9 fte gegaan.
De MR geeft een positief advies over de formatie.


X
7. W.v.t.t.k.

Er vindt een discussie plaats over ongewenst gedrag van leerlingen en de reactie van de school hierop.

X

8. Afsluiting.
Om 21.00 uur.


Actielijst per 24 – 08 - 2015

Actie

Datum

Actie

Status

Eind-datum

Eigenaar

1.

22-6-2015

Aangeven te bespreken/agenderen onderwerpen gedurende het schooljaar

Loopt

Geen

Allen

2.

22-6-2015

Vastleggen doorlopende agendapunten

Loopt

1-11-2015

Allen

3.

22-6-2015

VVTO: Bij de leerkrachten de vraag uitzetten wat nodig is om de VVTO naar een volgend niveau van succes te brengen. Optie is de leraren voor een/ de eerstvolgende MR uit te nodigen

Loopt

1-11-2015

Marisa en PMR-lid

4.

22-6-2015

Afspraken maken over het meten van de vooruitgang bij de TSO

Loopt

1-9-2015

Channah

5.

22-6-2015

24-8-2015Evaluatie TSO binnen 4 weken, incl. voldoen aan wettelijke eisen

Loopt

21-9-2015

Channah

6.

24-8-2015

Uitvoeren peiling m.b.t. mogelijkheden TSO

Loopt

24-9-2015

Channah

7.

24-8-2015

Verwerken peiling en gesprek met de MR hierover

Loopt

25-9-2015

Channah

8.

24-8-2015

Uitbrengen nieuwe schoolgids

Loopt

1-10-2015

Channah

9.

24-8-2015

Functiemix niveau LB naar gewenst niveau

Loopt

1-1-2016

Channah

10.

24-8-2015

Volgende MR vergadering 25 september 17.30 uur

Loopt

25-9-2015

MarisaDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina