Notulen mr-vergadering 5 oktober 2009Dovnload 12.21 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte12.21 Kb.
Notulen MR-vergadering 5 oktober 2009
Aanwezig: Cocky Beugel, Roy Hagendoorn, Marcel Otto, Judith van de Graaf, Razia Aliradja-Maddoe, Sharon Geradts, Marian Soonieus, Desiree van Harmelen, Mircha Abels en Kees van Venetie (namens directie) 1. Opening en mededelingen

Roy zit de vergadering voor en geeft aan dat hij zich beschikbaar stelt voor de functie van voorzitter. Dit wordt unaniem aangenomen. Sharon geeft aan dat zij de functie van secretaris in overweging neemt en binnenkort een beslissing neemt.


 1. Tussenschoolse opvang

Na het mislukken van het overleg met 2 samen en het uitblijven van nieuwe aanmeldingen heeft Kees een oriënterend gesprek gehad met de stichting LOS. Deze stichting organiseert overblijf op scholen zelfstandig en wil hier bij ook bepaalde kwaliteit leveren.

De kwaliteit waar in eerste instantie de aanleiding was om de overblijf regeling ter discussie te stellen.

Mevrouw Ineke Renckens komt om haar werkzaamheden toe te lichten en aan te geven hoe het traject van samenwerking verlopen kan.

Enkele punten die besproken en toegelicht zijn: • Werken met opgeleide krachten

 • feedback van een pedagoog

 • een vaste contactpersoon

 • een betaalde vakkracht

 • voldoende leiding: 2 medewerkers op 25 a 30 kinderen

 • keuze van activiteiten voor de kinderen

 • een jaarlijks budget voor spelmateriaal

De kosten van de overblijf zijn gekoppeld aan het aantal overblijvers.

Op basis van de huidige aantallen komen zij uit op ong. € 2,50.

Dit betekent een forse stijging maar hierdoor gaat de kwaliteit omhoog.

Dit alles is wel afhankelijk van het aantal vrijwilligers die aangetrokken kunnen worden. Mevr. Renckens geeft aan dat zij door een intensieve werving ervan uit gaat dat dit mogelijk is.


Welk traject wordt gevolgd als er met Los samengewerkt gaat worden:

 • Opstellen van een contract, (Concept contract is al aanwezig)

 • Voorlichten van de ouders. Stichting LOS verzorgt een informatieavond.

 • aantrekken van vrijwilligers

 • Voldoende tijd om het proces te implementeren

Na haar toelichting wordt er nog door de MR leden verder gediscussieerd over de wijzigingen. Er zijn nog verschillende vragen: • opbouw van het bedrag

 • wat gebeurd er als er niet aan het aantal mensen kan worden voldaan?

 • kan er nog over de prijs onderhandeld worden?

Er wordt besloten dat Kees de vragen voorlegt en maandag 12 oktober een vervolg bespreking gehouden wordt en de MR op de hoogte houdt van verdere ontwikkelingen.
Door de uitgebreide discussie worden de overige agenda punten doorgeschoven naar de volgende vergadering

Roy en Marcel stellen de agenda samen.

De vergadering is gepland: 2 november 2009 om 20.00 uur


Bijeenkomst m.b.t. TSO 12 oktober 2009

aanwezig: Roy Hagendoorn, Marcel Otto, Judith van de Graaf, Razia Aliradja-Maddoe, Marian Soonieus, Desiree van Harmelen, Mircha Abels, Daphne van Weelden en Kees van Venetie (namens directie)


Na bestuderen van het concept contract zijn er nog diverse vragen:

- Hoe om te gaan met de sollicitatie procedure, wordt de directie betrokken

bij het aanname beleid.

- Wat zijn de consequenties als de afgesproken kwaliteit niet geleverd kan worden.

- zijn er mogelijkheden om de invoering te faseren. b.v. eerst 1 bouw en dit uitbreiden.

- hoe wordt het proces gecommuniceerd naar de ouders.

Zijn er nog andere mogelijkheden om de TSO te regelen?

- Hier kwam het voorstel om te werken met ZZP-ers, omdat de school dan niet gebonden is aan het betalen van een vrijwilligers bijdrage maar ook een hogere beloning kan betalen, waardoor het makkelijker is mensen aan te trekken.

Hier wordt uitgebreid over gediscussieerd, maar er wordt besloten dat een geheel nieuw traject te veel tijd zal vragen om te onderzoeken of dit haalbaar is. Na het doorlopen traject van mogelijkheden afgelopen jaar is het duidelijk dat het nu op handelen aankomt.

Ook is de afgelopen maanden gebleken dat het niet eenvoudig is om mensen aan te trekken.

- Kees laat het contract doornemen op juridische inhoud. m.n. hoe om te gaan met afspraken als de kwaliteit niet gegarandeerd wordt.

(is er een kwaliteit prijs-verhouding)

- Een probleem blijft dat het team gebruikt wordt als vangnet als er niet voldoende mensen zijn.

Als er een principe besluit is genomen wordt er naar de ouders gecommuniceerd door:

- een kort stukje in het vrijdagnieuws van 30 oktober

- een persoonlijke brief aan de ouders waarin een uitgebreide toelichting zit.


mededeling:

Sharon heeft laten weten dat zij het secretariaat van Tina over zal nemen, waarvoor alvast onze dank.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina