Notulen oudervereniging Vossius 20 januari 2011Dovnload 7.27 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte7.27 Kb.
Notulen oudervereniging Vossius 20 januari 2011
Aanwezig: Peter Bouma, Yond Boeke, Joke de Jonge, Jaap Kooij, Jan van Muilekom, Edi Cohen

Afwezig: Eric Plakman, Carola Hageman, Kaki Markus, Marieke van der Werf
  1. Opening

Yond opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  1. Notulen 14-12-10

Yond meldt dat ze inmiddels wel notulen van de MR heeft ontvangen. N.a.v. punt 3 meldt de rector dat Spaans niet als eindexamenvak kan worden gekozen vanwege budgettaire redenen. N.a.v. punt 8 over de mogelijkheid om liften in de school te bouwen zegt de rector dat deze discussie weer opgerakeld zal worden. Onder punt 9 wordt toegevoegd dat de vraag van de school om een bijdrage van de oudervereniging voor de aanschaf van een filmcamera is ingewilligd.
  1. Ingekomen Post, MR en LOZG

Yond meldt dat er een mail is binnengekomen van een ouder die zich beklaagt dat ze wederom niet is ingeroosterd voor een ouderavond. Er wordt geadviseerd om in de aanmeldingsbrief een duidelijke deadline te vermelden, ook voor aanmelding via internet.

De MR is sinds de laatste vergadering van het bestuur oudervereniging niet bijeengekomen.

Carola heeft een brief van de SHZG doorgestuurd waarin staat dat de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium heeft besloten om nog nader onderzoek te doen naar het eventueel schrappen van de proefvertaling bij het Cerntraal Eindexamen klassieke talen.
  1. Mededelingen schoolleiding

Jan vertelt dat er op Facebook wel eens ruzies onder de leerlingen ontstaan die uit de hand lopen en op het schoolplein worden uitgevochten. De school is hier steeds alerter op.
  1. Voorbereiding thema avond

Specifieke punten om aandacht aan te besteden: Aanvang 20.00 uur: Jaap heet welkom

Aanvang sprekers om 20.05 uur. Zij spreken een half uur. Frits Partouns en Maurits spreken samen ongeveer een kwartier en vanaf 21.00 uur is er discussie.

Benodigdheden zijn: Laptop, beamer. Koffie en thee vanaf 7.30 uur. Na afloop: wijn en discussie. Vergeet niet in de uitnodiging een verwijzing op te nemen naar het discussiestuk. Bestuursleden van de oudervereniging wordt gevraagd om indien mogelijk om 19.00 uur aanwezig te zijn.

Joke regelt bloemen en wijn voor de sprekers.


  1. Gang van zaken Open Dagen

Over het algemeen was iedereen het erover eens dat de nieuwe organisatie, een doorlopend programma, een groot succes was. De docenten waren enthousiast, de centrale sessie in de aula was goed bezocht en luchtig. Mooie bijkomstigheid is dat de school zowel in Trouw als in Elsevier de hoogste cijfers heeft gekregen. De rol van de Oudervereniging tijdens de Open Dagen bleek succesvol vooral toen er tot actieve werving werd overgegaan.

  1. Voortgang Activiteitenrooster

Cafe Chantant is op 11 en 12 februari. Op donderdag 14 april is de uitvoering van de toneelgroep van de derde klas en hier is volgens Jan wat hulp nodig. Hij komt nog met een inventarisatie. Op 10 maart is de presentatie van de beste profielwerkstukken.
  1. Rondvraag


De vergadering van 15 februari wordt afgezegd. Eerstvolgende vergadering is donderdag 17 maart.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina