Notulen pvt bijeenkomst woensdag 10 September Aanwezig: Sara – Said – Bram. Locatie: Breda Op de agendaDovnload 14.96 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte14.96 Kb.Notulen pvt bijeenkomst woensdag 10 September
Aanwezig: Sara – Said – Bram. Locatie: Breda
Op de agenda:

 • Regelmaat pvt bijeenkomsten

 • Bepaling functies

 • Inbreng pvt

  • Salarisverdeling

  • Vacature invulling

  • Omgang stagiaires

  • Voortgang- en functioneringsgesprekken

  • Kenbaarheid pvt

 • Punten van Cyriel

 • Wvttk

 • Taakverdeling

Regelmaat pvt bijeenkomsten.

De pvt komt één keer in de twee maanden bij elkaar
Bepaling functies.

De pvt heeft Sara als voorzitter aangesteld, Said als plaatsvervangend voorzitter en Bram als secretaris.


Inbreng pvt.

 • Op welke manier worden de salarissen bepaald en hoe is de verdeling onder de verschillende vestigingen?

 • Welk protocol wordt gehanteerd bij het aannemen van nieuwe medewerkers en in welke mate krijgen zittende werknemers de kans om deze vacature in te vullen?

  • Gaat de pvt zich in verdiepen

 • Is er een landelijk voorschrift voor omgang en vergoeding van stagiaires en hoe staat dit in verhouding met het RADAR reglement?

  • Gaat de pvt zich in verdiepen

 • Wat zijn de voorschriften voor het hanteren van voortgang- en functioneringsgesprekken en hoe worden deze nageleefd?

  • Gaat de pvt zich in verdiepen

 • Op welke manier gaan we de PVT kenbaar maken?

Punten van Cyriel. 1. Communicatie strategie van het MT naar de medewerkers, loopt dit via de pvt?
  MT meldingen kunnen in voortaan worden vermeld op de pvt intranet pagina, daarnaast zal de pvt regelmatig overleg hebben met het MT.

 2. Zomeroverleg, MT wil graag een vergadering/overleg/kennismaking tussen personeel en bestuur, de pvt zal deze taak op zich nemen en agendapunten verzamelen bij het personeel. Dit onderwerp wordt bij de volgende vergadering opgepakt.

Wvttk.

Is de pvt ook voor de locatie manager?
Taakverdeling.

Sara:


Said:

Bram:

 • Zorgt voor een beschikbare datum voor het overleg tussen pvt, vertrouwenspersoon en evt. directeur.

Allen:

 • Beleggen individuele gesprekken met de medewerkers van hun vestiging(en)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina