Notulen schepencollegeDovnload 1.33 Mb.
Pagina1/8
Datum03.10.2016
Grootte1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
NOTULEN

Schepencollege
datum zitting 16 september 2014

aanwezig

Adri Daniëls, Burgemeester-voorzitter

Alexander Binon, Paul Pues, Tom Teck, Maggy Steeno, Bart Clerckx, Schepenen

Marijke Pertz, Gemeentesecretaris
verontschuldigd

Diane Grauwels, OCMW-voorzitster


De Burgemeester-Voorzitter opent de vergadering om 14:30 uur.
Goedkeuring ontwerp notulen.

Het college neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de gemeentesecretaris, van de vorige vergadering dd 9 september 2014.

Het college neemt er nota van dat tot het einde van huidige vergadering opmerkingen kunnen gemaakt worden betreffende de redactie van de notulen.

D a g o r d e :

473.261 Financiën - Betaalbaarstelling mandaten.


Het college stelt de betalingsbevelen van de collectieve goedkeuringslijst van te betalen bedragen voor de som van 55.842,06 euro voor het dienstjaar 2014 betaalbaar.

Het college neemt akte van en bekrachtigt de gedane bestellingen.


XXX Autodelen: kennisname resultaten bevraging Cambio.
Ref: COL 18/02/2014, 25/02/2014 en 15/04/2014.
In het streven naar een meer efficiënte en duurzame mobiliteit en in het kader van het burgemeesterconvenant waar de gemeente de milieu-impact en de CO2 uitstoot wil beperken werd onderzocht of er een draagvlak zou zijn voor een systeem van autodelen.
Het schepencollege neemt kennis van de resultaten van de online enquête.
Het college besluit Geert Gisquière, directeur van Cambio-Vlaanderen, uit te nodigen op dinsdag 28 oktober 2014 om 13.30 uur om meer uitleg te komen geven over de mogelijkheden.
581.1 Kennisname brief provincie Vlaams-Brabant m.b.t. stopzetting eindejaarscampagne "Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer".
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een brief van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 01-09-2014, waarin gemeld wordt dat de eindejaarscampagne "Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer" die sinds 1997 loopt, wordt stopgezet.

De deputatie heeft op 10-07-2014 beslist de financiering stop te zetten en andere beleidskeuzes te maken.

Deze beslissing impliceert om. dat er in de eindejaarsperiode geen feestbussen meer zullen rijden, zoals ook reeds door De Lijn gemeld werd.
575.03 Openstelling voetweg 103 (tracé tussen Milsestraat en Boetsenberg): bewonersvergadering.
Het college van burgemeester en schepenen besliste de aangelanden van hoger vermeld gedeelte van voetweg 103 uit te nodigen op een nieuwe overlegvergadering op dinsdag 23 september 2014 om 20.00u.
De heer Albert Dekeyzer (Boetsenberg 8) meldde dat hij niet aanwezig kan zijn. Hij vraagt wel om op de hoogte gehouden te worden van het vervolg van het dossier. Tijdens de vorige vergadering gaf hij aan voorstander te zijn van de openstelling.
581.16 Tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer - Bekrachtigingen.
In toepassing van artikels 134§1 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet vaardigt de burgemeester bij hoogdringendheid volgende tijdelijke politieverordeningen uit:
Op vrijdag 29 augustus 2014 van 00:00 tot en met 24:00 uur, - voor het plaatsen van een kraan om montagewerken uit te voeren, te Oud-Heverlee, Francis Crabbéstraat.

Op vrijdag 29 augustus 2014 van 00:00 tot en met 24:00 uur wordt te Oud-Heverlee, de Francis Crabbéstraat, tussen de Boslaan en de Vaalbeekstraat afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd bewoners en hulpdiensten. Op voornoemde dag en uren:


- wordt een omleiding voorzien via Boslaan, Waversebaan – Vaalbeekstraat en via Dorpsstraat – Waversebaan – Boslaan op voornoemde dag en uren

- wordt parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de rijbaan over een lengte van 15 meter in de Francis Crabbéstraat thv nr. 12.


Vanaf zaterdag 30 augustus 2014 00:00u tot en met maandag 01 september 2014 om 24.00u, ingevolge grondwerken en aanleg parking, Oud-Heverlee, Waversebaan 248

Vanaf zaterdag 30 augustus 2014 00:00u tot en met maandag 01 september 2014 om 24.00u wordt parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de rijbaan over een lengte van 25 meter te Oud-Heverlee, Waversebaan thv nr 248, behoudens vergunning.


Vanaf dinsdag 2 september 2014 00:00u tot en met vrijdag 12 september 2014 om 24.00u, wordt parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de rijbaan te Vaalbeek, Grezstraat thv nr 21.
Op zaterdag 6 september, ingevolge buurtfeest “Vrienden van de Oude Nethensebaan” te Sint-Joris-Weert; in de Kaubergstraat 2014.

Op zaterdag 6 september vanaf 09:00u tot en met 24u, zal in Sint-Joris-Weert, het gedeelte van de Kaubergstraat, gelegen tussen de Oude Nethensebaan en de Hazeveldstraat, afgesloten worden voor alle verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten en de inwoners van de Kaubergstraat.


Op zaterdag 6 september vanaf 15:00u tot en met 22:00u, te Sint-Joris-Weert, ingevolge “Wijkfeest Eekhoornlaan”

Op zaterdag 6 september vanaf 15:00u tot en met 22:00u, zal in Sint-Joris-Weert, de Eekhoornlaan ter hoogte van huisnr 1 afgesloten worden voor alle verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten en de bewoners.


Van zaterdag 6 september 2014 om 00:00u tot zondag 7 september 2014 om 24:00u ingevolge Zomerfeest te Oud-Heverlee

Van zaterdag 6 september 2014 om 00:00u tot zondag 7 september 2014 om 24:00u zal op de parking van de parochiezaal parkeerverbod ingesteld worden


Op zaterdag 6 september van 12:00 tot 17:30u, ingevolge wielerwedstrijd te Oud-Heverlee, “Koersdirecteur”

Op zaterdag 6 september van 12:00 tot 17:30u, geldt parkeerverbod langs beide zijden van de rijbaan:

- in de Dorpsstraat tussen de kruispunten Fonteinstraat en Vaalbeekstraat/Bogaardenstraat

- in de Groenstraat, tussen de Korbeekdamstraat en de Meuterweg, in het gedeelte tussen de Meuteweg en de Bogaardenstraat

- in de Korbeekdamstraat tussen Waversebaan en Bogaardenstraat

- op de Waversebaan tussen de Korbeekdamstraat tot en met het kruispunt Blokkenstraat

- in de Fonteinstraaat tussen de Blokkenstraat en de Dorpsstraat
Op zaterdag 6 september van 15:00 tot 17:30u, ingevolge wielerwedstrijd te Oud-Heverlee, “Koersdirecteur”

Op zaterdag 6 september van 15:00 tot 17:30u, eenrichtingsverkeer en verbod tot alle verkeer met uitzondering van de hulpdiensten:

- in de Dorpsstraat tussen de Vaalbeekstraat/Bogaardenstraat en de Fonteinstraat, verkeer rijdende in de richting van de Waversebaan

- in de Groenstraat, alle verkeer komende van de Korbeekdamstraat rijdende in de richting van de Bogaardenstraat

- in de Korbeekdamstraat tussen Waversebaan en Groenstraat, verkeer rijdende richting Groenstraat

- op de Waversebaan tussen de Korbeekdamstraat tot en met het kruispnt Blokkenstraat

- in de Fonteinstraaat tussen de Dorpsstraat/Francis Crabbéstraat en de Blokkenstraat, verkeer rijdende in de richting van Leuven
Op zondag 7 september 2014 tussen 12:00u en 18:00u zal te Oud-Heverlee, de Bogaardenstraat tussen de Groenstraat en het begin van de wijk Berkenlaan verkeersvrij gemaakt worden
Op zondag 7 september 2014 tussen 12:00u en 18:00u zal te Oud-Heverlee, het gedeelte van de Bogaardenstraat tussen de Groenstraat en de Berkenlaan verkeersvrij gemaakt worden, met uitzonderling van de hulpdiensten. Omleiding wordt voorzien via de Korbeekdamstraat en Dorpsstraat. De organisator staat in voor het plaatsen, onderhouden en opbergen van de signalisatie.

Op zaterdag 6 september 2014 nav wielerwedstrijden, ingericht door Werkgroep Zomerfeest, Landelijke Gilde Oud-Heverlee en het Jeugdhuis Joow

Op zaterdag 06/09/2014 wordt vanaf 12.00 uur tot 19.30 uur, langs beide zijden van de rijbaan parkeerverbod ingesteld:

a) In de GROENSTRAAT vanaf de kruising Bogaardenstraat tot kruising met Meuterweg.

b) In de MEUTERWEG vanaf de kruising met de Groenstraat tot de kruising met de Acacialaan.

c) In de ACACIALAAN vanaf de kruising met de Meuterweg tot de kruising met de Olmenlaan.

d) In de OLMENLAAN.

e) In de BERKENLAAN vanaf kruising met de Olmenlaan tot de kruising met Bogaardenstraat.

f) In de BOGAARDENSTRAAT vanaf de kruising met de Berkenlaan tot de kruising met Dorpsstraat.

Op zaterdag 06/09/2014 zal vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur in het gedeelte van bovengenoemde straat / straten van Artikel 1 alle verkeer met uitzondering van de hulpdiensten verboden zijn.

Op zaterdag 06/09/2014 zal vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur in de BOGAARDENSTRAAT, ingevolge het afsluiten van deze straat ter hoogte van de Berkenlaan en de parochiezaal, vanaf het kruispunt Bogaardenstraat /Korbeekdamstraat alle verkeer rijdende in de richting van de Dorpsstraat verboden zijn, dit met uitzondering van de hulpdiensten en het uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Op zaterdag 06/09/2014 zal ingevolge de twee wielerwedstrijden vanaf 12.00 uur tot 19.30 uur de MEUTERWEG, afgesloten worden ter hoogte van de Acacialaan,

vanaf het kruispunt Meuterweg/ Korbeekdamstraat zal alle verkeer rijdende in de richting van de Acacialaan/ Groenstraat verboden zijn, dit met uitzondering van de hulpdiensten en het plaatselijk verkeer.

Op zaterdag 06/09/2014 zal vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur in de GROENSTRAAT, ingevolge het afsluiten van deze straat ter hoogte van de Meuterweg en de Bogaardenstraat, vanaf het kruispunt Groenstraat/ Korbeekdamstraat, alle verkeer rijdende in de richting van de Bogaardenstraat verboden zijn, dit met uitzondering van de hulpdiensten en het uitgezonderd plaatselijk verkeer.

Een omleiding voor de BOGAARDENSTRAAT, MEUTERWEG en de GROENSTRAAT wordt voorzien via de KORBEEKDAMSTRAAT.

Op zaterdag 06/09/2014 zal van 19.30 uur, tot 22.00 uur, in de DORPSSTRAAT vanaf het kruispunt met de Fonteinstraat/ Francis Crabbestraat alle verkeer rijdende in de richting van de Vaalbeekstraat/Bogaardenstraat verboden zijn, dit met uitzondering van de hulpdiensten en het plaatselijk verkeer.

Een omleiding voor het doorgaand verkeer wordt voorzien via de FRANCIS -CRABBESTRAAT DORPSSTRAAT.

Ingevolge het inrichten van het “verkeerspark” en het “optreden” zal op 06/09/2014 van 19.30 uur tot 22.00 uur, de DORPSSTRAAT afgesloten worden ter hoogte van huisnummer 53/A, en huisnummer 1 van de Bogaardenstraat, de VAALBEEKSTRAAT ter hoogte van de Dorpsstraat, de GROENSTRAAT ter hoogte van de Bogaardenstraat en de BOGAARDENSTRAAT ter hoogte van de parochiezaal.

De inrichter dient langs de openbare weg t.b.v. de hulpdiensten een vrije doorgang van minimum drie meter te garanderen.
Op donderdag 11 september 2014: ingevolge plaatsen vrachtwagen, te Sint-Joris-Weert

Op 11/09/2014 van 00:00 t/m 24:00 uur wordt in de BEEKSTRAAT thv

nr 30 - 32, langs beide zijden van de rijbaan over een lengte van 20 meter parkeerverbod ingesteld, behoudens vergunning.
Vanaf maandag 15 september 2014 tem dinsdag 16 september 2014: ingevolge huisaansluiting aan de riolering, te Sint-Joris-Weert
Vanaf 15/09/2014 om 00:00 uur t/m 16/09/2014 om 24:00 uur wordt

parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de rijbaan over een afstand van 20 meter in de LEUVENSESTRAAT thv huisnummer 21 A, behoudens vergunning.


Vanaf maandag 22 september 2014 tem woensdag 24 september 2014: ingevolge plaatsen nieuwe ramen, te Oud-Heverlee

Vanaf 22/09/2014 om 00:00 uur t/m 24/09/2014 om 24:00 uur wordt langs beide zijden van de rijbaan, over een lengte van 20 meter, parkeerverbod ingesteld in de DORPSSTRAAT thv nr 9, behoudens vergunning.


Vanaf zaterdag 6 september 2014 tem vrijdag 12 september 2014: ingevolge verbouwingswerken, te Oud-Heverlee

Vanaf 06/09/2014 om 00:00 uur t/m 12/09/2014 om 24:00 uur wordt

parkeerverbod ingesteld langs beide zijden van de rijbaan over een afstand van 40 meter

in de DORPSSTRAAT thv nr 98, uitgezonderd de container, bouwkraan, silo en opslagruimte van aanvrager.

Op bovenvermelde data en uren wordt de bushalte in de DORPSSTRAAT

thv nr 98 over de nodige afstand verschoven.


Het schepencollege bekrachtigt, in toepassing van artikels 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet, deze tijdelijke politieverordeningen.
Overeenkomsten met kerkfabrieken: prijsvraag notaris voor opstellen notariële akten.
Het college gaat akkoord met de prijsvraag bij verschillende notarissen voor de opmaak van de notariële akten omtrent de door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomsten mbt betwiste eigendomen.

Volgende notarissen zullen aangeschreven worden:

- Notaris Gwen Daniëls;

- Notarissen Talloen;

- Notaris Simonart (Tienen)

- Notaris Dewit;

- Notaris Rooman;

- Notaris Vangoidsenhoven.


Dading gemeente - kerkfabriek Haasrode
De gemeente ontving op 10 september 2014 een aantal opmerkingen van de kerkfabriek op de tekst van de dading, opgesteld door de raadsheer van de gemeente, advocatenassociatie Durnez. Het schepencollege aanvaardt deze opmerkingen.
397.255 Deeltijds Kunstonderwijs - Wijziging uren opsteller ten laste van de gemeente.
Het Schepencollege,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 (B.S. dd. 25 mei 1991) betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, meer bepaald de artikels 4§5, 19 en 23bis;

Gelet op de desbetreffende artikels van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, na wijziging;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 102 en 106, na wijziging;

Gelet op de omzendbrief DKO/2014/01, houdende prestatieregeling voor het ambt van opsteller in een instelling voor deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2014 en de daarbij horende omrekeningstabel;

Overwegende dat de academie De Vonk, vanaf 1 september 2014, meer leerlingen telt en derhalve meer lestijden toegewezen kreeg van het departement;

Overwegende dat dit een weerslag heeft op de lestijden ten laste van de gemeente;

Gelet op het feit dat mevrouw Christine Vanhoven fungeert als opsteller aan de academie De Vonk met een 6/38ste opdracht ten laste van de gemeente Oud-Heverlee;

Gelet op het desbetreffende schrijven van de directeur van de academie De Vonk houdende aanpassing van de lestijden ten laste van de gemeente van mevrouw Vanhoven van 6/38ste naar 4/38ste per week;

Na bespreking;

B e s l u i t :

Art.1.- Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee, p/a Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, inrichtende macht van de gemeentelijke academie De Vonk, besluit, met ingang van 1 september 2014, de opdracht van:


  • Mevrouw Christine VANHOVEN, geboren te Leuven, op 22 juli 1968, wonende te 3053 Oud Heverlee, Kerkeveld 59, ten laste van de gemeente, terug te brengen van 6/38ste naar 4/38ste per week als opsteller aan de academie De Vonk vanaf 1 september 2014, ingevolge uitbreiding van de lestijden ten laste van het departement.

Art.2.- De opsteller zal de wettelijke wedde ten laste van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en van de gemeente genieten.

Art. 3.- Deze beslissing ter kennis te brengen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten, en het betrokken personeelslid.
332.42 Personeel – Vorming –BBC - Budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan.
Het schepencollege,

Gelet op het feit dat vorming van de medewerkers een permanente bezorgdheid dient te

zijn van een goed werkende organisatie;

Aangezien CIPAL, in het kader van de BBC, een opleiding "Budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan", inricht op 17 september 2014 van 09.00 uur tot 12.00 uur in haar gebouwen te Geel;

Aangezien deze opleiding zijn nut heeft voor Herman Devijver, gemeentelijk financieel beheerder;;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;B e s l u i t :

Art. 1- Aan de heer Herman Devijver, gemeentelijk financieel beheerder, toelating te verlenen de opleiding "BBC - Budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan", ingericht door CIPAL op 17 september 2014 van 09.00 uur tot 12.00 uur in haar gebouwen te Geel, te volgen.

Art. 2 – De kosten voor deze opleiding, geraamd op 121,98 euro (incl BTW) te boeken op budgetsleutel 2014/6150010/ALG BES/0119/999 ALG Opleidingskosten/overige algemene diensten/Werking algemene diensten.
901 Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven: exclusieve dienstverlening technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten.
Het schepencollege,

Gelet op het feit dat de gemeenteraad op 24 juni 2014 onderstaande beslissing nam:

Gelet op het Gemeentedecreet;

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 11 juni 2010;

Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de vereniging en met betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit;

Gelet op het besluit van 26 mei 2010 van de buitengewone algemene vergadering van INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;

Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat:1.7 technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten

kan worden gerealiseerd;

Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;

Dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;

De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN onder meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTW-administratie, op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.

Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;

Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding”;

Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project op te volgen;

Dat de uurlonen voor de personeelsleden van INTERLEUVEN door INTERLEUVEN op basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald (toestand op 01/01/2013) :

algemeen projectleider/specialist-expert: 83,00 Euro

projectleider : 74,00 Euro

projectmedewerker : 61,00 Euro

Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector;

Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN;

De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;

Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een periode van 2 jaar met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;

Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.

Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

B E S L U I T:

Artikel 1 – De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN met ingang van 01/07/2014 tem 30/06/2016, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening :

1.7 technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten

§1Het ondersteunen van de technische dienst:

- het opmaken van kleinere aanbestedingsdossiers van gebouwen en infrastructuurwerken

- het opmaken van de nodige vergunningen voor deze kleinere werken

- het opvolgen van werken uitgevoerd door de gemeentelijke werklieden en/of aannemers

- het verstrekken van technische raadgevingen

- het uitvoeren van meetwerk

§2Indien de mogelijkheid voorhanden is kan deze ondersteuning ook gebeuren in de burelen van Interleuven, na onderlinge afspraak met het bestuur.Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing.

Gelet op het feit dat er bij hevige regenval steevast wateroverlast is bij de woningen gelegen tussen de Vaalbeek en de Bierbeekstraat, zodat het nodig is dat er een bufferbekken wordt aangelegd

Gelet op het visum dd. 11 september 2014 van de gemeentelijk financieel beheerder;

Gelet op het gemeentedecreet,B e s l u i t :

Enig artikel: Interleuven aan te duiden als studiebureau voor de realisatie van een bufferbekken op de Vaalbeek ter hoogte van de Bierbeekstraat. De uitgaven, geraamd op 5.000 EUR, zijn voorzien op budgetsleutel 2014/22260000/PATR/0319Waterlopen en waterbekkens/Overig waterbeheer.
856 Infrastructuur - Verwijderen grafzerken - Perceel 1 (Verwijderen van de grafzerken door aannemer): Goedkeuring gunning.
Het Schepencollege,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en wijzigingen;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verwijderen grafzerken” een bestek met nr. 2014-112/INFRA/IV werd opgesteld door de Dienst infrastructuur;

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Verwijderen van de grafzerken door aannemer;
* Perceel 2 (Verwijderen van de grafzerken door derden);

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 2014 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 2014 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

Perceel 1:


- Buytaert BVBA, Hogenakkerhoekstraat 3 te 9150 Kruibeke;
- A.A.G. Nys bvba, Zandbergen 6 te 2480 Dessel.

Perceel 2:


- Guido Van Vliet, Maurits Noëstraat 51 te 3050 Oud-Heverlee;
- Les carrieres de la Pierre Bleue Belge sa, Chemin de carrières 1 te 7063 Neufvilles;
- Het Bourgondisch Huis Yves Sylverans, Winkelomseheide 223 B te 2440 Geel;
- Kempenland steenkapperij, Hezemeer 2 te 2430 Eindhout;
- Renier Natuursteen, Nijverheidslaan 1 C110 te 3200 Aarschot;
- Natuursteenbedrijf Wackenier, Albert I laan 68 B te 8630 Veurne;
- Koninklijke academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Blindestraat 35 te 2000 Antwerpen;
- Karel De Grote Hogeschool Departement Sint Lucas Antwerpen, Sint-Jozefstraat 35 te 2018 Antwerpen;
- Academie Mechelen, Minderbroedersgang 5 te 2800 Mechelen;
- SLAC Academie, Dirk Boutslaan 60-62 te 3000 Leuven;

Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 29 augustus 2014 om 15.00 uur dienden te bereiken;

Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 27 december 2014;

Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van A.A.G. Nys bvba, Zandbergen 6 te 2480 Dessel;

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 5 september 2014 opgesteld door de Dienst infrastructuur;

Overwegende dat de Dienst infrastructuur voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde A.A.G. Nys bvba, Zandbergen 6 te 2480 Dessel, tegen de eenheidsprijzen opgenomen in zijn offerte dd. 29/08/2014;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetsleutel 2014/6150002/PATR/0990/2014 Werkingskosten/Begraafplaatsen;

Gelet op het visum, dd. 11 september 2014 van de financieel beheerder;

Na bespreking;

B e s l u i t :

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 september 2014 voor de opdracht “Verwijderen grafzerken - Perceel 1 (Verwijderen van de grafzerken door aannemer)”, het gunningsvoorstel opgesteld door de Dienst infrastructuur.

Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde A.A.G. Nys bvba, Zandbergen 6 te 2480 Dessel, tegen de eenheidsprijzen opgenomen in zijn offerte dd. 29/08/2014, voor een vermoedelijk bedrag van 9.251,66 EUR (incl BTW.

Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2014-112/INFRA/IV.

Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2014, op budgetsleutel 2014/6150002/PATR/0990/2014 Werkingskosten/Begraafplaatsen.
865.4 Infrastructuur – intentieverklaring deelname project ‘Alternatief onkruidbeheer’.
Het schepencollege,

Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaams gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer en de uitvoeringsbesluiten ervan waarin de bescherming van grondwater tegen de verontreiniging met pesticiden is geregeld;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en de uitvoeringsbesluiten ervan waarin de bescherming van de natuur en het natuurlijk milieu tegen de verontreiniging met pesticiden is geregeld;

Gelet op decreet van 21 december 2001 houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal Waterbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 19 mei 2006, 16 juni 2006, 25 mei 2007 en 7 december 2007;

Gelet op het besluit van 19 december 2008 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de reductieprogramma's ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest;

Gelet op de richtlijn 2009/128/EG van het Europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden;

Gelet op het decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest van 8 februari 2013 dat vanaf 1 januari 2015 het decreet van 21 december 2001 vervangt;

Gelet op het besluit van 15 maart 2013 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik;

Overwegende dat volgens het decreet van 21 december 2001 alle openbare diensten vanaf 1 januari 2004 het pesticidengebruik op openbaar domein dienen af te bouwen;

Overwegende dat volgens het besluit van 15 maart 2013 vanaf 1 januari 2015 een verbod geldt op het gebruik van pesticiden op openbaar domein;

Overwegende dat Interleuven de projectfiche “Alternatief onkruidbeheer” voorstelt voor het aanstellen van een gezamenlijke aannemer ter uitvoering van het alternatief onkruidbeheer binnen de gemeente;

Overwegende dat Interleuven met het project eveneens beoogt een gezamenlijke monitor aan te stellen om het alternatief onkruidbeheer op te volgen in de gemeente;

Overwegende dat Interleuven met het project beoogt de gemeente te ondersteunen bij het verminderen van het gebruik van pesticiden en uiteindelijke te komen tot een volledig alternatief onkruidbeheer in de gemeente vanaf 1 januari 2015;

Overwegende dat het project verder zal uitgewerkt worden op basis van het aantal geïnteresseerde gemeenten;

Overwegende dat in de projectfiche een voorlopige raming van de kosten is weergegeven en dat een definitieve raming pas kan gegeven worden na overleg met de gemeente;

Overwegende dat het college haar effectieve deelname pas dient te bevestigen na een eerste overleg en kostenraming;

Gelet op de exclusiviteitsovereenkomst 5.1. basisondersteuning en 5.3. taakondersteuning waarin de ondersteuning m.b.t. alternatief onkruidbeheer vervat zit;

Na bespreking;

B e s l u i t :

Art.1.- Het college neemt kennis van de projectfiche ‘Alternatief onkruidbeheer’ en gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze.

Art. 2.- Het college heeft de intentie heeft om deel te nemen aan het project ‘Alternatief onkruidbeheer’ doch een effectieve deelname zal slechts bevestigd worden op voorwaarde dat de kosten hiervan kunnen worden opgenomen in het budget 2015 en dat dit door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Het college maakt dit over aan de intergemeentelijke milieudienst van Interleuven.
865.14 Sneeuw- en ijzelbestrijding komende winterperiode 2014 – 2015, levering dooizout: bepaling wijze van gunning en vaststelling van de voorwaarden.
Het Schepencollege,

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de aanvraag van prijsoffertes voor de levering van dooizout gedurende de komende winterperiode 2014-2015;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, voor de legislatuur 2013-2018;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en wijzigingen;

Overwegende dat wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetsleutel 2014/6103513/PATR/0200 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/Wegen;

Gelet op het gemeentedecreet;

B e s l u i t :

Art.1.- Prijsoffertes aan te vragen ingevolge de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij volgende ondernemingen:

- Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven;

- Delgouffe BVBA, Lindenpark 8, 1730 Asse;

- Zoutman NV, Delaerestraat 41, 8800 Roeselare;

- Esco, Vilvoordsesteenweg 158, 1120 Brussel.

Art.2.- De kredieten voor de uitvoering van de opdracht zijn voorzien in het budget van 2014, op budgetsleutel 2014/6103513/PATR/0200 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding/Wegen.
865.1 INFRASTRUCTUUR - Asfalteringswerken verschillende straten 2012 - Perceel 3 : bestrijkings- en slemwerken: Goedkeuring definitieve oplevering.
Ref: gemeenteraad 27 maart 2012, college 29 mei 2012 en 8 oktober 2013
Het schepencollege,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2012 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Asfalteringswerken verschillende straten 2012 - Perceel 3 : bestrijkings- en slemwerken” aan Grizaco, nv, Scheepvaartkaai 4 te 3500 Hasselt tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 22.120,00, excl. btw, of € 26.765,20, incl. 21% btw;

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2012-026/INFRA;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2013 betreffende de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 9 juli 2013, opgesteld door de Dienst infrastructuur;

Overwegende dat de waarborgtermijn in het bestek werd vastgesteld op 12 maanden;

Overwegende dat de aannemer Grizaco, nv, Scheepvaartkaai 4 te 3500 Hasselt voldaan heeft aan zijn verplichtingen;

Overwegende dat de Dienst infrastructuur een proces-verbaal opstelde van definitieve oplevering, die plaatsvond op 8 juli 2014;

Overwegende dat in het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering geen opmerkingen worden vermeld:


geen opmerkingen;

Overwegende dat de eerste helft (€ 560,00) van de borgtocht nr. 12/144891 (Borgstellingskas: Deposito- en consignatiekas - 23e Directie – 4de Bureau) van € 1.110,00 werd vrijgegeven op 14 oktober 2013;

Overwegende dat de tweede helft (€ 550,00) van borgtocht nr. 12/144891 (Borgstellingskas: Deposito- en consignatiekas - 23e Directie – 4de Bureau) van € 1.110,00 mag worden vrijgegeven;

Na bespreking;B e s l u i t :

Art.1.- De opdracht “Asfalteringswerken verschillende straten 2012 - Perceel 3 : bestrijkings- en slemwerken” wordt definitief opgeleverd.

Art.2.- De tweede helft (€ 550,00) van borgtocht nr. 12/144891 (Borgstellingskas: Deposito- en consignatiekas - 23e Directie – 4de Bureau) van € 1.110,00 mag worden vrijgegeven.
261.8 Infrastructuur - Aankoop geïsoleerde container: Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's.
Het schepencollege,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 augustus 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, voor de legislatuur 2013-2018;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 4;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop geïsoleerde container” een bestek met nr. 2014-0115/INFRA/IV werd opgesteld door de Dienst infrastructuur;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.000,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2014, op budgetcode 20142430000/ALG BES/0119/001 TD000 van het overig beleid;

Na bespreking;

B e s l u i t :

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014-0115/INFRA/IV en de raming voor de opdracht “Aankoop geïsoleerde container”, opgesteld door de Dienst infrastructuur. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 11.000,00 incl. 21% btw.

Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Art.3.- Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:

- WAF nv, Burchtstraat 200 te 9150 Kruibeke

- ANG nv, Meersbloem - Leupegem 26 te 9700 Oudenaarde

- CLIJSTERS bvba, Gaspeldoornstraat 7 te 3650 Dilsen-Lanklaar

- VALVAN containers en Milieutechniek nv, Moorselestraat 121 B te 8930 Menen

- Forintec International nv, Tunnelweg 2 te 2845 Niel

- AJK, Kettingbrugweg 38 te 3950 Bocholt (Kaulille)

- ATM nv - Groep Jacques, Kanaal Noord 1102 te 3690 Bree

- V&B Containers, Oude Gentweg 71 te 8820 Torhout.

Art.4.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2014, op budgetcode 20142430000/ALG BES/0119/001 TD000 van het overig beleid.
865.1 Infrastructuur – Affrezen bestaande verhardingen in asfalt en aanleg nieuwe toplaag asfalt : Vorderingsstaten 02-03-04-05 (nihilstaten) en 06.


Het schepencollege,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2013 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Affrezen bestaande verhardingen in asfalt en aanleg nieuwe toplaag asfalt 2013” aan Norré-Behaegel aannemingsbedrijf bvba, Koninklijke Baan 196 te 8434 Westende tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 240.035,00, excl. btw, of € 290.442,35, incl. 21% btw;

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2013-061;
Overwegende dat de aannemer Norré-Behaegel aannemingsbedrijf bvba, Koninklijke Baan 196 te 8434 Westende vorderingsstaten 2-3-4-5 (nihilstaten) en vorderingsstaat 6 indiende, en dat deze ontvangen werd op 4 september 2014;

Overwegende dat de werken een bedrag bereikten van:
Bestelbedrag
€ 240.035,00

Bedrag verrekeningen
€ 51.783,37

Bestelbedrag na verrekeningen
€ 291.818,37

Btw

+

€ 61.281,86

TOTAAL

=

€ 353.100,23

Bedrag vorige vorderingsstaten
€ 153.631,32

Prijsherzieningen

+

€ 946,82

Totaal excl. btw

=

€ 154.578,14

Btw

+

€ 32.461,41

TOTAAL

=

€ 187.039,55

Huidige vorderingsstaat
€ 132.034,50

Prijsherzieningen

+

€ 394,69

Totaal excl. btw

=

€ 132.429,19

Btw

+

€ 27.810,13

TOTAAL

=

€ 160.239,32

Totaalbedrag uitgevoerde werken
€ 285.665,82

Prijsherzieningen

+

€ 1.341,51

Totaal excl. btw

=

€ 287.007,33

Btw

+

€ 60.271,54

TOTAAL

=

€ 347.278,87


  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina