Notulen Teamvergadering Vrijwillige Gidsen B&e datum: 21 april 2012 Notulist: Hans S. Aanwezig: Peter, José, Dick, Keimpe, Riet, Klaas, Mieke, Jenneke, Theo,Dovnload 22.38 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte22.38 Kb.
Notulen

Teamvergadering Vrijwillige Gidsen B&E

Datum: 21 april 2012

Notulist: Hans S.
Aanwezig: Peter, José, Dick, Keimpe, Riet, Klaas, Mieke, Jenneke, Theo, Ton, Hans van L, Frits, Leo, Rosan, Bep, Bob, Pieter, Dick, Wim, Johan, Janet, Petra G, Ed, Babette, Linda, Remmy, Ilse, Susanne, Annemie, Christa, Rob, Hans S, Elline, Sander, Roel, Evelien, Veronique en Paula.


1. Opening

Opening. Peter opent de vergadering rond half tien.

Overlijden Henny Wijdeveld. Tijdens de vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van collega-gids Henny Wijdeveld. Omdat er geen rouwdienst of condoleance is, wordt er van gedachten gewisseld op welke wijze wij onze gevoelens t.a.v. Henny kunnen uiten. Henny’s echtgenote, Ineke, heeft aangegeven over enkele weken in kontakt te zullen treden met Peter of José om een aantal zaken te regelen. Dat geeft ons de tijd om te proberen om aan Ineke onze gevoelens t.a.v. Henny op gepaste wijze kenbaar te maken. Het volgende wordt afgesproken. Iedereen die daar behoefte aan heeft zet zijn gevoelens, ideeën, herinneringen of ervaringen t.a.v. c.q. met Henny op een stuk papier. Dit mag natuurlijk op de computer, maar eigenlijk het liefst handgeschreven, want Henny had een hekel aan computers. Deze bijdragen willen we dan graag binnen 2 weken bij Peter verzamelen. Dat kan uiteraard via de mail (handgeschreven en dan gescand, of getypt), maar kan ook in de postbak van Peter. Hij zorgt er dan voor dat het geheel wordt gebundeld en in overleg met de stuurgroep op een passende wijze aan Ineke wordt overhandigd. Tenslotte nog een initiatief van Mieke. We verzamelen 1 Euro per persoon. Mieke zorgt ervoor dat met onze gezamenlijke bijdrage (rond de € 50, -) een mooie boom of struik wordt aangeschaft om de tuin van Ineke aan te kleden. Mieke heeft van een aantal gidsen al een bijdrage ontvangen. De overigen kunnen hun bijdragen in een gesloten enveloppe voorzien van de naam van Mieke en de afzender achterlaten in de OA.

Voorstellen nieuwe gidsen. De nieuw geslaagde gidsen Babette, Veronique, Ed, Christa, Sander, Joop, Linda en Rob stellen zich aan de vergadering voor. Paulien, Lydia en Janke konden vandaag niet aanwezig zijn.

2. Verslag Teamvergadering van 14 maart 2012

Tokkenverhaal. Evelien vraagt naar het tokkenverhaal van Klaas. Zij zal dit bilateraal met hem opnemen.

Dierenencyclopedie” op CD. Dick biedt aan zijn CD met informatie over dieren die in OD voorkomen aan liefhebbers te verstrekken. Gegadigden kunnen kontakt met hem opnemen en tegen ruiling van een lege CD een gevulde van hem ontvangen.

Situatie rond Vanilka. Op een vraag van Pieter antwoordt José dat Vanilka nog steeds terughoudend reageert op de man. Ze worden voorlopig uit elkaar gehouden.

OD by night op 19 mei. N.a.v. een vraag van Pieter wordt benadrukt dat de diensten gedurende die avond erg lang zijn. Het is dus nadrukkelijk de bedoeling dat er tussentijds wordt afgelost. De vetgedrukte gids dient dit te coördineren. De schedeldim heeft geen elektra, Peter zorgt voor olielampen, werkt dit niet goed dan bij invallende duisternis sluiten.

Show in theatertent? Keimpe heeft muziek gehoord uit de tent en vraagt of er een nieuwe show op stapel staat. José vertelt dat de nieuwe show “Ei” heet. Het is een gewone show met o.a. Bamboo Bill zonder al te veel educatieve waarde.


  1. Mededelingen

Dierenwaaiers. Dick heeft de waaiers voor de nieuwe groep gidsen bij zich.

Geboorte. Peter heeft deze ochtend een telefoontje gekregen van Eric: zijn vrouw was zojuist bevallen van een gezonde dochter Maud.

Nuon-dag. Deze dag loopt vandaag. Programma e.d. liggen in de OA.

OD-duurzaamheidsdag. Staat morgen op het programma. Imke heeft de betrokken gidsen geïnformeerd.

Koninginnedag. Het park is in principe bereikbaar vanuit de richting Wageningen. Houdt echter rekening met grote drukte. Handig om op de fiets te komen. Geldt ook voor 29 april!

Groene huisje. Dit wordt “binnenkort” ingericht, waarna de gidsen zullen worden ingedeeld, uiteraard na de nodige instructies. Het is de bedoeling dat er ook artikelen worden verkocht. Gidsen die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit aan Peter kenbaar maken. Zij zullen daar dan niet worden ingedeeld.

DIM-kar tijdens zomervakantie. Dit was vorig jaar een groot succes en wordt ook deze zomer ingezet. Over het thema wordt nog nagedacht. De ingedeelde gidsen kunnen zelf uitmaken waar ze gaan staan.

OD by night 30 juni. Op deze datum is er weer een OD by night, nu t.b.v. ABN-Amro. Houdt er rekening mee bij het invullen van je rooster.

Smoelenbord. Christa heeft moeite om namen en gezichten te koppelen. Dick stelt voor om in de kelder een fotocollage van alle gidsen met naam op te hangen zoals in de personeelskantine. Goed idee, wordt nader uitgewerkt.
4. Nieuws uit de Stuurgroep

Stuurgroepwerkzaamheden. Keimpe geeft een uiteenzetting over het werk dat door de Stuurgroepleden de laatste maanden is verzet. Naast de reguliere vergadering met B&E, zijn er mentordagen gehouden t.b.v. de nieuwe gidsen. Verder zijn Carmen, Hans van L en Leo geslaagd en kunnen voor rondleidingen worden ingedeeld. Proficiat!

Op tijd aanwezig bij diensten. Weer wordt de aandacht erop gevestigd dat men een half uur vóór aanvang van de dienst in het park aanwezig dient te zijn. Neemt iemand de sleutel van de OA mee, loop dan niet eerst een rondje park, want dan staan de collega’s voor een gesloten deur. Mocht je op het laatste moment verhinderd zijn, bel dan even via de receptie. Bij rondleidingen die starten vanaf de ingang is het meestal verzamelen in de kantine. In dat geval wordt vooraf altijd even kontakt opgenomen door de vet-gedrukte gids.

Replica’s wallaby-jong. Mieke heeft een aantal replica’s voorradig. Liefhebbers kunnen deze via Mieke verkrijgen waarvoor een bijdrage van € 3,- is verlangd tbv OZF (in de gorilla in de OA).

Barkrukken t.b.v. DIM’s. Deze zijn besteld.
5. Rondje park

Schedeldim. Dick mist een onderkaak van een planteneter met dwarse ribbels. Peter zorgt hiervoor.

Cubaanse flamingo’s. Wim constateert dat er een aantal erg bleek is. Klopt, dit zijn Europese flamingo’s. Aangezien leewieken en kortwieken steeds minder worden toegepast, gaan ze naar verwachting verhuizen.

Jonge ijsberen. Petra G. vraagt naar het geslacht. Nog niet bekend.

Siku en Sesi. Deze “oudere” jonge ijsberen gaan naar een andere zoo. Probleem is dat er momenteel geen plaats is.

Zebra’s. Pieter vraagt naar de opwinding bij de zebra’s. De introductie van de nieuwe man gaat moeizaam. De verzorgers zijn er intensief mee bezig.

Olifanten. Petra G. wil graag weten hoe het met het leiderschap bij de olifanten gaat. Het lijkt goed te gaan, ze staan vaak met zijn vijven buiten.

Opmerkingen richting dierverzorgers. Peter heeft een klacht gekregen van enkele dierverzorgers dat het wel eens voorkomt dat een gids nare opmerkingen richting verzorgers maakt wanneer deze bezig zijn met het schoonmaken van verblijven. Het gaat om opmerkingen in de trend van: “Goh, een aap met een bruine jas aan” of iets dergelijks. Het hoeft geen betoog dat dit getuigt van weinig respect! Nooit meer doen!

6. Rondvraag.

Telefoon in OA. Johan merkt op dat de telefoon in de OA in het keukentje staat en dat deze niet of nauwelijks hoorbaar is. Hij stelt voor deze te verplaatsen naar het bureau in de OA. Peter zal dit in gang zetten.

Adressen nieuwe gidsen. Op een vraag van Hans van L. wordt gemeld dat de nieuwe gidsen zijn opgenomen in de gidsenlijst op de website. Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk ook een 06-nummer te vermelden t.b.v. de bereikbaarheid. Uiteraard is dit geen verplichting.

NVD-vrijwilligerspas. Veronique vraagt wanneer deze aan de nieuwe gidsen wordt verstrekt. Peter vraagt hen een foto bij hem in te leveren, waarna hij dit zal regelen.

Dierenplaatjes. Ed en Annemie sparen AH-dierenplaatjes en vragen gidsen die ze over hebben deze aan hen te geven.

Website OD. Bij enkele gidsen werkt de ABC-dierengegevens niet. Verder moet een enkele gids nogal lang wachten na inloggen op de OD-site voordat er kan worden doorgeklikt (1,25 minuut!). Peter zal dit doorgeven.

Gezondheid Pieter. Na een recent bezoek aan de specialist kan Pieter melden dat er weinig is veranderd in zijn gezondheidssituatie. De teruggang is niet gestopt, maar wel vertraagd.

Harpij-congres. José meldt dat de Harpij dit jaar 25 jaar bestaat en dat het jaarlijkse congres zal worden gehouden in OD op 14 november.

Werkbezoek politici aan Blijdorp. Dit vond plaats op 20 april en was volgens José een succes. Politici werden geïnformeerd over het bedrijf ‘dierentuin’. Ze waren enthousiast over de geboden informatie en er lijken goede kontakten te zijn gelegd.

Green key. OD gaat voor zilver in het kader van dit duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven. José is enthousiast, alle zoo’s zijn er mee bezig.

Polar Bears International. OD heeft een MOU getekend met deze in 1995 opgerichte organisatie. Deze organisatie betrekt brede lagen onderzoekers bij haar activiteiten, waardoor er een brug geslagen lijkt te worden tussen de natuurbeschermers/onderzoekers (leden van de IUCN SSC Polar Bear Specialist Group) en de zoo’s. OD verplicht zich door deze MoU meer educatieve activiteiten in het kader van duurzaamheid te ontplooien, en deze beter onder de aandacht van het publiek te brengen. Zie voor nadere informatie de website www.polarbearinternational.org. Medio mei gaat deze organisatie de jongste ijsberen in OD filmen, waardoor zij dagelijks op een bepaalde website zijn te zien. Nadere informatie volgt.
7. Bijscholing

José geeft aan de hand van een aantal tekeningen inzicht in de ontwikkelingen rond de bouw van het gorillaverblijf. Naast de bouwtechnische kant, wordt vooral ingegaan op de educatieve ontwikkelingen. Het was een verhelderend relaas.


8. Sluiting.

Peter sluit de vergadering om 11.35 uur


Actiepunten. Actie door:
Informatie over Henny aan Peter sturen Allen
€ 1,- aan Mieke betalen Allen
Informatie over Henny bundelen Peter iom stuurgroep
Smoelenbord regelen José/Peter
Onderkaak planteneter met dwarse ribbels. Peter
Geen nare opmerkingen richting dierverzorgers. Allen
Telefoon in OA verplaatsen naar bureau Peter
NVD-pas voor nieuwe gidsen, pasfoto meenemen Nieuwe gidsen/Peter
Problemen met Website OD doorgeven Peter
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina