Notulen van de Algemene Vergadering van de Leden van de vzw sib op 02 juni 2012 in de Koninklijke Bibliotheek te BrusselDovnload 67.9 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte67.9 Kb.Notulen van de Algemene Vergadering

van de Leden van de VZW SIB op 02 juni 2012

in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel


Texte en français ci-dessous

Onthaal door Marlise

Call van de clubs


Enkel twee clubs zijn afwezig. Het quorum van een 4/5 meerderheid is bereikt.

Goedkeuring van het verslag van 28/01/2012: Marie-Madeleine Respen


Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.

Statuten: Mireille Dom


Mireille bedankt degenen die hebben samengewerkt tot het bekomen van de nieuwe statuten, en in het bijzonder Marlise voor haar steun en wil om het te bereiken.

Ze stelt de belangrijkste wijzigingen voor :

Samensmelten van de VZW SIB en de feitelijke vereniging SIB in één VZW SIB

De Raad van afgevaardigden wordt de Algemene Vergadering

De leden van de vzw zijn de clubs

De stemgerechtigden zijn de clubs; twee afgevaardigden per club zodat elke club over 2 stemmen beschikt.

Volmacht kan, door een ander lid van je club die geen deel uitmaakt van het bestuur van de club

Aanwezigheidsquorum: 2/3 van de clubs

Op de algemene vergadering van januari/februari worden de jaarrekeningen en het beheer van de Raad van Bestuur goedgekeurd. In juni wordt het budget goedgekeurd en wordt de Raad van Bestuur vzw SIB verkozen.

SI/E heeft zijn goedkeuring gegeven over het nieuwe verloop.

Belangrijke opmerking: de clubs zijn het beslissingsorgaan van de vzw.

Waarom heeft het zolang geduurd voor we naar een enkele vzw zijn overgegaan:

De tegenstrijdigheid tussen de Belgische wet over de vzw en de statuten van SI/E, een probleem van volmachten

Beide zijn veranderd en zijn nu mogelijk

We gaan naar de stemgerechtigde leden van de oude vzw SIB: een stem tegen.

De overgang naar één vzw is goedgekeurd.

De statuten van de vzw worden gepubliceerd in het Staatsblad. En zullen binnenkort ook te raadplegen zijn op de website.

De vergadering wordt voortgezet als algemene vergadering van de vzw SIB.

De quorum van de stemmen is bereikt.

We vroegen de twee afgevaardigden van de clubs te stemmen voor de nieuwe statuten: geen stem tegen.

De nieuwe statuten zijn goedgekeurd.

Marlise bedankt de commissie statuten en hun medewerkers en merkt op dat de clubs vragen kunnen stellen over de nieuwe werking.
Verkiezing van de kandidaten voor de raad van bestuur van SIB


Lijst van toe te wijzen functies en de kandidaten :
Vicevoorzitter Fr 2012-2014 : Anne Lempereur Liège

Vicevoorzitter Nl 2012-2014 : Brigitte Slegten Land van Waas

Penningmeester  2012-2014 : Anne-Marie Hendrickx Hesbaye

Gouverneur Fr 2012-2014 : Lieve Vanderwaeren Marche-en-Famenne

Gouverneur plaatsverv Fr 2012-2014 : Monique Mormal Bruxelles Sablon

Adj. Programma directeur Fr 2012-2013 : geen kandidaat

Commissie Statuten 2012-2014 : Mireille Dom Antwerpen

Anne Vanderheyden Mechelen

Bénédicte Van den Daelen Liège-en-Isle

Commissie Financiën 2012-2014 : Danielle Koevoets Antwerpen

Gerda Lievens Land van Waas

Cécile Philips Huy

Commissie Uitbreiding 2012-2014 : Barbara Schmiderer Bruxelles-Doyen

Myriam Van Damme Antwerpen

Marlène Pauly Hamont-Achel
Alle kandidaten zijn verkozen door een 2/3 meerderheid van de aanwezige afgevaardigden of vertegenwoordigde.

Voorstelling van het budget: Christa Vander Motten


Alle Afgevaardigden hebben het voorgestelde budget voor 2012-2013 ontvangen via mail op 19/05.

Christa stelt het budget voor van de vzw.

Geen verhoging van de lidgelden SIB, ondanks de stijging van de lidgelden van SIE

maar opnieuw een dotatie van 3 € voorzien per lid aan een fonds voor de komende verhoging van de SIE lidgelden: hierdoor zal een reserve van 9 € per lid opgebouwd zijn op drie jaar. Uit dit fonds van 9 € per lid wordt 8 € per lid teruggenomen om de verhoging van de SIE lidgelden 2012-13 te financieren, die in oktober 2012 te betalen zullen zijn door SIB. Er zal dus 1 € per lid in de reserve blijven op het einde van het bestuursjaar 2012-2013. De verhoging van de lidgelden 2012-2013 van SIE is met 8 € per lid.


Het budget is in evenwicht : 395 € is ter beschikking voor de projecten

Geen vragenBudget is goedgekeurd

Commissie financiën: Anne-Marie Hendrickx


De opleiding voor de penningmeester en voorzitter van de clubs :

9 opleidingen georganiseerd : 54 clubs van de 57 hebben actief deelgenomen, plus de club Aalst in wording

De handleiding voor de penningmeesters zal deze zomer worden afgerond en wordt verstuurd naar de clubs in september met een woordje uitleg, in Franse en Nederlandse versie.

Vragen en opmerkingen zijn welkom voor eind juni zodat ze kunnen opgenomen worden in de verschillende onderdelen.

Twee vormingssessies zijn voorzien eind 2012 voor de nieuwe penningmeester.

Herinnering: de boekhouding van de clubs lopen nu van oktober tot september (soroptimisten jaar) en de goedkeuring van het jaarverslag zal plaats vinden elk jaar in oktober/ november .

Met de programma directeur nationaal en de secretaris nationaal gaan we een globale verslaggeving per club ontwikkelen, om dubbel werk te voorkomen. Het financieel en boekhoudkundig gedeelte van deze verslaggeving zal worden weergegeven door een spreadsheet of een ander boekhoudprogramma.

Verslag van de secretarissen: Brigitte Slegten


Stelt het verslag voor dat naar SIE verstuurd is, samenvatting van de verslagen van de clubs.

In de loop van volgende maand zullen de secretarissen een nieuw document ontvangen om in te vullen. Het clubjaarverslag zal betrekking hebben op de periode van 1 oktober 2011 tot 30 september 2012. Ook zullen er gegevens moeten ingevuld worden door de penningmeester, zodat de clubs maar 1 document moeten invullen.

Voortaan zal de secretaris SIB het jaarverslag van de clubs naar voor brengen op de Algemene vergadering van januari ipv de vergadering in juni.

PD : Carolien Demey


Het inzamelen van geld is geen project ! Het is fondsenwerving .

Ten minste, men dient te onderzoeken/controleren wat er met het geld gebeurt dat werd verdeeld en zo links maken met de geholpen verenigingen, wat natuurlijk het project verrijkt. Een project vraagt actie en kan groeien.

Een goed project vormt een goede club en een goede club is een goed project, allen samen.

Gebruik je talenten, je competenties en vaardigheden voor een project zonder een incompetente vrijwilliger te spelen. Gebruik je netwerk.

Kathy Kaaf schreef naar club Aalst in wording:

“Regarding the project advise them to have:   • 1) not necessarily a “charity” project

   • 2) a project that is tailor-made for woman and girls

   • 3) a project that should be in line with Water and Food

We have to sharpen our profile otherwise we will not get known !

Cheers, Kathy”Analyse van de pfr’s

In 2010-2011 : 77 pfr ‘s werden ingezonden

Sinds het begin 2012 : reeds 99

Carolien herinnert aan de huidige doelstellingen en toont de projectverdeling overeenkomstig de doelstellingen en de twee assen. 15 clubs die nog geen pfr indienden. Dit wil niet zeggen dat ze geen actie ondernemen, maar ze doen het in het geheim.

Van de 99 pfr’s ingezonden, zijn er 58 doorgestuurd naar Europa waarvan er 41 zijn goedgekeurd en 9 geweigerd. De andere moeten worden aangevuld.

Carolien zegt dat het programma voor het invoeren van de pfr’s op de nieuwe website veel gebruiksvriendelijker zal zijn en doet een oproep op een kandidaat APD fr.


Web Site : Isabelle Rihon


Marlise merkt op dat de huidige site actief moet blijven tot de omschakeling.

De eerste grote wijziging sinds de vergadering van februari : een nieuwe webmaster : Alexandra Claeys van club Brugge.

De werken vorderen: deze vrijdag 1/6, hebben we het hart van onze toekomstige web site gezien en Isabelle al de gegevens van 2 clubs ingegeven, 1 fr en 1 nl.

De prijs voor de webmaster : dit jaar geeft SIB alle clubs 2 geschenken: 1. Elke club krijgt een domeinnaam : club@soroptimist.be => verbetering van de visibiliteit

 2. Op onze nieuwe web site, beschikken de clubs over een publiek gedeelte, een privé gedeelte voor alle sorops, maar ook een privé gedeelte enkel voor de clubleden

Actuele gegevens van de clubs : • Vele clubs hebben goed werk geleverd.

 • Alexandra en Isabelle gaan alle gegevens verzamelen

De meeste gegevens die momenteel op de web staan zullen worden opgenomen in de nieuwe site. We moeten de site blijven aanvullen : het is onze visibiliteit.

Het is het bestuur en de clubs die de kwaliteit bepalen van de site.

Uitbreiding :

Marlène Pauly


Ze licht ons in over de club Aalst in wording : een dynamische club is een club die een duidelijke visie heeft over de werking, de doelstellingen en de manier van aanwerven

Er zijn nog heel wat jonge vrouwen bereid om zich in te zetten om onze waarden te verdedigen.

Aan ons om onze werking te herzien, te versoepelen en ons systeem dynamischer te maken, om ze te overtuigen.

Barbara Schmiderer


Stelt de enquête voor : « wat zijn de belangrijkste obstakels voor het aanwerven van nieuwe leden ? »

En doet een oproep aan de clubs voor een reactie. De ontvangen informatie zal gebruikt worden voor de volgende vergadering Uitbreiding van 29 september 2012.


PR intern : Mimi Marivoet


Interclub : Mimi bedankt de clubs voor hun talrijke interclub bezoeken

Buitenland : de belgische soroptimisten waren dynamisch en zijn in verschillende buitenlandse evenementen ingeschreven geweest zoals : Charter SI club Hanegev te Israël, Charter SI club Düsseldorf-Konigsallee te Duitsland, 50ste verjaardag SI club Esch-sur-Alzette te Luxemburg, 50ste verjaardag SI club Valence te Frankrijk, 50ste verjaardag SI club Windsor, Rough, Maidenhead in Engeland, Meeting toekomstige Afrikaanse Unie in Nairobi Kenya, Bezoek aan SI club Papeete in Tahiti, Journées d’expression Française in Montreux Zwitserland, Spring in Kraków te Polen. De toekomstige activiteiten in de komende maanden zijn:

Nordic Soroptimist Meeting in Luleå, SE, 9th European meeting & friendship days te Cyprus, 60ste verjaardag Soroptimist International Deutschland, 60ste verjaardag SI club Frankfurt am Main in Duitsland, 5de verjaardag SI club Kassel-Bad Wilhelmhöhe in Duitsland.

Taaluitwisseling : Mimi heeft twee positieve antwoorden gekregen op haar oproep

Friendshiplinks : Mimi noemt de clubs op die een nieuwe friendshiplink zijn aangegaan of in aanvraag zijn:

Tubize & Soignies met Izmir - 26/04/12; Eupen met Bad Aachen - 25/03/12; Arlon met Düsseldorf in aanvraag;

Land van Waas met Kassel - 31/08/12 en Val Brabant is ook op zoek naar een dichte buitenlandse club

Terugblik op bestuursjaar : Marlise Binder


Benadrukt de gedragsvaardigheden die leiden tot succes .

Bedankt het team dat veel heeft gewerkt : het opstarten van de pfr’s, de statuten, de nieuwe web site en een voordurende inspanning voor het verbeteren van de communicatie naar de clubs toe, allemaal in vriendschap en in goed humeur.

Ze herinnert ons aan de grote momenten dit jaar:

Palermo, vergadering van de gouverneurs

De conventie SI in Montréal

Het bezoek van de Poolse Unie

Het concert Axelle Red : « Say no to trafficking »

Orgaandonatie op 11 februari: « Ik geef je mijn hart »

De actie van 8 maart op de brug Saincteclette

De 25° verjaardag van Payoke in Antwerpen, alsook op 8 maart, in aanwezigheid van de Prinses Mathilde

Les Journées d’expression française à Montreux

De voorbereiding van het nieuwe Mentoring programma welke op 19 oktober 2012 start

Télévie

Het « Kankerdossier » gepubliceerd in « de Standaard ». Dank aan Carolien.Aankondiging van de overhandiging van de cheques voor de 4 verenigingen van « Stop trafficking » op 21/09/2012

« Laat de deur open »: ons openstellen voor vrouwen die zich willen engageren, we moeten ze aantrekken door hen uit te leggen wat wij realiseren


Télévie : Francine Biot in naam van Cécile Dupuis


Bedankt de franstalige clubs voor hun engagement.

De Soroptimisten hebben een gift geschonken van 58.257 €


Prijsuitreiking SIB : Marlise en Carolien


Criteria van de selectie:

 • De betrokkenheid van de club

 • Lange termijn visie

 • Met betrekking van de doelstelling van Soroptimist International

 • Steun van vrouwen en meisjes

 • Gelet op een voorbeeld met waarde : dat het andere clubs kan inspireren

 • Conditie sine qua non : bestaan van een PRF


Best Award : 1000 €: Les 2 Sources : Water en groenten voor de kinderen van l’Altiplano in Bolivië

Anne Nerenhausen, betrokken bij het project stelt in naam van haar de club, het project voor :

In l’Altiplano is er een groot absenteïsme door ondervoeding van de kinderen en geen kracht hebben om naar school te gaan => creëren van biologische tuinen in serre in de scholen in samenwerking met een Belgische NGO en een Boliviaanse NGO. Heel het educatief programma is geïnspireerd door een vrouw en gebaseerd op het bestaan van de serres.
De installatie van waterpompen in de scholen, zijn ter beschikking gesteld van de dorpelingen en geven een educatieve ontwikkeling van hygiëne.

27 scholen in Salinas zijn erbij betrokken en de moeders zijn ook bij betrokken.

Volgende stap : technieken aanleren voor het bewaren van de groenten en het ontwikkelen van voeding voor vrouwen.

Erkenning van het project door de Boliviaans regering als piloot project, dat zal worden uitgebreid tot alle gemeenten van Altiplano.

Oproep naar de clubs: er zijn nog 2 dorpen om uit te rusten : 2.250 € per site

Actiefonds 1250 €: Knokke : PD Geert Horsten stelt het project voor : Uitbreiding van het aanbod van beroepsopleiding in de landbouwsector voor straatkinderen van Lubumbashi (RDC) Samenwerking met Oeuvres Maman Marguerite, vzw opgericht door de Salesianen van Don Bosco.

Voor de kinderen die van straat willen: re-integratie en vorming (lezen, schrijven en vakkennis) Twee jaar geleden werd ter plaatse een waterput door club Antwerpen geïnstalleerd.


Getuigenis van Lieve De Leenheer, lid van Club Knokke, die regelmatig maanden ter plaatse is, heeft het vernieuwend project mee helpen ontwikkelen in samenspraak met PD Geert Horsten.

Als onderdeel van de landbouwschool, worden in het Centre Artisanal de Magone kippenhokken gebouwd voor het kweken van slachtkippen, eerder alleen voor de jongensafdeling en nu door de inbreng van Club Knokke worden de meisjes betrokken, en in het winkeltje verbonden met het meisjeshuis worden eieren verkocht, jonge kuikentjes worden overgebracht naar het meisjeshuis om verder opgekweekt te worden. Hun moeders worden bij het project betrokken, zodat zij bij dit kippenkweekproject economisch onafhankelijk worden, en aangemoedigd in ondernemerschap. Tegelijkertijd wordt aan alfabetiseringscursussen gewerkt voor deze vrouwen en meisjes.

Ze hebben al 10 kippenhokken, 30 vrouwen bij betrokken.

Het is de bedoeling dat deze vrouwen zelfstandig worden.

Lieve bedankt SIB en club Knokke voor hun steun en belooft dat de steun goed gebruikt zal worden.

Kathy Kaaf, SIE voorzitter


Marlise excuseert Kathy Kaaf en deelt haar boodschap mee :

Ze feliciteerde de leden voor hun inzet en in het bijzonder voor de twee winnende projecten.


Einde van de vergadering om 12u25.
Marlise Binder, Brigitte Slegten, Marie-Madeleine Respen

Procès-verbal de l'Assemblée Générale

des membres de l'ASBL SIB, le 2 juin 2012

à la Bibliothèque Royale, à Bruxelles

Accueil par Marlise

Appel des clubs


Seuls deux clubs sont absents. Le quorum de 4/5 des présences est atteint.

Approbation du rapport du 28/01/2012 : Marie-Madeleine Respen


Pas de commentaires. Rapport approuvé.

Statuts : Mireille Dom –


Mireille remercie toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration des nouveaux statuts, et particulièrement Marlise pour son soutien permanent et sa volonté d’aboutir.

Elle présente les principales modifications :


Fusion de l’ASBL SIB et de l’association de fait SIB en une seule ASBL SIB

Le conseil des déléguées devient l’assemblée générale

Les membres sont les clubs

Les votants sont les déléguées des clubs ; deux déléguées par club donc chaque club a 2 voix.

Procuration possible à un autre membre du club qui ne fait pas partie du bureau du club

Quorum des présences : 2/3 des clubs

L’assemblée générale de janvier/février a pour objet l’approbation des comptes annuels et de la gestion du Conseil d’administration. Celle de juin approuve le budget et élit le conseil d’administration de l’ASBL SIB.

Le SI/E a marqué son accord sur la nouvelle organisation.

Remarque importante :ce sont les clubs qui sont l’organe de décision de l’asbl.

Quel était le problème qui a fait traîner autant le passage à une seule ASBL :

Incohérence entre la loi belge sur les ASBL et les statuts SI/E, essentiellement pour un problème de procuration

Les deux ont changé et l’adéquation est maintenant possible

On passe aux votes par les membres de l’ancienne asbl SIB : une seule voix contre.

Le passage à une seule ASBL est approuvé

Les statuts vont être publiés au Moniteur. Ils seront aussi prochainement affichés sur le site et à votre disposition.


La réunion se poursuit en assemblée générale de l’ASBL SIB

Le quorum des voix est atteint.

On demande aux deux déléguées des clubs de voter les nouveaux statuts : aucune voix contre.

Les nouveaux statuts sont approuvés

Marlise remercie la commission statuts et l’assistance et signale que les clubs peuvent continuer à poser des questions sur la nouvelle organisation


Election des candidates au conseil d’administration du SIB


Liste des fonctions à attribuer et des candidates :
Vice-Présidente Fr 2012-2014 : Anne Lempereur Liège

Vice-Présidente Nl 2012-2014 : Brigitte Slegten Land van Waas

Trésorière  2012-2014 : Anne-Marie Hendrickx Hesbaye

Gouverneur Fr 2012-2014 : Lieve Vanderwaeren Marche-en-Famenne

Gouverneur suppléant Fr 2012-2014 : Monique Mormal Bruxelles Sablon

Adj. Programme directeur Fr 2012-2013 : pas de candidate


Commission Statuts 2012-2014 : Mireille Dom Antwerpen

Anne Vanderhheyden Mechelen

Bénédicte Van den Daelen Liège-en-Isle

Commission Finances 2012-2014 : Danielle Koevoets Antwerpen

Gerda Lievens Land van Waas

Cécile Philips Huy

Commission Extension 2012-2014 : Barbara Schmiderer Bruxelles-Doyen

Myriam Van Damme Antwerpen

Marlène Pauly Hamont-Achel


Toutes les candidates sont élues par au moins 2/3 des déléguées présentes ou représentées

Présentation du budget : Christa Vander Motten


Toutes les déléguées ont reçu le 19/05 le projet de budget 2012-2013 par mail.

Christa présente le budget de l’asbl

Pas d’augmentation des cotisations SIB, malgré la hausse des cotisations SIE

mais encore une fois, une allocation de 3 € par membre pour constituer un fonds pour la prochaine augmentation de frais de cotisations de SIE : cela permettra d’avoir une réserve de 9 € par membre récupérer en trois ans. De ce fonds de 9 € par membre nous reprendrons 8 € par membre pour financer l’augmentation de cotisation de SIE 2012-13 qui sera payable par SIB en octobre 2012. Il y aura donc 1€ par membre qui restent dans la réserve à la fin de l’année Sorop 2012-2013.

L'augmentation de la cotisation 2012-2013 est de 8 € par membre du SIE.
Budget en équilibre : 395 € disponibles pour des projets

Pas de questionsBudget approuvé

Commissions finances : Anne-Marie Hendrickx


Formation des trésorières et présidentes des clubs :

9 sessions organisées : 54 clubs sur 57 ont participé activement, plus le club d’Aalst en formation

Le manuel des trésorières sera finalisé en été et sera transmis aux participantes et les clubs absents à la formation en septembre ; le tableur finalisé sera distribué en septembre avec un mode d’emploi plus étoffé, en 2 versions fr et nl.

Toutes les questions et remarques sont les bienvenues avant fin juin pour être prises en compte dans ces différents outils.

Deux sessions de formation seront organisées fin 2012 pour les nouvelles trésorières

Rappel : la compta des clubs s’étale maintenant de octobre à septembre (année soroptimiste) et l’approbation des comptes doit avoir lieu en octobre, novembre de chaque année

Avec la directrice des programmes nationale et la secrétaire nationale nous allons développer un canevas de reporting global par club afin d’éviter les doubles emplois. La partie financière et comptable de ce reporting sera livrée par le tableur ou un autre programme de comptabilité.


Rapport des secrétaires : Brigitte Slegten


Présente le rapport envoyé à l’Europe, synthèse des rapports des clubs.
Au courant du mois prochain les secrétaires recevront un nouveau document à remplir. Le rapport annuel des clubs devra donc porter sur les activités du club du 1° octobre 2011 au 30 septembre 2012 et être envoyé au SIB avant fin octobre. En outre, les données doivent être complétées par la trésorière, de sorte que les clubs doivent remplir qu’un seule 1 document. Désormais, le rapport annuel des clubs sera présenté par la secrétaire SIB à la réunion de l'Union de Janvier, au lieu de la réunion de Juin.

PD : Carolien Demey


Une remise de chèque n’est pas un projet ! C’est un résultat de rassemblement de fonds.

Au moins, il convient de suivre ce que devient l’argent qu’on a distribué et ainsi créer des liens avec les associations aidées, ce qui permet d’enrichir tout naturellement le projet. Un projet demande de l’action

Un bon projet fait un bon club et un bon club fait un bon projet, toutes ensemble.

Mettez vos compétences et vos talents au service d’un projet, sans jouer aux bénévoles incompétentes.

Utilisez votre réseau relationnel.

Kathy Kaaf a écrit au club d’Aalst en formation :

“Regarding the project advise them to have:


   • 1) not necessarily a “charity” project

   • 2) a project that is tailor-made for woman and girls

   • 3) a project that should be in line with Water and Food

We have to sharpen our profile otherwise we will not get known !

Cheers, Kathy”


Analyse des pfr’s

En 2010-2011 : 77 pfr ‘s ont été rentrés

Depuis le début de l’année 2012 : déjà 99

Carolien rappelle les objectifs actuels et présente la répartition des projets selon les objectifs et les deux axes.

15 clubs n’ont pas encore rentré de pfr’s. Ca ne veut pas dire qu’ils ne font pas d’actions mais ils les font en cachette.

Sur les 99 pfr’s introduits, seuls 58 ont été envoyé à l’Europe dont 41 ont été approuvés et 9 refusés. Les autres doivent être complétés.

Carolien annonce que le programme de saisie des pfr’s dans le nouveau site web sera beaucoup plus convivial et lance un appel à candidate comme APD fr.

Site web : Isabelle Rihon


Marlise rappelle d’abord que le site actuel doit rester actif jusqu’au basculement.

1-er grand changement depuis la réunion de février : une nouvelle webmaster : Alexandra Claeys du club Brugge

Les travaux avancent : ce vendredi 1/6, nous avons vu le cœur de notre futur site web et Isabelle a déjà introduit toutes les données de 2 clubs, 1 fr et 1 nl.

Le prix de la webmaster : cette année le SIB offre deux cadeaux à tous les clubs : 1. Une adresse mail uniforme : club@soroptimist.be => amélioration de la visibilité

 2. Sur le nouveau site, les clubs disposeront d’un espace public, d’un espace privé ouvert à toutes les sorops, mais aussi d’un espace privé réservé à leurs membres

Mise à jour des données des clubs :

 • Beaucoup de clubs ont bien travaillé.

 • Alexandra et Isabelle vont récupérer toutes les données rassemblées

La plupart des données qui sont actuellement sur le web seront reprises dans le nouveau site. Donc il faut continuer à alimenter le site : il s’agit de notre visibilité.

Ce sont tout le bureau et les clubs qui font la qualité du site.

Extension :

Marlène Pauly


Elle donne des nouvelles du club d’Aalst en formation : un club dynamique est un club qui a une vision claire de son fonctionnement, de ses objectifs et de sa façon de recruter.

Il existe encore pas mal de jeunes femmes prêtes à s’engager pour défendre nos valeurs.

A nous de revoir nos modes de fonctionnement, d’assouplir et de dynamiser notre système, pour pouvoir les séduire.

Barbara Schmiderer


Présente l’enquête : « quels sont les principaux obstacles au recrutement de nouveaux membres ? » et lance un appel aux clubs pour qu’ils y répondent. Les infos reçues serviront à préparer la prochaine réunion Extension le 29 septembre 2012.

PR interne : Mimi Marivoet


Interclub : Mimi remercie les clubs pour les nombreuses visites interclubs réalisées.

Etranger : les soroptimistes belges ont exporté leur dynamisme dans plusieurs manifestations à l’étranger :

Charter SI club Hanegev à Israël, Charter SI club Düsseldorf-Konigsallee en Allemagne, 50° anniversaire SI club Esch-sur-Alzette au Luxembourg, 50°anniversaire SI club Valence en France, 50°anniversaire SI club Windsor, Rough, Maidenhead en Angleterre, Meeting de l’Union future Africaine à Nairobi Kenya, Visite aux SI club Papeete à Tahiti, Journées d’expression Française à Montreux en Suisse, Spring in Kraków en Pologne. Et sont déjà inscrites à différents événements dans les tout prochains mois: Nordic Soroptimist Meeting in Luleå, SE, 9th European meeting & friendship days à Cyprès, 60° anniversaire Soroptimist International Deutschland, 60° anniversaire SI club Frankfurt am Main en Allemagne, 5° anniversaire SI club Kassel-Bad Wilhelmhöhe en Allemagne.Echange linguistique : Mimi a reçu deux réponses positives à son appel.

Liens d’amitié : Mimi cite les clubs qui sont en train de nouer de nouveaux liens à l’étranger : Tubize & Soignies avec Izmir - 26/04/12; Eupen avec Bad Aachen - 25/03/12; Arlon avecDüsseldorf en demande; Land van Waas avec Kassel - 31/08/12 et Val Brabant est à la recherche d’un club à l’étranger pas trop loin .


Bilan des activités : Marlise Binder


Insiste sur les qualités comportementales qui mènent au succès

Remercie l’équipe qui a beaucoup travaillé : la mise en route des pfr’s, les statuts, le nouveau site web et un souci permanent d’améliorer la communication vers les clubs, tout ça dans l’amitié et la bonne humeur.

Elle rappelle les grands moments de l’année :

Palerme, réunion des gouverneurs

La convention SI à Montréal

La visite de l’Union polonaise

Le concert Axelle Red : « Say no to trafficking »

La journée des dons d’organes le 11 février : « Je te donne mon cœur »

L’action du 8 mars au pont Saincteclette

Le 25-ème anniversaire de Payoke à Anvers, également le 8 mars, en présence de la Princesse Mathilde

Les Journées d’expression française à Montreux

La préparation du nouveau programme Mentoring qui démarre le 19 octobre 2012

Le Télévie

Le « Kankerdossier » publié dans « de Standaard ». Merci à Carolien.

Annonce la remise des chèques aux 4 associations de « Stop trafficking » le 21/09/2012

« Laisse ta porte ouverte » : ouvrons-nous aux femmes qui veulent s’engager, attirons-les en parlant de ce que nous faisons.


Télévie : Francine Biot au nom de Cécile Dupuis


Remercie pour l’engagement de tous les clubs francophone.

Le Soroptimist a pu remettre un don de 58.257 €


Remise des prix SIB : Marlise et Carolien


Critères de sélection:

 • L’implication du club

 • Une vision à long terme

 • En rapport avec les objectifs de Soroptimist International

 • Centré sur les femmes et filles

 • Ayant une valeur d’exemple : qu’il puisse inspirer d’autres clubs

 • Condition sine qua non : existence d’un PRF


Best Award : 1000 €: Les 2 Sources : De l’eau et des légumes pour les enfants de l’Altiplano bolivien

Anne Nerenhausen, impliqué dans ce projet nous présente un rapport au nom de son club :

Dans l’Altiplano, grand absentéisme parce que les enfants sont malnutris et n’ont pas la force de venir à l’école => création de jardins biologiques sous serre dans les écoles en collaboration avec une ONG belge et une ONG bolivienne. Tout le programme éducatif inspiré par une femme se base sur l’existence de cette serre.

Installation de pompes à eau dans les écoles, mises à disposition pour les villageois et développement de l’enseignement de règles d’hygiène.

27 écoles de la commune de Salinas sont concernées et les mamans sont impliquées.

Prochaine étape : leur apporter des techniques de conservation de légumes et développer le programme de nutrition auprès des femmes.

Projet reconnu par le gouvernement bolivien comme un projet pilote, qu’il va étendre à toutes les communes de l’Altiplano.

Appel aux clubs : il reste deux villages à équiper : 2.250 € par site.Fonds d’action 1250 €: Knokke : PD Geert Horsten définit le projet : Développement d’un enseignement professionnel dans le secteur agricole pour les enfants des rues de Lubumbashi (RDC) avec les Oeuvres Maman Marguerite vzw, fondée par les Salésiens Don Bosco.
Pour des enfants qui veulent sortir de la rue : réintégration et formation (alphabétisation et apprentissage d’un métier). Il y a deux ans un puits d’eau était repérer est installé par le Club d’Anvers.

Témoignage de Lieve De Leenheer, membre du Club de Knokke, qui régulièrement passe quelques mois sur place et a contribué à développer un projet innovant en consultation avec les PD Geert Horsten.


Dans le cadre de l'école d'agriculture, les cabanes de poulet Centre Artisanal Magone construits pour la croissance de la production de viande, précédemment seulement pour les garçons seront maintenant grâce à l’intervention de Club Knokke aussi mis en valeur pour les filles. Les Filles sont impliquées dans le magasin connecté à la maison des filles à vendre les œufs, les jeunes poulets sont transférés au poulailler de la maison des filles pour les cultiver. Leurs mères sont impliqués dans le projet, afin qu'ils puissent être économiquement indépendants à ce projet d'élevage de poulet et encouragés dans l'esprit d'entreprise. Au même temps, on cherche à étendre des cours d'alphabétisation notamment pour ces femmes et filles.

Déjà 10 petits poulaillers, 30 femmes concernées

On vise à ce que ces femmes deviennent autonomes

Lieve remercie le SIB et le club de Knokke pour leur appui et promet que les fonds reçus seront bien utilisés.


Kathy Kaaf, SIE présidente


Marlise excuse Kathy Kaaf et présente son message :

Elle félicite les membres pour leur engagement et particulièrement pour les deux projets primés


Clôture de la réunion à 12h25.
Marlise Binder, Brigitte Slegten, Marie-Madeleine Respen

Voorzitter/Présidente :

Marlise Binder, Laarstraat 10, 9170 Sint-Gillis-Waas, T. 03/770.59.10, G. 0477/26.72.36, e-mail :marlisebinder@gmail.be

Secretarissen/Secrétaires : Brigitte Slegten, brigitte-slegten@telenet.be; Marie-Madeleine Respen, marie-madeleine.respen@skynet.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina