Notulen vergadering or eglantier Voorhof DatumDovnload 85.6 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte85.6 Kb.
Notulen vergadering OR Eglantier Voorhof

Datum

16 juli 2013

Aanwezig

Kim den Dunnen, Claudia van Schie en Petra Venneker

Afwezig

Meriam Rink, Marco van der Heijden, Leyla Sanati
Gast

Marissa Chavez
Voorzitter

Kim den Dunnen
Onderwerp

Actie

Verantwoordelijk

Startdatum

Opleverdatum

1. Opening
Kim opent de vergadering om 19.30

Welkom Marissa.
2. Penningmeester

Penningmeester

Marissa heeft zich aangemeld als penningmeester. Marcella ook. Voorstel van OR is dat Marcella, gezien haar ervaring, de nieuwe penningmeester wordt, maar ondersteuning krijgt van Marissa.


3. Notulen 03/06/2013 en actiepuntenlijst
Notulen vorige vergadering zijn akkoord.

4. Evaluatie recente activiteiten

Sportdag

Claudia was aanwezig. Opmerkingen: Bananen leverden veel rotzooi op.

Wellicht is er teveel ingekocht (50 komkommers en 100 bananen en koekjes), volgend jaar rekening mee houden. Aanmaaklimonade was niet handig. Volgend jaar kijken wat er binnen de begroting mogelijk is qua pakjes. Er waren op verzoek van de leerkrachten ook ijsjes voor de hulpouders gekocht, er waren echter heel veel ijsjes over.Werkgroep Sportdag

03/06

april 2014

Avond vierdaagse


Instructie van hulpouders kan beter. Kim stelt voor om iedereen die helpt, vóór de 4daagse te informeren over wat de bedoeling is.

Ook kenbaar maken van de stopplaats ging niet altijd goed (soms was deel van de groep al doorgelopen). Volgend jaar route eerder bekijken en stopplaats heel goed bekijken en pauzestops al in de brief naar de ouders vermelden.

Op sommige dagen kon er niet om 18 uur gestart worden, doordat de start vanuit de organisatie erg rommelig verliep.


Werkgroep Avond4daagse
april 2014
5. overleg met de MR

5.1 Ouderbijdrage 2013/2014

Kim en Petra hebben met MR en Yvonne overleg gehad over eventuele verhoging van de ouderbijdrage en van de bijdrage van de OR aan de IPC uitjes. Afgesproken dat we dit in het eerstvolgende OR-overleg bespreken. Ook gesproken over het aantal ouders dat niet betaald. Het blijft de aandacht van de OR houden om gestructureerd herinneringen te versturen en ook nieuwe ouders snel hierin te betrekken.

Petra
22/07

5.2. Nieuwe activiteit

OR wil filmmiddag/avond organiseren. Bij de leerkrachten leefde het idee dat dit onder schooltijd zou gebeuren daarom was het idee afgeketst. Nu duidelijk is dat het plan is om dit buiten schooltijd te organiseren staat men er anders tegenover. Afgesproken dat we dit volgend jaar nogmaals bespreken.

n.t.b.
Volgend schooljaar
6. Financiën

6.1 Promoten ouderbijdrage

Hoe bereiken we de ouders die geen Nederlands spreken. Idee

om een brief in het Engels en Frans op te stellen en die bij de ouderbijdrage-nota te voegen.Kim/Petra
Medio sept.

6.2 Promoten ouderbijdrage II

Plan is om op de informatie avond net als vorig jaar de klassen in te gaan en de ouderbijdrage te promoten met een kort verhaaltje + flyer.

Kim/Petra
1e week sept.

6.3 Ouderbijdrage / Begroting

Petra/Ruud hebben een concept begroting opgesteld. Er is een verhoging van €5 naar €7.50 meegenomen voor IPC uitjes, omdat er volgend jaar binnen de schoolbegroting minder budget voor is. OR vindt het belangrijk dat de IPC uitjes kunnen blijven voortbestaan.

Volgend schooljaar, als definitieve leerlingen aantallen bekend zijn begroting aanpassen en nogmaals bespreken. Vooralsnog lijkt de verhoging binnen de begroting te passen.Petra
eind augustus7. overleg met directie 18 juni

7.1 Boekenmarkt

Volgend jaar nieuwe opzet bedenken met bijv. presentatie van een Delftse boekhandel.

OR/directie
volgend schooljaar

7.2 Ouderbijdrage

Misschien handig om ouderbijdrage reminder te versturen vlak voor kinderbijslag etc.

Verder betaalt Tanthof €20 IPC bijdrage en wij €5, zijn er mogelijkheden te verhogen? Kim heeft info over hoe Tanthof het doet opgevraagd.
7.3 OR vergaderingen

Volgend jaar zal er bij elke OR vergadering een leerkracht aansluiten. Dit moet de communicatie voor alle partijen vlotter en gemakkelijker maken.


7.4. Kascontrole

Verzoek om dit voor 16 juli te regelen (is niet gelukt). Wellicht in september meteen kascontrole voor 2012/2013 meenemen. Met Ruud checken of dit mogelijk is.

Petra
22 juli

7.5 Oudercadeautje

Windmolen met een leuk “groen” kaartje erbij. OR draagt helft van de kosten
8. Facilitair en huisvesting

8.1 Schoolplein

Informatieavond nieuwe schoolplein was zeer goed verzorgd.

Beplanting gaat medio september gebeuren.
8.2 Schoolfotograaf

woe 25 september, nieuwe fotograaf schoolfoto.nl, bevestiging nog niet helemaal volgens de gemaakte afspraken, Kim geeft hen de tijd tot eind juli om met een correcte bevestiging te komen.

Idealiter met 2 mensen planning etc. maken en nog hulp op de dag zelf.

Er is nog contact geweest met de oude fotograaf die niet blij was dat ze het niet meer mogen doen.


Kim en Leyla / Marco?
Medio september

8.3 Groepsouders

Bijeenkomst groepsouders vorige week. Opkomst was redelijk. Groepsouders geven aan dat het meestal dezelfde ouders zijn die helpen. Tenzij het heel leuk uitje is, maar dan gaat het een beetje ten koste van de ouders die altijd klaar staan. Kim gaat hierover nog terugkoppeling verzorgen. Ook eerder kenbaar maken van de planning wordt met Yvonne besproken.

Er waren ook opmerkingen over de verkeersspeurtocht i.v.m. gevaarlijke oversteek.Er zijn al aanmeldingen voor volgend jaar binnen.

Kim


9. Rondvraag
Geen punten.
10. Sluiting en volgende vergadering
Kim doet voorstel voor nieuwe vergaderdata volgend jaar

Kim
Eind augustus

Actiepuntenlijst

Eglantier mail account

“eglantierdelft” account voor OR. Staat bovenaan Yvonne’s lijst.

Kim

16/04

23/09

Stukje voor de website

Claudia, Marissa, Marcella

Claudia

16/04

09/09

Kascommissie

Kascontrole is nog niet gebeurd. Ruud neemt contact op met André en Dennis. Petra checkt of dit is gelukt.

Ruud
zsm

Kennismakingspakket

update brief in het kennismakingspakket

Kim / Petra

03/06

19/07

Promoten ouderbijdrage

2 posters op een vaste plek in beide gebouwen

Kim / Petra

03/06

sept.

Hesjes

Offerte hesjes verkeersles/avond4daagse aanvragen en opslagruimte bespreken met school.

Marco / Kim

16/04

volgend schooljaar

Sportdag

Minder gruiten en ijsjes / pakjes ipv aanmaaklimonade

Werkgroep Sportdag

03/06

april 2014

Avondvierdaagse

Extra instructie hulpouders

Werkgroep Avond4daagse

03/06

april 2014

IPC uitjes

Besluit verhoging bijdrage aan MR en directie communiceren

Petra

03/06

22/07

Nieuwe activiteit

Idee filmmiddag/avond met directie bespreken

n.t.b.

03/06

najaar 2013

Flyer/brief ouderbijdrage engels/frans

Flyer/brief ontwikkelen voor niet Nederlands sprekende ouders

Kim/Petra

03/06

medio september

Informatie avond

Ouderbijdrage promoten

Kim/Petra

03/06

begin september

Begroting 2013/2014

Nogmaals doorrekenen met juiste aantallen kinderen

Petra

03/06

eind augustus

Boekenmarkt

Nieuwe opzet

OR/directie

03/06

najaar 2013

Schoolfotograaf

Bevestiging van gemaakte afspraken

Kim

03/06

eind juli

groepsouders

Terugkoppeling van bijeenkomst naar directie

Kim

03/06

eind juli
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina