Notulen vra bestuursvergadering 18 januari 2014Dovnload 15.44 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte15.44 Kb.

Notulen VRA bestuursvergadering 18 januari 2014


Aanwezig: John Versteeg, Ron Evers, Tinie Pietersen, Sabine van Workum

Afwezig met af-bericht: Petra de Hamer en Astrid Jansen
Punt: Onderwerp


1.

2.

3.4.

5.
6.

7.


John Versteeg opent de vergadering om 12.00 uur.
De agenda wordt vastgesteld. Geen wijzigingen.
Notulen bestuursvergadering 23 november 2013

De notulen zijn doorgenomen. Zaken die niet afgehandeld zijn staan weer op de agenda van 18 januari 2014.


Ingekomen stukken

E-mail D-Tour – D-Tour wil zich graag beschikbaar stellen als Road-captain.

De mail zal worden doorgestuurd naar Eggie die dit binnen de groep Road-captains zal bespreken. Tijdens de ALV zal bekend gemaakt worden of hij voor een jaar op proef bij de Road=captains aangesteld wordt.


E-mail Guy – Guy (lid van de VOCB) vraagt of hij een groep motorrijders, die niet lid zijn van een club en ook geen Vulcanrijders zijn, mee mag nemen naar de internationale als introducee.

Antwoord-iedereen is welkom, diegene die 1 of meer introducees meeneemt blijft wel eindverantwoordelijk. Dus zal in geval van complicaties ook de eindverantwoordelijke hierop worden aangesproken.
Agenda Algemene Ledenvergadering

Deze is besproken en zal op de ALV aan iedereen worden uitgedeeld.


Website

Door grote drukte is er helaas de afgelopen 2 maanden niets aan de Website veranderd.


Evenementen etc.

- Algemene Ledenvergadering in de Onderhil (31 januari t/m 2 februari 2014)

- Show Your Bike (21 t/m 23 maart in de Onderhil)

- Eindejaarsfeest (half november) exacte datum en waar wordt z.s.m.

bekendgemaakt.


Int. Treffen 2014

- Vrijwilligers

Het aanspreekpunt van elke vrijwilligersgroep zal binnenkort een mail krijgen

met daarin de punten die nog moeten worden geregeld. Om de vorderingen te

kunnen volgen zal dit met regelmaat herhaald worden.- Ontwerp Patch / T-shirt

Door tijdgebrek zullen de binnengekomen ontwerpen tijdens de ALV worden

opgehangen. Er zal dan door de leden d.m.v. een stemformulier worden bepaald

welk ontwerp er uiteindelijk op het T-shirt zal komen.- Actielijst

Tinie heeft een actielijst gemaakt. Hierop staat wat er al gedaan is en wat er

nog moet gebeuren. (zie bijgaand). Deze is stap voor stap doorgenomen.

- Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.


Sluiting

Om 16.00 wordt de vergadering afgesloten.De taken zijn verdeeld. Eerstvolgende bestuursvergadering zal plaatsvinden bij Tony en Wiel in Siebengewald op 15 maart 2014 om 12.00 uur.


VRA Holland Notulen Bestuursvergadering 18 januari 2014 15-8-2016 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina