Notulen vra bestuursvergadering 23 februari 2013Dovnload 21.07 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte21.07 Kb.

Notulen VRA bestuursvergadering 23 februari 2013


Aanwezig: John Versteeg, Ron Evers, Tinie Pietersen, Petra de Hamer, Astrid Jansen en Sabine van Workum-Wolgast

Afwezig met afmelding: niemandPunt: Onderwerp

1.


2.

3.
4.

5.

6.


John Versteeg opent de vergadering om 12.15 uur.
De agenda wordt vastgesteld. Toegevoegd bij ingekomen stukken “Afspraken Roadcaptains”.
Notulen bestuursvergadering 8 december 2012

De notulen zijn doorgenomen. Zaken die niet afgehandeld zijn staan weer op de agenda van 23 februari 2013.


Ingekomen stukken

- De aanvullende afspraken die gemaakt zijn tijdens de Vergadering van Roadcaptains, op 14 januari 2013, zijn op papier gezet. Het bestuur heeft deze doorgenomen en goedgekeurd. Deze worden door onze Webmaster op de site gezet zodat iedereen ze kan nalezen.Website

Astrid zal de website opschonen. Gezamenlijk is de site doorgenomen en besproken wat weg kan of aangepast moet worden.

Tevens zal de foto van onze 2de fotograaf toegevoegd worden.
Evenementen etc.

- Show your Bike (29 t/m 31 maart 2013) in Heerlen op Motorcamping

”In den Hof”. Teacher verzorgt een tourtocht.- Matjesfeest (26 t/m 28 april 2013) op Camping “De Hei”

De kosten zijn vastgesteld op € 75,00 p.p. incl. tentplaats van vrijdag t/m

zondag (2x ontbijt, 2x diner, 2x overnachting). Dit keer zal er i.p.v. de BBQ een

halve kip met friet en salade geserveerd worden. Er is besloten dat de mensen

die voor 15 april 2013 betalen een korting van € 5,00 p.p krijgen.

En niet te vergeten natuurlijk de Handfesting / Bikerwedding van de Deense

President, deze zal plaatsvinden op de zaterdag tussen 14.00 – 16.00 uur.

Tussen 10.00 uur en 12.00 uur zal er dan een tourtocht georganiseerd worden.- Tourtocht Noord-Holland verzorgt door Lama (11 mei 2013)

- Weidetreffen bij GasGaz en Mary (24 t/m 26 mei 2013)

- Kwanlo verzorgt door Kwebbel, Animal, D-Tour en Lone Rider (19 t/m 21 juli)

- Tourtocht Flevoland verzorgt door Leen (18 augustus 2013)

- Weidetreffen Zeeland (22 t/m 24 september)

- Eindejaarsweekend in de Onderhil 22 t/m 24 november 2013)
Int. Treffen 2014

- Vrijwilligers

Er is een lijst gemaakt van de vrijwilligers die zich tot nu toe aangemeld

hebben. Tevens hebben deze vrijwilligers hun voorkeur uitgesproken

betreffende de te verdelen taken. Deze lijst zal onze Webmaster op de site

plaatsen. Mochten de leden naar aanleiding hiervan iets willen wijzigen kunnen

zij dit melden bij het bestuur.

Tevens zal er op 31 maart 2013 en op 28 april 2013 om 11.00 een vergadering

voor de vrijwilligers plaatsvinden. Nadere info te vinden op de site.- Reserveringen

Reserveringen betreffende de slaapplaatsen, huisjes etc. kunnen via de club

gemaakt worden. Dus niet via “De Hei”. Er wordt t.z.t. nog bekend gemaakt vanaf

wanneer dit kan en bij wie.

- Draaiboek Dit zal nog besproken worden. Wel heeft Astrid aangeboden om op

A4 formaat een boekje / programma te willen maken.- Ledenboek Dit zal Pino samen met De Mosselman gaan doen.

- Ontwerp Patch Wordt aan gewerkt.

Rondvraag

Er waren geen rondvragen.

Wel vond iedereen het een goed idee om de mensen die vooruit betalen bij Evenementen een korting te geven van € 5,00 p.p op de vermelde prijs. Dit om het vooruit betalen te stimuleren.

Indien van toepassing zal dit op de site vermeld worden.


De taken zijn verdeeld en de vergadering wordt gesloten om 15.40 uur

De volgende vergadering zal plaatsvinden bij Sabine van Workum in Alkmaar op een nog nader te bepalen datum.
VRA Holland Notulen Bestuursvergadering 17 september 2011 15-8-2016 /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina