Nr 1 oorlog – algemeen – 1914-1918 – 1940-45Dovnload 120.94 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte120.94 Kb.

Nr 1 OORLOG – ALGEMEEN – 1914-1918 – 1940-45

A Krijgsnovellen oorlog 1870-1871 1912

A Verlofbrief J.B. Hendrickx 01/10/1905

A Werkboekje Jozef Fleerakkers 19/09/1902

A Mobilatieboekje Oltenfreiter met brief 1928

A Militair zakboekje Jozef Fleerakkers 1922

A Berichten van overplaatsing Jozef Fleerakkers

A Dagvaarding Jozef Fleerakkers


1914-1818

A Laatste brief van Emiel Cynsmans alvorens hij sneuvelde • Gezinskaart voor aankoop van levensmiddelen

 • Kaart om bloem af te halen

 • Kaart voor kolen

 • Verlofkaart

A Kaart voor aankoop van levensmiddelen

A Alles over Rijkevorsel uit het Heidebloempje

A Personal Ausweis van Virgina Somers + een blanco ausweis

A Brief over de leerplicht schooljaar 1916-1917

A Les billet de nécessité Belge

A Duitse brief

A Aantal soldaten in dienst 1914-15-16

A Heidebloempje nr 2-3-4-5-6-7-8-9

A Het leger en het volksleven

A Menu feestmaal soldaten 1914-18. Vaderlandsche feesten; Stoet 11/08/1919

A Brief om voor de militieraad te verschijnen 03/03/1915

A Graanoogst 1917= reklame voor melkbrood

A Aangifte van koper en tin 1916

A B Inhuldiging monument van de gesneuvelden 01/06/1924

A De oorlog in België. AA Strucken 1915

A Oorlogsboek van het Davidfonds deel I en II

A De Vlaamsche ziel, brieven van het IJzerfront 1918

A Op krukken, oorlogsgedichten

A Lief en leed uit dagen van lijden 01/07/1919

A Te saam vereerd. Gebroeders van Raemdonck

A Briefpapier 1914-1918

A Loterijbriefje nr 186

A In ’t Gedrang door Maurits Sabbe 1915

A Londense Oorlogskroniek 1914-1918

A Foto gesneuvelden 1914-18

A Persooonlijke papieren August Horsten Wortel

A Heidebloempje nr 1 t/m 19

B Soldatenboekje H. Rieberghe

B Vaderlandse feesten 1919

G foto gesneuvelden 14 –18

B Map “PAX” 1914 – 1918 Alfons Jans

B Ontvangbon 4,34 Mark Emiel Sterkens

G Livert van Peenen François Louis
1940-1945

G Oorlogsherinneringen Mathilde Janssen

G Burgerlijk Mobilisatieboekje Petrus Jules Sterkens

F Brief 1943 aan Jef en Louis van Roey • Verklaring over vliegende bom Oude Goorstraat, Breebos en Bolk

F Ziekenbriefjes van leerlingen school Sint-Lenaarts

F Affiche dors- en leveringsbevel 28/09/1942

F Affiche houtkappingen en veilingen 25/06/1942

F Affiche prijzen melk en zuivelprodukten 03/04/1942

F Affiche prijzen aardappelen 01/03/1942

F Affiche levering van bijrantsoenen 28/01/1942

F Affiche prijzen meel en brood 06/07/1942

F Affiche verordening nr 6 22/06/1941

F Krant De Nieuwe Standaard 9-10 mei 1945


 • Oorlogsgetuigenissen uit de kempen, Krantenknipsel

 • Kaart reisduiven en berichtverandering

 • Antwoordbrief betreffende de oorlogsgebeurtenissen

G Affiche winterhulp Herentals. Zangfeest 26/01/1941

 • Kaft met vermelding vernielde woningen gesneuvelden enz.

F Krantenknipsel over Rijkevorsel en Hoogstraten

 • Betreft het bestrijden van brandbommen 2 juli 1942

F Briefwisseling betreft gemeentepersoneel 29 juli 1940

 • Los stuk in potlood geschreven oorlogsgebeurtenissen

 • Toespraken na de bevrijding september 1944

 • Oproep aan gansch de bevolking (Koning Leopold III)

 • Verstrekkingen geleverd aan de geallieerde

 • Over Alfons Eelen, burgemeester Frans Fransen, Medard vander Linden

 • Over Pieter Scheynen + 12/08/1944, Karel Verdonck, Frans Palmans

 • Over Louis Janssen 13/05/1945

F ’t Ekstergoor door K. Van Nyen(2)

G Rijkevorsel tijdens WO II Juul Sterkens (7)

F Herderlijke brief betreffende de luchtbombardementen


 • Stad Antwerpen bibliotheken WOII keuzelijst

F Boekje over dodenwoud van Katin

F G Rijkevorsel 1940-45 C. Verbist T. Debeer (2)

F Mei 1940 boven België


 • Zegeltjes winterhulp voor 1 liter melk

F Winterhulp nr 3;4.5;10 Centraal uitvoerend comité

F Foto (copy) Work-shops

F Foto’s (copy) uit Brabant Bevrijd

F Rantsoeneringskaart Jozef Fleerakkers 1940

G 23 oorlogsfoto’s

G 53 oorlogsfoto’s

G Copy foto vallende V1

G Brieven brouwerij Sterkens

C De Oorlogskranten 01 - 25

D De Oorlogskranten 26 - 50

E De Oorlogskranten 51 - 81

F Spotbrieven soldatendienst

G Nationale militie Jozef Wijnen

F Brief Kardinaal Van Roey 12/6/1944

F Onderzoek naar de houding van Felix Heidendal tijdens de oorlog

G Foto brandende kerk en foto oorlogslachtoffers

F Tentoonstelling voeding rantsoenering 1940

G Fremdenpass Frans Van de Kinschot • Lincolshire regiment

F Leichestershire regiment

F Gedicht: oorlog en grootvadershorloge

F Rantsoeneringszegels

F Paspoort Forceville Pieter • Verslag gemeente 27/1/1945

F Oorlogsbuit

F Lijst binnengebrachte jachtgeweren

F Teveel aan aardappelen

F Ontvangers van mobilisatieboekjes

F Lijst binnengebrachte militaire kledingsstukken

F Lijst geallieerde gesneuvelden • Lijst der aangeduide werklieden

F G Oorlogsschade

F Opeising en schatting van rijwielen

F Lijst van levering populierenhout

F Plaats waar zich nog munitie bevond • Foto’s oorlog en misviering

G WO II Openbare bibliotheek

B Telling winterbezaaing 1/1/1917 Bevooradingsdienst

B Planten aardappelen 1917

Aangifteformulier oorlogdschade Bruynseels

G Brevet werkweigeraar Stanislas Cools

F Lidkaart Witte Brigade

G Gesneuvelde militairen en burgers

2. ONDERWIJS
D Map over het bouwen van een school langs de Sint-Lenaartse steenweg

D Folders Gemeentelijke jongensschool

D Meisjesschool-centrum allerlei

D School Sint-Jozef allerlei

D De Staatsschool

D De schoolwet door J. Noterdame

D Lastvoorwaarden en plan nieuwe schoollokalen jongensschool 1928


 • Reglement waarop in Brecht een onderwijzer werd aangenomen 1739

A Schoolkranten jongensschool centrum 10 stuks

A Tekenschool

A Mijn vader een Kempens onderwijzer. Remi Sterkens

D Gemeentelijke jongensschool Sint-Lenaarts 17/06/1978+ dialecten 1938

B+C 2 dozen met foto’s jongens- en meisjesschool

D Geschiedenis van het basisonderwijs in Rijkevorsel

D Vertellingen over het onderwijs in Rijkevorsel

A Het kompas G.V.Basisschool Rijkevorsel

A Onderwijs in de 20ste eeuw

A Briefwisseling 1985-1993

A Het onderwijs in Rijkevorsel voor 1800

A Mijn schooljaren 1901-1908 E. Janssen

A Naar school Jos Smits

A Mijn lectuur E. Janssen

A 100 jaar instituut Belpaire

C Kaft met oude schoolfoto’s

A Aanstelling hulponderwijzer Julius Sterkens 1902

- Verklaring Jozef Sterkens (Oorlog WOI)

- Verklaring Emile Geerts (WOI)

A Huldiging (medaille )onderwijzers

A Zuster Celestina

- Programma afscheid zuster Delphine 28/6/1999

E Foto viering school 1961

E Fotoboek zusters der Christelijke scholen

E Drie medailles

E Schoolbulletijn Bruni Van Dooren 1950-51 en1951-52

D Diploma Emile Beersemans (2)

D Benoeming Emizl Beersemans als hulponderwijzer te Schilde 14.09.1910

D Stickers (3) 1871-1979


Nr 3 OCMW

 • Krantenknipsels allerlei

 • Inhuldiging Prinsenhof


Nr 4 MOLENS

A Foto’ Renovatie van de stenen bergmolen Jan Backx

A Overdracht graanwindmolen door Jan Janssen –Claessen aan Josephus Hendrickx

A Attest molenaar voor Jan Van Opstal 1962

A Inskripties op de stenen molen 2/6/2000

A Verkoop van de molen door Joannes Brusselaers aan Joannis Janssen

A Opgave van wijziging handelsgenootschap Jan Frans Van Opstal molenaar

A Kaft met krantenknipsels over molens

A De Salm-Salm molen

A Brand van de molen van Josephus Brusselaers

A De windmolen van het Bergske

A Informatie door de heer Lambrechts over de molen van Rijkevorsel

A Vlaanderens erfgoed

A Inventaris van het Oostvlaams molenpatrimonium 1977

A Vechten voor windmolens

A Kijk op het waasland

A De nijverheid van onze wind en watermolens kort na 1830

A Sint-Niklaas en de Witte molen

A Wind en watermolens in de prov Antwerpen

A Viversmolen in Zonnebeke

A Groot algemeen molenboek

A Studiekring ons molenheem september 1981 (2 nummers)

A Ons molenheem prentkaartenkataloog

A Molenkalender 1981

A Verkoop van slagmolen 1504

A Verkoop van smoutmolen 1719

A Sint-Victor patroon van de molenaars en andere krantenknipsels

A Bouwaanvraag graanwindmolen Looiweg(Gebroeders Janssens)

A Levende molens 21 jg nr 6

A Molenaarstermen en molengeschiedenis door Joannes Peeters 1977

A Molenboeken juni 2001 (Bij VVV)

A De nijverheid. Ons Molenheem

A Wind en watermolens in de prov Antwerpen

A krantennipsels G.V.A Molen Kinschote

B krantenknipsels Molens van overal


5.MIDDENSTAND

Krantenknipsels en allerlei
6. KUNST

Krantenknipsels
7. SPORT

WIELRENNEN

A.- Sportkomiteit;briefwiseling, ledenlijsten,doodsbrieven van stichters, omlopen, motocross

in de Molenstraat 1972 enz.

A.- Sportkomiteit: publiciteit, adressen van reklameboekjes, affichen, herbergen, rekeningen

binnen en buiten Rijkevorsel 1973

C.- Sportkomiteit; verslagen van vergaderingen, ledenlijst van 1965, allerlei documentatie,

wielerclub ’t Sas

B. - Sportkomiteit; uitgaande briefwisseling van 1955 tot 1965, inkomende briefwisseling van

1952 tot 1966

C.- Sportkomiteit van 1938 tot 1956. Krantenknipsels, foto’s aankomsten, renners, inrichters

enz. opening macadam naar Sint-Lenaarts (foto + krantenknipsel)

C - Sportkomiteit van 1957 tot 1960. Programma’s, affichen, deelnemerslijsten, foto’s,

overwinning Jos Hinsen in 1958, krantenknipsels, doodsbrief en prentje van Jef

Fleerakkers en René Debonnaire met memoriam

B.- Sportkomiteit van 1961 tot 1964. Programma’s, affiche, deelnemers, beroepsrenners en

liefhebbers en juniores. 2de grote prijs Leo Lambrechts, 4de grote prijs Akkerhuizen,

krantenknipsels

A.- Sportkomiteit van 1963 tot 1964. Uitslagen, lijsten, affichen, krantenknipsels en

overlijdensberichten van Frans Palmans, Jef Fleerakkers, René De Bonnaire, Gust Tax

C.- Sportkomiteit van 1966 tot 1968. Aankomsten, krantenknipsels, affichen, brochures

A.- Sportkomiteit van 1969 tot 1973. ledenlijst, grote prijs meubelhuis van Leuven, Zwarte

Leeuw, Grote Prijs Jef Van Roey, affichen, krantenknipsels, brochures

C.- Rijkevorselse Wielertoeristen. Zesdaagse op rollen, Wielrenners Gammel, Dag van de

fiets


Vlag en medaille Sportkomiteit, internationale rolschaatswedstrijd, fot’s Jos Hinsen, Sooi

Kemland, Zwarte Leeuw

D.- foto’s wielrennen G.P.J. van Roey, progamma’s

E.- foto’s wielrennen G.P.J. van Roey

F.- foto’s wielrennen G.P.J. van Roey

G.- foto’s wielrennen G.P.J. van Roey

O.- Duiven – Centrum (krantenknipsels)

O.- Duiven- Sint-Jozef (krantenknipsels)

O. -Boogschieten (krantenknipsels)

N.- Paardensport (krantenknipsels)

O.-Mini-voetbal (krantenknipsels)

O.- Beker van Rijkevorsel – voetbal (krantenknipsels

O.- 10 kamp De Valk (boekje)

VOETBAL

I.- Krantenknipsels Zwarte - Leeuw 1978 tot 1982

J.- Krantenknipsels Zwarte – Leeuw 1982 tot 1987

K.- Krantenknipsels Zwarte – Leeuw 1988

H.- Krantenknipsels Zwarte – Leeuw 1972 tot 1978

K.- Wedstrijdaankondigingen Zwarte Leeuw 1983, 84, 85

L.- Vlag Zwarte Leeuw met foute vermelding (DE )

L.- Twee wimpels Zwarte-Leeuw

L.- Boek met krantenknipsels

L.- Zakje met knoopjes

L.- Stickers

L.- Medaille Kampioen reserven

l.- Sleutelhanger

Vier reeksen sigarenbanden Spelers Zwarte Leeuw ( bij Fr Fleerakkers )

M.- KWB-Voetbal

M.- Sint-Jozef SportkringALLERLEI

M.- Darts

M.- Gehandikapten sport

N.- Judo en karate

M.- Kaartspelen

N.- Motorsport

M.- Paapgooien

M.- Rolschaatsen

M.- Schaken

N.- Sportraad

M.- Sporthal De Valk

M.- Sportverbond fabrieken van Turnhout

M.- Sportief VK Biljart

M.- Tafeltennis

M.- Vollleybal

Kaartspelen

O.- Rijkevorselse voetbalverenigingen (krantenknipsels

O.- Ezelskoers (krantenknipsels)

O.- Hondensport(kranenknipsels)

O.- Driedaagse op rollen (krantenknipsels)

O.- Huldiging sportkampioenen (krantenknipsels)

O.- Ambachtenkoers(krantenknipsels)

O.- Kanarie Ons Genoegen (krantenknipsels)

O.- Atletiek (krantenknipsels)

N.- Turnen

N.- KWB voetbal8. DEVOTIE
A- Medailles Sint-Lucia

A- Litanie van de H. Lucia 1845

A- Litaniën van Sint- Lucia en Apelonia

A- Leven de Heilige Lucia

A- Losse bidprentjes

De vier Evangeliën

Gedialigeerde zangmis

A- Krachtig gebed van Keizer Karel

A- Kerkboek bij de kindervriend

Kaft met gebeden

A- Drie kerkboeken

A- Prent H. Theresia

H.Hart

Apostolaats des gebedsA- Prentjes genootschap H. Kindsheid

Prenten Scherpenheuvel

A- Prent O.L. Vrouw van Scherpenheuvel

A- Enveloppe met prentjes

A- Aflaat H. Missiekrans 1885

A- Mechelse catechismus 1900

A- Bidprentjes missieviering

Heiligenvereringen

A- De H. Pastoor van Tildonk

O.L.Vrouw van Fatima prentje

A- Korte levensschets H. Anthonius abt

A- De Liefdadigheid H. Anthonius van Padua

A- Maria’s Eredienst 1944

Kader met hoofd van Christus achter glas

Herinnering plechtige communnie 1931

Met KWB-KAV naar Lourdes

A- Verhaal over de processie door Marcel Schippers

A- Informatie over het kruisbeeld op de hoek Bolk-Papenvoort

A- Informatieformulieren over de plaatselijke kapellekens en allerlei

C- Communieprentjes en andere

Vrome huiszegen

A- Sint-Conelius. Een volksheilige door K. Van Nyen 1942

A- Gebed tot de heilige Hubertus

Legende van de H. Georgius

Sint-Luciabegankenis

Heilige Antonius bid voor ons

Bond Heilig Hart Ijveraarsboekje

A- Vaantjens Brecht (5)

C- 3 paternosters en 9 medailjons

C- 27 prentjes

C- Bevaart O/L/Vrouw van Lourdes reisgids voor bedevaarder

C- De Heilige Rozenkrans, Vlaamse Bidwijze

B- Onze vriend in allen nood. H.Atonius van Padua 1926

De bron van het geluk dé 15 gebeden

De goede week

A- Noveen Broeder Isidoor

A- De wonderbare verschijning te Beauraing

C- Vlaamse bedevaarten naar Lourdes 1952

B- Kerkboek

C- Bond Van het Heilig Hart (kaft met allerlei )

C- Bond H. Hart Ledenlijst 1927-34-1936-1938-41 1946-47

A- Kapellekens Rijkevorsel (35)
9. MILIEU

A- Autoloze zondag

A- De Kievitsheide

A- De Kievitsheide studiegebied

A- Gemeentebos (krantenknipsels)

A- Milieu (krantenknipsels)10. LITERATUUR
A- Aster Berkhof (zie ook boeken in kast school)

A- Leo Pleysier

A- Boekenlijst Volksbliotheek lokaal meisjesschool

A -Boekenlijst Openbare bibliotheek

A -Lodewijk De Koninck – Remi Sterkens

A -Brieven aan Servaes Daems - Remi Sterkens

A- Onze letteren, middeleeuwen en moderne tijd

A -Leesbibliotheek en lezen

A -Kempische Historische verhalen - Remi Sterkens

A -Leidraad voor heemkunde - Felix Heidendal

A -Liber Amicorum Jozef Lauwerys

11. MUZIEK – DANS

A- Krantenknipsels dansen

B- V.L.V Van Leuven

D- Vermaak na Arbeid

D- Broederband Broederband boekje 1922-1957

F- Broederband brief 1933 eerste prijs Oostmalle

A- Condor

C- Zangkoren

A- Harmonies Fanfares brassbands

A- Feestkroket, singel rederijkers

A- Oude dansen van Achtel (2)

A- Dansen uit Achtel (2)

A- Oude dansen uit Achtel (2)

A- Kadril van Achtel (2)

A- Achtel zalig oord

E-C- Wie zingt er mee (liederen)

E- Liederen van Emiel Van Hullebroek

G- Liederen

E- Ik ken een lied

E-A Oud-Nederlandsche liederen

E- Volks en rondedansen

F- Enveloppen met liederen

C- Theofiel Peeters: Oud kempische volksliederen en dansen(4 bundels)

C- Oudkempische liederen en dansen verhandelingen

Brief van Theofiel Peeters en krantenknipsels

C- Liederen en muziek van Theofiel Peeters

C- Willibrorduskoor 10 jaar

C- Optreden gemengd zangkoor en orkest van Leuven

C- Rijkevorsel zingt + liederen Davidfonds 26/11/1953

A- Liederen uit archief Felix Heidendal

E- Liederen en dansen uit de Kempen M. Franken

C- Koninklijke harmonie Broederband 75-jaar (Boek F. Fleerakkers)

A- Volk van Rijkevorsel (Frans Van Opstal 1988)

C- Liederen en gedichten

F- Het lied van de ijzeren brug op Sint-Jozef

C- Kinderliederen

C- Liederen en gedichten Jan Vleminck

C- Driekoningen zingen kinderen

D- Brasband St. Jozef

E- Dans cursussen Davidfonds

F- Feestliederen

12. KERK RIJKEVORSEL – SINT JOZEF – KAPELLEKENS - KERKHOF
KERK RIJKEVORSEL
E Krantenknipsels

Reglement op de stoelen 1938

E Broederschap van Gedurige Aanbidding- Lichtdragers- Heilige familie

Sint Peeters Genootschap

Historische blik in onze bidplaatsen

E Congregatie van Maria

Sint Willibrordusparochie 739-1989

F Testament, Cijnsen, 1ste communie, Zitting kerkfabriek, ontwerptekening zijaltaar,

E-D Brieven aan de bisschop, bestek herstelling kerk in 1865 en nieuw orgel, Oude

brieven kerk, kaft kerkfabriek, lijkdiensten

C Bevelbrieven 19de eeuw en herdelijke aankondigingen

B Kerkrekeingne 19de eeuw

A Kerkrekeningen 20ste eeuw

E Nieuwe aankoop Sint-Willibrorduskerk, herstelling kerk 1628-1715

E Aankoop beeld O;L. Vrouw 1938, Inwijding nieuwe kerkkrantenknipsels

E Den Toren is klaar, Bouw nieuwe kerk, Becshrijving oude kerk 1899

D Oorlogsschade aan de kerk, Pastoor Horstel vertelt over nieuwe kerk,

D Een nieuwe grote klok, verslag kerkfabriek 1906, Oprimmeren hoog koor 1699

D Aanstelling architect, ontwerp klok, brief opbouw kerk, Tekst Mariaklok 1956

D Plechtige inwijding orgel, Tekst ingmetselde oorkonde, knipsel over klokken

Klokken Sin-Willibrordus, Aanbesteding kerk, Bezoek aan de kerk 1904

Schenking kerk 1983, Uitnodiging eerste steenlegging. Lijkreden Karel Eelen

E Handboek voor de kerkfabrieken 1876

B De Tienden belasting

C Albus Katholiek Congras 1936

C Gedenkboek landelijk Eucharistie Congres 1930

B Kosters te Rijkevorsel

B Opschriften zerken opgetekend door J. Lauwerijs voor 1940

E Parochiebrieven

E De Ark 1985 Evangelieschip

C De preekstoel + Briefwisseling terugkomst vanuit Diest

D Sint-Willibrorduskerk

D Eerste steenlegging kerk

E Tekening pastorij

Koster Albert Van Beek examen uitslagen

De zeven werken van barmhartigheid

Vergelijking romeinse en gregoriaanse kalender

C Pauselijke zouaven

D Kaarten van sacramenten

E Historische blik in onze bidplaatsen

E St Willibrordus herdenking

F kerkrekeningen

F Bestek herstelling 1865
Kerk SINT-JOZEF RIJKEVORSEL
D Map met allerlei

D Stichting parochie Sin-Jozef + aankoop grond en bouw kerk


KAPELLEKENS
D O.L.Vrouw straatkapellekens in Dekenij Hoogstraten

B Maria Kapellekens Rijkevorsel 1988 + rondvraag

B Kaft met foto’s van kapellekens

13. Pastoors – Geestelijken – Missionarissen


Testament Pastoor Verhulst 1794

Doodsbrief E. Pater Frans

Lederen tas, Zakje met stola, Medaillon in was, naamkaartjes, Stola, pateen

Inhuldiging pastoor Nick Matthijssen

Inhuldiging Pastoor Van BallaeInhuldiging Pater Michieldes

Inhuldiging Pastoor Van Dijck 1969

Aanstelling pastoor: De Koninck 1975

Aanstelling pastoor De Bouille

Aanstelling pastoor Horsten

Aanstelling pastoor De Brouwer

Lijst van de pastoors vanaf 1760

Paspoort Pastoor Van Ballaer

Afscheid pastoor Fransen krantenknipsels

Huldiging Van Ballaer 1946

Overlijden pastoor Van Ballaer

Afscheid onderpastoor van Looveren

Foto’s Missionnarissen (tekeningen)

Komaan met ZH Uydens

Doodsbrief pastoor Horsten

Overlijden ZH Van Dijck pastoor

Fotos’s Van Ballaer

Foto’s Pastoor De Koninck

Foto Jos Fransen en onderpastoor Jef Van Looveren

Pastoor Geboers, aangesteld in Lombeke, vraagt alhier te blijven 1824

Foto Emiel Mariën

Pastoors van Sint-Jozef Rijkevorsel

Kapelaans van Rijkevorsel

De pastoors van de Sint-Willibrordusparochie

Krantenknipsels geestelijken Sint Willibrordus en Sint-Jozef

Parochie Sint-Willibrordus krantenknipsels

Fotoboek 50-jarig Priesterjubileum Van Ballaer

Pentekening pastorie (1985à)

Foto’s missionnarissen pastoors en allerlei

Congregatiefeest

Van Ballaer 50 jaar jubileum

Plechtige aanstelling J. Brouwers

Kaart missievergadering

80ste verjaardag Moederoverste 21/3/1963

25 jaar priesterschap 4/5/1964 Alois Van Dijck

Foto’s Kerk , priesters en missionrissen

Homilie uitvaart E.H. A,ton Michielsen

Uitvaart 5/6/1971 zuster Maria De Clerck

Inhalingsplechtigheden Pastoor Geerts 14/8/1949

14. GEHUCHTEN – GEBUURTEN – STRATEN
ACHTEL

E- Foto’s tentoonstelling 1975 + kleine pentekeningen

Ter sterke van Achtel copy maandblad met foto molenaar

A- Achtel… Achterlee

C-A Louis Doms als volksfiguur en veel meer

C-A De Kapel van Achtel

C-A De legende van Sint-Antonius

A- Achtel in de folklore HOK 1938

A- Bierkaartje met zicht van Achtel (2)

C-A Krantenknipsels Achtel

A- Rekeningen Kapel Achtel (pak)

27/4/1938 Ministerie van Monumenten en landschappen over kapel

Gebruiken in Achtel krantenknipsels (dansen enz..)

A- Viering 500 jaar kapel

A- Achtel verzameling door J Vanden Kieboom

A- Oude gebruiken in Achtel

A- Sint Antonius met zijn varken

Gouden bruiloft in Achtel in 1905

A- Getuigenis voor die van Achterlee 1632

A- Heilluizen een proeve van verklaring

A- Wervers omgekocht in Achtel 1778 True 1971

A- Heiluizen 1975

De Grote dag van Achtel

A- Nieuwjaarslied

A- Vonsten in Achtel (taxandria 1983

Protest tegen petitie van Achtel HK 1982

De permanente veldoven HK 1986

A- De kracht van de schapulier HK 1981

Toe nog eentje… GVA 1971

A- Logementen te Achtel Franse Periode Hoogstr OA 229

Uit de Kempen Gazet van Hoogstraten

A- Achtel Heilluizen Gazet van Hoogstraten 1938

A- Heksen vliegen rond de Noorderkempenroute

A- Peer Van Aert, soldaat van Napoleon

A- Schepenbrieven 145 p 131

A- Schepenbrieven 148 p 137, 214

Schepenbrieven kapel Achtel 1475

Schepenbrieven 148 = 1504 en 1511 en 146 = 1488

A- OGAR nr 61 overeenkomst tussen de inwoners van Achtel

A- Zondagsvriend 1948 en 1951 Over Achtel

A- Hoe de boeren van Achtel Heuluizen

A- Achtel 1599 de strate te Achterle

A- Geschiedenis voor die van Achterle 1632

A- GVA In Achtel werd het langst gedanst 5/11/1772

A- Oude Mollengilde te Achtel

Enkele regels uit het verleden van Achtel

Zin en betekenis van de Heilluizer

A- Heilluizen Gazet van Hoogstraten 1936

A- Vergadering over Achtel Zalig Oord

A- De grote dag van de boeren Ons Volk 1952

A- En de kat kwam weer(kadril)

Litanie van H. Antonius,

A- Toespraak gouden bruiloft Frans Lenaerts

F-A De Heilluizer 1975-1999-2003

C- Historische en topografische studie St Antonius kapel – P. V/D Broeck

Twee plannen Kapel Achtel

C- Foto’s van moer slaan en oude ambachten

Twee affichen

A- Achtel De autotoerist 1975

A- Vlaams Dansachief 1971 Dansen te Achtel

D- De heiluizers 2002

D- De Looiweg viert

D- Kerk en buurtwegels

D- Straatnamen (pak)

B- Stafkaarten-straten-bruggen en wegen

Gebuurten krantenknipsels

A- De gouden driehoek (Driehoelk

A- Zondagsvriend ¨¨ons schoolschip¨¨

A- kapel Achtel OG 47 1497

A- Overeenkomst tussen de inwoners van Achtel

A- Achtel: boekje in 16O5-1622 Perkamenten opslag (16,5 x11)

B- Rijkevorsel E.V.Roeystraat + Molenstraat.Wegen en rioleringsweken

B- Varenvelden

B- Onteigeningsplan Ambachtelijke zone

B- Omlegging rond dorpen


15. Feestelijkheden, huldigingen, stoeten, kermissen enz.

A- 1 De Herberg

A- 2. Vragenlijst markten en kermissen = antwoordbladen

A- 3. Gouden Briuloft Jan Bartholomeeusen en Cornelia Aertsen

A- 4. Gouden bruiloft Godfried Cuylaerts en Julia Geerts

A- 5. Gouden bruiloft Jan Peeters en Maria Lenaerts

A- 6. Gouden bruiloft Frans Lenaerts en Joanna Bogaerts

A- 7. Gouden bruiloft Alfons

A- 8. Alfons Debeuckelaer en Theresia Rutten

A- 9. Gouden bruiloft Jozef Vermonden Ludovica Willems

A- 10. Huldiging burgemeester ????

A- 11. Halfvastenstoet krantenknipsels

A- 12 Telegram Vlaamse kermissen

A- 13.Diamanten bruiloften krantenknipsel

A- 14. Briljanten bruiloften knantenknipsels

A- 15. 50,60,70, 100 jarigen krantenknipsels

A- 16. Vlaamse Kermissen

A- 17. Bier

A- 18.gouden bruiloft Willem v:d Broeck-Doms

A- 19.gouden bruiloft Jan Vermeiren-Lizette Hillen

B- 20.foto’s Museum

B- 21.Buitendorpse foto’s

B- 22.Positieve van Museum

B- Foto’s St-Jozef

C- Foto’s viering Boerinnenbond 1912-1962

C- foto’s Van Ballaer

C- Voetbal

C- Foto’s Rijkevorsel 2de WO

C- Landjuweel Gilde St-Joris Rijkevorsel

C- Viering 100 jarig bestaan Landelijke Gilden

C- Heemkundige Kring

C- Half vasten stoet

C- Foto’s De Brug Milac

C- Foto’s Michielsen Prochie Centrum

C- Heemkundige Kring Congres 1937

B- Heemkring Rijkevorsel16. GEMEENTE
C- Begraafplaats ter sterke Mieland (urnen)

Opgravingen kasteel Rijkevorsel, doelenpad

C- Het kasteel te Rijkevorsel

C- Rijkevorsel in 1830 (6) J Sterkens

E-D- Rijkevorsel van vroeger tot heden (8)F. Heidendal

C- Bescheiden voor de geschiedenis van Rijkevorsel en Loenhout TH DE Raed

De Heeren van Hoogstraten en Rijkevorsel

C- De ambachtenfolklore te Rijkevorsel (2)

Vechtpartijen bij kegelspel en prijsschieting (Kempisch Museum II 1891)

Het folkoristisch kinderlied te Rijkevorsel

C- Rijkevorsel (Kempische museum 1891 II)

C- Rijkevorsel (Kempisch Museum 1890 I)

C- Rijkevorsel: les ruines de Melhoven en andere verhalen over Rijkevorsel (Tax 1980)

C- Haardtellingen te Rijkevorsel in 1484

Van waar komt de naam Rijkevorsel

C- Oorsprong van Rijkevorsel

De Heerlijkheid Rijkevorsel

C- De schepenbank van Vorsel

C- Lijst van de Heren en Vrouwen van Rijkevorsel

C- Genezing van een blinde 1756

C- Herinneringen van Rijkevorsel en Hoogstraten voor 1914

C- Het bestuur van ons dorp

C- Rijkevorsel (Franse tekst )

C- Rijkevorsel-studies Oudheid en Kunst 1938

C- De Romeinse heirbanen in het imperium

D- Eindwerk Archeologie (Rijkevorsel Sigrid Van Leemput

E- Verkenning van je gemeente Annick Vermeiren

Aardrijkskunde en geschiedenis van Rijkevorsel . Bogaerts

E- Aardrijkskunde en geschiedenis van Rijkevorsel. Rita Van Doninck

E- Geschiedenis van Rijkevorsel . Jef Vanden Bosch

E- Rijkevorsel Erwin Nuyts

E- Rijkevorsel. Bogaerts Frank

E- Rijkevorsel. Zonder vermelding

E- Rijkevorsel. Jef van Dun

E-D- Aardrijkskunde en geschiedenis van Rijkevorsel. Denise Brosens

D- Sociaal onderzoek van de voornaamgeving te Rijkevorsel tussen 1948-1985. Greet Janssen

Het grafveld van Rijkevorsel (Helhoekheide) Marleen Theunissen

De secretarissen Van Rijkevorsel

Rijkevorsel 1901 Harron

C- Rijkevorsel algemeen overzicht

C- De geschiedenis van St Jozef Rijkevorsel

C- Opening administratief centrum. Toespraak gouverneur A. Kinsbergen

E- Rijkevorsel in Oudheid en Kunst

Rijkevorsel uitgaven

E- Panorama 3/10/1980 Rijkevorsel kreunt onder tonnen afval

C- Zondagsvriend 24/2/1955 Zo leeft Rijkevorsel en cementfabriek

C- Rijk der Vrouw. 26/8/1980Een dorp bericht …Rijkevorsel
C- Vacantiegenoegens Info 5/12/1990 Wandelen in Rijkevorsel Kleidabbers

A- Foto’s en prentkaarten Rijkevorsel (zie onderaan de doos)

C- Familie Van Rijkevorsel

C- Twee schrijfboekjes : De Heeren van Rijkevorsel + uitgetypte tekst

D- Volkstaal in Rijkevorsel

D- Rijkevorsel en Malle (Bijdragen tot geschiedenis…)

D- Hoe speelden onze kinderen vroeger F. Heidendal

D- Oude voorwerpen te Rijkevorsel

D- Telefoonaansluitingen (2 bladen)

Rijkevorselse verhalen door F. Van Opstal

C- Brandbrieven

Promenade de Ryckevorsel

Ryckevorsel 1907 Oudheid en kunst+

C- Genealogische nota’s De Heeren van Hoogstraten en Rijkevorsel

D- Kosterbroden van 14 pond

D- Hoofdbank van Santhoven,

D- Heilzang opgedragen aan Antoon de Lalaing

Toestand gemeente 1959

Ryckevorsel 1932 Th De Molder

F- Begroting 1990-1991-1993-1997

Copy’s tekeningen gulden boek

F- Rijkevorsel fietsroutes, wandelingen, stratenplans, info

F- Rijkevorsel in vogelvlucht Express 1977

F- Gemeentehuis 1987 opening, wegwijzer, gids; wonen, bouwen enz

D- Baerle en Ryckevorsel Wonderbaarlijke verschijning 1612

C- Rijkevorsel ten voeten uit (Express)

C- Tumult de la campine Atversoist (Stoobant)

C- Vrne littera(Kruik uit het bovenrijk, gevonden in de Kempen)

C- Familieruzie oorzaak ontploffing Molenstraat

C- Krantenknipsels gebouwen de Hees

C- Parociecentrum inhuldiging

Losse gemeentestukken

Aangifte bromfiets voor gehandicapten

C- Kaarten Feraris

C- Stafkaarten

C- Jaarverslag schepencollege 1982

G- Paspoort Gustaaf Mathé

F- Wandelpaden, joggerspad, fietsronde van Rijkevorsel

G- Kioskivaria 1988, 1995, 1993

G- Briefjes Zuivelfabriek Pkoenix

G- Gazetje van Rijkevorsel

G- Het graven van de vaart

G- Vergunning voor Renault

G- Pater Emiel Janssen

G- Ons dorp veilig werkgroep verkeersleefbaarheid

G- Dienst maatschappelijk werk

G- Bibliografie Rijkevorsel

G- September Kulturele feestmaand , 1989,1990


G- Tekst boven voordeur hoeve Van Den Kieboom 1977

H- Boek straatnummering 1970

G- Overlijden burgermeester Schrijvers

G- Afscheidsrede bij het overlijden burgermeester Karel Eelen

G- De oudheden op het gemeentehuis

F- Rijkevorsel in vogelvlucht EXPRES jef schoen

G- Protestbrieven van Mon de Meulder (Janssen)

Aankondiging van het aanplanten van het gemeentebos

G- Oproep aan de bevolking voor huldebetoon Koning

G- Lithografie Rijckevorsel 1900

G- Rijkevorsel in Zondagsvriend en de Stad

Afscheidsrede overlijden burgermeester August Fransen

Afscheidsrede overlijden senator Cools

G- Afscheidsrede overlijden burgermeester Van Roey

G- Huldiging Clement Sterkens veldwachter

G- De ontginning der Kempische heide (St.Jozef)

Paspoort kind

B- Krantenknipsels gemeentebestuur 1946 – 1987

D- Grondbelastingen 1882

D- Geneologische nota’s

D- Misdienaars de eerste jaren van 1900

D- De Heren van Rijkevorsel

E- Inventaris Rijkevorsel

F- Rijkevorsel zijn bezienswaardigheden

F- Toeristische folder Rijkevorsel

G- Gemeentebos Rijkevorsel 15 maart 1971

G- Veiligheids vest

17. AMBACHTEN


De klompennijverheid in de Kempen

De kleermaker van Bolk

Kest den dekker strodekker

De ambachtenfolklore

Het kuipersambacht

De draaibank en haar gebruik

Gereedschap van wiel en kasmakers

Het ambacht van de steenkappers

Van boom tot klomp

Gust Wens uit Malle kuiper

De Schaatsenmaker

Kuiper twee delen in boekjes Malle

Wasmachienes

Werktuigen huidevetter

Werktuigen refouleuses Poinconneuses

Jef van Monnekens maakt nog klompen

Dipoma Schoenmaker Constant Grootjans 1942

Prijslijst vatsgesteld door wagenmakers Syndicaat 1/7/1932

De ambachtenfolkore in Rijkevorsel. J. Sterkens

Jef schoen stopt er mee

Emiel Peeraer velomaker

Melkventer Jan Bachx stopt er mee

Kest den Dekker (strodekker)

Jef Verschueren

Facturen van ambachtslieden

De glazenmaker en zijn bedrijf

Vissen


18. Nijverheid

A- Steenfabrieken:

B- Borderel steenbakkerij Eelen

B- Verkoop van inboedel Cobricam 1981

B- Machiene Steenbakkerij Peeters & Co faktuur

B- Betreft de steenbakkerij Dechamps

B- Staking in de Kempische steennijverheid

B- Onze kempische steennijverheid

B- Zijn de toestanden van de Kempische steenbakkerijen voor verbetering vatbaar

B- Ouderwetse steenbakkerijen in de jaren 1883 tot 1896

A- Steenbakkerswerklieden der kempen 1910

A- De Steennijverheid aan de Turnhoutse vaart G. Landuyt

B- Baksteenindustrie (krantenknipsels)

B- Stempel en kwijtingsboekje

A- Pentekeningen steenfabrieken

A- Vrouwen en kinderarbeid (3 boekjes)

B- Brimo huldigd gedecoreerden

B- Krantenknipsels steennijverheid

B- steenfabriek “SAS”

A- Cementfabriek

A- Bestuur CBR aan zijn werklieden

A- Cementfabriek. Een lid vanb de familie Descamps

A- North Portland Cement en Brick Works (boekje met prenten)

A- Vergane industriële gmlorie

A- Campine Nv
A- Tabaknijverheid

A- De tabakindustrie in de prov Antwerpen

A- Personeelslijst Nicoletto Princeps

A- Reglement voor arbeiders Ritmeester

A- Brieven ritmeester

A- Feest bij ritmeester

A- Richtlijnen bij brand en ongeval Ritmeester

A- Vier boekjes Ritmeesternieuws

A- Sigarenbandje ritmeester

A- Ritmeester gaat sluiten

B- Tabak musea in België
A- Brouwerij Sterkens

A- De leerverwerking in onze provincie

A- De leerlooierijen in de kempen

A- Beton. Avanti

A- Bouwbedrijf van Roey + boekje

B- Polfruit breidt uit

B- Garage Nawrot 30 jaar

B- Segers Center tuincenter

B- Breebos blijft aan de top

B- Verhoeven autocarbedrijf

A- Velomaker Emiel Peeraer + toekenning medaille

Stellen toestel voortbrengen autogeenlicht

A- boekje voor mineralen olieën

A- de chemische nijverheid

A- melkboer verdwijnt uit centrum (Jan backx)


19. Verenigingen

A-B-C ACV

A-B-C ACW

A-B-C Affichen

A-B-C BJB

A-B-C Brug

A-B-C Brandweer

A-B-C BIB

A-B-C Chiro Sint-Jozef

A-B-C Chiro Rijkevorsel

D-J Davidfonds

D-J Familie van Rijckevorsel

D-J Foto en Dia club

D-J Gemeenschapsraad

D-J Gepensionneerden

D-J Heemkring

D-J Halfvastenstoet

D-J Handboog

D-J Jeugdraad

K-N KAJ


K-N KAV

K-N KLJ


K-N KVG

K-N KVLV


K-N KWB

K-N Kioskival

K-N Missie

K-N Naastenliefde

OS Rariteiten

OS Rode kruis

OS Ruilclub

OS Spiraal

OS Studentenbond

V-Z Tentoonstellingen

V-Z TGV

V-Z ToneelV-Z Vrienden der Armen

V-Z Veiligheid

V-Z Volksspelen

V-Z Ziekendag

I Burgerbesherming

20. ZEDEN en GEBRUIKEN en Voorwerpen


Krantenknipsels

Gebruiken rond de geboorte

Boteren

Aspecten van het volksleven in EuropaOud Goed GVA allerlei voorwerpen en gebruiken

Portiunkelen op Allerzielen

Europese handelsdagen (Spinnen)

Van bed tot slaapkamer

Straffe volksremedies

Driekoningenkrant

Voorschrift voor het maken van kaas

Kraaiepoten

Landbouwgereedschap

Metselaarssymbolen door de Nederlanden

Speelkaarten

De toptafel

Het haargereedschap in Vlaams-BelgiëBoteren

De ploeg


De slede

Strosnijder, Molploeg en Vlasbraak

Palingstekers

De keukenstoof

Tussen de lakens

Snuiven


Van paardebloem, cichorei en witloof

De boerenzwaluw

A.B.N Taal

Toen onze voorouders nog fransen waren

21. Folklore Weerspreuken
Krantenknipsels

Rond Sagen en legenden 1987

Smokkelverhalen krantenknipsels

22. Verkiezingen


Krantenknipsel

Politieke partijen

Verkiezingspropaganda

23. Nutvoorzieningen


Riolering

Gasverlichting

Post

De postwagenDe stoomtram naar Hoogstraten

24. Veiligheid


Politiereglementen

100 jaar geleden werd proces-verbaal opgemaakt

De Rechtspraak in onze gewesten

Signalement 18de eeuw


Krantenknipsel moorden, ongevallen, overvallen, brand enz.

25. Gebouwen


Parochiecentrum

De Hees


Het oud-gementehuis J.E.Eelen

26. Landbouw
100 jaar boerenbond in beeld

Lessen in landbouwkunde

Keurdienst van het geslacht vlees

De gietenkweek. Zijne heropbeuring

De geit. Schjrijfboekje

De geit haar dracht en het werpen der jongen

De landbouw in de provincie Antwerpen

De ontwikkeling op de Noord-Brabantse zandgronden

De weide

Over zaaigraan en stro f het voordorsen

Kaart Boerenbond Congres

De ontginning der Kempische Heide

Natuurvoeding in Rijkevorsel(krantenknipsels)

Landbouwtelling 1942

Aardbijen (krantenknipsel)

Boerenverhuis

Naamlijst der eigenaars van stieren

Verbond der Runderentuberculosebestrijding 1956-1957 1955-1956

Statistische gegevens over de Antwerpse zuivelindustrie

Postkaart de coloradokever

Lerzing voor landbouwer zn zijne zonen

Kath. Veilingvereeniging der Noorderkempen

10 jaar proefbedrijf der Noorderkempen

27. Bouwbedrijf Van Roey 1967-72 - 91

28. Familie’s


 • Van Roey

 • Sterkens

 • Frans De Laet

 • Van Rijckevorsel

 • Verenigde Rijkevorselnaren

29. KEMPEN

30. HEEMKUNDE

31. GILDELEVEN

32. KRANTENKNIPSELS

33.VLAGGEN34. TOERISME
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina