Nr. 3 december 2000Dovnload 429.36 Kb.
Pagina2/2
Datum22.12.2017
Grootte429.36 Kb.
1   2

Beestige buren, dieren in de stad:

een speel expo in het KBIN van 18 oktober 2000 tot 30 juni 2001.

Deze nieuwe tentoonstelling wil de kinderen en hun familie de meest ongewone aspecten laten ontdekken van het leven in de stad. Alle zintuigen komen hierbij aan bod, het wordt een echte ontdekkingsreis.


De bezoeker wordt uitgenodigd om te kijken, waar te nemen, het leven van de dieren te begrijpen ... zo zal hij ze respecteren, het evenwicht tussen de ecosystemen in de stad begrijpen en zorg dragen voor de levenskwaliteit van elk individu.
Het hart van de tentoonstelling is een doolhof met een ontdekkingsspel over dieren, hun levenswijze en de wisselwerking met de mensen en de stad. Bij de ingang van de tentoonstelling krijgt elk kind een opdracht. Deze opdracht omvat een aspect waarnemen van dieren en hun gedrag en een deel beheer van de omgeving door de mens. De kinderen moeten op ontdekking gaan tot in de kleinste hoekjes, de opgezette dieren bekijken, luisteren naar de zang van de vogels, sporen volgen, huid, pluimen of schubben betasten, puzzels maken en raadseltjes oplossen.
Een alsolute aanrader ! Een folder met alle gegevens vindt u hier bijgevoegd.

Vlaamse Broedvogelatlas : losse waarnemingen ook welkom
Glenn Vermeersch
Dit jaar zijn zo’n 800 ‘vaste medewerkers’ op pad gegaan in het kader van de inventarisaties voor de Vlaamse Broedvogelatlas. Een heel pak dus en momenteel komen er dus stilaan massa’s gegevens binnen. Eigenlijk zou ik dus nu druk gegevens moeten zitten invoeren in de pc, maar toch nog even deze oproep!
Er zijn namelijk nogal wat mensen die zich wegens tijdsgebrek niet hebben opgegeven als vaste medewerker, maar die wel over flink wat gegevens beschikken over broedvogels in de eigen streek (waaronder ook vele ringers!). Het zou jammer zijn moesten deze gegevens verloren gaan temeer daar de kans reëel is dat verschillende van deze gegevens misschien over het hoofd werden gezien door de vaste medewerkers, je kan nu eenmaal niet alles terugvinden in je 5x5 km-hok! Vooral onopvallende en/of zeldzamere soorten lopen het ‘risico’ over het hoofd gezien te worden.
Om aan dit probleem enigszins tegemoet te komen werd op de website van het atlasproject een invulformulier voorzien waarop je dergelijke waarnemingen kwijt kan.
Op die manier draag je bij tot een zo volledig mogelijk eindresultaat : de atlas zelf dus! Je kan, als je in de toekomst via e-mail op de hoogte wil gehouden worden van de vorderingen van het project, ook je e-mailadres ingeven. Ga voor dit alles naar http://www.instnat.be/broedvogels/ en klik op ‘losse waarnemingen’ dan wel op ‘E-mail’. Na wat inleidende informatie kom je dan op het formulier terecht. Je kan slechts één soort per formulier invullen, dit om de verwerking hier op het IN efficiënter te doen verlopen! Nadat je een waarneming hebt ingevuld, klik je op ‘nieuw formulier’ en je kan dan snel aan de volgende beginnen!
Haal dus nog even je waarnemingsboekjes van dit seizoen boven en kijk eens of er geen gegevens instaan die van belang kunnen zijn voor de atlas!
Om verwarring te vermijden : de vaste medewerkers houden het gewoon bij hun reeds toegestuurde formulieren en kaarten!
Niet iedereen kan over Internet beschikken uiteraard (hoewel het aantal enorm toeneemt…). Je kan dus ook gewoon een briefje sturen naar onderstaand adres en wij sturen je dan een ‘gewoon’ invulformulier voor losse waarnemingen toe!
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking,

Glenn Vermeersch, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel, Tel : 02/558.18.26Ringbilan voor het jaar 1999
Dit bilan wordt enkel ter informatie gepubliceerd voor Belgische ringers. De voorgestelde gegevens zijn dus niet bestemd om gebruikt te worden voor andere doeleinden. Sommige vangsten werden nog niet gehomologeerd door de respectievelijke Homologatiecomités.


Soort

pulli 1999

FG 1999

Totaal 1999

Tachybaptus ruficollis

0

8

8

Podiceps cristatus

0

7

7

Phalacrocorax carbo

1

2

3

Ixobrychus minutus

0

1

1

Ardea cinerea

365

31

396

Ardea purpurea

0

1

1

Ciconia nigra

62

15

77

Ciconia ciconia

21

0

21

Cygnus olor

22

49

71

Anser albifrons

0

3

3

Anser anser

0

42

42

Branta canadensis

102

218

320

Branta leucopsis

28

15

43

Alopochen aegyptiacus

106

42

148

Tadorna tadorna

47

6

53

Aix galericulata

0

3

3

Anas strepera

5

9

14

Anas crecca

0

23

23

Anas platyrhynchos

149

544

693

Anas acuta

0

1

1

Anas querquedula

0

1

1

Anas clypeata

3

4

7

Aythya ferina

9

59

68

Aythya fuligula

6

73

79

Pernis apivorus

13

5

18

Milvus milvus

17

1

18

Circus aeruginosus

149

10

159

Circus cyaneus

0

11

11

Accipiter gentilis

112

35

147

Accipiter nisus

512

845

1357

Buteo buteo

372

353

725

Buteo lagopus

0

2

2

Falco tinnunculus

2305

458

2763

Falco columbarius

0

5

5

Falco peregrinus

24

0

24

Falco subbuteo

19

11

30

Perdix perdix

0

4

4

Coturnix coturnix

0

83

83

Rallus aquaticus

8

75

83

Porzana porzana

0

20

20

Porzana pusilla

4

0

4

Gallinula chloropus

20

430

450

Fulica atra

34

104

138

Grus grus

0

1

1

Haematopus ostralegus

249

16

265

Recuvirostra avosetta

73

3

76

Soort

pulli 1999

FG 1999

Totaal 1999

Charadrius dubius

61

26

87

Charadrius hiaticula

9

24

33

Charadrius alexandrinus

52

20

72

Pluvialis apricaria

0

322

322

Pluvialis squatarola

0

4

4

Vanellus vanellus

2760

425

3185

Calidris canutus

0

48

48

Calidris alba

0

2

2

Calidris minuta

0

4

4

Calidris ferruginea

0

5

5

Calidris alpina

0

132

132

Philomachus pugnax

0

63

63

Lymnocryptes minimus

0

7

7

Gallinago gallinago

0

67

67

Scolopax rusticola

0

23

23

Limosa limosa

128

8

136

Limosa lapponica

0

8

8

Numenius phaeopus

0

11

11

Numenius arquata

38

59

97

Tringa erythropus

0

5

5

Tringa totanus

49

30

79

Tringa totanus robusta

0

27

27

Tringa nebularia

0

7

7

Tringa ochropus

0

36

36

Tringa glareola

0

18

18

Actitis hypoleucos

0

346

346

Arenaria interpres

0

53

53

Larus melanocephalus

362

216

578

Larus ridibundus

5893

3757

9650

Larus canus

35

97

132

Larus canus heinei

0

2

2

Larus fuscus

585

152

737

Larus argentatus

678

596

1274

Larus marinus

0

3

3

Sterna sandvicensis

628

21

649

Sterna hirundo

827

1067

1894

Sterna paradisaea

0

1

1

Sterna albifrons

349

57

406

Chlidonias niger

0

41

41

Columba oenas

1018

369

1387

Columba palumbus

217

415

632

Streptopelia decaocto

99

1242

1341

Streptopelia turtur

34

16

50

Psittacula krameri

0

9

9

Cuculus canorus

16

26

42

Tyto alba

1320

148

1468

Athene noctua

1506

418

1924

Strix aluco

948

218

1166

Asio otus

32

161

193

Asio flammeus

0

2

2

Bubo bubo

13

1

14

Aegolius funereus

230

23

253

Soort

pulli 1999

FG 1999

Totaal 1999

Caprimulgus europaeus

2

8

10

Apus apus

120

416

536

Alcedo atthis

20

275

295

Jynx torquilla

0

148

148

Picus viridis

8

140

148

Picus canus

0

2

2

Dryocopus martius

71

3

74

Dendrocopos major

12

369

381

Dendrocopus medius

0

2

2

Dendrocopos minor

0

25

25

Galerida cristata

2

2

4

Lullula arborea

13

212

225

Alauda arvensis

13

25752

25765

Eremophila alpestris

0

1

1

Riparia riparia

0

2480

2480

Hirundo rustica

4946

6194

11140

Delichon urbica

720

815

1535

Anthus campestris

0

6

6

Anthus hodgsoni

0

1

1

Anthus trivialis

1

1239

1240

Anthus pratensis

10

11798

11808

Anthus cervinus

0

1

1

Anthus spinoletta

0

7

7

Anthus spinoletta spinoletta

0

100

100

Anthus spinoletta littoralis

0

14

14

Motacilla flava

0

880

880

Motacilla flava flava

6

347

353

Motacilla flava flavissima

0

10

10

Motacilla flava thunbergii

0

19

19

Motacilla cinerea

150

320

470

Motacilla alba

9

239

248

Motacilla alba alba

134

1165

1299

Motacilla alba yarrelli

0

1

1

Bombycilla garrulus

0

10

10

Cinclus cinclus

438

61

499

Troglodytes troglodytes

207

3068

3275

Prunella modularis

138

12540

12678

Erithacus rubecula

196

21084

21280

Luscinia luscinia

0

1

1

Luscinia megarhynchos

50

240

290

Luscinia svecica

0

638

638

Luscinia svecica svecica

0

5

5

Luscinia svecica cyanecula

0

759

759

Phoenicurus ochruros

267

306

573

Phoenicurus phoenicurus

274

624

898

Saxicola rubetra

85

182

267

Saxicola torquata

44

89

133

Oenanthe oenanthe

0

35

35

Oenanthe oenanthe oenanthe

8

72

80

Oenanthe oenanthe leucorhoa

0

62

62

Turdus torquatus

0

5

5

Turdus merula

1151

8541

9692

Soort

pulli 1999

FG 1999

Totaal 1999

Turdus pilaris

3

4904

4907

Turdus philomelos

346

3804

4150

Turdus iliacus

0

11308

11308

Turdus iliacus coburni

0

4

4

Turdus viscivorus

54

173

227

Cettia cetti

0

4

4

Locustella certhiola

0

1

1

Locustella naevia

0

1699

1699

Locustella luscinioides

0

45

45

Acrocephalus paludicola

0

58

58

Acrocephalus schoenobaenus

0

5064

5064

Acrocephalus agricola

0

1

1

Acrocephalus palustris

105

13806

13911

Acrocephalus scirpaceus

659

67014

67673

Acrocephalus arundinaceus

0

25

25

A. scirpaceus x A.arundinaceus

0

1

1

Hippolais icterina

21

832

853

Hippolais polyglotta

3

20

23

Sylvia conspicillata

0

1

1

Sylvia cantillans

0

1

1

Sylvia nisoria

0

25

25

Sylvia curruca
554

554

Sylvia communis

22

4410

4432

Sylvia borin

22

14049

14071

Sylvia atricapilla

57

101117

101174

Phylloscopus proregulus

0

1

1

Phylloscopus inornatus

0

6

6

Phylloscopus i. inornatus

0

2

2

Phylloscopus schwarzii

0

2

2

Phylloscopus fuscatus

0

2

2

Phylloscopus sibilatrix

53

147

200

Phylloscopus bonelli

0

2

2

Phylloscopus collybita

67

12635

12702

Phylloscopus collybita abietinus

0

9

9

Phylloscopus collybita tristis

0

4

4

Phylloscopus trochilus

7

5914

5921

Phylloscopus trochilus acredula

0

1

1

Regulus regulus

5

2726

2731

Regulus ignicapillus

0

984

984

Muscicapa striata

258

271

529

Ficedula hypoleuca

1275

253

1528

Panurus biarmicus

0

2

2

Aegithalos caudatus

104

2687

2791

Aegithalos c. caudatus

0

9

9

Parus palustris

372

286

658

Parus montanus

36

777

813

Parus cristatus

95

216

311

Parus ater

1585

2922

4507

Parus caeruleus

20322

11018

31340

Parus major

26828

15656

42484

Sitta europaea

935

174

1109

Certhia familiaris

0

24

24

Soort

pulli 1999

FG 1999

Totaal 1999

Certhia brachydactyla

146

375

521

Remiz pendulinus

0

7

7

Oriolus oriolus

5

2

7

Lanius collurio

0

20

20

Lanius excubitor

0

19

19

Garrulus glandarius

25

278

303

Pica pica

44

346

390

Nucifraga caryocatactes

0

1

1

Nucifraga c. caryocatactes

0

2

2

Corvus monedula

1375

1235

2610

Corvus frugilegus

27

13

40

Corvus corone

2

13

15

Corvus corone corone

26

107

133

Sturnus vulgaris

1667

11454

13121

Passer montanus

833

8286

9119

Passer montanus x P. domesticus

0

1

1

Fringilla coelebs

86

10692

10778

Fringilla montifringilla

0

4430

4430

Serinus serinus

0

408

408

Serinus citrinella

0

1

1

Carduelis chloris

34

10509

10543

Carduelis carduelis

8

2020

2028

Carduelis spinus

0

5780

5780

Carduelis cannabina

83

10241

10324

Carduelis flavirostris

0

54

54

Carduelis flammea

0

37

37

Carduelis flammea flammea

0

15

15

Carduelis flammea cabaret

0

494

494

Loxia curvirostra

0

189

189

Pyrrhula pyrrhula

0

23

23

Pyrrhula pyrrhula europaea

0

269

269

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

0

32

32

Coccothraustes coccothraustes

0

131

131

Calcarius lapponicus

0

7

7

Plectrophenax nivalis

0

12

12

Emberiza citrinella

8

559

567

Emberiza hortulana

0

15

15

Emberiza rustica

0

1

1

Emberiza pusilla

0

1

1

Emberiza schoeniclus

4

3238

3242

Miliaria calandra

0

11

11
89426

472758

562184Reisverhaal: Een week bij The Wash Wader Ringing Group

Geert De Smet (WG 5 « Durme »)

Dit verhaal begint ergens in het voorjaar van 1997, met een berichtje in het Wielewaal tijdschrift. In dit berichtje werd kort iets verteld werd over de Wash Wader Ringing Group (WWRG) met daarbij de vermelding dat bezoekers steeds welkom waren. En dus heb ik een briefje gestuurd naar Phil Ireland, de Group leader. En heel snel kwam het antwoord dat ik van harte welkom was. En zo kwam het dat ik van zondag 17 augustus tot zondag 24 augustus 1997 te gast was bij The Wash Wader Ringing Group (WWRG).


Een beetje geschiedenis
De WWRG werd opgericht in de vroege jaren 50. In 1959 werd de eerste vangst met een raketnet gerealiseerd (1132 waadvogels van 9 soorten). In 1966-1967 kwam de doorbraak met de introductie van de kannonnetten. Dit alles onder de leiding van Clive Minton. Deze Clive Minton wijkt later uit naar Australie, waar hij net hetzelfde is blijven doen. Vanaf 1983 wordt Phil Ireland dan ook de leider van de groep. In totaal ringden de WWRG-ringers (tot eind 1998) 239.319 vogels (zonder hervangsten) waarvan een 30.000 scholeksters, 6.000 zilverplevieren, 118.000 bonte strandlopers, 1.000 bontbekken, 50.000 kanoeten, 5.000 rosse grutto, 700 grutto, 11.000 tureluurs, 6.000 steenlopers, 3.000 wulpen en verder nog enkele tot enkele tientallen kleine plevier, goudplevier, kievit, paarse strandloper, krombekstrandloper, kleine strandloper, kemphaan, watersnip, regenwulp, zwarte ruiter, groenpootruiter, witgatjes, bosruiters en oeverlopers.

Mijn week met de WWRG
Net voor mijn vertrek verwachtte ik nog een fax van Phil Ireland, om precies te weten waar ik naartoe moest. Helaas geen fax gezien (later bleek die op mijn werk toegekomen te zijn, net nadat ik vertrokken was). Dus dan maar op goed geluk vertrokken : met de trein door de tunnel naar Londen en vervolgens naar King’s Lynn. Daar een taxi genomen en met de hulp van de taxichauffeur de verblijfplaats van een team van de WWRG gekomen. Ons « hotel » was een half-lege aardappelschuur van de landbouwer die zo vriendelijk was om de WWRG onderdak te bieden tijdens het veldwerk. Bij mijn aankomst was er niemand, want ze waren reeds kannonnetten gaan plaatsen voor de volgende ochtend.
Na enige tijd kwam de hele ploeg terug en konden we kennismaken. Er was een groepsbriefing, waarbij iedereen zichzelf mocht voorstellen en waarbij de regels, aandachtspunten en doelstellingen van de week besproken werden (welke vogels willen we bij voorkeur vangen, welke studies zijn bezig, …). Dit gebeurde onder leiding van Nigel Clark, die de leider van ons team was voor de hele week. Daarna ging iedereen naar bed (lees: slaapzak), want het is vroeg en lang dag op The Wash. Om 4 uur ging de wekker (en dat was ook zo de volgende dagen) , even opfrissen (nog geen ontbijt) en naar de netten.
Er wordt altijd gevangen bij hoog water, als de vogels dichtbij of over de de dijk komen, en het is de bedoeling dat de schuilhutten bemand zijn en dat iedereen reeds op post is 2 uur voor het hoogwater. Via walkie-talkies kan iedereen steeds de commentaar vanuit de schuilhut horen en volgen wat er rond de netten gebeurt.
De eerste ochtend zaten er op één van de netten te veel vogels (> 100 wulpen) en dus werd dit niet afgevuurd . De Engelsen werken immers volgens zeer strikte regels: te veel vogels om te verhandelen met de aanwezige mensen of één vogel in de risicozone en er wordt niet gevuurd. Het tweede net werd wel gelanceerd, maar bleef helaas haperen en de vangst was dan ook voor iedereen een teleurstelling, behalve voor mij : 6 zilverplevieren, een wulp en een bonte strandloper. Ik had nog nooit een zilverplevier in de hand gehad, nu zag ik er 6 passeren, en omdat de vangst zo klein was en er tijd genoeg was, konden we ze rustig bekijken en mocht ik er zelfs ringen.
Na de ochtendvangstsessies was er dan altijd het ontbijt en vervolgens aan het werk om de netten te verplaatsen. Dit is opmerkelijk : de netten worden bijna altijd na iedere sessie verplaatst, gevangen of niet. Er komt dus heel wat graafwerk en installatiewerk bij te pas.
De volgende dagen viel het kannonnetten tegen: hopen vogels (scholekster, wulpen, zilver en goudplevier, bonte strandlopers, tureluur, grutto’s, rosse grutto’s,…) wat voor mij op zich al de moeite waard was, maar geen vangst, zelfs geen netten afgevuurd. Op donderdag was het wel zover. Er werden 2 netten afgevuurd en 74 wulpen en twee grutto’s gevangen. Magnifiek ! Het is een belevenis als je via de radio de commentaar vanuit de schuilhut over bewegingen van de vogels kan volgen, tot en met "all safe, ready to fire, 3-2-1 fire". En dan zie je de stofwolk als de netten afgevuurd worden, alle auto's komen in actie, rijden naar het betreffende veld, alle vogels worden bedekt met jutezakken om ze rustig te houden, "keeping cages" worden vliegensvlug opgebouwd en het uithalen van de vogels begint. Pas als de laatste vogel onder het net uit is worden de "ringing" en "processing" teams gevormd en start het ringwerk. Een vogel wordt door een ringing team geringd (+ sex en leeftijd) en gaat dan ofwel los ofwel naar een processing team (meten, wegen, ruiscore).
Vanaf woendag werd er ‘s avonds ook met mistnetten gevangen. De mistnetten werden voor donker gezet in het enorme schor en controlerondes begonnen zodra het donker was. Omdat het gevaar in het schor te verdwalen daar zeer reeël is werd er steeds in teams gewerkt en werd ieder team uitgerust met een walkie-talkie.
Met de mistnetten was het resultaat : 124 bonte strandlopers, 20 tureluurs, 11 zilverplevieren, 4 rosse grutto’s, 4 kanoeten, 4 bontbekplevieren, 1 groenpootruiter en 1 kluut. Deze laatste vogel was pas de tweede die ze ooit vingen en zorgde dus voor heel wat opwinding in de groep.

Nog enkele herinneringen
De lange wachttijden in de auto's maakten het ook mogelijk heel wat te babbelen met de ervaren WWRG-ringers. Heel interessant was dat.
Bij de verdeling van het werk werd ook getracht zoveel mogelijk iedereen aan bod te laten komen. Zo maakte ik ook een sessie mee vanuit de schuilhut (hide), wat een bijzondere ervaring was. Die dag zaten er op het veld voor ons massa's vogels, waaronder bijzonder veel wulpen, grutto's en kanoetstrandlopers, en het zicht vanuit de schuilhut was magnifiek. Helaas werd er ook die dag niet gevangen wegens "te veel vogels op de netten".
Naast het veldwerk was er ook tijd voor ontspanning: zo gingen we eens zwemmen in een vijver en gezien de eerste avonden geen kannonnetvangsten gebeurden werd dan de operatie afgeblazen met "the team retires to the pub".

Tot besluit
Ondanks de voor de WWRG tegenvallende vangst had ik een prachtige week en ik ben van plan zeker nog eens terug te gaan. Als iemand wil gaan zou ik zeggen, aarzel niet en neem eens contact op met de WWRG. De enige vereisten zijn volgens mij dat je behoorlijk Engels spreekt, de handen uit de mouwen wil steken, je kan schikken naar de regels die zij hanteren en kamperen niet onoverkomelijk vindt.


Ringen, diameters en terugvangsten : richtlijnen en tips


Didier Vangeluwe (KBIN)

Het artikel verschenen in nummer 2 bezorgde ons veel reacties en vragen. Hierbij de antwoorden.
  1. Wijziging van het type ring
WETENSCHAPPELIJKE NAAM

NEDERLANDSE NAAM

RING

Ø ( mm )

OPMERKINGEN

Phalacrocorax carbo, pullus

Aalscholver

M

20

afplatten

Phalacrocorax carbo, vg

Aalscholver

B

17
Sylvia nisoria

Sperwergrasmus

V

2,8


  1. Correcte terminologie

In de paragraaf betreffende het plaatsen van de ring is een fout binnengeslopen: deze wordt over het algemeen geplaatst op de tarsometatarsus (loopbeen) behalve als het noodzakelijk is hem hoger te plaatsen omdat de ring dan minder in contact zou komen met zeewater. In dit geval plaatst men de ring op de tibiotarsus (boven het gewricht, boven het loopbeen).
  1. Wat te doen als een ring slecht geplaatst is of beschadigd is ?

Als het mogelijk is, verwijder elke ring die niet goed in een cirkel of ovaal rond een poot zit en vernietig hem. Het heeft geen zin een dergelijke ring opnieuw te gebruiken. Hij zal nooit meer perfect zijn eenmaal de structuur is aangetast.


Met dank aan Christian Sturbaut ( Groupe « Sylvia-Mons »), Guido Goris (Station « de List »), Pierre Loly (Station “Hesbaye”) et Diederik D’Hert (Station « de Blankaart ») !

Mistnetten en ander materiaal te verkrijgen op de Ringcentrale
Mistnetten
Het KBIN mag als enige mistnetten verkopen aan ringers. Wij herinneren er aan dat iedere directe bestelling bij een producent of verkoper illegaal is !
De beschikbare voorraad op het KBIN schommelt in functie van de vraag, die zeer onregelmatig is. Volgende netten zijn leverbaar uit voorraad of leverbaar uiterlijk binnen de twee maand.


Maas

Lengte

Hoogte

Prijs

16 mm

12 m

2.40 m

1600 BEF

16 mm

9 m

2.40 m

1250 BEF

16 mm

6 m

2.40 m

900 BEF

30 mm

12 m

2.40 m

1600 BEF

De bestellingen dienen SCHRIFTELIJK te gebeuren, zonder geld of enige andere vorm van betaling toe te voegen. Zodra de netten beschikbaar zijn worden ze u toegestuurd. Een factuur zal u eveneens toegestuurd worden.


Ringtangen


Model

Ringtype

Prijs

Klein model

2, 2.3, V, X, Z, T

1350 BEF

Groot model

E, L, H, K, B, M, P

1350 BEF

Idem voor wat betreft de beschikbaarheid en de manier van bestellen. Bij voorkeur af te halen op het KBIN.


Endless cassette


Model

Type

Prijs

TDK endless

60 seconden

250 BEF

TerugmeldingSteenloper Arenaria interpres
Washington 1313-59414 + kleurringen

Geringd als I (juveniel) op 30/7/1999 te Alert, Ellesmere (Canada), 82.30 N – 62.20 W

Regelmatig afgelezen te Blankenberge (jachthaven) tussen 31/8/1999 en 26/3/2000, terug op de zelfde plaats vanaf 21/9/2000. Afstand: 4.377 km
Dit is de eerste terugmelding in Belgïe van een in Noord-Amerika geringde vogel.


Volgende editie verschijnt in maart 2001. Niet wetenschappelijke artikels, aankondigingen en verzoeken sturen naar een van de twee redactie adressen tegen 15/2/2001.(liefst in MSWord op floppy of getypt)

K
oninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Bladzijde: van


1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina