Nr. 32 Titel: Codificatie Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (A. B. B. B.) Indiener: jovd utrecht e oDovnload 4.47 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte4.47 Kb.
Nr. 32 Titel: Codificatie Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (A.B.B.B.)


Indiener: JOVD Utrecht e.o.
De JOVD in vergadering bijeen op 16 en 17 april te Almelo

Constaterende dat:

  • bestuursorganen in haar handelen zijn geboden aan zogeheten algemene beginselen van behoorlijk bestuur (A.B.B.B.), waarvan motiveringsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel een voorbeeld zijn;

  • deze ongeschreven beginsel zijn in de rechtspraak tot ontwikkeling zijn gekomen;

  • sommige van deze beginselen later door de wetgever gecodificeerd zijn in de Awb (Algemene wet bestuursrecht), zoals het motiveringsbeginsel;

  • diverse belangrijke ongeschreven beginselen nog niet gecodificeerd zijn in de Awb (waaronder het rechtszekerheids-, het vertrouwens- en het gelijkheidsbeginsel,

  • deze ongeschreve beginselen niet worden erkend door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Overwegende dat:

  • het de rechtszekerheid van de burgers zal versterken als de overgebleven ongeschreven beginselen ook worden vastgelegd in Awb;

  • het duidelijker is als de beginselen zijn vastgelegd in wettelijke bepaling dan dat ze als vage ongeschreven beginselen bestaan;

  • het wenselijk is als deze beginselen door het EHRM erkend worden.

Spreekt als haar mening uit:

dat de ongeschreven Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zo spoedig mogelijk worden gecodificeerd.


en gaat over tot de orde van de dag.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina