Nr. 4 – Prioriteiten stellenDovnload 102.89 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte102.89 Kb.Nr. 4 – Prioriteiten stellen


Dit instrument ondersteunt de ontwikkeling van een team- of actieplan, dat is gebaseerd op uitkomsten van de evaluaties. Het kan standaard worden gebruikt, of wanneer de noodzaak zich voordoet. De tool kan worden gebruikt om het aantal doelen beperkt te houden, of om tot een prioritering van de doelen/ activiteiten te komen.

Voor ieder onderwerp dat in de evaluatie naar voren is gekomen, wordt een actiepunt beschreven en prioritering aangebracht, daarbij rekening houdend met de tijd en de middelen die er nodig zullen zijn om de betreffende activiteiten uit te voeren, maar ook de impact die het uitvoeren van dit actiepunt zal hebben.


Voor ieder onderwerp vult de gebruiker als volgt een rij in de tabel:
Kolom 1: de voorgestelde actie om het genoemde probleem op te
lossen
Kolom 2: de benodigde tijd om de actie te implementeren
Kolom 3: de benodigde middelen om de actie te implementeren
Kolom 4: de verwachte impact


 • A ‘warming-up’ activity on the topic of QUALITY, and who is responsible for improvement and quality assuranceKolom 5: de prioriteit van de actie op een driepuntschaal


Wanneer de tabel is gevuld met alle genoemde problemen, heb je dus een prioriteitenlijst met actie punten voor alle geïdentificeerde knelpunten, aangevuld met commentaren bij de tijd en middelen die nodig zijn om de actie uit te voeren.

Deze tabel kan vervolgens worden gebruikt, wanneer een team een team- of actieplan gaat opstellen.

Geïdentifi-ceerd
probleem


Actie

Tijd

Middelen

Impact / Resultaat

Prioriteit (laag, neutraal, hoog)

Uitgewerkt voorbeeld

Geïdentifi-ceerd
probleem


Actie

Tijd

Middelen

Impact / Resultaat

Prioriteit (laag, neutraal, hoog)

Introductie van nieuwe docenten

Nieuwe docenten moeten een 2-daagse training volgen over onze organisatie en onze normen, waarden en afspraken

1 week om de training te ontwikkelen

2 weken om de training te geven, aan het begin van het schooljaarDocenten/ trainers die de cursus geven

Urenvergoeding/ betaling

Kosten: ……….


Nieuwe docenten pakken snel de draad op, weten hoe organisatie werkt en hoeven de collega’s minder te storen

Neutraal

Kapotte kopieerapparatuur/ printers

Ontwikkel een handleiding voor printers; hoe de meest zaken zelf op te lossen en contactpersoon voor storing

1 dag

1 uur (alle gebruikers)
Specialist om handleiding te ontwikkelen en testen.
Een workshop uit te leggen hoe met de printers dient te worden omgegaan. Kosten: …….

Minder storingen, optimaal gebruik van de apparatuur.

Minder reparatie


kosten.

Hoog

Nieuwe apparatuur

Het skills lab van nieuwe apparatuur voorzien
5000 euros

Vervanging van oude apparatuur

Laag
De kantoortuin van de secretariële opleiding van nieuwe apparatuur voorzien
5000 euros

Aanvulling voor de nieuwe cursus van de secretariële opleiding

Hoog

Nr. 5 – Stap voor stap doelen formuleren

Het is verre van eenvoudig om effectieve doelen op te stellen voor een jaarplanning binnen het onderwijs. Er zijn verschillende 'trucjes' om de doelen te verbeteren. Deze activiteit is daar één van. Deze tool is nuttig, omdat de deelnemers met een open blik naar het originele doel kijken. Hierdoor wordt objectieve input vergaard voor verbetering. Het feit dat er in korte tijd veel effectieve output kan worden verzameld is een pluspunt.
Het is ook positief dat deze activiteit niet door een compleet team uitgevoerd hoeft te worden, zelfs een willekeurige groep van docenten/kwaliteitsstaf/werkgebied/CEO's of zelfs studenten (bijvoorbeeld uit de studentenraad) kunnen samenwerken.

Voorbereiding

 • als er op de tijdlijn van het schooljaar staat 'formuleer nieuw teamplan', nodig dan mensen uit om bij een groep van peers te gaan;

 • vraag ze om ten minste één onderwerp mee te nemen waarvoor de deelnemers een doel moeten bedenken voor het volgende jaar/semester; dit onderwerp/doel hoeft slechts ruwweg geformuleerd te worden;

 • de beste manier om te werken is om in een cirkel te zitten, achter bureautjes, bereid het lokaal dus voor;

 • zorg voor genoeg A4-papier en pennen; het is logisch om SMART /SMARTER-informatie op een scherm te tonen (of om het voor iedere deelnemer uit te printen).*

I

 • Doelen vaststellen door samen te werken

 • Voorbereiding voor een overleg over het teamplan en doelstellingen
nleiding


 • laat alle deelnemers zichzelf introduceren als de groep GEEN team is;

 • nodig de deelnemers uit om hun onderwerp/basisactiviteit boven aan een A4'tje te schrijven om verbeterd te worden;.

 • leg uit wat SMART-formuleringen zijn:

SMART- formuleringenSpecifiek - neem een specifiek gebied als doel voor verbetering.

Meetbaar - kwantificeer of suggereer een indicator voor vooruitgang.

Haalbaar - hoe het doel kan worden bereikt.

Realistisch - verklaar welke resultaten realistisch behaald kunnen worden, gezien de beschikbare hulpmiddelen.

Tijdgebonden - Specificeer wanneer het resultaat/de resultaten kunnen worden bereikt.
• Je kunt ook SMARTER-formuleringen gebruiken:

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Realistisch

Tijdgebonden

Evalueren

Re-evalueren

(bron: http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria - 24-5-2014)Activiteit

• Iedereen geeft zijn papier door naar rechts.

• De groep krijgt de tijd om één aspect van het doel op het papier te verbeteren door de
zin te herschrijven, inclusief de verbetering.

• Als iedereen klaar is, worden de papieren weer naar rechts doorgegeven.

• De activiteit eindigt zodra je je eigen papier terug hebt.

Laat iedereen zijn eigen, verbeterde doel lezen en maak laatste verbeteringen, indien


nodig.

Einde

• Vraag de deelnemers om het uiteindelijke doel voor te lezen en om te zeggen of het


resultaat nuttig is.


Voorbeeld

We willen het aantal uitvallers in ons team verminderen

Het IT-team wil het aantal uitvallers in hun klassen verminderen

In het schooljaar 2014/2016 wil het IT-team meer investeren in het verminderen van het aantal uitvallers in hun klassen

Het aantal afvallers is het hoogst in het eerste jaar van de IT-opleiding. Daarom wil het team investeren in coaching voor dit jaar

Om het aantal uitvallers te verminderen met 15% in het eerste jaar van de IT-opleiding vóór december 2015. Dit wordt bereikt door langere intakes en een 24-uurs training voor alle coaches vóór februari 2015. @@ is verantwoordelijk voor training en management van uitvallers.Nr. 6 – SMART doelen opstellen als een team
De eerste stap om iets gedaan te krijgen is het VASTSTELLEN VAN HET DOEL. Door gebruik te maken van de SMART doelen tool wordt het makkelijker om duidelijke, haalbare doelen vast te leggen, maar ook de stappen die in teams gemaakt moeten worden.

Uitleg

 • Verdeel de groep in kleinere groepen. Bereid voor elke groep een tafel voor. Leg op elke tafel grote posters om op te kunnen schrijven.

 • Elke groep begint met een vraag/doel/probleem bij een tafel, discussieer over en visualiseer jouw ideeën door op de posters te schrijven en tekenen. Als je een idee formuleert, controleer dit doel/deze bewering dan aan de hand van de SMART-richtlijnen hieronder.

 • Per poster mag er 10-15 minuten gediscussieerd worden. Schuif dan met de klok mee door naar de volgende tafel en blijf aan het idee/doel werken door commentaar te leveren op het werk van de vorige groep en hun werk zo voort te zetten.

 • Ga zo alle ideeën langs.

 • Als een ronde is afgelopen, laat elk team dan 1 Action Statement per poster opstellen. Hiervoor hebben ze 10 minuten.

 • Een spreker per team leest hun action statement(s) per poster voor en de andere teams kunnen het hiermee eens zijn of de statements verbeteren/aanpassen. Hetzelfde gebeurt met de andere teams en posters.

 • De Action Statements waar iedereen het mee eens is worden verzameld op een nieuwe poster.


*

 • SMART doelen ontwikkelen door samenwerking

 • Werkafspraken samen besluiten


Bijvoorbeeld: We willen het van het gebruik van ICT-instrumenten bevorderen en moeten daarvoor SMART- doelen formuleren.

Het volgende doel is nu niet SMART geformuleerd:

We bevorderen het gebruik van ICT-instrumenten (niet Specifiek, niet Meetbaar, niet Tijdgebonden)

Wel SMART geformuleerd zijn:

In het komende jaar willen we een toename van 5% van het aantal docenten dat in de klas ICT-instrumenten gebruikt

In het komende schooljaar willen we het aantal computers per student verhogen met 10%

15% van de docenten volgt in het komende schooljaar een training over het gebruik van ICT-middelen in de klas


SPECIFIEK

Wat willen we bereiken? Wat gaan we precies doen? Wat moeten we van tevoren doen?

Bijv.: het aantal vrouwelijke studenten in het technische veld vergroten.......................................MEETBAAR

Hoe weten we of we op de goede weg naar ons doel zitten? Welk zichtbaar verschil zal er op school zijn na het bereiken van het doel? Hoe weten anderen (studenten, collega's, ouders...) dat we ons doel hebben bereikt?

Bijv.: toename van 3%..................................HAALBAAR

Is het doel realistisch en door ons te bereiken? Wat moeten we veranderen om het doel haalbaar te maken?

REALISTISCH

Waarom hebben we dit doel nodig? Als we dit doel niet halen, wat betekent dat dan voor onze school/teams/studenten?

Is het doel verbonden met de visie, missie en waarden van onze school?

Bijv.: ja, ...............................


TIJDGEBONDEN

Wanneer gaan we dit doel precies bereiken? Hoeveel tijd hebben we nodig om ons doel te bereiken?

Hoe ziet het parcours eruit dat we af moeten leggen?

Wat zijn onze hulpmiddelen? Is het parcours realistisch? Wat moeten we nog meer doen op hetzelfde moment?

Bijv.: 24 maanden....................................*


De tabel is overgenomen van het EMPLOY-project: www.employ-project.com

Nr. 7 – Verwachtingsmanagement


In een educatieve situatie moeten docenten en trainers deelnemers betrekken bij het onderwijs. Deze manier van betrokkenheid is nodig, net als bij het werken in teamverband. Door deze opdracht over verwachtingsmanagement uit te voeren kun je je ervan verzekeren dat jouw leerlingen of collega's op de hoogte zijn van de doelen van de handelingen, dat ze het gevoel hebben dat er rekening wordt gehouden met hun eigen behoeften en verwachtingen, dat ze weten waarom en hoe de ontwikkelde strategie hen zal helpen bij het bereiken van doelen en dat ze op een actieve manier een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van gemeenschap-pelijke doelen.

D

e opdracht kan worden uitgevoerd aan het begin van een les of sessie of bij het begin van een project. Daarnaast kunnen de resultaten worden herzien aan het einde van de les, sessie of het project worden geëvalueerd om te controleren of de verwachtingen zijn bereikt.
De Methode:


 • Om de methode te gebruiken is het noodzakelijk om een prikbord voor te bereiden en papier en pennen aan de leerlingen te geven. Bovendien kan het nuttig zijn om een tweede werkblad voor te bereiden waarop jouw schema voor de les/sessie/project staat.

 • Vraag je leerlingen om hun persoonlijke antwoorden op de volgende vragen op te schrijven: Wat verwacht je van deze sessie/les/project? Wat wil je ervan leren voor jezelf en je toekomst? Waarom heb je interesse om deel te nemen aan deze les/sessie/project?

 • Laat elke leerling presenteren wat ze hebben opgeschre-ven en vraag ze om het resultaat op het prikbord te hangen.

 • Nadat alle leerlingen hun resultaten hebben gepresenteerd, som jij als docent alle resultaten op en laat de over-eenkomsten zien met het schema dat je van tevoren had opgesteld. In sommige gevallen is het noodzakelijk om sommige aspecten van je schema aan te passen aan de verwachtingen van de deelnemers of om uit te leggen waarom je aan een bepaalde verwachting niet kunt voldoen (dit kan het geval zijn als er te weinig tijd is of als deelnemers informatie verwachten die je niet hebt).


Overige informatie:

Klein, Z. M. (2010): Kreative Seminarmethoden. 100 kreative Methoden für erfolgreiche Seminare. Offenbach.

Mueller, U./Alfheimer, M./Iberer, U./Papenkordt, U. (2012): methoden-kartothek.de. Bielefeld

Quilling, E./Nicolini, H.J. (2007): Erfolgreiche Seminargestaltung. Strategien und Methoden in der Erwachsenenbildung. Wiesbaden.


Nr. 8 – Activiteiten voor teambuilding


Hieronder staan voorbeelden van eenvoudige teambuilding opdrachten. Ze stimuleren wederzijds begrip en bieden een beginpunt voor toekomstige gesprekken en effectief werken tussen collega's.
Het zijn kant-en-klare voorbeelden die als 'ijsbrekers' kunnen dienen, waardoor je een ontspannen en positieve omgeving voor collega's kan creëren. Welke opdracht ook wordt gekozen, onthoud dat een team een leider moet hebben die als lijm optreedt in de groep, zodat alle deelnemers betrokken worden.

 • Je eigen naam - iedereen moet zijn naam presenteren en uitleggen waar deze vandaan komt. De naam kan van een ander familielid afkomen, zoals een grootvader, of het kan te maken hebben met een evenement of een geliefd personage van de ouders. Mensen houden ervan om over zichzelf te praten, dus dit is een goede manier waarop deelnemers elkaar kunnen leren kennen en om het ijs te breken.
 • Twee waarheden, en één leugen - deelnemers moeten drie dingen over zichzelf vertellen; twee dingen zijn waar en één is een leugen. De groep moet raden welk verhaal een leugen is. Dit is een leuke opdracht waardoor teamleden elkaar beter leren kennen.
 • Simulatie van ervaring - bedenk een extreme situatie, zoals het aankomen op een verlaten eiland, en vraag iedereen om 5 items op te schrijven die ze nooit op zouden geven en graag mee zouden nemen. Ze kunnen hun lijsten bespreken met anderen en een uiteindelijke lijst van 5 items maken of alleen hun ideeën delen.
 • Het Logo - Groepen bedenken een logo dat de groep het beste weergeeft, maar alleen door te gebruiken wat ze op dat moment in hun zakken/tassen bij zich hebben. Het tweede deel van de activiteit is om aan de anderen uit te leggen wat de betekenis van het logo is. Dit is een opdracht waarin communicatie en actief luisteren belangrijk zijn; essentiële activiteiten voor echte werksituaties.


 • De Puzzel - kies een afbeelding vol details en knip hem in stukken. Deelnemers krijgen een deel zonder de originele afbeelding te zien. Iedereen moet zijn deel op een vel papier dat vijf keer groter is natekenen. Teamleden moeten daarna de afbeelding opnieuw in elkaar leggen en bespreken hoe het is gegaan.

Werken aan een specifieke taak zonder het eindresultaat te zien: een typische werksituatie. Teamleden kunnen hun gezamenlijke doel kennen en hun bijdrage daarvoor, zonder te weten wat hun collega's doen of wat het ultieme doel eigenlijk is. Opdrachten als deze helpen het individu niet alleen om zich onderdeel van de groep te voelen, maar ook om een actief lid van die groep te zijn.

 • Mijnenveger - verspreid voor je begint voorwerpen door een ruimte. Werk in paren. Een deelnemer moet de ander, die geblinddoekt is, door het mijnenveld leiden zonder de objecten aan te raken. Deze activiteit zorgt ervoor dat er vertrouwen wordt opgebouwd tussen de partners en dat hun communicatie verbetert.
 • De vallende man - maak een veilige ruimte vrij voor deze opdracht, ideaal gezien met muzikale begeleiding. Alle deelnemers moeten een kleine cirkel vormen, schouder aan schouder. De vallende man (of vrouw) staat in het midden van de cirkel, sluit zijn ogen en valt vooruit, achteruit of naar de zijkant. De leden van de cirkel vangen de vallende man en verwelkomen hem. Ze zetten hem voorzichtig en langzaam weer in een rechtopstaande positie. Deze ervaring creëert een sterke band van wederzijds vertrouwen door spel en fysiek contact en kan uitgevoerd worden door een nieuwe werkgroep. Er zijn minstens 8-10 mensen voor nodig. • Duetten of in koor zingen - kies een liedje en laat de deelnemers ze in teams zingen, waarbij wordt afgewisseld tussen deelnemers en teams en soms als een heel koor.


Nr. 9 - Team werkcontractSamenwerken in een team is een complex proces. Om een team goed te laten werken moeten alle teamleden weten wat het doel van hun werk is, wat van de groep verwacht wordt en wat van elk van hen verwacht wordt.

Het ondertekenen van een teamcontract, periodieke reviews en het evalueren van elkaar zal een team helpen om het werkproces te verbeteren.
Hieronder is een voorbeeld van een werkcontract te vinden. Waar mogelijk, zijn velden ingevuld als voorbeeld. De voorbeelden kunnen eenvoudig worden verwijderd en vervangen worden door een invulling die past bij de situatie in jouw team.

Het contract zal teamleden helpen om mogelijk problematisch gedrag te vinden en om vervolgens maatregelen te nemen om dit gedrag te corrigeren. Het team zal ook na moeten denken over consequenties voor degenen die het contract verbreken. Net als bij ieder contract zullen alle teamleden moeten instemmen met het contract en het ook ondertekenen.


Team Werkcontract:

Namen

Handtekeningen*

Datum


*

Ik ga akkoord met deze overeenkomst


Gedrag dat getoond moet wordenGedrag dat vermeden moet worden


Hoe ontdek je dit

Hoe los je dit op / Maatregelen


Consequenties


Actieve deelname aan het groepswerk, ideeën inbrengen, ...

Passiviteit in de groep

Hij/Zij geeft geen:

- Ideeën


- Draagt niet bij
- Meningen

- Zijn/haar geringe inbreng aan ideeën en meningen aanstippen

Actieve aanwezigheid in het team

Afwezigheid

Geeft goede redenen voor afwezigheid aan zowel de docent als de groep

- Als de afwezigheid niet gerechtvaardigd is zal een straf volgen
- Als 40% gerechtvaardigd is, maar er was niet genoeg bijdrage aan het groepswerk, dan zal een consequentie volgen
De taken op tijd afronden

De taak is niet op tijd afgerond of is niet compleet

Hij/zij wordt ontslagen van de verplichting die in het werkplan van het team stond

Wijzen op het belang van het goed en op tijd volbrengen van de taak voor de rest van het team.
Respect

Geen respect

beledigingen, kleineren van groepsleden

- De docent wordt op de hoogte gesteld en probeert het team te coachen
Compromissen sluiten met het team; actieve deelname en betrokkenheid

Gebrek aan compromissen sluiten


- De tijd die bedoeld is voor teamwork aan andere activiteiten besteden

Praat met de persoon en probeer te begrijpen waarom deze persoon zo druk is met andere dingen
Hoge kwaliteit werk

Gebrek aan kennis van wat gedaan moet worden

Als de procedure niet gevolgd wordt door gebrek aan interesse

De persoon zal eerst worden gevraagd of extra hulp nodig is. Als het blijft gebeuren zal een consequentie volgen

Als het twee keer gebeurt, zal de persoon uit het team gezet worden

Ieders standpunt proberen te begrijpen en overeenstemming proberen te bereiken

Gebrek aan overeenstemming of proberen zijn/haar eigen mening op te leggen aan de groep

- De teamleden hebben het gevoel dat ze constant moeten discussiëren en hun criteria moeten verdedigen

- Overeenstemming binnen de groep tot stand brengen
- Groepsgevoel en empathie
- De hoeveelheid werk en verantwoordelijkheden delen en als dat niet gedeeld wordt en een groepslid wil op zijn eigen manier werken zal een consequentie volgen


Nr. 10 – Verbeterplan, op basis van een intern of extern audit rapport of een zelfevaluatie van een team

S

oms vindt een interne of externe controle plaats. Het kan ook zijn dat een team een zelfevaluatie uitvoert op hun onderwijskwaliteit. Hoewel er mogelijk al een jaar- of teamplan actief is, kan het nu nodig zijn om een actieplan op te stellen voor een kortere periode (9 weken of 4 maand), bijvoorbeeld om één of twee actiepunten - resultaten van de audit of evaluatie - te verbeteren. Of omdat er een direct risico is geconstateerd.

Een korter actieplan kan heel productief zijn, omdat het een heel duidelijke en heldere structuur volgt en relatief makkelijk gemeten kan worden (waren we succesvol?). Vanwege de korte werk termijn kan dit hulpmiddel/deze activiteit ook helpen een team te laten wennen aan het werken met teamplannen, die normaal gesproken lange termijn doelen hebben.

Alle soorten doelen/ thema's kunnen gekozen worden, maar kies er nooit teveel. Aangeraden wordt om 2 tot 5 onderwerpen te nemen.Als meer doelen verbeterd moeten worden heeft het team twee opties:

1. prioriteren, gebaseerd op risico's

2. werk aan 50% van de onderwerpen in het eerste actieplan, neem een korte pauze en ga verder met een tweede actieplan.
*

E


 • Een kort termijn plan opstellen voor verbetering

 • op basis van audit-verslag of evaluatie
en template om in te werken is op de volgende pagina te vinden.

Het is een vereenvoudigd model van een teamplan.

Het is gedeeltelijk gevuld, als voorbeeld.

Plan van aanpak n.a.v. Rapportage audit onderwijskwaliteit

Team: Opleiding/ crebo:

Aandachtspunt/Verbeterpunt

Plan

Doel/DoelstellingDo

Werkzaamheden

Check

Gebeurt er wat is afgesproken?Act

Stel bij waar nodig


SMART

Meetbaar/

concreet

Actie door:

Afgerond op:

Controleer/

evalueer

Bijstellen/aanpassen

 1. Onderwijsproces

Het onderwijsprogramma is niet duidelijk voor de deelnemersDe onderwijsstructuur van ieder leerjaar/ iedere leerfase helder beschrijven ( wat, wanneer, waar )
Deze planner aan het begin van het schooljaar uitreiken aan iedere deelnemer en met de coach bespreken

doel 1:

doel 2:


team coördinator

1/6/2015

1/9/2015
2 Examinering3. Wettelijke vereisten4. KwaliteitsborgingThe project Qual4T has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. You are free to share, use and adapt this publication, giving approproate credit to Qual4T project. LLP Leonardo da Vinci, TOI Projectnumber: 2013-1-NL1-LEO05-12088 - www.qual4t-project.org

*Icons made by freepik from www.flaticon.com


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina