OcmwantwerpenDovnload 95.16 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte95.16 Kb.


OCMWANTWERPEN

Raadszitting

openbare zitting
Vergadering van dinsdag 8 maart 2010,

van 9 uur tot 12 uur


Departement Bestuurszaken

Secretariaat

Vicky Daelman

tel. 03 338 26 42Rondgedeeld op: 05.04.2011VERSLAG
Aanwezig:Mevr. De Coninck, voorzitter;
MM. Laenens, Lemmens, Aertbeliën, Neel, Mevr. Quackels,
M. De Vroey, Mevr. Luyckx, MM. Geldof, Van der Sande, Mevr. Pirquin,
MM. Ver Eecke, Boonen, Peeters en De Boeck, leden;
M. De Bens, secretaris.
DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN
Secretariaat

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 22 februari 2011.

Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 22 februari 2011, wordt goedgekeurd.

2 Presentiegelden februari 2011 - Uitbetaling ingevolgeartikel 38. van de wet op het OCMW
Goedkeuring wordt gehecht aan de lijst over de maand februari 2011, ten

bedrage van 32.060,76 euro.


3 Kwartaalmonitoren: - Lokaal Sociaal Beleid

- Gezondheid

- Vrije Tijd

De voorzitter vraagt om de kwartaalmonitoren op het einde van de zitting te bespreken en de raadsleden gaan hiermee akkoord.

DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

4 Verhoging ligdagprijs - privé-instellingen

Kennisgenomen van de voorgestelde dagprijzen:
Verhoging ligdagprijs - privé-instellingen
Historisch perspectief:

Er wordt door de instellingen medegedeeld dat de ligdagprijzen verhogen, met goedkeuring van de FOD Economie.

Klantperspectief:

Afhankelijk van de inkomsten van de klanten.

Organisatieperspectief:

Financieel perspectief:Wzc Zonnewende I en II - Kerkstraat 5-7 - 2950 Kapellen

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Zonnewende I

Eénpersoonskamer 49,45 euro/dag

Tweepersoonskamer (pp) 41,70 euro/dag

Echtparenkamer (per 2) 71,40 euro/dag

Appartement met dubbele kamer (per 2) 83,75 euro/dag
Zonnewende II

Eénpersoonskamer 60,40 euro/dag

Echtparenkamer (per 2) 43,27 euro/dag

Wzc Sint-Lucia - Herentalsstraat 64 - 2300 Turnhout

Met ingang vanaf 01/11/2010, met goedkeuring van de FOD Economie


Eénpersoonskamer 42,80 euro/dag

Appartement 1 persoon 47,53 euro/dag

Appartement echtpaar 59,33 euro/dag
Wzc Sint-Vincentius - Dorpstraat 32 - 2180 Ekeren

Met ingang van 01/11/2011, met goedkeuring van de FOD Economie

Eenpersoonskamer zonder balkon 42,33 euro/dag

Eenpersoonskamer met balkon 43,16 euro/dag

Gemeenschappelijke kamer 41,10 euro/dag

Echtparenkamer 70,82 euro/dag
Residentie Félicité - Vlinderlei 11 - 2900 Schoten

Met ingang van 01/02/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer klein 52,49 euro/dag

Eenpersoonskamer groot 54,54 euro/dag

Eenpersoonskamer kortverblijf 54,69 euro/dag

Wzc Molenheide - Turnhoutsebaan 611 - 2110 Wijnegem

Met ingang van 01/11/2010, met goedkeuring van de FOD Economie


Driepersoonskamer (pp) 37,92 euro/dag

Tweepersoonskamer (pp) 39,97 euro/dag

Eenpersoonskamer 41,44 euro/dag

Studio 44,35 euro/dag

Luxe-studio 51,80 euro/dag

Luxe-studio met keukentje 53,85 euro/dagWzc Salvatorrusthuis vzw - Ekkelgaarden 17/19 - 3500 Hasselt

Met ingang van 01/12/2010, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer wzc 45,84 euro/dag

Eenperssonskamer home 47,29 euro/dag

Tweepersoonskamer home 44,41 euro/dag

Rvt Christine vzw - Gerardus Stijnenlaan 76 - 2180 Ekeren

Met ingang van 01/12/2010, met goedkeuring van de FOD Economie


Alleenstaande 54,13 euro/dag

Echtparen (pp) 45,35 euro/dagWzc Immaculata - OCMW Edegem - Oude Godstraat 110 - 2650 Edegem

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Per persoon 50,96 euro/dag

Wzc Czagani - Compostela vzw - Kapelstraat 64 - 2520 Ranst

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer 49,37 euro/dag

Tweepersoonskamer (pp) 46,47 euro/dagWzc Heilig Hart Tereken vzw - Tereken 14 - 9100 Sint-Niklaas

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Per persoon 44,69 euro/dag

Wzc Cocoon - Compostela vzw - Schulstraat 47 - 2018 Antwerpen

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer 49,66 euro/dag

Tweepersoonskamer (pp) 46,75 euro/dagRvt Hof ter Schelde vzw - August Vermeylenlaan 6 - 2050 Antwerpen

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer 54,29 euro/dag

Tweepersoonskamer (pp) 48,76 euro/dag

Echtparenkamer (pp) 46,65 euro/dag

Wzc de Vlietoever - E. de Jonghestraat 74 - 2880 Bornem-Wintam

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer G1 en Z1 46,98 euro/dag

Id G2 en G3 49,31 euro/dag

Id G4 51,35 euro/dag

Id Z2 44,86 euro/dag

Tweepersoonskamer G1 en Z1 (pp) 43,12 euro/dag

Id Z2 (pp) 42,16 euro/dag

Id G4 (pp) 46,70 euro/dag

Flat G4 (pp) 49,31 euro/dagWzc Huize Stracke - Capenberg–Oxaco–Center vzw - Borsbeeksesteenweg 45 -

2530 Boechout

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer 48,89 euro/dag

Grote eenpersoonskamer 52,12 euro/dag

Echtparenkamer 77,71 euro/dag


Wzc Gravenkasteel vzw - Lippelodorp 4 - 2890 Sint-Amands

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer zonder douche 52,10 euro/dag

Id met douche 54,10 euro/dag

Id met douche-hoek 56,10 euro/dag

Id luxe 59,90 euro/dag

Tweepersoonskamer (pp) 49,00 euro/dag

Id - hoek 49,50 euro/dag

Id - vijverzicht 49,50 euro/dag

Kortverblijf 59,00 euro/dagWzc Huis Perrekes vzw - Zammelseweg 1 - 2442 Geel-Oosterlo

Met ingang van 01/01/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer 54,10 euro/dag

Rvt Hof ten Dorpe - Welkomstraat 61 - 2160 Wommelgem

Met ingang van 01/03/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Eenpersoonskamer 50,99 euro/dag

Tweepersoonskamer 47,38 euro/dagWzc de Strandjutter - OCMW Blankenberge - Frans Masereellaan 9 -

8370 Blankenberge

Met ingang van 01/03/2011, met goedkeuring van de FOD Economie


Per persoon 46,62 euro/dag

Zowel voor de instellingen gelegen in als buiten Antwerpen wordt opname toegestaan aan de door het ministerie toegekende dagprijs voor een gemeenschappelijke kamer (tenzij de instelling enkel over éénpersoonskamers beschikt) beperkt tot 45,86 euro.Activering

5 Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en StadAntwerpen - Stedelijk Onderwijs en Politie in het kader van de terbeschikkingstelling van art. 60'ers

Raadslid Van der Sande vraagt om hem het schema met de afspraken voor de tussenkomst in de betaling van het loon van de sociaal tewerkgestelden te bezorgen.


Beslist wordt de samenwerkingsovereenkomst, die afgesloten wordt tussen OCMW Antwerpen en Stad Antwerpen, Stedelijk Onderwijs en Politie in het kader van de terbeschikkingstelling van werkervaringsklanten art.60§7, goed te keuren.

(zie bijlage)


Schuldhulpverlening

6 Wijziging praktische uitwerking bij het ten laste nemen van energierekeningen

De raadsleden betreuren dat op vraag van de POD Maatschappelijke

Integratie het OCMW verplicht wordt om zijn werkwijze aan te passen.


Beslist wordt, met 10 stemmen voor, 4 stemmen tegen van de raadsleden Neel, Luyckx, Van der Sande en Boonen en 1 onthouding van raadslid Ver Eecke, goedkeuring te verlenen aan:

- het stoppen van verstrekken van renteloze leningen vanuit een rollend fonds, uit het Energiefonds.

- het geheel of gedeeltelijk (100% of 50%) ten laste nemen van

energiefacturen volgens de onder het organisatieperspectief omschreven

modaliteiten.


DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID
Gezondheid

7 Uitvoeringsovereenkomsten 2011/LSB/ pijler gezondheid

Beslist wordt akkoord te gaan met bijgevoegde uitvoeringsovereenkomsten. En dat deze overeenkomsten mogen ondertekend worden. (zie bijlage 1, 2, 3 en 4)

Wonen

8 Antwerpen - Grisarstraat - Residentie A. Stappaerts –Aanpassen van de canon - Jaarlijkse indexering

Beslist wordt:
 • goedkeuring te verlenen aan de jaarlijkse indexering – door Serviceflats Invest – van de canon voor de seniorenflats A. Stappaerts – nieuwbouw en renovatie.

 • met ingang van 1 januari 2011 de maandelijkse canon vast te stellen op 9.172 euro voor 16 flats (deel nieuwbouw) of 573,25 euro per flat.

 • met ingang van 1 januari 2011 de maandelijkse canon vast te stellen op 9.884,25 euro voor 12 flats (deel renovatie) of 823,69 euro per flat.

 • deze maandelijkse canon door te rekenen aan het Zorgbedrijf Antwerpen.


DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE

ORGANISATIE
Gemeenschappelijke aankoopcentrale

9 Uitvoering van begrafenissen, crematies en vervoer van overledenen door toedoen van het OCMW - ToewijzingBedrag : 450.000 euro incl BTW op jaarbasis

Vicevoorzitter Luk Lemmens meldt dat er een schrijven van de Unie van Begrafenisondernemers zou moeten zijn toegekomen op het OCMW, waarin zij vragen te werken via een Pool.


De secretaris licht toe dat de raadsleden nu een beslissing moeten nemen met betrekking tot dit dossier maar dat de toekenningstermijn geldt voor 1 jaar en dat we bij een volgende aanbesteding zeker zullen rekening houden met het aanbod van de Unie van Begrafenisondernemers.
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten,
Gelet op de Raadszitting dd. 24/08/2010, waarin goedkeuring werd gehecht aan de wijze van gunnen, de selectie- en de gunningscriteria met hun weging,
Gelet op het feit dat de opening der biedingen regelmatig geschiedde op 21 februari 2011 te 09.00 uur,
Gelet op het feit dat het proces-verbaal van opening der biedingen correct is ondertekend,
Gelet op het verslag nazicht biedingen,
Gelet dat conform artikel 46 § 2 van de organieke OCMW-wet de heer Martin Conincx, Ontvanger, met zijn schrijven van 25/02/2011, een gunstig visum verleende,
Wordt beslist, met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen van de raadsleden Neel, Luyckx, Van der Sande, Ver Eecke en Boonen:
Na toepassing van de gunningscriteria en in toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten de opdracht toe te wijzen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient, zijnde in dit dossier de firma De Cock uit Hoboken die 183,74 punten scoorde voor een periode van 30 maanden met de mogelijkheid om nog 1 keer te verlengen met 30 maanden.
Om een overeenkomst af te sluiten met de firma De Cock uit Hoboken voor het afsluiten van een raamcontract voor uitvoering van begrafenissen, crematies en vervoer van overledenen door toedoen van het OCMW en dit conform de voorwaarden van het bestek en de ingediende offerte.

- - -
Voorzitter Mevr. Monica De Coninck en Vicevoorzitter Luk Lemmens verlaten de

zitting.

Vice voorzitter Marco Laenens neemt het voorzitterschap op.


- - -

9bis Algemene offerteaanvraag – Diverse sociale centra –Aanpassingswerken - Toewijzing

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;


Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, houdende bepalingen betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en laatste wijzigingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het kadervisum voor de wijze van gunning, selectiecriteria en gunningscriteria dat werd goedgekeurd in raadszitting d.d. 27 november 2007.
Gelet op het feit dat de heer Martin Conincx, Ontvanger, conform artikel 46§2 van de organieke OCMW-wet d.d. 2 maart 2011 een gunstig visum verleend heeft voor deze toewijzing.
Wordt beslist, met algemene stemmen der aanwezige leden:
Na toepassing van de selectie- en gunningcriteria en in toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de opdracht “Diverse sociale centra-aanpassingswerken” toe te wijzen aan de enige inschrijver die een regelmatige offerte heeft ingediend m.n. de firma VMG-De Cock, Industriepark-West 55, 9100 Sint-Niklaas en dit conform de voorwaarden van het bestek en na nazicht van de ingediende offerte. De toewijzing voor het uitvoeren van deze werken bedraagt 95 926,50 EUR + 20 144,56 EUR (21% BTW) = 116 071,06 EUR.
Rekening houdende met de schommelingen van de lonen, sociale lasten en verzekeringen dient rekening gehouden te worden met de uitbetaling van herzieningen en dit in overeenstemming met de bepalingen van het typebestek VL 100 van 1998. Hiervoor wordt rekening gehouden met een meeruitgave van 5%.
De uitgave resulteert aldus in een totaaluitgave van 121 874,61 EUR.

PERSONEEL

10 Vraag tot openverklaring en voorstel samenstellingselectiejury – Consulent rechten (A1a-A2a-A3a)

Beslist wordt:
 • de functie van consulent rechten (A1a-A2a-A3a) open te verklaren

 • een selectieprocedure te organiseren via aanwerving en bevordering

 • de vacature contractueel en statutair in te vullen. Een externe kandidaat of een interne kandidaat die contractueel is, zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. Een interne kandidaat die vast aangesteld is, zal in een statutaire betrekking worden aangesteld

 • een pool van 2 jaar aan te leggen

 • de selectiejury als volgt samen te stellen:


Intern:


   • Mevr. Anne Baré – Bestuurscoördinator rechten –

Bestuurszaken

   • Mevr. Pamela Hoorelbeke – consulent rechten – departement

financiën

Extern:


   • Mevr. Jessica Bastiaenssens – HR consultant – UZ Gent

+ 1 medewerker van het departement Personeel en Organisatie als secretaris van de selectieprocedure


11 Vraag tot openverklaring en voorstel samenstellingselectiejury voor de functie van hoofd arbeidsveiligheid (A9a-A9b)

Beslist wordt:
 • de functie van hoofd arbeidsveiligheid (A9a-A9b) open te verklaren

 • een selectieprocedure te organiseren via aanwerving en bevordering

 • de vacature contractueel en statutair in te vullen. Een externe kandidaat of een interne kandidaat die contractueel is, zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. Een interne kandidaat die vast aangesteld is, zal in een statutaire betrekking worden aangesteld

 • een werfreserve van 3 jaar aan te leggen

 • de selectiejury als volgt samen te stellen:


Intern:

   • Liesbeth De Meulder – bestuursdirecteur – gemeenschappelijke preventiedienst (Voorzitter jury)


Extern:


   • Dhr Johnny Nobels – preventieadviseur - BASF Antwerpen NV

   • Ir. Kathleen Overmeer - bedrijfsdirecteur (algemene functie)

Patrimoniumonderhoud – Stad Antwerpen

   • Jobpunt Vlaanderen voor het assessment center

+ 1 medewerker van het departement Personeel en Organisatie als secretaris van de selectieprocedure


zoals bovenstaand vermeld, gebaseerd op de functiebeschrijving van hoofd

arbeidsveiligheid (A9a-A9b).


12 Vraag tot openverklaring en voorstel samenstellingselectiejury afdelingschef algemene functie (A1a-A2a-A3a)

Beslist wordt:
 • de functie van afdelingschef algemene functie A1a-A2a-A3a open te verklaren

 • een selectieprocedure te organiseren via aanwerving en bevordering

 • de vacature contractueel en statutair in te vullen. Een externe kandidaat of een interne kandidaat die contractueel is, zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. Een interne kandidaat die vast aangesteld is, zal in een statutaire betrekking worden aangesteld

 • een pool van 2 jaar aan te leggen

 • de selectiejury als volgt samen te stellen:


Interne jury:


  • Ingrid Sterckx – bestuurscoördinator maatschappelijk werk – departement Maatschappelijke Integratie

  • Chantal Jacobs– afdelingschef algemene functie – departement Bestuurszaken


Externe jury:


  • Mevrouw Inge Dom - HR Manager Rekrutering & Selectie, Performance en Personeelsontwikkeling, ZNA

  • De heer Stefan Van Broeckhoven – directeur Dienst Rekrutering en Selectie, departement Personeel en Organisatie, Stad Gent

+ Jobpunt Vlaanderen voor het assessment center


+ 1 medewerker van het departement Personeel en Organisatie als secretaris van de selectieprocedure

12bis Vraag tot openverklaring en voorstel samenstellingselectiejury voor de aanleg van een selectiepool voor de functies van deskundige werkervaring, deskundige

arbeidsbemiddeling en prospectie, deskundige opleiding, deskundige toeleiding (B1 - B2- B3) binnen departement

Maatschappelijke Integratie.
Beslist wordt:


 • de aanleg van een selectiepool voor de functies van deskundige werkervaring, deskundige arbeidsbemiddeling en prospectie, deskundige opleiding, deskundige toeleiding (B1-B2-B3) binnen het departement Maatschappelijke Integratie open te verklaren
 • een selectieprocedure te organiseren via aanwerving en bevordering

 • de vacature contractueel en statutair in te vullen. Een externe kandidaat of een interne kandidaat die contractueel is, zal in een contractuele betrekking aangesteld worden. Een interne kandidaat die vast aangesteld is, zal in een statutaire betrekking worden aangesteld.

 • een pool van 2 jaar aan te leggen

 • de selectiejury als volgt samen te stellen:


Intern:

   • Myriam Snoeckx - hoofd opleiding & sociale activering - departement Maatschappelijke Integratie - dienst Activering (voorzitter)

   • Marleen Raeymaekers - hoofdmaatschappelijk werker arbeidsbegeleiding - departement Maatschappelijke Integratie - dienst Activering.

   • Martine Van den Bosch – waarnemend hoofdmaatschappelijk werker arbeidsbegeleiding - departement maatschappelijke integratie

   • Dominique Van Hove - deskundige HR - departement PO – dienst klantwerking


Extern:


   • Carine Callemin - selectie- en vormingsverantwoordelijke – OCMW Kortrijk

   • Christine Dorny - Teamverantwoordelijke - VDAB Werkwinkel A’pen Noord en Werkwinkel A’pen Linkeroever/Zwijndrecht

+ 1 medewerker van het departement Personeel en Organisatie als secretaris van de selectieprocedure


zoals bovenstaand vermeld, gebaseerd op de functiebeschrijvingen van de verschillende deskundige functies (B1 – B2 – B3) binnen departement Maatschappelijke Integratie -activering.

Secretaris, Voorzitter,


Marc De Bens. Monica De Coninck.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina